Minden vallás tiszteletet szerez Istennek?

Aki nyomon követi a világban zajló eseményeket, az megfigyelheti, hogy a vallás nevében néha gonosztetteket követnek el. Nem minden vallást az igaz Isten hozott létre (Máté 7:15). Az emberek többsége félre van vezetve. (Olvasd el: 1János 5:19.)

Isten azonban észreveszi azokat az őszinte embereket, akik szeretik azt, ami jó és igaz (János 4:23). Arra ösztönzi őket, hogy ismerjék meg az igazságot a Szavából, a Bibliából. (Olvasd el: 1Timóteusz 2:3–5.)

Hogyan lehet felismerni az igaz vallást?

Jehova Isten egységet teremt olyan emberek között, akik valamikor különféle vallásokhoz tartoztak. Ezt úgy valósítja meg, hogy az igazságra tanítja őket, és arra, hogy szeressék egymást (Mikeás 4:2, 3). Az igaz vallás tagjait tehát arról lehet felismerni, hogy törődnek egymással. (Olvasd el: János 13:35.)

Jehova Isten mindenféle ember között egységet teremt az igaz imádat által (Zsoltárok 133:1)

Az igaz imádók a Bibliára alapozzák azt is, amiben hisznek, és azt is, ahogyan a mindennapokban élnek (2Timóteusz 3:16). Ezenkívül tisztelik Isten nevét, és elmondják másoknak, hogy Isten Királysága az emberiség egyedüli reménye (Zsoltárok 83:18; Dániel 2:44). Jézust utánozva engedik fényleni a világosságukat, és jót tesznek az emberekkel (Máté 5:16). Az igaz keresztényeknek ezek szerint az az egyik ismertetőjelük, hogy kedvesen meglátogatják az embereket, és Isten Királyságának a jó híréről beszélgetnek velük. (Olvasd el: Máté 24:14; Cselekedetek 5:42; 20:20.)