A következő elképzelt jelenetben Anthony, aki Jehova Tanúja, meglátogatja Timet, és egy bibliai témáról beszélget vele, ahogyan azt Jehova Tanúi a világon mindenütt teszik.

LÉTFONTOSSÁGÚ, HOGY HIGGYÜNK JÉZUSBAN

Anthony: Jó napot, Tim. Örülök, hogy újra látom.

Tim: Jó napot.

Anthony: Elhoztam Az Őrtorony és az Ébredjetek! legfrissebb számait. Szerintem tetszeni fognak a cikkek.

Tim: Köszönöm szépen. Örülök is, hogy jött, mert szeretnék valamit kérdezni.

Anthony: Miről van szó?

Tim: Valamelyik nap említettem az egyik munkatársamnak, hogy milyen érdekesek az újságok, amiket hozni szokott. Azt mondta, hogy inkább ne olvassam őket, mert Jehova Tanúi nem hisznek Jézusban. Tényleg így van? Azt mondtam neki, hogy majd megkérdezem magától, ha legközelebb jön.

Anthony: Örülök, hogy engem kérdezett, hiszen így egyenesen tőlünk tudhatja meg, hogy miben hiszünk.

Tim: Én is éppen erre gondoltam.

Anthony: Az az igazság, hogy Jehova Tanúi nagyon is hisznek Jézusban. Sőt, úgy gondoljuk, hogy ez nélkülözhetetlen a megmentéshez.

Tim: Gondoltam, hogy így van, de a kollégám bogarat tett a fülembe. És hát erről még sosem beszélgettünk.

Anthony: Mutathatok néhány bibliaverset arról, hogy milyen fontos hinni Jézusban? Ezeket gyakran fel szoktuk olvasni az embereknek.

Tim: Jó, persze.

Anthony: Talán kezdjük Jézus szavaival, melyek a János 14:6-ban vannak leírva. Itt Jézus egy apostolával beszélgetett. Ezt olvashatjuk: „Jézus ezt mondta neki: »Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csakis énáltalam. . .«” Eszerint hogyan közeledhetünk az Atyához?

Tim: Jézus által.

Anthony: Igen, így van. És ebben Jehova Tanúi szilárdan hisznek is. Hadd kérdezzek valamit: Hogy tudja, kinek a nevében kell Istenhez imádkoznunk?

Tim: Jézus nevében.

Anthony: Így van. Én mindig hozzá is teszem, amikor imádkozom, hogy Jézus nevében mondom az imát. És Jehova Tanúi mind így imádkoznak.

Tim: Érdekes, ezt nem tudtam.

Anthony: Nézzünk meg egy másik bibliaverset is, a János 3:16-ot. Ez a bibliavers annyira fontos, hogy sokak szerint ebben az egy mondatban össze lehet foglalni az evangéliumot, vagyis mindazt, amit Jézus földi életéről és szolgálatáról írtak. Szívesen felolvasná?

Tim: Persze. „Mert az Isten annyira szerette a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy  mindaz, aki hitet gyakorol benne, el ne pusztuljon, hanem örök élete legyen.”

Anthony: Köszönöm. Ismerős ez a gondolat?

Tim: Igen, már többször hallottam a templomban.

Anthony: Igen, ez egy közismert idézet. Nézzük csak, mit is mondott Jézus: Isten szeretete lehetővé teszi, hogy az emberek örökké éljenek. De csak mikor?

Tim: Ha hitet gyakorolnak.

Anthony: Így van, méghozzá Isten egyszülött Fiában, Jézus Krisztusban. Ugyanezt a gondolatot találjuk Az Őrtorony 2. oldalán is. Nézze, többek között ezt írja a folyóirat céljáról: „Arra buzdít, hogy higgyünk Jézus Krisztusban, aki meghalt azért, hogy örök életünk lehessen, és aki már most uralkodik Isten Királyságának a Királyaként.”

Tim: Ezek szerint a folyóiratukban is van rá bizonyíték, hogy hisznek Jézusban.

Anthony: Pontosan.

Tim: De akkor miért mondják azt sokan, hogy Jehova Tanúi nem hisznek Jézusban?

Anthony: Ennek több oka is lehet. Egyesek csak azért mondják, mert másoktól ezt hallották, vagy a papjuk ezt tanította nekik.

Tim: Az jutott még eszembe, hogy néhányan talán azért gondolják ezt, mert Jehova Tanúinak, és nem Jézus Tanúinak nevezik magukat.

Anthony: Lehetséges.

Tim: De tényleg, miért beszélnek annyit Jehováról?

„MEGISMERTETTEM VELÜK A NEVEDET”

Anthony: Azért, mert fontosnak tartjuk, hogy használjuk Isten nevét, a Jehova nevet, ahogy a Fia, Jézus is használta. Figyelje meg, mit mondott az egyik imájában a János 17:26 szerint. Megtenné, hogy felolvassa?

Tim: Jó. „Megismertettem velük a nevedet, és meg is fogom ismertetni, hogy a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, én pedig ővelük egységben.”

Anthony: Köszönöm. Jézus tehát megismertette másokkal Isten nevét. Ön szerint miért?

Tim: Hm, nem tudom.

A megmentéshez elengedhetetlen, hogy higgyünk Jézusban

Anthony: Esetleg nézzünk meg egy másik bibliaverset, ami segíthet. Ez a Cselekedetek 2:21. Így szól: „mindenki, aki segítségül hívja Jehova nevét, megmentésben fog részesülni.” Abban biztosan egyetértünk, hogy ha a megmentéshez fontos segítségül hívni Jehova nevét, Jézus nyilván tudott erről a követelményről.

Tim: Igen, ez logikus.

Anthony: Szóval többek között a megmentés miatt volt fontos Jézusnak, hogy a követői ismerjék és használják Isten nevét. Ez az egyik fő oka annak, hogy mi is olyan sokat beszélünk Jehováról. Fontosnak tartjuk, hogy megismertessük másokkal Isten nevét, hogy segítségül tudják hívni ezt a nevet.

Tim: De ha valaki nem ismeri Isten nevét, vagy nem használja, akkor is tudja, hogy kiről van szó.

Anthony: Ez igaz. De Isten azzal, hogy tudatta velünk a nevét, megkönnyítette, hogy közeledjünk hozzá.

Tim: Ezt hogy érti?

Anthony: Gondoljon csak bele: Nem lenne muszáj, hogy tudjuk Mózes nevét. Elég lenne, ha csak úgy ismernénk, mint azt a férfit, aki kettéválasztotta a Vörös-tenger vizét, vagy aki megkapta a tízparancsolatot. Vagy mondjuk ott  van Noé. Miért kellene tudnunk a nevét? Beszélhetnénk róla úgy is, hogy az a férfi, aki bárkát épített, és megmentette a családját és az állatokat. Akár Jézus Krisztust is elég lenne úgy ismerni, mint aki lejött az égből, és meghalt a bűneinkért, nem?

Tim: Végül is igen.

Anthony: De Isten jónak látta, hogy ismerjük ezeknek az embereknek a nevét. Ettől válik élővé a történetük. Bár nem találkoztunk Mózessel, Noéval vagy Jézussal, mégiscsak valóságosabbnak érezzük őket így, hogy tudjuk a nevüket.

Tim: Erre még soha nem gondoltam, de tényleg így van.

Anthony: Ezért is használják Jehova Tanúi olyan sokszor Isten nevét. Szeretnénk, ha az emberek úgy tudnának hinni Jehova Istenben, mint aki egy valóságos személy, akihez közel kerülhetnek. Ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy milyen fontos szerepe van Jézusnak a megmentésünkben. Talán elolvashatnánk ezzel kapcsolatban még egy bibliaverset.

Tim: Jó.

Anthony: Már olvastuk a János 14:6-ot, amely szerint Jézus azt mondta magáról, hogy ő „az út, az igazság és az élet”. Nézzük meg most az 1. verset ugyanebből a fejezetből, ahol szintén Jézus szavait találjuk. Felolvasná a vers második felét?

Tim: Igen. „Gyakoroljatok hitet az Istenben, gyakoroljatok hitet bennem is.”

Anthony: Köszönöm szépen. Mit gondol ez alapján: az igazi hit azt jelenti, hogy vagy Jézusban hiszünk, vagy Jehovában?

Tim: Nem, Jézus szerint mindkettőjükben hinnünk kell.

Anthony: Pontosan. És azt biztosan ön is úgy gondolja, hogy nem elég csupán mondani, hogy hiszünk bennük, hanem úgy is kell élnünk, hogy ezt bizonyítsuk az életünkkel.

Tim: Igen, egyértelmű.

Anthony: De vajon hogyan tehetjük nyilvánvalóvá, hogy igazán hiszünk Istenben és Jézusban? Erről talán legközelebb beszélgethetnénk. *

Tim: Jó, rendben.

Benned is felmerült már valamilyen bibliai kérdés? Kíváncsi vagy Jehova Tanúi valamelyik hitnézetére vagy valami másra a vallásukkal kapcsolatban? Ha igen, bátran kérdezz rá, amikor legközelebb találkozol egy Tanúval. Örömmel válaszol majd a kérdéseidre.

^ 60. bek. A Mit tanít valójában a Biblia? című könyv 12. fejezete bővebben kifejti ezt a témát; Jehova Tanúi kiadványa.