Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 OLVASÓINK KÉRDEZIK

Miért engedi meg Isten, hogy az erősek elnyomják a gyengéket?

Miért engedi meg Isten, hogy az erősek elnyomják a gyengéket?

A Bibliában fel van jegyezve néhány olyan történet, amikor az erősek felháborító módon elnyomták a gyengéket. Ez történt többek között Nábóttal is. * Izrael királya, Aháb, aki az i. e. X. században uralkodott, megengedte a feleségének, Jezabelnek, hogy megölesse Nábótot és a fiait, hogy a királyé lehessen Nábót szőlője (1Királyok 21:1–16; 2Királyok 9:26). Miért hagyja Isten, hogy némelyek ilyen égbekiáltó módon visszaéljenek a hatalmukkal?

„Isten. . . nem hazudhat” (Titusz 1:2).

Ennek az egyik fontos oka az, hogy Isten nem hazudhat (Titusz 1:2). De mi köze ennek az elnyomáshoz? Nos, Isten már a kezdet kezdetén figyelmeztette az embereket, hogy ha fellázadnak ellene, annak az lesz a szomorú következménye, hogy meghalnak. Ennek megfelelően a halál már az Éden-kertben történt lázadás óta hozzátartozik az emberi történelemhez. Az első ember, aki meghalt, Ábel, éppen egy gonosztett áldozata lett: a bátyja, Káin megölte (1Mózes 2:16, 17; 4:8).

Isten Szava így foglalja össze, hogy mi jellemzi az emberi történelmet azóta: „ember uralkodik emberen a maga kárára” (Prédikátor 8:9). Tényleg így van? Jehova Isten figyelmeztette a népét, Izrael nemzetét, hogy a királyaik el fogják nyomni őket, ők pedig hozzá kiáltanak majd segítségért (1Sámuel 8:11–18). Még a bölcs Salamon király is súlyos adókat vetett ki a népére (1Királyok 11:43; 12:3, 4). A gonosz királyok, köztük Aháb, ennél sokkal zsarnokibb módon gyakorolták a hatalmukat. Gondoljunk bele: ha Isten megakadályozta volna az efféle tetteket, azzal nemde saját magát hazudtolta volna meg?

„Ember uralkodik emberen a maga kárára” (Prédikátor 8:9).

Azt se felejtsük el, hogy Sátán szerint az emberek csupán érdekből szolgálják Istent (Jób 1:9, 10; 2:4). Ha Isten az elnyomás minden formájától megóvná a szolgáit, azzal alátámasztaná Sátán állítását, nem igaz? És ha mindenkit megóvna mindenféle elnyomástól, nemde egy még nagyobb hazugságot támogatna? Ebben az esetben sokan úgy következtethetnének, hogy az emberek képesek Isten segítsége nélkül kormányozni önmagukat. Isten Szava azonban ennek éppen az ellenkezőjét jelenti ki, vagyis azt, hogy az ember teljességgel képtelen önmaga irányítására (Jeremiás 10:23). El kell jönnie Isten Királyságának, hiszen csak így érhet véget az igazságtalanság.

Vajon az, hogy Isten megengedi az elnyomást, azt jelenti, hogy tétlenül szemléli? Nem. Kétféleképpen is fellép ellene: Először is, leleplezi. Például a Szava részletesen leírja, hogy milyen tervet forralt Jezabel Nábót ellen. A Biblia azt is feltárja, hogy az ilyen gonosztettek mögött egy hatalmas uralkodó áll, aki szeretné titokban tartani a kilétét (János 14:30; 2Korintusz 11:14). A Szentírás lerántja róla a leplet, és elárulja, hogy Sátán, az Ördög az. Isten azáltal, hogy leleplezi a gonoszságot és az elnyomást, valamint azt, hogy honnan erednek ezek, segít nekünk, hogy mi ne legyünk gonoszak. Így megóv minket, hogy örök életünk lehessen.

Másodszor, Isten biztosít minket arról, hogy véget vet az elnyomásnak. Mivel leleplezte, elítélte és megbüntette Ahábot és Jezabelt – és hozzájuk hasonlóan még sokakat –, bízhatunk azokban az ígéreteiben, melyek szerint egy napon minden gonoszt megbüntet majd (Zsoltárok 52:1–5). Azt is megígéri, hogy akik szeretik őt, azokat hamarosan kárpótolja minden rosszért, mely a gonoszság miatt érte őket. * A hűséges Nábót ennek köszönhetően a fiaival együtt örökké élhet majd a paradicsomi földön, ahol nyoma sem lesz az igazságtalanságnak (Zsoltárok 37:34).