Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 BESZÉLGETÉS EGY BIBLIAI TÉMÁRÓL

Miért engedi meg Isten a szenvedést?

Miért engedi meg Isten a szenvedést?

A következő elképzelt jelenetben Amanda, aki Jehova Tanúja, meglátogatja Helgát, és egy bibliai témáról beszélget vele, ahogyan azt Jehova Tanúi a világon mindenütt teszik.

MIT ÉREZ ISTEN A SZENVEDÉSÜNK LÁTTÁN?

Amanda: Jó napot, Helga. Örülök, hogy itthon találom.

Helga: Én is örülök, hogy látom.

Amanda: Legutóbb arról beszélgettünk, hogy mit érez Isten a szenvedésünk láttán. * Elmondta, hogy ez már régóta foglalkoztatja, különösen amióta az édesanyja megsérült egy balesetben. Megkérdezhetem, hogy van most?

Helga: Mikor hogy. Ma egészen jól érzi magát.

Amanda: Örülök neki. Biztosan nem könnyű derűlátónak maradni ebben a helyzetben.

Helga: Hát tényleg nem. Néha azon gondolkodom, hogy vajon még meddig kell szenvednie szegénynek.

Amanda: Ez érthető. Talán emlékszik, hogy a múltkor megígértem, hogy arról fogunk beszélgetni, hogy miért nem vet véget Isten a szenvedésnek, ha egyszer megtehetné.

Helga: Igen, emlékszem.

Amanda: Mielőtt megnéznénk, hogy mit ír erről a Biblia, egy kicsit feleleveníthetnénk, hogy miről beszélgettünk.

Helga: Jó.

Amanda: Például arról, hogy régen egy istenfélő férfi is feltette azt a kérdést, hogy miért engedi meg Isten a szenvedést. Isten nem haragudott meg rá, és nem mondta neki, hogy nincs elég hite.

Helga: Igen, ez új volt nekem.

Amanda: Arról is volt szó, hogy Jehova Istennek nagyon is fáj, amikor szenvedni lát minket. A Biblia azt írja, hogy amikor a népe gyötrelmet élt át, ő maga is gyötrődött. * Ugye milyen vigasztaló, hogy Isten együtt érez velünk?

Helga: Igen, tényleg az.

Amanda: Egyetértettünk abban is, hogy mivel a Teremtőnknek óriási hatalma van, biztosan képes lenne bármikor megszüntetni a szenvedést.

Helga: Na pontosan emiatt nem értem, hogy akkor miért hagyja, hogy annyi baj történjen.

KI MONDOTT IGAZAT?

Amanda: Úgy kaphatunk választ erre a kérdésre, ha a Biblia elejére, a Mózes első könyvéhez lapozunk. Ismeri Ádám és Éva történetét?

Helga: Igen, még hittanon tanultam. Ettek a fa gyümölcséből, pedig Isten megtiltotta nekik.

Amanda: Így van. Most nézzük meg, mi történt közvetlenül azelőtt, hogy elkövették a bűnt. Ez szorosan összefügg azzal, hogy miért kell  szenvednünk. Elolvasná a 3. fejezet első öt versét?

Helga: Persze. „A kígyó pedig óvatosabb volt minden mezei vadnál, melyet Jehova Isten alkotott. Ezért így szólt az asszonyhoz: »Valóban azt mondta Isten, hogy nem ehettek a kert minden fájáról?« Az asszony erre így felelt a kígyónak: »A kert fáinak gyümölcséből ehetünk. De a kert közepén lévő fának a gyümölcséről Isten ezt mondta: ’Abból ne egyetek, ne is érintsétek, hogy meg ne haljatok.’« A kígyó erre ezt mondta az asszonynak: »Bizony nem haltok meg. Mert Isten tudja, hogy amely napon esztek arról, megnyílik szemetek, és olyanok lesztek, mint Isten: tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz.«”

Amanda: Köszönöm. Nézzük meg egy kicsit közelebbről ezeket a verseket. Figyelje meg, hogy egy kígyó beszélt Évához. A Bibliából kiderül, hogy igazából Sátán, az Ördög volt az, csak egy kígyót használt fel. * Sátán megkérdezte Évától, hogy mit mondott nekik Isten. Mit válaszolt Éva, hogy mi lesz a büntetésük, ha esznek arról a bizonyos fáról?

Helga: Meg fognak halni.

Amanda: Igen. Sátán ezután egy súlyos váddal illette Istent. Nézze csak, ezt mondta: „Bizony nem haltok meg.” Vagyis hazugnak nevezte Istent!

Helga: Erről így még sosem hallottam.

Amanda: És ezzel egy olyan kérdést vetett fel, amelynek a tisztázásához idő kell. Mit gondol, miért?

Helga: Hmm. Nem tudom.

Amanda: Talán egy példával lehetne szemléltetni. Mondjuk azt állítom, hogy erősebb vagyok önnél. Hogyan lehetne kideríteni, hogy igazam van-e?

Helga: Tenni kellene egy próbát.

Amanda: Pontosan. Például kipróbálhatnánk, hogy egy nehéz tárgyat melyikünk tud felemelni. Elég egyértelmű lenne, hogy ki az erősebb.

Helga: Értem.

Amanda: De mi van, ha nem azt mondom, hogy erősebb, hanem hogy becsületesebb vagyok, mint ön? Ez már bonyolultabb kérdés, ugye?

Helga: Hát igen.

Amanda: A becsületességet nem lehet ilyen egyszerűen lemérni.

Helga: Tényleg nem.

Amanda: Csak úgy lehetne kideríteni, hogy igazam van-e, ha időt hagynánk másoknak arra, hogy megfigyeljenek mindkettőnket, és eldöntsék, melyikünk a becsületesebb.

Helga: Logikus.

Amanda: Most térjünk vissza a bibliai történetre. Sátán azt állította, hogy erősebb Istennél?

Helga: Nem.

Amanda: Ugye ezt Isten könnyen megcáfolhatta volna? Sátán inkább olyasmit állított, hogy becsületesebb, mint Isten. Lényegében ezt mondta Évának: „Isten hazudik nektek, de én igazat mondok.”

Helga: Érdekes gondolat.

Amanda: Mivel Isten nagyon bölcs, tudta, hogy úgy lehet a leghatásosabban tisztázni ezt a kérdést, ha időt hagy rá. Végül egyértelművé kell válnia, hogy ki mondott igazat, és ki hazudott.

EGY FONTOS KÉRDÉS

Helga: De hát Éva meghalt! Akkor nem egyértelmű, hogy Istennek volt igaza?

Amanda: Bizonyos értelemben igen. De Sátán még mással is megvádolta Istent. Nézze meg újra az 5. verset. Mit mondott még Évának?

 Helga: Azt, hogy ha eszik a gyümölcsből, megnyílik a szeme.

Amanda: Bizony, és olyan lesz, mint Isten: tudni fogja, mi a jó, és mi a rossz. Tehát azt állította, hogy Isten megfosztja valami jótól az embereket.

Helga: Értem.

Amanda: Ez igen súlyos vád volt.

Helga: Hogyhogy?

Amanda: Sátán arra célzott, hogy Éva – és igazából minden ember – jobban jár, ha nem Isten uralkodik felette. Jehova tudta, hogy ezt a kérdést is úgy lehet a legjobban tisztázni, ha megengedi Sátánnak, hogy megpróbálja bebizonyítani az igazát. Ezért hagyta, hogy egy ideig ő uralkodjon a világ felett. Ez az oka a sok szenvedésnek – mármint az, hogy nem Isten, hanem Sátán a világ uralkodója. * De a helyzetünk mégsem kilátástalan.

Helga: Tényleg?

Amanda: A Biblia két megnyugtató gondolatot közöl Istenről. Először is, Jehovát nem hagyja hidegen a szenvedésünk. Nézzük meg például, hogy mit írt Dávid király a 31. zsoltár 7. versében. Dávid sokat szenvedett az élete során, de figyelje meg, mit mondhatott el Istennek imában. Megkérhetem, hogy olvassa el ezt a verset?

Helga: Igen, olvasom. Ezt írja: „Örülni és örvendezni fogok szerető-kedvességednek, hisz láttad nyomorúságomat, ismered lelkem gyötrelmeit”.

Amanda: Tehát bár Dávidnak sok baja volt, megnyugtatta az a tudat, hogy Jehova mindent lát, amit ő átél. Ön is vigasztalónak érzi azt a gondolatot, hogy Jehova mindenről tud, még az olyan keserű érzéseinkről is, amelyeket mások nem értenek teljesen?

Helga: Igen, ezt jó tudni.

Amanda: A másik gondolat Istennel kapcsolatban az, hogy nem fogja hagyni, hogy az emberek a végtelenségig szenvedjenek. A Biblia szerint hamarosan véget vet Sátán gonosz uralmának, és teljesen jóvátesz minden kárt, azt is, ami önnel és az édesanyjával történt. Mit szólna, ha a jövő héten visszajönnék, és beszélgetnénk arról, hogy miért lehetünk biztosak ebben? *

Helga: Jó, várni fogom.

Benned is felmerült már valamilyen bibliai kérdés? Kíváncsi vagy Jehova Tanúi valamelyik hitnézetére vagy valami másra a vallásukkal kapcsolatban? Ha igen, bátran kérdezz rá, amikor legközelebb találkozol egy Tanúval. Örömmel válaszol majd a kérdéseidre.

^ 7. bek. Lásd a „Beszélgetés egy bibliai témáról – Érdekli Istent, hogy szenvedünk?” című cikket ennek a folyóiratnak a 2013. július 1-jei számában.

^ 61. bek. A Mit tanít valójában a Biblia? című könyv 9. fejezete bővebben kifejti ezt a témát; Jehova Tanúi kiadványa.