Hiszel abban a bibliai ígéretben, hogy a halottak fel fognak támadni? * Nehéz szavakba önteni, hogy milyen jó érzés arra gondolni, hogy újra találkozhatunk elhunyt szeretteinkkel. De van okunk ebben reménykedni? Hogy válaszolni tudjunk erre a kérdésre, vizsgáljuk meg Jézus Krisztus apostolainak a példáját.

Az apostolok legalább két okból meg voltak róla győződve, hogy a halottak fel fognak támadni. A reménységük elsősorban azon alapult, hogy maga Jézus is feltámadt. A feltámadása után megjelent az apostoloknak, sőt, „több mint ötszáz testvérnek egyszerre” (1Korintusz 15:6). A négy evangéliumból kiderül, hogy Jézus feltámadását sok-sok tanú igazolta, és széles körben elismert tény volt (Máté 27:62–28:20; Márk 16:1–8; Lukács 24:1–53; János 20:1–21:25).

Az apostolok ezenkívül legkevesebb három olyan esetnél ott voltak, amikor Jézus feltámasztott valakit: először Nainnál, majd Kapernaumban, végül pedig Betániában (Lukács 7:11–17; 8:49–56; János 11:1–44). Ez utóbbi történet, melyet már említettünk egy korábbi cikkünkben, három testvérről szól, akik igen közel álltak Jézushoz. Pillantsunk most bele egy kicsit a részletekbe.

„ÉN VAGYOK A FELTÁMADÁS”

„Feltámad a testvéred” – mondta Jézus Mártának, akinek a testvére, Lázár már négy napja halott volt. Márta először nem fogta fel Jézus szavait. „Tudom, hogy feltámad” – válaszolta, de arra gondolt, hogy majd valamikor a jövőben. Mennyire meglepődhetett, amikor Jézus kijelentette, hogy „én vagyok a feltámadás és az élet”, aztán feltámasztotta Lázárt! (János 11:23–25).

Hol volt Lázár az alatt a négy nap alatt, amíg halott volt? Semmi olyat nem mondott, amiből az tűnne ki, hogy valahol máshol élt. Nem volt halhatatlan lelke, mely az égbe ment volna. Jézus azzal, hogy feltámasztotta, nem hozta vissza a földre, megszakítva a mennyei boldogságát, melyet valahol Isten közelében élvezett. Akkor hát hol volt Lázár? A sírban „aludt” (Prédikátor 9:5, 10).

Jézus a halált az alváshoz hasonlította, ahonnan a feltámadás által ébredhet fel az ember.  A bibliai történetben ezt olvashatjuk: „»Lázár, a barátunk nyugodni tért, de odamegyek, hogy felébresszem az álomból.« A tanítványok azért ezt mondták neki: »Uram, ha nyugodni tért, rendbe jön.« Csakhogy Jézus annak haláláról beszélt. Ők azonban azt hitték, hogy az alvás nyugalmáról beszél. Akkor azért Jézus nyíltan megmondta nekik: »Lázár meghalt . . .«” (János 11:11–14). Amikor Jézus feltámasztotta Lázárt, visszaadta az életét, és így újra együtt lehetett a családjával. Mekkora ajándékot kapott ez a család!

Jézus azzal, hogy halottakat támasztott fel a földön létekor, bemutatta, hogy mit tesz majd Isten Királyságának a Királyaként. * Az égből uralkodik majd a föld felett, és életre kelti azokat, akik halálalvásban vannak. Ezért mondta magáról, hogy ő a feltámadás. Gondolj bele, micsoda boldogság lesz újra látni elhunyt szeretteidet – és hogy ők is milyen boldogok lesznek! (Lukács 8:56).

Gondolj bele, micsoda boldogság lesz újra látni elhunyt szeretteidet!

HISZEL AZ ÖRÖK ÉLETBEN?

Jézus ezt mondta Mártának: „Aki hitet gyakorol bennem, még ha meghal is, életre fog kelni; s mindaz, aki él és hitet gyakorol bennem, nem fog meghalni soha” (János 11:25, 26). Azok, akiket Jézus feltámaszt az ezeréves uralma alatt, örökké élhetnek, ha őszintén hisznek őbenne.

„Aki hitet gyakorol bennem, még ha meghal is, életre fog kelni” (János 11:25)

Miután Jézus ezt a sokatmondó kijelentést tette a feltámadásról, megkérdezte Mártától: „Hiszed-e ezt?” Ő így felelt: „Igen, Uram; elhittem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia” (János 11:26, 27). Mi a helyzet veled? Szeretnéd, ha olyan erős lenne a feltámadásba vetett hited, mint Mártának volt? Ehhez először is meg kell tudnod, hogy mi Isten szándéka az emberiséggel (János 17:3; 1Timóteusz 2:4). Ez az ismeret a hit alapja. Jehova Tanúi szívesen megmutatják neked, hogy mit tanít a Biblia a feltámadás ragyogó reményéről.

^ 2. bek. Lásd „A halállal nincs mindennek vége!” című cikket a 6. oldalon.

^ 9. bek. A Mit tanít valójában a Biblia? című könyv 7. fejezete részletesebben foglalkozik a feltámadásról szóló bibliai ígérettel; Jehova Tanúi kiadványa.