Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 CÍMLAPTÉMA | SZÜKSÉGÜNK VAN ISTENRE?

Miért van szükségünk Istenre?

Miért van szükségünk Istenre?

Mentálhigiénés szakemberek szerint nem csak a fizikai szükségleteinkkel kell törődnünk, ha szeretnénk boldogok lenni. Ezt abból is láthatjuk, hogy alapvetően arra vágyunk, hogy az életünknek értelmes célja legyen, vagy valami nemes ügyet szolgáljunk. Éppen ezért némelyek a természetnek, a művészetnek, a zenének vagy ehhez hasonlóknak szentelik a szabad idejüket. A legtöbben mégsem találnak igazi vagy tartós megelégedettséget az ilyesmikben.

Isten azt szeretné, hogy az emberek örökké boldogan éljenek

Az, hogy az emberben van egy veleszületett vágy arra, hogy ne pusztán fizikai dolgokkal foglalkozzon, nem lepi meg a Biblia olvasóit. A Mózes első könyvének első fejezeteiből kiderül, hogy miután Isten megteremtette Ádámot és Évát, rendszeresen beszélt velük, és lehetővé tette, hogy kapcsolatot ápoljanak vele (1Mózes 3:8–10). Isten nem úgy alkotta meg az embereket, hogy tőle függetlenül éljenek: igénylik, hogy kommunikáljanak az Alkotójukkal. A Biblia gyakran utal erre a szükségletre.

Jézus például ezt mondta: „Boldogok, akik tudatában vannak szellemi szükségletüknek” (Máté 5:3). Szavai azt mutatják, hogy ha szeretnénk boldog és megelégedett életet élni, létfontosságú, hogy törődjünk ezzel a belénk plántált szükséglettel. Hogyan tehetjük ezt meg? Jézus választ adott erre, amikor ezt mondta: „Ne csak kenyérrel éljen az ember, hanem minden kijelentéssel, amely Jehova szájából származik” (Máté 4:4). De miért kell ismernünk Istennek a Bibliában feljegyzett kijelentéseit – azaz a gondolatait és a tanácsait –, ha szeretnénk boldog és értelmes életet élni? Vizsgáljunk meg három érvet.

Megbízható vezetésre van szükségünk

Manapság se szeri, se száma azoknak a szakembereknek és specialistáknak, akik tanácsokat adnak, legyen szó párkapcsolatról, szerelemről, családi életről, konfliktuskezelésről, boldogságról,  sőt akár az élet céljáról. De ki van a legjobb helyzetben ahhoz, hogy bölcs, kiegyensúlyozott vezetést nyújtson mindezekben, ha nem az emberiség Alkotója, Jehova Isten?

A Biblia olyan, mint egy használati utasítás, mely az élethez készült

Szemléltetésül: Ha veszel egy új számítógépet vagy fényképezőgépet, számítasz rá, hogy használati utasítást is kapsz mellé. A Biblia olyan, mint egy használati utasítás, mely az élethez szól, és a „gyártó”, vagyis Isten gondoskodott róla, hogy minden „felhasználóhoz” eljusson. Megtudhatjuk belőle, hogy milyen célra lett megalkotva a „termék”, és hogyan kell használni, hogy a legjobb eredményeket érjük el.

Minden gondosan megírt használati utasítás figyelmezteti a felhasználót, hogy a termék biztonságos és megbízható működése érdekében mit kell kerülnie. Nincs ez másképp a Bibliával sem. Lehet, hogy a másoktól kapott tanácsok jól hangzanak, sőt célravezetőnek tűnnek, de a legjobb eredményre és a legkevesebb problémára akkor számíthatunk, ha az Alkotónk útmutatásait tartjuk be.

„Én, Jehova, vagyok a te Istened, aki arra tanítalak, ami javadra válik, aki azon az úton vezetem lépteidet, amelyen járnod kell. Ó, bárcsak odafigyelnél parancsolataimra! Akkor olyan lenne békéd, mint egy folyó, és igazságosságod, mint a tenger habjai” (Ézsaiás 48:17, 18)

A Bibliában megtalálhatjuk azt az útmutatást, melyre szükségünk van

Noha Jehova Isten útmutatással és tanácsokkal lát el minket, soha nem kényszerít, hogy megfogadjuk ezeket. Inkább szeretettel kérlel: „Én, Jehova, vagyok a te Istened, aki arra tanítalak, ami javadra válik, aki azon az úton vezetem lépteidet, amelyen járnod kell. Ó, bárcsak odafigyelnél parancsolataimra! Akkor olyan lenne békéd, mint egy folyó, és igazságosságod, mint a tenger habjai” (Ézsaiás 48:17, 18). Röviden összefoglalva: ha megszívleljük Isten tanácsait, boldogok leszünk. Úgy is fogalmazhatunk, hogy ha szeretnénk boldogok lenni, szükségünk van Istenre.

Válaszokra van szükségünk

Egyesek úgy érzik, hogy nincs szükségük Istenre, mert sok olyan kérdés kavarog bennük, melyeket nem tudnak összeegyeztetni egy szerető Isten létezésével. Például: Miért kell a jó embereknek szenvedniük? Miért születnek ártatlan gyerekek betegen? Miért olyan igazságtalan az élet? Ezek valóban fontos kérdések, és ha megnyugtató választ kapunk rájuk, az megváltoztathatja az életünket. De ahelyett, hogy rögtön Istent okolnánk a bajokért, nézzük meg, hogy mit ír minderről a Biblia.

A Mózes első könyve 3. fejezetében olvashatunk Sátánról, aki egy kígyónak álcázva magát megpróbálta rávenni az első emberpárt, hogy szegje meg Jehova Isten parancsát, és egyen a jó és rossz tudásának a fájáról. „Bizony nem haltok meg – mondta Sátán Évának. – Mert Isten tudja, hogy amely napon esztek arról, megnyílik szemetek, és olyanok lesztek, mint Isten: tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz” (1Mózes 2:16, 17; 3:4, 5).

Sátán a szavaival nem pusztán azt sugallta, hogy Isten hazudik, hanem azt is, hogy igazságtalanul gyakorolja a hatalmát. Az Ördög azt állította, hogy ha az emberek rá hallgatnának, jobban menne a soruk. Hogyan lehetett tisztázni  ezeket a vádakat? Jehova úgy döntött, hogy elegendő időt hagy arra, hogy mindenki láthassa, igaza van-e Sátánnak. Ezzel lehetőséget adott neki és a követőinek, hogy bebizonyítsák, hogy az emberek valóban boldogulnak-e Isten nélkül.

Szerinted igazak voltak Sátán állításai? Képesek az emberek sikeresen irányítani magukat Isten nélkül? A szenvedés, igazságtalanság, betegség, halál, bűnözés, erkölcsi hanyatlás, háborúk, népirtások és más szörnyűségek, melyek évszázadok óta megkeserítik az életünket, minden kétséget kizáróan bizonyítják, hogy az ember egyszerűen képtelen Istentől függetlenül irányítani az életét. A Biblia szerint nem Isten felelős a nehézségekért. A bajok fő okára így világít rá: „ember uralkodik emberen a maga kárára” (Prédikátor 8:9).

Mindezek fényében ugye egyértelmű, hogy ha szeretnénk választ kapni a nyugtalanító kérdéseinkre, Istenhez kell fordulnunk, sőt a megoldást is tőle kell várnunk? De mit fog tenni?

Isten segítségére van szükségünk

Az emberek már régóta szeretnének megszabadulni a betegségtől, az öregedéstől és a haláltól. Felbecsülhetetlenül sok időt, energiát és pénzt áldoztak erre, vajmi kevés sikerrel. Némelyek bizonyos elixírektől, csodatévő forrásoktól vagy ehhez hasonlóktól várták a megoldást, de keservesen csalódniuk kellett.

Isten azt akarja, hogy az emberek megfelelő körülmények között, boldogan éljenek. Ez volt az eredeti szándéka, és a mai napig nem mondott le róla (1Mózes 1:27, 28; Ézsaiás 45:18). Jehova Isten arról biztosít minket, hogy bármit határoz is el, az maradéktalanul meg fog valósulni (Ézsaiás 55:10, 11). A Biblia szerint azt ígéri, hogy helyre fogja állítani a paradicsomot, melyet az első emberpár elveszített. A Biblia utolsó könyvében ezt olvashatjuk: Jehova Isten „letöröl minden könnyet a szemükről, és nem lesz többé halál, sem kesergés, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. A korábbi dolgok elmúltak” (Jelenések 21:4). De hogyan fogja Isten megvalósítani ezeket a csodálatos körülményeket, és hogyan lehet nekünk is részünk ebben?

Isten Fia, Jézus Krisztus arra tanította a követőit, hogy imádkozzanak Isten akaratának a megvalósulásáért. Sokan ismerik, sőt gyakran el is mondják a miatyánkot, mely így kezdődik: „Égi Atyánk, szenteltessék meg a neved. Jöjjön el a királyságod. Legyen meg az akaratod, mint az égben, úgy a földön is” (Máté 6:9, 10). Igen, Jehova Isten a Királysága által fogja eltörölni az emberi uralom okozta bajokat, és hozza el a megígért igazságos új világát (Dániel 2:44; 2Péter 3:13). * Mit kell tennünk, hogy mi is ott lehessünk?

 Jézus Krisztus említett egy egyszerű lépést: „Az pedig az örök élet, hogy ismeretet szerezzenek rólad, az egyedüli igaz Istenről, és arról, akit elküldtél, Jézus Krisztusról” (János 17:3). Igen, Isten segíteni tud nekünk, hogy mi is örökké élhessünk az új világban. Ez biztosan számodra is egy újabb érv amellett, hogy igenis szükségünk van Istenre.

Itt az ideje, hogy foglalkozzunk Istennel

Kétezer évvel ezelőtt az Areopáguszon, vagyis a Mars-dombon Pál apostol a következőket mondta Istenről a nyitott gondolkodású athéniaknak: „ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent.” „Mert általa van életünk, általa mozgunk és létezünk, mint ahogy a köztetek levő költők közül is mondták némelyek: »Mert az ő leszármazottai vagyunk«” (Cselekedetek 17:25, 28).

Amit Pál akkor az athéniaknak mondott, az ma is igaz. A Teremtőnknek köszönhetjük a levegőt, melyet belélegzünk, az élelmet, melyet megeszünk, és a vizet, melyet megiszunk. Ha Jehova nem gondoskodna ezekről, nem is élhetnénk. De miért ad levegőt, élelmet és vizet azoknak is, akik nem foglalkoznak vele? Pál választ ad erre: „hogy keressék az Istent, sőt, tapogatózva keressék őt, és meg is találják, bár a valóságban nincs messze egyikünktől sem” (Cselekedetek 17:27).

Szeretnéd jobban megismerni Istent, valamint többet megtudni a szándékáról, és arról, hogy milyen tanácsokat ad azoknak, akik boldogan akarnak élni már most is, és örökké? Ha igen, beszélj azzal, akitől ezt a folyóiratot kaptad, vagy lépj kapcsolatba a kiadóval. Szívesen segítenek majd neked.

^ 20. bek. Ha szeretnél többet megtudni arról, hogy Isten a Királysága által hogyan fogja megvalósítani az akaratát a földön, olvasd el a Mit tanít valójában a Biblia? című könyv 8. fejezetét. Jehova Tanúi kiadványa. Online olvasható a jw.org honlapon, és le is tölthető.