Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony  |  2013. szeptember

Miért van ennyi szenvedés?

Miért van ennyi szenvedés?

Ha szeretnénk megérteni, hogy miért történik olyan sok baj, és miért nem képesek az emberek megszüntetni ezeket, előbb azt kell megtudnunk, hogy mi is áll a hátterükben. Noha az okok különbözőek és összetettek lehetnek, jó tudni, hogy a Biblia a segítségünkre lehet a válaszok utáni kutatásban. Ebben a cikkben azt fogjuk megvizsgálni, hogy Isten Szava szerint milyen alapvető okai lehetnek az emberi szenvedésnek (2Timóteusz 3:16).

A ROSSZ KORMÁNYZÁS KÖVETKEZMÉNYEI

„Ha gonosz uralkodik, sóhajtozik a nép” – írja a Biblia (Példabeszédek 29:2).

A történelem tele van olyan vasöklű diktátorokkal, akik kimondhatatlanul sok szenvedést okoztak az alattvalóiknak. Természetesen ez nem minden uralkodóra igaz, hiszen olyanok is vannak, akiket a legjobb szándék vezet. Sokan azonban felismerik, hogy miután hatalomra kerülnek, a viszálykodások és a hatalmi harcok miatt képtelenek megvalósítani a céljaikat. Olyanok is akadnak, akik visszaélnek a hatalmukkal, és csak a saját érdekeikkel foglalkoznak, miközben kárt okoznak másoknak. „A történelem olyan erőfeszítések története, amelyek kudarcba fulladtak” – jelentette ki Henry Kissinger, az Egyesült Államok egykori külügyminisztere.

A Biblia a következő igazságra világít rá: „Még csak lépteit sem irányíthatja a járókelő ember” (Jeremiás 10:23). A tökéletlen embereknek nincs meg az ahhoz szükséges bölcsességük és előrelátásuk, hogy mindig jó döntéseket hozzanak. És ha a saját lépteiket képtelenek irányítani, hogyan tudnák egy egész nemzet ügyeit igazgatni? Egyértelmű hát, hogy miért nem képesek az emberi uralkodók megszüntetni a gondokat. Sőt kijelenthetjük, hogy nagyon sok esetben éppen a rossz kormányzás a bajok forrása.

A HAMIS VALLÁS BEFOLYÁSA

„Arról fogja tudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretet van köztetek” – mondta Jézus (János 13:35).

Akármilyen egyházról vagy felekezetről legyen is szó, a vallási vezetők mindig a szeretetet és az egységet hirdetik. A tények viszont azt mutatják, hogy nem tudnak a híveik szívébe olyan erős szeretetet plántálni, mely felülkerekedne az előítéleteken. A vallás, ahelyett hogy szeretetre ösztönözne, gyakran megosztottságot, fanatizmust és viszályt idéz elő a különböző nemzetiségű emberek között. „A legfanatikusabb, legádázabb politikai harcokat a vallás inspirálja és támogatja” – jegyezte meg Hans Küng teológus a könyve záró szavaiban (Christentum und Weltreligionen).

 Továbbá sok egyházban a vezetők nyíltan elfogadják a házasság előtti és a házasságon kívüli nemi kapcsolatot, valamint a homoszexualitást. Mi lett ennek a következménye? Betegségek, nem kívánt terhességek, abortuszok, felbomlott házasságok, széthullott családok, azaz sok gyötrelem és szívfájdalom.

TÖKÉLETLENSÉG ÉS ÖNZŐ VÁGYAK

„Mindenki úgy van próbára téve, hogy a saját kívánsága vonzza és csábítja. Mikor aztán a kívánság megfogant, bűnt szül” (Jakab 1:14, 15).

Mivel mindannyian tökéletlenséget örököltünk, elkövetünk kisebb-nagyobb hibákat, és küzdenünk kell a „testünk kívánságaival” (Efézus 2:3). Amikor olyan helyzet adódik, hogy lenne lehetőségünk kielégíteni ezeket a vágyakat, különösen nehéz a küzdelem. Ha engedünk a helytelen vágyaknak, annak keserű következményei lehetnek.

P. D. Mehta író így fogalmazott: „A bajaink túlnyomó többségét a saját bujaságunknak, az élvhajhász életmódunknak, a kapzsiságunknak és a becsvágyunknak tudhatjuk be.” Az erkölcstelenség és a függőségek – gondoljunk például az alkoholra, a kábítószerekre vagy a szerencsejátékra – sok tiszteletre méltó állampolgár életét döntik romba, és hoznak bajt a családjukra, barátaikra és másokra. Az emberi tökéletlenséget látva egyet kell értenünk a Biblia szavaival: „tudjuk, hogy az egész teremtés szüntelenül együtt nyög és együtt kínlódik mindmostanáig” (Róma 8:22).

A GONOSZ SZELLEMEK HATÁSA

A Biblia feltárja, hogy „ennek a világrendszernek az istene” Sátán, és hogy démonoknak nevezett, hatalmas gonosz szellemek is csatlakoztak hozzá (2Korintusz 4:4; Jelenések 12:9).

Sátánhoz hasonlóan a démonok is azon vannak, hogy irányítsák és félrevezessék az embereket. Pál apostol így beszélt erről: „nem vér és test ellen van viaskodásunk, hanem a kormányzatok ellen, a hatalmak ellen, e sötétség világuralkodói ellen, az égi helyeken levő gonosz szellemi erők ellen” (Efézus 6:12).

Noha a démonok élvezettel zaklatják az embereket, nem ez az elsődleges céljuk. Azt szeretnék elérni, hogy az emberek elforduljanak a legfelségesebb Istentől, Jehovától (Zsoltárok 83:18). Többféle módszerrel igyekeznek megtéveszteni és befolyásolni az áldozataikat, például asztrológiával, mágiával, varázslással és jövendőmondással. Éppen ezért Jehova óva int ezektől a veszélyes szokásoktól, és védelmet nyújt azoknak, akik ellenállnak Sátánnak és a démonainak (Jakab 4:7).

„AZ UTOLSÓ NAPOKBAN” ÉLÜNK

Úgy kétezer évvel ezelőtt a Biblia megjövendölte, „hogy az utolsó napokban nehezen elviselhető, válságos idők lesznek”.

Arra is rámutatott, hogy miért lesz válságos ez az időszak. Ezt írta: „Mert az emberek önmagukat szeretők lesznek, pénzszeretők, önteltek, gőgösek . . . , természetes vonzalom nélküliek, olyanok, akik nem készek semmilyen megegyezésre, rágalmazók, önuralom nélküliek, vadak, a jóságot nem szeretők, árulók, keményfejűek, büszkeségtől felfuvalkodottak, inkább gyönyörszeretők, semmint Istent szeretők”. Igen, leszögezhetjük, hogy a napjainkban tapasztalható sok bajnak az az egyik oka, hogy „az utolsó napokban” élünk (2Timóteusz 3:1–4).

Ha a most megvizsgált szempontokra gondolunk, ugye egyértelmű, hogy miért nem képesek az emberek véget vetni a szenvedésnek, még akkor sem, ha őszintén törekszenek erre? De akkor ki segíthet rajtunk? A Teremtőnk, aki azt ígérte, hogy helyre fog hozni minden kárt, melyet az Ördög és a követői okoztak (1János 3:8). A következő cikkben arról lesz szó, hogy mit fog tenni Isten, hogy megszüntessen mindent, ami fájdalmat és bánatot okoz az emberiségnek.