Minden imát meghallgat Isten?

Isten mindenféle nemzetiségű ember imáját meghallgatja (Zsoltárok 145:18, 19). Szavában, a Bibliában arra buzdít minket, hogy mondjuk el neki minden aggodalmunkat (Filippi 4:6, 7). Ám vannak olyan imák, melyek nem tetszenek Istennek. Például a betanult, újra és újra elmondott imákat nem helyesli. (Olvasd el: Máté 6:7.)

Istennek az olyan emberek imái sem tetszenek, akik szándékosan megszegik a törvényeit (Példabeszédek 28:9). A bibliai időkben például nem hallgatta meg azoknak az izraelitáknak az imáját, akiknek a kezéhez vér tapadt. Nyilvánvaló hát, hogy meg kell felelnünk bizonyos követelményeknek, ha szeretnénk, hogy Isten meghallgasson minket. (Olvasd el: Ézsaiás 1:15.)

Mit kell tennünk, hogy Isten meghallgassa az imáinkat?

Hit nélkül nem közeledhetünk Istenhez (Jakab 1:5, 6). Teljes bizonyossággal hinnünk kell abban, hogy létezik és törődik velünk. A hitünket úgy erősíthetjük, ha tanulmányozzuk a Bibliát, ugyanis a valódi hit az Isten Szavában található bizonyítékokon alapszik. (Olvasd el: Héberek 11:1, 6.)

Őszintén és alázatos szívvel kell imádkoznunk. Még Isten Fia, Jézus is alázattal imádkozott (Lukács 22:41, 42). Így hát ahelyett, hogy megmondanánk Istennek, hogy mit tegyen, igyekeznünk kell megérteni, hogy mit vár el tőlünk, méghozzá úgy, hogy olvassuk a Bibliát. Így az imáink összhangban lesznek az akaratával. (Olvasd el: 1János 5:14.)