Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony  |  2013. május

Természeti katasztrófák – Azt bizonyítják, hogy Isten kegyetlen?

Természeti katasztrófák – Azt bizonyítják, hogy Isten kegyetlen?

MIT MONDANAK NÉMELYEK? „Isten uralkodik a világ felett, tehát ő okozza a természeti katasztrófákat. Ez szerintem kegyetlenség.”

MIT MOND A BIBLIA? „Az egész világ a gonosz hatalmában van” (1János 5:19). De ki ez „a gonosz”? A Biblia Sátánként azonosítja (Máté 13:19; Márk 4:15). Vajon túlzás ilyet állítani? Gondoljunk csak bele: Ha valóban Sátán uralkodik a világ felett, akkor ő ösztönzi arra az embereket, hogy ugyanolyan önzőek, kapzsik és szűk látókörűek legyenek, mint ő maga. Ez magyarázatot ad arra, hogy az emberek miért bánnak annyira mostohán az otthonukkal, a földdel. Számos szakember arra hívja fel a figyelmet, hogy a környezet kizsákmányolása összefüggésben van a természeti katasztrófákkal, hiszen vagy közvetlenül okoz ilyeneket, vagy súlyosbítja őket, vagy pedig sebezhetőbbé teszi az embereket a katasztrófák idején.

De miért engedi meg Isten, hogy Sátánnak ekkora hatalma legyen? Hogy választ kapjunk erre a kérdésre, vissza kell mennünk az emberi történelem kezdetéhez, amikor az első emberpár, Ádám és Éva fellázadt Isten uralma ellen. Később az emberek többsége követte őket ebben. Ezzel a döntésükkel tulajdonképpen Isten ellenségének, Sátánnak az uralmát választották. Ezért mondta azt Jézus Sátánra, hogy „a világ uralkodója” (János 14:30). De nem fog örökké uralkodni.

Jehova * nem egykedvűen szemléli, hogy mennyi nyomorúságot okoz Sátán. Őt nagyon is mélyen érinti az emberek szenvedése. Például azokkal a nehéz időkkel kapcsolatban, melyeket Izrael nemzete élt át, a Biblia ezt írja Istenről: „Minden gyötrelmükben gyötrelmet élt át” (Ézsaiás 63:9). Isten irgalmasan gondoskodott róla, hogy Sátán kegyetlen uralma hamarosan véget érjen. Kinevezte a Fiát, Jézus Krisztust, hogy örökké uralkodjon mint igazságos Király.

HOGYAN ÉRINT MINKET MINDEZ? Sátán uralma nem védte meg az embereket a természeti katasztrófáktól, de Jézus ezt meg fogja tenni. Egyszer megóvta a tanítványait egy nagy viharban. A bibliai beszámoló ezt írja: „megdorgálta a szelet, és ezt mondta a tengernek: »Hallgass! Némulj el!« És a szél elült, és nagy csendesség lett.” A tanítványok pedig csodálkozva ezt kérdezték: „Hát ki ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki?” (Márk 4:37–41). Ez alapján bízhatunk abban, hogy Jézus meg fogja védeni az uralma alatt élő engedelmes embereket (Dániel 7:13, 14).

^ 5. bek. A Biblia feltárja, hogy Isten neve Jehova.