Az egyik tanítványa erre kérte Jézust: „Uram, taníts meg minket imádkozni” (Lukács 11:1). A válaszában Jézus két szemléltetést is mondott, melyből megtanulhatjuk, hogyan imádkozzunk, ha szeretnénk, hogy Isten meghallgasson minket. Ha gondolkodtál már azon, hogy vajon Isten meghallgatja-e az imáidat, biztosan érdekesnek fogod találni Jézus válaszát. (Olvasd el: Lukács 11:5–13.)

Az első szemléltetésében Jézus arra összpontosított, aki imádkozik (Lukács 11:5–8). A történetben egy férfinak éjszaka vendége érkezik, és nem tudja megkínálni ennivalóval. Neki mint vendéglátónak sürgősen orvosolnia kell a helyzetet. Bár késő van, elmegy egy barátjához, és megkéri, hogy adjon neki kölcsön kenyeret. Az először nem akar felkelni, mert a családjával már lefeküdtek. A vendéglátó azonban szégyent nem ismerve elszántan addig kérleli, míg a barátja végül felkel és megadja neki, amire szüksége van. *

Mit tanít ez a szemléltetés az imáról? Jézus azt emelte ki vele, hogy kitartónak kell lennünk, folyton kérnünk, keresnünk, zörgetnünk kell (Lukács 11:9, 10). Miért? Vajon arra utalt, hogy amikor Istenhez imádkozunk, tulajdonképpen egy olyan barát ajtaján kopogtatunk, aki vonakodik segíteni nekünk? Egyáltalán nem. Jézus azt akarta mondani, hogy a vonakodó baráttal ellentétben Isten kész teljesíteni mindenkinek a helyénvaló kérését, aki hittel imádkozik hozzá. A hitünket pedig a kitartásunkkal tudjuk bizonyítani. Ha újra és újra kérünk valamit, azzal kifejezzük, hogy valóban szükségünk van rá, és hogy szilárdan hisszük, hogy Isten meg fogja adni, ha ez összhangban van az akaratával (Márk 11:24; 1János 5:14).

A második szemléltetés az Ima Meghallgatójáról, Jehováról szól (Zsoltárok 65:2). Jézus ezt kérdezte: „melyik apa az közöttetek, aki, ha a fia halat kér, netán kígyót ad neki hal helyett? Vagy ugyanígy, ha tojást kér, skorpiót ad neki?” A válasz egyértelmű, egyetlen szerető apa sem ad rossz dolgokat a gyermekének. Ezután Jézus így magyarázta a szemléltetést: Ha egy tökéletlen apa „jó ajándékokat” ad a gyermekének, „akkor az égi Atya mennyivel inkább ad szent szellemet” – vagyis a legnagyobb ajándékot – azoknak a földi gyermekeinek, akik ezt kérik tőle (Lukács 11:11–13; Máté 7:11). *

Isten kész teljesíteni mindenkinek a helyénvaló kérését, aki hittel imádkozik hozzá

Mit tanít nekünk ez a szemléltetés Jehováról, az Ima Meghallgatójáról? Jézus azt szeretné, ha úgy tekintenénk Jehovára, mint törődő Atyára, aki kész megadni a gyermekeinek, amire szükségük van. Ennélfogva az imádói bátran fordulhatnak hozzá szívük minden kérésével. És mivel tudják, hogy ő a legjobbat akarja nekik, készséggel elfogadják az imájukra kapott választ, még akkor is, ha nem pont arra a válaszra számítottak. *

Javasolt bibliaolvasás áprilisra:

Lukács 7–21

^ 4. bek. Jézus szemléltetése tükrözte az akkori szokásokat. A zsidók szent kötelességnek tartották a vendégszeretet kimutatását. Egy család igyekezett annyi kenyeret készíteni, amennyi elég egy napra, és ha mégis kifogytak, kölcsönkértek. Továbbá ha szegények voltak, az egész család egy szobában aludt, a padlón.

^ 6. bek. Jézus többször is használta a „mennyivel inkább” kifejezést, amikor egy érvelésben fokozni szerette volna a gondolatot.

^ 7. bek. Ha szeretnél többet megtudni arról, hogyan kell imádkoznod ahhoz, hogy Isten meghallgasson, olvasd el a Mit tanít valójában a Biblia? című könyv 17. fejezetét; Jehova Tanúi kiadványa.