Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Mi adott értelmet Jézus életének?

Mi adott értelmet Jézus életének?

CSAKUGYAN értelmes életet élt Jézus? Minden jel szerint egyszerű családban nőtt fel, és egész életében nem volt sok mindene. Szó szerint nem volt „hová lehajtania a fejét” (Lukács 9:57, 58). Ráadásul az ellenségei gyűlölték, megrágalmazták és végül megölték.

„Ezt nem nevezném értelmes életnek” – mondhatod. Ám érdemes átgondolni még néhány szempontot. Most négy ilyet veszünk nagyító alá.

1. JÉZUSNAK VOLT ÉLETCÉLJA: AZ, HOGY ISTEN AKARATÁT TEGYE

„Az én eledelem az, hogy cselekedjem annak akaratát, aki küldött engem” (János 4:34).

Jézus a szavaival és a tetteivel egyaránt igyekezett megvalósítani égi Atyja, Jehova * akaratát. Ez mélységes örömmel töltötte el. Ahogy az imént idézett írásszövegből látszik, az eledelhez hasonlította Isten akaratának a cselekvését.

Jézus déltájban mondta ezeket a szavakat (János 4:6). Egész délelőtt Szamária dimbes-dombos vidékét járta, úgyhogy biztosan megéhezett. A tanítványai biztatták is: „Rabbi, egyél” (János 4:31). A válaszával arra utalt, hogy neki Isten munkája ad erőt. Csakis egy olyan ember mondhat ilyet, aki értelmesnek érzi az életét.

2. JÉZUS NAGYON SZERETTE AZ ATYJÁT

„Szeretem az Atyát” (János 14:31).

Jézust rendkívül szoros kapcsolat fűzte égi Atyjához. Az iránta érzett mélységes szeretete ösztönözte arra, hogy megismertesse másokkal az Atyja nevét, szándékát és tulajdonságait. Jézus a szavaival, a tetteivel és a gondolkodásmódjával tökéletesen visszatükrözte az Atyját, így amikor Jézusról olvasunk, az olyan, mintha Istenről olvasnánk. Ezért mondhatta Jézus Fülöpnek, amikor az megkérte, hogy mutassa meg nekik az Atyát: „Aki engem látott, látta az Atyát is” (János 14:8, 9).

Jézus annyira szerette az Atyját, hogy meghalni is kész volt, csak hogy engedelmeskedjen neki (Filippi 2:7, 8; 1János 5:3). Ez a hatalmas szeretet értelemmel töltötte meg Jézus életét.

 3. JÉZUS SZERETTE AZ EMBEREKET

„Senkiben sincs nagyobb szeretet annál, mint ha valaki a lelkét adja a barátaiért” (János 15:13).

Nekünk, gyarló embereknek meglehetősen borúsak a kilátásaink. A Bibliából megtudhatjuk, miért: „e g y ember [Ádám] által jött be a világba a bűn, és a bűn által a halál, s így a halál minden emberre átterjedt, mivel mindnyájan vétkeztek” (Róma 5:12). A magunk erejéből képtelenek vagyunk megmenekülni a bűn következményétől, a haláltól (Róma 6:23).

Ámde hálásak lehetünk Jehovának, aki szeretettel megoldást kínált az emberiség szomorú helyzetére. Megengedte, hogy tökéletes, bűntelen Fia, Jézus szenvedjen és meghaljon azért, hogy váltságul szolgáljon, és így az emberiség kiszabadulhasson a bűn és a halál rabszolgaságából. Jézus, mivel szereti az Atyját és az embereket, kész volt vállalni ezt a küldetést, és értünk adta tökéletes emberi életét (Róma 5:6–8). Ez az önzetlen szeretet értelmet adott az életének. *

4. JÉZUS TUDTA, HOGY AZ ATYJA SZERETI ÉS HELYESLI

„Ez az én szeretett Fiam, akit helyeslek” (Máté 3:17).

Jehova akkor jelentette ki ezt, amikor Jézus megkeresztelkedett. Nyíltan kifejezte, hogy szereti és helyesli a Fiát. Jézus joggal mondhatta hát, hogy az Atya szereti őt (János 10:17). Ebben a tudatban bátran viselte az ellenségeskedést és a bírálatot. Még akkor is higgadt maradt, amikor a halállal kellett szembenéznie (János 10:18). Az az érzés, hogy az Atyja szereti és helyesli, bizonyára még inkább értelmet adott az életének.

Jézus tehát értelmes életet élt. Sokat tanulhatunk tőle arról, hogy hogyan tehetjük igazán értelmessé az életünket. A következő cikk néhány olyan alapelvet emel ki, melyet Jézus a követőinek tanított.

^ 6. bek. A Biblia feltárja, hogy Isten neve Jehova.

^ 15. bek. A Mit tanít valójában a Biblia? című könyv 5. fejezete bővebben foglalkozik azzal, hogyan képes megváltani Jézus halála az emberiséget; Jehova Tanúi kiadványa.