Hogyan járhatunk Isten kedvében? Vajon számos szabályt kell betartanunk ehhez? Szerencsére nem. Isten Fia, Jézus Krisztus szerint egyetlen szóban össze lehet foglalni, hogy mit vár el tőlünk Isten. (Olvasd el: Márk 12:28–31.)

Először is vizsgáljuk meg, hogy milyen helyzetben mondta Jézus ezeket a szavakat. Niszán hónap 11-én, néhány nappal a halála előtt éppen a templomban tanított. Az ellenségei megpróbálták tőrbe csalni olyan kérdésekkel, melyek vita tárgyát képezték. Ő mindig úgy válaszolt, hogy arra már nem tudtak mit mondani. Ekkor feltették neki a következő kérdést: „Melyik az első minden parancsolat között?” (28. vers).

Ez bizony fogós kérdés volt. A zsidók sokat vitatkoztak azon, hogy a mózesi törvény több mint 600 rendelkezése közül melyik a legfontosabb. Olyanok is voltak, akik úgy vélték, hogy mindegyik törvény egyformán fontos, és nem szabad semelyiknek sem nagyobb jelentőséget tulajdonítani a többinél. Vajon mit felelt Jézus?

A válaszában nem egy, hanem két parancsolatról beszélt. Először ezt mondta: „szeresd Jehovát, a te Istenedet egész szíveddel, egész lelkeddel, egész elméddel és egész erőddel” (30. vers; 5Mózes 6:5). A „szív”, „elme”, „lélek” és „erő” szó jelentését nem lehet élesen elkülöníteni egymástól. * A lényeg az, hogy a Jehova iránti szeretetnek az egész embert át kell hatnia, minden képességével és adottságával együtt. Egy bibliai szövegmagyarázat így fogalmaz: „A teljes lényünkkel kell szeretnünk Istent.” Ha így szeretjük Istent, akkor azon leszünk, hogy nap mint nap úgy éljünk, hogy elnyerjük a helyeslését (1János 5:3).

Jézus ezután ezt mondta: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat” (31. vers; 3Mózes 19:18). Az Isten és a felebarát iránti szeretet szorosan összefügg egymással. Az utóbbi az előbbiből fakad (1János 4:20, 21). Ha úgy szeretjük a felebarátainkat, mint önmagunkat, akkor úgy fogunk bánni velük, ahogy szeretnénk, hogy velünk bánjanak (Máté 7:12). Ezzel azt fejezzük ki, hogy szeretjük Istent, aki a saját képmására alkotott meg minket is, és az embertársainkat is (1Mózes 1:26).

Mindazt, amit Jehova elvár tőlünk, egyetlen szóban összefoglalhatjuk: szeretet

Mennyire fontosak azok a parancsolatok, hogy szeressük Istent és a felebarátainkat? Jézus kijelentette, hogy „nincs más, ezeknél nagyobb parancsolat” (31. vers). A párhuzamos beszámoló szerint azt mondta, hogy ezen a két parancsolaton alapul az összes többi (Máté 22:40).

Láthatjuk hát, hogy nem nehéz Isten kedvében járni. Mindazt, amit elvár tőlünk, egyetlen szóban összefoglalhatjuk: szeretet. Mindig is ez volt és mindig is ez lesz az igaz imádat lényege. De nem csupán egy érzésről van szó; ennek a szeretetnek tettekben kell megnyilvánulnia (1János 3:18). Te is megtanulhatod, hogyan fejlessz ki és hogyan mutass ki szeretetet Jehova iránt, akiről ezt olvassuk: „Isten szeretet” (1János 4:8).

Javasolt bibliaolvasás márciusra:

Márk 9–16 – Lukács 1–6

^ 6. bek. A Bibliában a „lélek” szó az egész emberre utal, tehát magában foglalhatja a szívet, az elmét és az erőt is.