Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 KÖZELEDJ ISTENHEZ!

„Melyik az első minden parancsolat között?”

„Melyik az első minden parancsolat között?”

Hogyan járhatunk Isten kedvében? Vajon számos szabályt kell betartanunk ehhez? Szerencsére nem. Isten Fia, Jézus Krisztus szerint egyetlen szóban össze lehet foglalni, hogy mit vár el tőlünk Isten. (Olvasd el: Márk 12:28–31.)

Először is vizsgáljuk meg, hogy milyen helyzetben mondta Jézus ezeket a szavakat. Niszán hónap 11-én, néhány nappal a halála előtt éppen a templomban tanított. Az ellenségei megpróbálták tőrbe csalni olyan kérdésekkel, melyek vita tárgyát képezték. Ő mindig úgy válaszolt, hogy arra már nem tudtak mit mondani. Ekkor feltették neki a következő kérdést: „Melyik az első minden parancsolat között?” (28. vers).

Ez bizony fogós kérdés volt. A zsidók sokat vitatkoztak azon, hogy a mózesi törvény több mint 600 rendelkezése közül melyik a legfontosabb. Olyanok is voltak, akik úgy vélték, hogy mindegyik törvény egyformán fontos, és nem szabad semelyiknek sem nagyobb jelentőséget tulajdonítani a többinél. Vajon mit felelt Jézus?

A válaszában nem egy, hanem két parancsolatról beszélt. Először ezt mondta: „szeresd Jehovát, a te Istenedet egész szíveddel, egész lelkeddel, egész elméddel és egész erőddel” (30. vers; 5Mózes 6:5). A „szív”, „elme”, „lélek” és „erő” szó jelentését nem lehet élesen elkülöníteni egymástól. * A lényeg az, hogy a Jehova iránti szeretetnek az egész embert át kell hatnia, minden képességével és adottságával együtt. Egy bibliai szövegmagyarázat így fogalmaz: „A teljes lényünkkel kell szeretnünk Istent.” Ha így szeretjük Istent, akkor azon leszünk, hogy nap mint nap úgy éljünk, hogy elnyerjük a helyeslését (1János 5:3).

Jézus ezután ezt mondta: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat” (31. vers; 3Mózes 19:18). Az Isten és a felebarát iránti szeretet szorosan összefügg egymással. Az utóbbi az előbbiből fakad (1János 4:20, 21). Ha úgy szeretjük a felebarátainkat, mint önmagunkat, akkor úgy fogunk bánni velük, ahogy szeretnénk, hogy velünk bánjanak (Máté 7:12). Ezzel azt fejezzük ki, hogy szeretjük Istent, aki a saját képmására alkotott meg minket is, és az embertársainkat is (1Mózes 1:26).

Mindazt, amit Jehova elvár tőlünk, egyetlen szóban összefoglalhatjuk: szeretet

Mennyire fontosak azok a parancsolatok, hogy szeressük Istent és a felebarátainkat? Jézus kijelentette, hogy „nincs más, ezeknél nagyobb parancsolat” (31. vers). A párhuzamos beszámoló szerint azt mondta, hogy ezen a két parancsolaton alapul az összes többi (Máté 22:40).

Láthatjuk hát, hogy nem nehéz Isten kedvében járni. Mindazt, amit elvár tőlünk, egyetlen szóban összefoglalhatjuk: szeretet. Mindig is ez volt és mindig is ez lesz az igaz imádat lényege. De nem csupán egy érzésről van szó; ennek a szeretetnek tettekben kell megnyilvánulnia (1János 3:18). Te is megtanulhatod, hogyan fejlessz ki és hogyan mutass ki szeretetet Jehova iránt, akiről ezt olvassuk: „Isten szeretet” (1János 4:8).

Javasolt bibliaolvasás márciusra:

Márk 9–16 – Lukács 1–6

^ 6. bek. A Bibliában a „lélek” szó az egész emberre utal, tehát magában foglalhatja a szívet, az elmét és az erőt is.