Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony  |  2013. március

Jézus feltámadása által örök életünk lehet

Jézus feltámadása által örök életünk lehet

JÉZUS feltámadása nem csupán egy régen megtörtént eset, melynek ma már semmi jelentősége. Pál apostol rávilágított, hogy miért fontos számunkra, amikor ezt írta: „Krisztus feltámadt a halottak közül, ő, aki zsengéje azoknak, akik halálalvásba merültek. Mivel ugyanis ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogy Ádámban mindenki meghal, úgy a Krisztusban is mindenki meg fog elevenedni” (1Korintusz 15:20–22).

Jézus i. sz. 33. niszán hónap 16-án támadt fel, azon a napon, amikor a zsidók az első gabonatermésük zsengéjét bemutatták Jehova Isten előtt a jeruzsálemi templom szentélyénél. Azzal, hogy Pál Jézust zsengének nevezte, arra utalt, hogy mások is fel fognak támadni.

Pál következő szavai kifejtik, hogy mit tesz lehetővé Krisztus feltámadása: „Mivel ugyanis ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is.” Minthogy Ádámtól mindannyian bűnt és tökéletlenséget örököltünk, meg kell halnunk. Jézus azonban váltságul adta a tökéletes emberi életét, és ezzel lehetővé tette, hogy az emberek feltámadjanak, és így kiszabaduljanak a bűn és a halál rabszolgaságából. Pál jól összefoglalta ezt a gondolatot a Róma 6:23-ban: „a bűn zsoldja a halál, az ajándék pedig, amelyet az Isten ad, örök élet Krisztus Jézus, a mi Urunk által.”

Már maga Jézus is elmagyarázta, hogy miért fontos számunkra a halála és a feltámadása. Önmagára utalva ezt mondta: „úgy kell hogy felemeljék az Emberfiát is, hogy mindenkinek, aki hisz benne, örök élete legyen. Mert az Isten annyira szerette a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki hitet gyakorol benne, el ne pusztuljon, hanem örök élete legyen” (János 3:14–16).

Gondolj bele! Örökké élhetsz, minden fájdalom, szenvedés és bánat nélkül (Jelenések 21:3, 4). Ugye milyen csodálatos? Egy tudós így fogalmazott: „Míg a temetők az élet mulandóságára, addig a feltámadás a halál mulandóságára emlékezteti az embert.” Igen, Jézus feltámadásának köszönhetően örökké élhetünk majd!