Vajon a halál erősebb Istennél? Természetesen nem. Hogyan lehetne a halál vagy bármilyen más „ellenség” erősebb, mint a „mindenható Isten”? (1Korintusz 15:26; 2Mózes 6:3). Istennek megvan a hatalma ahhoz, hogy a feltámadás által semmissé tegye a halált, és ő azt ígéri, hogy az új világban ezt meg is fogja tenni. * De mennyire megbízható ez az ígéret? Isten Fiának, Jézusnak a szavai megerősítik a bizalmunkat. (Olvasd el: Máté 22:31, 32.)

Jézus a következőket mondta a szadduceusoknak, akik nem hittek a feltámadásban: „Ami a halottak feltámadását illeti, nem olvastátok-e, mit mondott nektek az Isten, így szólva: »Én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene.« Ő nem a halottak Istene, hanem az élőké.” Jézus itt arra a beszélgetésre utalt, mely Isten és Mózes között zajlott az égő bokornál körülbelül i. e. 1514-ben (2Mózes 3:1–6). Jézus rámutatott, hogy amikor Jehova azt mondta Mózesnek, hogy „én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene”, ezzel arra utalt, hogy a feltámadással kapcsolatos ígéret teljesen megbízható. Miért mondhatjuk ezt?

Először is vizsgáljuk meg a körülményeket. Amikor Jehova Mózeshez szólt, Ábrahám, Izsák és Jákob patriarchák már réges-rég halottak voltak: Ábrahám 329 éve, Izsák 224 éve, Jákob pedig 197 éve. Jehova mégis úgy fogalmazott, hogy „én vagyok”, nem pedig úgy, hogy „én voltam” az Istenük. Úgy beszélt erről a három patriarcháról, mintha még élnének. Miért?

Jézus ezt így magyarázta meg: „Ő nem a halottak Istene, hanem az élőké.” Gondolkodjunk el rajta, hogy mit akart ezzel mondani. Ha nem lenne feltámadás, az azt jelentené, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob örökre a halál markában maradnak. És ha ez így lenne, akkor Jehova halott emberek Istene lenne. Ez pedig azt jelentené, hogy a halál erősebb Jehovánál, mintha Jehova túl gyenge lenne ahhoz, hogy kiszabadítsa hűséges szolgáit a halál fogságából.

Mindezek fényében mit mondhatunk Ábrahámról, Izsákról, Jákobról és Jehova más hűséges szolgáiról, akik meghaltak? Jézus határozottan kijelentette: „mindnyájan élnek őneki” (Lukács 20:38). Igen, Jehova azon szándékának a megvalósulása, hogy feltámasztja a hűséges szolgáit, annyira biztos, hogy úgy gondol rájuk, mintha élnének (Róma 4:16, 17). Mindegyikük ott él Jehova korlátlan emlékezetében, míg el nem jön az ideje a feltámadásuknak.

Jehova sokkal erősebb, mint a halál

Jó érzés arra gondolnod, hogy ismét találkozhatsz majd elhunyt szeretteiddel? Akkor ne feledd, hogy Jehova sokkal erősebb, mint a halál. Semmi sem akadályozhatja meg abban, hogy beteljesítse a feltámadással kapcsolatos ígéretét. Tudj meg még többet erről a reménységről, és Istenről, aki valóra fogja váltani. Így biztosan közelebb fogsz kerülni az élők Istenéhez, Jehovához.

Javasolt bibliaolvasás februárra:

Máté 22–28 Márk 1–8

^ 1. bek. Ha szeretnél többet megtudni Istennek arról az ígéretéről, hogy egy igazságos új világban fel fogja támasztani a halottakat, olvasd el a Mit tanít valójában a Biblia? című könyv 7. fejezetét; Jehova Tanúi kiadványa.