Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 CÍMLAPTÉMA: FÉLNI KELL A VILÁGVÉGÉTŐL?

Világvége – Félsz tőle? Lázba hoz? Vagy nem érdekel?

Világvége – Félsz tőle? Lázba hoz? Vagy nem érdekel?

Milyen érzés fog el, ha 2012. december 21-ére gondolsz, a maja naptárnak arra a napjára, amelyről sokan azt mondták, hogy világraszóló változásokat fog hozni? Attól függően, hogy mire számítottál, talán megkönnyebbültél, csalódtál, vagy esetleg hidegen hagyott az egész. Vajon ez is azt példázza, hogy a világvégejóslatok nem megbízhatóak?

Mit mondhatunk arról az eseményről, melyet a Biblia nevez „a világ végének”? (Máté 24:3, Károli-fordítás). Némelyek félnek, hogy a föld el fog égni. Másokat izgalomba hoz a világvégéről szóló sokféle forgatókönyv. És vannak, akik egyszerűen belefáradtak, hogy folyton a világvégével ijesztgetik őket. De nem lehet, hogy ezeket a reakciókat inkább az emberi képzelet szüleményei váltják ki, nem pedig a tények?

Talán meglepődsz, ha megtudod, mit is ír a Biblia a világvégéről. Nemcsak arra ad okot, hogy várjuk ezt az eseményt, hanem azt is elismeri, hogy csalódáshoz vezethet, ha a vég késni látszik. Vizsgáld hát meg, hogyan válaszol a Biblia néhány gyakori kérdésre a világvégével kapcsolatban.

 El fog égni a föld?

A BIBLIA EZT ÍRJA: „[Isten] alapította meg a földet annak szilárd helyein; megingathatatlan lesz az időtlen időkig, igen, mindörökké” (ZSOLTÁROK 104:5).

A föld nem fog elpusztulni, sem tűz által, sem más módon. A Biblia azt tanítja, hogy a bolygónk az ember örök otthona. A Zsoltárok 37:29 szerint „az igazságosak öröklik a földet, és örökké rajta lakoznak” (Zsoltárok 115:16; Ézsaiás 45:18).

Miután Isten megteremtette a földet, azt mondta rá, hogy „nagyon jó”, és ezt még mindig így látja (1Mózes 1:31). Egyáltalán nem akarja elpusztítani. Éppen ellenkezőleg, azt ígéri, hogy pusztulást hoz „azokra, akik pusztítják a földet”, és nem engedi, hogy helyrehozhatatlan kárt okozzanak benne (Jelenések 11:18).

A 2Péter 3:7-ben olvasható szavak azonban fejtörést okozhatnak: „A mostani egek és föld . . . tűznek vannak félretéve”. Nem arra utal ez, hogy mégiscsak elég a föld? A Biblia néha jelképes értelemben használja az „egek”, a „föld” és a „tűz” szót. Az 1Mózes 11:1-ben például, ahol az áll, hogy „az egész földnek pedig egy nyelve és egy szókincse volt”, a föld szó az emberi társadalmat jelenti.

A 2Péter 3:7 szövegkörnyezete rámutat, hogy itt is jelképesen kell érteni az egeket, a földet és a tüzet. Az 5. és 6. vers párhuzamot von Noé napjainak Özönvizével. Az akkori világ elpusztult, de a bolygónk nem tűnt el. Inkább arról volt szó, hogy az Özönvíz elsöpörte az erőszakos embereket, azaz a „földet” (1Mózes 6:11). Ezenkívül átvitt értelemben az „egeket” is elpusztította, hiszen azok is meghaltak, akik a társadalom élén voltak mint uralkodók. A 2Péter 3:7 ehhez hasonlóan arról jövendöl, hogy a gonosz társadalom és a korrupt kormányok véglegesen elpusztulnak majd, mintha csak elégnének.

Mi fog történni, amikor vége lesz a világnak?

A BIBLIA EZT ÍRJA: „A világ elmúlóban van, s ugyanígy a kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké” (1JÁNOS 2:17).

„A világ”, melynek el kell múlnia, nem a földet jelenti, hanem azoknak az embereknek a világát, akik nem Isten akaratával összhangban élnek. Ahogyan egy sebész eltávolítja a rákos daganatot, hogy megmentse a beteg életét, úgy Isten is  eltávolítja a gonoszokat, hogy a jó emberek élvezhessék az életet a földön (Zsoltárok 37:9). Ennek fényében elmondhatjuk, hogy a világvége jó dolog.

Ezt a derűs oldalt hangsúlyozzák azok a bibliafordítások, melyek „a világ vége” helyett „a világrendszer befejezése”, illetve „a kor befejeződése” kifejezést használják (Máté 24:3, Csia-fordítás). Mivel az emberiség is, és a föld is megmarad, nem logikus, hogy egy új kor kezdődik, vagyis egy új világrendszer jön el a vég után? A Biblia szerint így lesz, hiszen beszél egy eljövendő világrendszerről (Lukács 18:30).

Jézus a „megújult világ” kifejezést használta, mivel vissza fogja állítani az eredeti állapotokat, melyeket Isten az emberiségnek szánt (Máté 19:28, Újfordítású revideált Biblia). Milyen lesz ez a világ?

Ha „Isten akaratát” tesszük, vagyis azt, amit elvár tőlünk, akkor nem kell félnünk a világvégétől. Ellenkezőleg, örömmel várhatjuk.

Valóban közel van a világvége?

A BIBLIA EZT ÍRJA: „Amikor látjátok ezeket megtörténni, tudjátok meg, hogy közel az Isten királysága” (LUKÁCS 21:31).

Richard Kyle professzor a könyvében azt írja, hogy „a hirtelen változások és a társadalmi zűrzavar olyan légkört teremt, amely kedvez a világvégejóslatoknak” (The Last Days Are Here Again). Ez leginkább akkor jellemző, amikor nehéz magyarázatot találni a változásokra és a zűrzavarra.

Ám a vég témájáról beszélő próféták nem a körülöttük zajló érthetetlen eseményekre próbáltak magyarázatot találni, hanem Isten ihletésére ecseteltek olyan körülményeket, melyek a világ közelgő végét jelzik. Vizsgálj meg néhány ilyen jövendölést, és gondold át, hogy teljesednek-e napjainkban.

Ahogy Jézus mondta, amikor látjuk „mindezeket”, abból tudjuk meg, hogy közel a világ vége (Máté 24:33). Jehova Tanúi hiszik, hogy a bizonyítékok egyértelműek, és erről a világ minden részén beszélnek másoknak.

Az, hogy voltak már tévedések a véget illetően, azt jelenti, hogy soha nem jön el?

A BIBLIA EZT ÍRJA: „Amikor azt mondják: »Béke és biztonság!«, akkor hirtelen pusztulás jön rájuk egy szempillantás alatt, mint ahogy a gyötrő fájás a várandós asszonyra; és semmiképpen nem fognak megmenekülni” (1TESSZALONIKA 5:3).

A Biblia a világ pusztulását a vajúdás kezdetéhez hasonlítja. Egy szülő nő fájásai elkerülhetetlenek és hirtelen jelentkeznek. A véget megelőző időszak is olyan, mint a terhesség, hiszen egy várandós nő is figyeli a jeleket, melyek egyre erőteljesebben utalnak a szülés közeledtére. Az orvos mond egy hozzávetőleges dátumot, de még ha akkor nem indul is el a szülés, az asszony biztos benne, hogy hamarosan megszületik a gyermeke. Ehhez hasonlóan lehet, hogy már többen tévedtek, amikor egy bizonyos időpontra várták a véget, de attól még az események a leghatározottabban azt bizonyítják, hogy az utolsó napokban élünk (2Timóteusz 3:1).

Talán felmerül benned a kérdés: „Ha annyira egyértelmű, hogy közel van a vég, akkor sokan miért nem ismerik fel ennek a jelét?” A Biblia rámutat, hogy a vég küszöbén sokan nem tulajdonítanak majd jelentőséget a bizonyítékoknak.  Mivel nem ismerik el, hogy óriási változások tapasztalhatók, így gúnyolódnak: „attól a naptól fogva, hogy ősatyáink halálalvásba merültek, minden pontosan úgy megy, mint a teremtés kezdetétől fogva” (2Péter 3:3, 4). Vagyis az utolsó napok jele nyilvánvaló, csak sokan figyelmen kívül hagyják (Máté 24:38, 39).

Ez a cikk csupán néhány bibliai bizonyítékot hozott fel arra, hogy közel van a vég. * Szeretnél többet megtudni erről? Ha igen, lépj kapcsolatba Jehova Tanúival, és tanulmányozd velük díjmentesen a Bibliát az otthonodban, vagy valahol máshol, ahol neked megfelel, de akár telefonon is. Csupán időt kell szánnod rá, és biztos lehetsz benne, hogy nagyon hasznos lesz.

^ 39. bek. A Jehova Tanúi által kiadott Mit tanít valójában a Biblia? című könyv 9. fejezete („Az utolsó napokban” élünk?) bővebben kifejti ezt a témát.