Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Megemlékezés Jézus Krisztusról

Megemlékezés Jézus Krisztusról

„Ezt cselekedjétek a rólam való megemlékezésül” (LUKÁCS 22:19)

Miért ünneplik meg a karácsonyt?

Néhányan azt mondják, hogy a karácsony Jézusról szól, ilyenkor a születését ünneplik.

Miért hiúsul ez meg gyakran?

A népszerű karácsonyi daloknak és az ünnepi szokások többségének nem sok köze van Jézus Krisztushoz. Több millióan, akik megünneplik a karácsonyt, nem adnak vallásos tiszteletet Jézusnak, sőt, vannak, akik szerint nem is létezett. A kereskedelmi világban karácsonykor a különféle termékek reklámozása kerül előtérbe, és nem Jézus.

Milyen segítséget ad a Biblia?

„Az Emberfia . . . azért jött, hogy . . . lelkét váltságul adja cserébe sokakért” (Márk 10:45). Jézus a cikk elején idézett szavakat a halála előtti estén mondta. Ekkor meghagyta a tanítványainak, hogy a haláláról egyszerű szertartással emlékezzenek meg. De mi okból kérte, hogy a haláláról, ne pedig a születéséről emlékezzenek meg a követői? Mert a váltságáldozata lehetővé teszi, hogy az engedelmes emberek örökké éljenek. A Biblia ezt írja: „a bűn zsoldja a halál, az ajándék pedig, amelyet az Isten ad, örök élet Krisztus Jézus, a mi Urunk által” (Róma 6:23). Ezért Jézus Krisztusról a követői halálának az évfordulóján emlékeznek meg, de nem úgy gondolnak rá, mint tehetetlen csecsemőre, hanem mint aki „a világ megmentője” (János 4:42).

„Krisztus is szenvedett értetek, mintát hagyva nektek, hogy szorosan kövessétek a nyomdokait” (1Péter 2:21). Jézus tökéletes, intelligens férfi volt. Úgy fejezhetjük ki a tiszteletünket iránta, és úgy emlékezhetünk meg róla, ha tanulunk tőle. Elmélkedjünk a könyörületén, türelmén, és azon, milyen bátran kiállt a mellett, ami helyes. Törekedjünk arra, hogy utánozzuk.

„A világ királysága a mi Urunknak és az ő Krisztusának királysága lett, és ő királyként fog uralkodni örökkön-örökké” (Jelenések 11:15). Amikor megemlékezünk Jézus Krisztusról, vegyük figyelembe, mit tesz most. Királyként uralkodik az égben. Isten Szava ezt jövendölte róla: „Igazságossággal fogja ítélni az alacsony sorúakat, és egyenességgel nyújt feddést a föld szelídei érdekében” (Ézsaiás 11:4). Ezek a megnyerő tulajdonságok egy hatalmas uralkodót, nem pedig egy újszülött csecsemőt jellemeznek.