MIT kell tennünk, hogy Jehova elfogadja az imádatunkat? Vajon tökéletességet vár el tőlünk, és így nekünk, gyarló embereknek esélyünk sincs arra, hogy örömet szerezzünk neki? Vagy annyit kér tőlünk, amennyit képesek vagyunk megtenni? Fontos választ kapnunk erre a kérdésre, hogy örömet találjunk a neki végzett szolgálatban. Vizsgáljuk meg, hogyan összegezte Mikeás próféta Isten követelményeit. (Olvasd el: Mikeás 6:8.)

„Megmondta neked . . . , mi a jó.” Nem kell találgatnunk, hogy Isten mit vár el tőlünk, mert a Bibliában világosan leíratta. Azt kéri tőlünk, ami jó nekünk. Ez nem is lehetne másként, mivel „Isten szeretet”, és a legjobbat akarja nekünk (1János 4:8; 5:3). Javunkra válik, ha eleget teszünk a követelményeinek, és neki is örömet szerzünk (5Mózes 10:12, 13).

„Azt kívánja meg tőled Jehova”. Vajon Isten joggal vár el tőlünk bármit is? Természetesen. Engedelmességgel tartozunk neki, mert ő az élet forrása, ő tartja fenn az életünket (Zsoltárok 36:9). Mit kíván hát meg tőlünk? Mikeás három pontban foglalja ezt össze. Az első kettő főként arra vonatkozik, ahogyan az embertársainkkal bánunk, a harmadik pedig az Istennel ápolt kapcsolatunkat érinti.

„Igazságosságot gyakorolj”. Egy forrásmű szerint az igazságosságnak fordított héber szó „magában foglalja, hogy az emberi kapcsolatainkban helyénvalóan, tisztességesen járunk el”. Isten azt várja tőlünk, hogy az ő mércéje szerint legyünk igazságosak és tisztességesek. Ennek úgy felelünk meg, ha pártatlanok és becsületesek vagyunk másokkal (3Mózes 19:15; Ézsaiás 1:17; Héberek 13:18). Ha igazságosan bánunk az embertársainkkal, akkor talán ők is igazságosak lesznek velünk (Máté 7:12).

„Szeresd a kedvességet”. Isten nem egyszerűen azt kéri tőlünk, hogy legyünk kedvesek, hanem hogy szeressük is a kedvességet. A kedvességnek fordított héber chéʹszédh szót „szerető-kedvességnek” vagy „lojális szeretetnek” is vissza lehet adni. Egy bibliatudós megjegyzi: „A szeretet, az irgalom vagy a kedvesség nem adja vissza kellőképpen a [chéʹszédh] szót. Önmagában egyik sem fejezi ki a jelentését, mert mind a hármat magában foglalja.” Ha szeretjük a kedvességet, akkor készségesen, örömmel segítünk másokon. Ennek eredményeként tapasztalhatjuk az adakozásból fakadó boldogságot (Cselekedetek 20:35).

„Szerényen járj Isteneddel”. A Biblia a „jár” kifejezéssel egy embernek az életútjára utal. Akkor járunk Istennel, ha követjük azt az életutat, melyet a Bibliában meghatározott. Mit jelent az, hogy „szerényen” kell járnunk ezen az úton? Isten akkor tart minket szerénynek, ha reálisan látjuk a hozzá viszonyított helyzetünket, és elfogadjuk a korlátainkat. Tehát szerényen járni Istennel azt jelenti, hogy tisztában vagyunk azzal, mit vár el tőlünk, és hogy mire vagyunk képesek.

Hálásak lehetünk, hogy Jehova sosem vár el többet tőlünk, mint amit meg tudunk tenni. Boldoggá teszi, ha azt látja, hogy mindent megteszünk, hogy szolgálhassuk őt (Kolosszé 3:23). Figyelembe veszi a korlátainkat (Zsoltárok 103:14). Ha szerényen mi is elfogadjuk őket, örömet fogunk találni Isten szolgálatában. Érdemes megtudni, hogyan járhatunk Istennel, mert az ilyen életutat gazdagon megáldja (Példabeszédek 10:22).

Javasolt bibliaolvasás novemberre:

Jóel 1 Mikeás 7