Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 Közeledj Istenhez!

„Az Öregkorú leült”

„Az Öregkorú leült”

„ISTENT e g y ember sem látta soha” – mondja a Biblia (János 1:18). Hús-vér ember nem is maradna életben, ha meglátná Isten sugárzó, tündöklő dicsőségét (2Mózes 33:20). Ám a Biblia szerint Jehova látomás által betekintést engedett néhány férfinak az égbe. Dániel próféta volt az egyikük. A látomás kétségkívül mélységes tiszteletet és csodálatot váltott ki belőle. Minden bizonnyal ránk is ilyen hatással lesz, ha megvizsgáljuk, hogyan számol be erről a különleges élményről. (Olvasd el: Dániel 7:9, 10.) *

„Az Öregkorú”. Ez az előrehaladott korú, idős személyre utaló kifejezés egyedül Dániel könyvében fordul elő (Dániel 7:9, 13, 22). Milyen idős Jehova? Mivel ő az örökkévalóság Királya, mindig is létezett, és mindig is létezni fog (1Timóteusz 1:17; Júdás 25). Biztosak lehetünk abban, hogy a bölcsessége felülmúlhatatlan, hiszen a Biblia a bölcsességet a korral hozza összefüggésbe (Jób 12:12). Örökkévalóságát mi, emberek sosem fogjuk megérteni. És hogy is tudnánk felfogni mérhetetlen bölcsességét! (Róma 11:33, 34).

Azt olvastuk, hogy az Öregkorú „leült”. Vajon miért? A környező versekből megtudhatjuk, mivel egyebek közt törvényszékről és igazságszolgáltatásról van szó bennük (Dániel 7:10, 22, 26). Tehát a látomásban Jehova bíróként ül le. De ki fölött mond ítéletet? A föld nemzetei fölött, melyek Dániel látomásának az elején vadállatokkal vannak jelképezve (Dániel 7:1–8). * Milyen bíró Jehova?

„Ruhája fehér volt, mint a hó, és fején a haj, mint a tiszta gyapjú”. A fehér szín az igazságosság és tisztaság jelképe. Mivel a gyapjú általában fehér, Dániel a gyapjúval szemlélteti, hogy az Öregkorú haja ősz. Magad elé tudod képzelni, amit Dániel leírt? Látod magad előtt az ősz hajú, hófehér ruhába öltözött bírót? Ezek a szóképek megerősítik, hogy Jehova igazságosan és bölcsen ítélkezik, olyan bíró ő, aki méltó arra, hogy feltétel nélkül bízzunk benne, és mélységesen tiszteljük.

Olyan Bíró ő, aki méltó arra, hogy feltétel nélkül bízzunk benne, és mélységesen tiszteljük

„Ezerszer ezren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezren álltak előtte.” Kik ezek az égi szolgák? A Bibliából megtudjuk, hogy az angyalokról van szó (Zsoltárok 104:4). Az angyalok, akik több száz millióan is lehetnek, buzgón teljesítik Isten szavát és cselekszik akaratát (Zsoltárok 103:20, 21). Ez is Isten mérhetetlen bölcsességét bizonyítja, hiszen ki más tudna ilyen hosszú idő óta irányítani és működésben tartani egy hatalmas égi sereget?

Dániel látomása bizalmat ébreszt bennünk Jehova, az Öregkorú iránt. Ítéletei igazságosak, megbízhatunk bölcsességében. Ezért kétségkívül érdemes megtudni, hogyan kerülhetünk közelebb páratlanul bölcs Istenünkhöz.

Javasolt bibliaolvasás októberre:

Dániel 4–12 Hóseás 1–14

^ 1. bek. Dániel valójában nem látta Istent. Isten élénk képeket láttatott vele. Dániel ezután jelképes nyelvezettel írta le a látottakat. Többek között antropomorf kifejezéseket használt, vagyis Istennek emberi jellemvonásokat tulajdonított. Ezek a szóképek segítenek elképzelnünk Istent, de nem szabad szó szerint értenünk őket.

^ 3. bek. A Dániel látomásában szereplő vadállatokról még többet megtudhatsz a Figyelj Dániel próféciájára! című könyv 9. fejezetéből; Jehova Tanúi kiadványa.