Mi valójában Armageddon?

„Sátáni lelkek . . . elmennek a földkerekség királyaihoz, hogy harcra toborozzák őket . . . arra a helyre, amelyet héberül Harmagedónnak hívnak” (JELENÉSEK 16:14, 16, Katolikus fordítás; kiemelés tőlünk).

ARMAGEDDON, néhány fordítás szerint Harmagedón, egy helynek a neve. De úgy tűnik, nem létezett ilyen nevű hely a földön.

Mire utal igazából az Armageddon szó? Miért gondolnak a szó hallatán általában valamilyen eseményre, például háborúra?

Összegyűlnek az Armageddonnak nevezett helyre

Az eredeti héber kifejezés, vagyis a Har-Magedon azt jelenti, hogy ’Megiddó hegye’. Noha nem létezett ilyen hegy, volt egy Megiddó nevű város. Stratégiai fontosságú utak kereszteződésénél feküdt, az ókori Izrael területének északnyugati részén. Sok döntő jelentőségű csatát vívtak a közelében. Ezért Megiddót a háború fogalmával társítják. *

Ám Megiddó igazi jelentősége nem abban rejlik, hogy milyen csaták színhelye volt, hanem abban, hogy miért került sor az ütközetekre. Megiddó az Ígéret földjén helyezkedett el, azon a földön, melyet Jehova Isten Izrael népének adott (2Mózes 33:1; Józsué 12:7, 21). Jehova megesküdött   az izraelitáknak, hogy megvédi őket a támadóiktól, és állta is a szavát (5Mózes 6:18, 19). Például amikor a kánaánita Jábin király serege, Sisera vezetésével megtámadta Izraelt Megiddó közelében, Jehova csodát tett, hogy megvédje a népét (Bírák 4:14–16).

Tehát a Har-Magedon vagy más írásmóddal az Armageddon szó nagy jelentőségű, és jelképes értelemmel bír. Két hatalmas haderő közötti ütközetre utal.

A Jelenések könyvének próféciája szerint Sátán és démonai a közeljövőben arra indítják az emberi kormányzatokat, hogy gyűjtsék össze seregeiket. Ez a cselekmény egyértelműen Isten népe és az általuk végzett munka ellen fog irányulni. Ebben az ütközetben, amikor Isten győzelmet arat a támadók felett, több millió személy fog elpusztulni (Jelenések 19:11–18).

De miért okozná Isten több millió ember halálát, ha egyszer a Biblia azt írja róla, hogy „irgalmas, lassú a haragra . . . bővelkedik szerető-kedvességben”? (Nehémiás 9:17). Hogy választ kapjunk erre, vizsgáljunk meg három kérdést: 1. Ki indítja el a háborút? 2. Miért lép közbe Isten? 3. Milyen maradandó hatása lesz az összecsapásnak a földre és annak lakóira?

1. KI INDÍTJA EL A HÁBORÚT?

Armageddon csatájában nem Isten lesz a támadó fél. Ő inkább védelmezni fogja a jó embereket, akiket máskülönben a támadók megsemmisítenének. A csatát a föld királyai, a világ vezetői kezdeményezik. Miért kerül sor erre? Mert Sátán, egy bábjátékoshoz hasonlóan, úgy mozgatja majd a szálakat, hogy a politikai és katonai erők átfogó támadást indítsanak Jehova Isten imádói ellen (Jelenések 16:13, 14; 19:17, 18).

Mivel egyes országokban egyre nagyobb hangsúlyt kap a szólás- és vallásszabadság, elképzelhetetlennek tűnhet, hogy a kormányzatok bármely vallási mozgalmat megpróbálnának korlátozni vagy felszámolni. Ám ilyesmi sajnos a XX. században már előfordult, és napjainkban is van rá példa. * Csakhogy az Armageddonhoz  vezető támadás két fontos szempontból is más lesz az eddigieknél. Először is, a kiterjedése világméretű lesz. Másodszor, Jehova Isten minden korábbinál erősebb válaszcsapást mér majd ellenségeire (Jeremiás 25:32, 33). A Biblia úgy utal erre az ütközetre, mint „a mindenható Isten nagy napjának háborújára”.

2. MIÉRT LÉP KÖZBE ISTEN?

Jehova arra oktatja az imádóit, hogy szeressék az ellenségeiket, és megtanítja nekik, hogy békések legyenek (Mikeás 4:1–3; Máté 5:43, 44; 26:52). Ezért nem fognak majd fegyvert, amikor megtámadják őket. Ha Isten akkor nem lépne közbe, a népét eltipornák. Jehova Isten nevét szégyen érné, folt esne a hírnevén. És úgy tűnhetne, hogy érzéketlen, igazságtalan és tehetetlen. Ilyen kimenetel elképzelhetetlen (Zsoltárok 37:28, 29).

Isten senkit sem szeretne elpusztítani, ezért mindenkit figyelmeztet, hogy mit fog tenni a jövőben (2Péter 3:9). A Szentírásban feljegyzett beszámolókkal emlékeztet, hogy a múltban nem nézte tétlenül, ha megtámadták a népét (2Királyok 19:35). A Bibliában arra is figyelmeztet, hogy amikor a jövőben Sátán és az emberek, akiket bábként mozgat, megtámadják az imádóit, beveti erejét az érdekükben. Sőt, Szavában már rég megjövendölte, hogy el fogja pusztítani a gonoszokat (Példabeszédek 2:21, 22; 2Tesszalonika 1:6–9). A támadók előtt teljesen világos lesz, hogy a Mindenható Istennel szálltak szembe (Ezékiel 38:21–23).

3. MILYEN MARADANDÓ HATÁSA LESZ AZ ÖSSZECSAPÁSNAK?

Armageddon háborújában több millióan fognak megmenekülni. Ezt követően béke lesz a földön (Jelenések 21:3, 4).

A Jelenések könyve említést tesz arról, hogy egy megszámlálhatatlan „nagy sokaság” túl fogja élni az összecsapást (Jelenések 7:9, 14). Jehova vezetésével, az ő eredeti szándékának megfelelően, vissza fogják állítani a paradicsomi körülményeket a földön.

Lehet tudni, hogy mikor támadják meg Isten népét?

[Lábjegyzetek]

^ 6. bek. Nem szokatlan az ilyenfajta társítás. Például mióta a japán Hirosima városa atomtámadás miatt elpusztult, Hirosimát összekapcsolják egy lehetséges atomháború veszélyével.

^ 13. bek. Példaként említhetjük a holokausztot, amikor egy kormányzat vallási és faji csoportokat próbált kiirtani. Annak idején a Szovjetunióban szintén több vallási csoportot elnyomtak. Lásd az „Egy békés csoport megvédi a hírnevét” című cikket Az Őrtorony 2011. május 1-jei számában; Jehova Tanúi kiadványa.

[Kép a 6. oldalon]

Jehova Isten megvédte a népét ellenségeitől a múltban

[Kép a 7. oldalon]

Jehova Isten újra megvédi majd a népét Armageddon háborúja alatt