Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony  |  2011. december

Katasztrófáktól mentes világ

Katasztrófáktól mentes világ

MIT szólnál, ha valaki közölné veled, hogy hamarosan megszűnnek a katasztrófák? Talán ezt mondanád: „Ez lehetetlen. Sajnos mindig is lesznek katasztrófák. Ez a rideg valóság.” Vagy az is felvetődhet benned, hogy komolyan gondolja-e, amit mond.

Még ha úgy tűnik is, hogy mindig lesznek természeti csapások, nyomós okunk van arra, hogy elhiggyük, ezek meg fognak szűnni. De a változás nem embereknek lesz köszönhető. Az emberek nem teljesen értik a természet működését, befolyásolni vagy megváltoztatni pedig még kevésbé tudják. Az ókori Izrael bölcs királya, Salamon, aki jó megfigyelő volt, ezt írta: „az ember . . . nem képes megfejteni mindazt, ami végbemegy a nap alatt; bármennyire fáradozik is . . . , hogy megfejtse, nem fejti meg. Még ha azt mondja is, elég bölcs ő ahhoz, hogy tudja, akkor sem képes megfejteni” (Prédikátor 8:17).

Ha az emberek semmit sem tudnak tenni a természeti katasztrófák ellen, akkor ki tud tenni ellenük? A Biblia rámutat, hogy a Teremtőnk képes erre. Ő hozta létre a természet rendszereit, például a vízkörforgást (Prédikátor 1:7). Az emberekkel ellentétben neki korlátlan hatalma van. Jeremiás próféta megerősítette ezt: „Ó, legfőbb Úr, Jehova! Íme, te alkottad az egeket és a földet nagy erőddel és kinyújtott karoddal. Mindez nem lehetetlen neked” (Jeremiás 32:17). Mivel Isten hozta létre a földet és a természeti erőket, tudja, mi szükséges ahhoz, hogy az emberek békés és biztonságos körülmények közt éljenek a földön (Zsoltárok 37:11; 115:16).

Hogyan fogja Isten megszüntetni a természeti katasztrófákat? Ennek a cikksorozatnak a második részében már szó volt arról, hogy a napjainkban történő rémisztő események azt jelzik, hogy a világrendszer befejeződik. Jézus ezt mondta: „amikor látjátok ezeket megtörténni, tudjátok meg, hogy közel az Isten királysága” (Máté 24:3; Lukács 21:31). Ez a királyság, vagyis az az égi kormányzat, melyet Isten hozott létre, nagy változásokat fog hozni a földre, és még a természeti erőket is uralni fogja. Jehova Isten a hatalmánál fogva egyedül is véghezvihetné ezeket a változásokat, ám  úgy döntött, hogy a Fiára bízza ezt a feladatot. Dániel próféta így írt Jézusról: „uralkodói hatalmat, méltóságot és királyságot kapott, hogy a népek, nemzetek és nyelvi csoportok mind őt szolgálják” (Dániel 7:14).

Isten Fiának, Jézus Krisztusnak tehát kellő hatalma van ahhoz, hogy a földet békés hellyé változtassa. Kétezer évvel ezelőtt, amikor a földön élt, bemutatta, hogy képes befolyásolni a természeti erőket. Egyszer, amikor a tanítványaival csónakkal átkeltek a Galileai-tengeren, „nagy szélvihar támadt, és a hullámok újra meg újra becsaptak a csónakba, úgyhogy az kis híján megtelt”. A tanítványok nagyon megijedtek. Halálfélelmükben Jézustól kértek segítséget. Mit tett ő? Egyszerűen „megdorgálta a szelet, és ezt mondta a tengernek: »Hallgass! Némulj el!« És a szél elült, és nagy csendesség lett.” A tanítványok meglepődve kérdezték egymástól: „Hát ki ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki?” (Márk 4:37–41).

Azóta Jézus a szellembirodalomban él, és még nagyobb erőt és hatalmat kapott. Isten Királyságának a Királyaként az ő hatásköre megtenni a szükséges változtatásokat ahhoz, hogy az emberek békés és biztonságos körülmények között éljenek a földön, és ő ezt képes is megvalósítani.

Ám ahogy láttuk, sok problémát és katasztrófát az idéz elő, illetve súlyosbít, hogy az emberek önző, kapzsi módon a saját érdekeiket hajszolják. Mit tesz majd a Királyság azokkal, akik így viselkednek, és nem hajlandóak megváltozni? A Biblia azt mondja, hogy az Úr Jézus eljön „az égből az ő hatalmas angyalaival lángoló tűzben . . . , bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és azokon, akik nem engedelmeskednek a Jézusról, a mi Urunkról szóló jó hírnek”. Igen, „pusztulást [hoz] azokra, akik pusztítják a földet” (2Tesszalonika 1:7, 8; Jelenések 11:18).

Ezek után a „királyoknak Királya”, Jézus Krisztus, teljes egészében ura lesz a természeti erőknek (Jelenések 19:16). Biztosítani fogja, hogy a Királyság alattvalóit ne érje többé szerencsétlenség. Még a meteorológiai elemeket is ellenőrzése alatt fogja tartani, hogy az időjárás és az évszakok váltakozása az emberiség javát szolgálja. Így megvalósul, amit Jehova Isten hosszú időkkel ezelőtt megígért a népének: „akkor én is adok nektek a megfelelő időben esőt, és a föld megadja termését, és a mező fái is megtermik gyümölcsüket” (3Mózes 26:4). Az embereknek nem kell attól félniük, hogy egy természeti csapás miatt elveszítik az otthonukat. Isten ezt ígérte: „Házakat építenek majd, és bennük laknak, szőlőskerteket ültetnek, és eszik azok gyümölcsét” (Ézsaiás 65:21).

Mit kell tenned?

Bizonyára te is szeretnél olyan világban élni, amelyben nem pusztítanak többé katasztrófák. De vajon mit kell ehhez tenned? „Akik nem ismerik Istent”, és „nem engedelmeskednek a . . . jó hírnek”, nem élhetnek majd ebben a katasztrófáktól mentes világban. Ezért egyértelmű, hogy ismeretet kell szerezni Istenről, és támogatni kell a föld feletti uralmát, melynek élén a Fia áll, és amelyről a Királyság jó híre szól.

Ezt az ismeretet úgy szerezheted meg, ha gondosan tanulmányozod a Bibliát. Így megtudhatod, mit kell tenned ahhoz, hogy biztonságos környezetben élj a Királyság uralma alatt. Jehova Tanúi szívesen segítenek neked, hogy megtudd, mit tanít a Biblia. Ha mindent megteszel, hogy megismerd Istent, és engedelmeskedsz a jó hírnek, a Példabeszédek 1:33 szavai rád is igazak lesznek: „aki hallgat rám, biztonságban lakik, és nyugalma lesz, nem rettenti baj.”

Lásd még

ÖRÖMTELI ÜZENET ISTENTŐL

Mit szeretne Isten tudatni az emberekkel?

Miért sürgető odafigyelnünk arra, amit Isten mond? Mit kell tennünk?

ÖRÖMTELI ÜZENET ISTENTŐL

Mi Isten Királysága?

Ki Isten Királyságának a királya, és mit valósít meg ez a Királyság?

BIBLIATANULMÁNYOZÁSI PROGRAM

Kérj bibliatanulmányozást

Ingyenes bibliaórákat vehetsz egy neked megfelelő helyen és időpontban.