Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jézus – Honnan származott?

Jézus – Honnan származott?

„[Pilátus] ismét bement a kormányzói palotába, és így szólt Jézushoz: »Honnan való vagy?« De Jézus nem válaszolt neki” (JÁNOS 19:9)

A RÓMAI kormányzó, Poncius Pilátus Jézus kihallgatásakor tette fel ezt a kérdést. A perben Jézus élete fölött döntöttek. * Pilátus tudta, hogy Jézus Izrael melyik területéről származik (Lukács 23:6, 7). Azt is tudta, hogy nem hétköznapi ember. Vajon arra volt kíváncsi, hogy élt-e korábban? Valóban kész volt elfogadni az igazságot róla és a szerint dönteni? Bárhogy volt is, Jézus nem válaszolt, és hamarosan kiderült, hogy Pilátus jobban féltette a pozícióját, mintsem hogy kiálljon az igazság és a jogosság mellett (Máté 27:11–26).

Szerencsére azoknak, akik őszintén szeretnék megtudni, honnan származott Jézus Krisztus, nem kell találgatniuk, mert egyértelmű választ kaphatnak rá a Bibliából. A következőket tudhatjuk meg belőle:

Hol született?

A mai számítások szerint Jézus i. e. 2-ben született, kora ősszel egy júdeai faluban, Betlehemben, szerény körülmények között. Augustus császár népszámlálást rendelt el, ezért Máriának, Jézus anyjának, aki ekkor még „várandós volt”, és a férjének, Józsefnek Betlehembe kellett mennie, József ugyanis innen származott. Mivel nem találtak szállást a zsúfolt faluban, egy istállóban kellett éjszakázniuk. Jézus itt született meg, és egy jászolba fektették (Lukács 2:1–7).

Évszázadokkal korábban egy bibliai prófécia megjövendölte Jézus születésének a helyét: „te, ó, Betlehem Efrata *, aki túl kicsiny vagy ahhoz, hogy Júda ezrei közé számláltass, belőled származik nekem, aki uralkodó lesz Izraelen” (Mikeás 5:2). Betlehem minden bizonnyal túl kicsi volt ahhoz, hogy Júda városai között említsék. Ám ezt a kis falut különleges megtiszteltetés érte. Innen származott a megígért Messiás, vagyis Krisztus (Máté 2:3–6; János 7:40–42).

Hol nevelkedett?

Miután Jézus családja rövid ideig Egyiptomban lakott, a Galilea tartomány területén fekvő Názáret városába költöztek, mely mintegy 100 km-re, északra található Jeruzsálemtől. Jézus ekkor még hároméves sem volt. Nagy családban, valószínűleg egyszerű körülmények között nőtt fel ezen a festői vidéken, ahol földművesek, pásztorok és halászok éltek (Máté 13:55, 56).

A Biblia évszázadokkal előre megjövendölte, hogy a Messiást „Názáretinek” nevezik  majd. Máté, az evangéliumíró beszámol arról, hogy Jézus családja „egy Názáret nevű városban telepedett le, hogy beteljesedjen, ami megmondatott a próféták által: »Názáretinek fogják hívni«” (Máté 2:19–23). A Názáreti név minden bizonnyal kapcsolatban van a ’sarjadék’ jelentésű héber szóval. Máté kétségtelenül Ézsaiás próféciájára utal, mely a Messiást Isai ’sarjadékának’ nevezi, ami azt jelenti, hogy Isainak, Dávid király apjának a leszármazottja lesz (Ézsaiás 11:1). Jézus valóban Isai és Dávid leszármazottja volt (Máté 1:6, 16; Lukács 3:23, 31, 32).

Honnan származott valójában?

A Biblia azt tanítja, hogy Jézus már jóval azelőtt is élt, hogy megszületett abban a betlehemi istállóban. Mikeás próféciája, melyet már idéztünk, így folytatódik: „származása ősidőkbe, időtlen idők napjaiba nyúlik vissza” (Mikeás 5:2). Jézus, Isten elsőszülött Fia, szellemteremtményként élt az égben, mielőtt emberként megszületett a földön. Ő maga is azt mondta, hogy ’az égből szállt alá’ (János 6:38; 8:23). Hogy lehetett ez?

Jehova Isten * a szent szellemével csodát tett, áthelyezte égi Fia életét egy Mária nevű zsidó szűz méhébe, hogy tökéletes emberként születhessen meg. A Mindenható Isten könnyűszerrel véghez tudta vinni ezt a csodát. Az angyal, aki Máriához beszélt, így fogalmazta ezt meg: „Istennél egy kijelentés sem lesz lehetetlenség” (Lukács 1:30–35, 37).

A Biblia nem csak azt tárja fel, honnan származott Jézus. A négy evangéliumból, melyet Máté, Márk, Lukács és János írt, azt is megtudhatjuk, minek szentelte az életét.

^ 3. bek. Jézus letartóztatásáról és tárgyalásáról bővebben olvashatsz „A történelem leggyalázatosabb pere” című cikkben, ennek a folyóiratnak a 18–22. terjedő oldalain.

^ 6. bek. Efrata nyilván Betlehemnek egy korábbi neve (1Mózes 35:19).

^ 10. bek. Istent a Biblia Jehova néven nevezi meg.