SZERETNÉL hallani egy titkot? (. . .) * Elárulok neked egyet. A Biblia ’szent titoknak’ nevezi, „melyet hosszú-hosszú időkön át hallgatás fedett” (Róma 16:25). Először csak Isten tudta, hogy mi ez a „szent titok”. De nézzük meg, hogyan gondoskodott róla, hogy mások is megismerhessék.

Először is, tudod-e, mit jelent az a szó, hogy „szent”? (. . .) Azt jelenti, hogy tiszta vagy nagyon különleges. Azért nevezik szentnek ezt a titkot, mert Istentől származik, aki maga is szent. Szerinted kik akarták megtudni, hogy mi ez a különleges titok? (. . .) Az angyalok. A Biblia ezt írja: „Ezekbe angyalok kívánnak beletekinteni.” Igen, ők szerették volna megérteni ezt a szent titkot (1Péter 1:12).

Amikor Jézus a földre jött, beszélt erről a szent titokról, és részletesebben kifejtette, hogy mit jelent. Ezt mondta a tanítványainak: „Nektek megadatott az Isten királyságának szent titka” (Márk 4:11). Megfigyelted, hogy miről szól ez a szent titok? (. . .) Isten Királyságáról, melyért Jézus imádkozni tanított minket (Máté 6:9, 10).

Szerinted mit szerettek volna megérteni az angyalok?

Most figyeljük meg, hogy miért mondhatjuk, hogy Isten Királysága „hosszú-hosszú időkön át” titok volt. Bár Ádám és Éva megszegte Isten törvényét, és kiűzték őket az Éden kertjéből, Isten idővel feltárta a szolgáinak, hogy továbbra is az a szándéka, hogy az egész föld paradicsommá váljon (1Mózes 1:26–28; 2:8, 9; Ézsaiás 45:18). Isten szolgái leírták, hogy milyen boldogan élhetnek majd az emberek a földön Isten Királyságának uralma alatt. Ám a Királysággal kapcsolatban sok részlet egészen addig titokban maradt, amíg Jézus a földre nem jött, és egyre több mindent fel nem tárt róla (Zsoltárok 37:11, 29; Ézsaiás 11:6–9; 25:8; 33:24; 65:21–24).

Most beszéljünk Isten Királyságának az uralkodójáról. Tudod, hogy kit választott Isten uralkodónak? (. . .) A Fiát, Jézus Krisztust, aki a „Béke Fejedelme”. A Biblia ezt írja: „a fejedelmi uralom az ő vállán lesz” (Ézsaiás 9:6, 7). Ismeretet kell szereznünk ’Isten szent titkáról, tudniillik Krisztusról’ (Kolosszé 2:2). Fontos tudnunk róla, hogy ő volt az első angyal, vagyis szellemfiú, akit Isten teremtett. Isten később áthelyezte ennek a hatalmas angyalnak az életét Mária méhébe. Azért küldte el őt a földre, hogy váltságul adja az életét, hogy így örökké élhessünk (Máté 20:28; János 3:16; 17:3).

Azonban nem csupán annyit tudhatunk erről a titokról, hogy Isten Jézust választotta Királysága uralkodójának.  Ehhez a szent titokhoz az is hozzátartozik, hogy mások is, férfiak és nők egyaránt, uralkodni fognak a feltámasztott Jézussal az égben (Efézus 1:8–12).

Ismerjük meg néhányukat név szerint. Például ott vannak Jézus hűséges apostolai, akiknek azt mondta, hogy elmegy, hogy helyet készítsen nekik az égben (János 14:2, 3). A következő írásszövegekben is olvashatsz olyan férfiakról és nőkről, akik Jézussal fognak uralkodni Atyja Királyságában (Máté 10:2–4; Márk 15:39–41; János 19:25).

Hosszú ideig nem lehetett tudni, hogy hányan fognak uralkodni Jézussal a Királyságában az égben. De most már tudjuk. Te is tudod? (. . .) A Biblia azt mondja, hogy 144 000-en lesznek. Ez is része a szent titoknak (Jelenések 14:1, 4).

Szerinted is „Isten királyságának szent titka” a létező legcsodálatosabb titok? (. . .) Igyekezzünk hát minél többet megtudni erről, hogy a lehető legtöbb embernek el tudjuk mondani.

^ 3. bek. Ha egy gyermeknek olvasod ezt a cikket, a zárójelben lévő három pont arra figyelmeztet, hogy állj meg, és buzdítsd őt a válaszadásra.