Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Miért fontos imádkoznunk?

Miért fontos imádkoznunk?

Kevés bibliai téma foglalkoztat olyan sok embert, mint az ima. Most nagyító alá veszünk hét kérdést, melyet gyakran feltesznek az imával kapcsolatban. Buzdítunk, hogy te is vizsgáld meg velünk a Biblia válaszait. Ezek a cikkek azért íródtak, hogy a segítségedre legyenek, hogy te is élj az ima lehetőségével, ha esetleg eddig még nem tetted, illetve hogy megtudd, mit kell tenned ahhoz, hogy az imáid meghallgatásra találjanak.

AZ IMA a világon mindenütt, kultúrától és vallástól függetlenül hozzátartozik az emberek életéhez. Van, amikor egyedül imádkoznak, és van, amikor másokkal. Imádkoznak templomokban, zsinagógákban, mecsetekben vagy zarándokhelyeken. Van, aki rózsafüzért, szentképet, imakönyvet, imaszőnyeget vagy imamalmot használ, és vannak, akik az imájukat kis táblákra írják fel.

Az ima megkülönbözteti az embert a többi élőlénytől. Igaz, az életünk sokban hasonlít az állatokéhoz, például nekünk is szükségünk van levegőre, vízre és táplálékra, és ránk is igaz, hogy születünk, élünk és meghalunk (Prédikátor 3:19). De egyedül mi, emberek imádkozunk. Vajon miért?

A legegyszerűbb válasz talán az, hogy azért, mert szükségünk van rá. Általában úgy tartják, hogy az ima útján az ember kapcsolatba léphet a természetfelettivel, egy szentnek, örökkévalónak tartott személlyel. A Biblia rámutat, hogy úgy lettünk megalkotva, hogy vágyjunk erre (Prédikátor 3:11). Jézus Krisztus egyszer ezt mondta: „Boldogok, akik tudatában vannak szellemi szükségletüknek” (Máté 5:3).

„Szellemi szükséglet” – Lehetne-e más magyarázat arra, hogy miért van annyi vallásos épület és tárgy, és hogy miért töltenek az emberek olyan sok időt imádkozással? Természetesen vannak, akik a maguk erejére támaszkodva vagy más emberekhez fordulva próbálnak meg törődni a szellemi szükségletükkel. De te nem úgy látod, hogy az ember túl kicsi ehhez? Hiszen olyan törékenyek vagyunk, az életünk gyorsan elillan, és sokszor meggondolatlanul cselekszünk. Csak egy nálunk jóval bölcsebb, hatalmasabb és örökkévaló személy adhatja meg nekünk mindazt, amire szükségünk van. De mik is tartoznak a szellemi szükségletek közé, melyek miatt indíttatást érzünk arra, hogy imádkozzunk?

Gondolkodj el a következőkön: Volt már, hogy úgy érezted, vezetésre és bölcsességre van szükséged, vagy szerettél volna választ kapni olyan kérdésekre, melyekre úgy tűnt, az emberek nem tudnak válaszolni? Érezted már úgy, hogy vigasztalásra van szükséged, mert szörnyű veszteség ért, vagy útmutatásra egy nehéz döntés előtt? Volt már, hogy megbocsátásra vágytál, mert lelkileg összetörtél egy súlyos bűn elkövetése miatt?

A Biblia szerint ilyen helyzetekben helyénvaló imádkozni. Az imával kapcsolatos kérdésekben ez a könyv a legmegbízhatóbb forrás. Számos hűséges férfi és nő imáját jegyezték fel benne, akik vigaszért, vezetésért, megbocsátásért imádkoztak, és azért, hogy választ kapjanak az élet legnehezebb kérdéseire (Zsoltárok 23:3; 71:21; Dániel 9:4, 5, 19; Habakuk 1:3).

Bár az imáik sok mindenben különböztek, egyvalami mégis közös volt bennük. Ez a valami pedig – jóllehet a mai világban gyakran úgy gondolják, nincs nagy jelentősége – alapvetően fontos ahhoz, hogy az ima meghallgatásra találjon, és nem más, mint hogy tudták, kihez kell imádkozni.