Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Hol és mikor imádkozzunk?

Hol és mikor imádkozzunk?

BIZTOSAN te is észrevetted, hogy a legtöbb vallás fontosnak tartja a díszes imádati helyeken való imádkozást, és előírja, hogy a nap folyamán mikor kell imádkozni. De vajon a Biblia szerint csak meghatározott helyeken és időpontokban imádkozhatunk?

A Biblia beszél arról, hogy vannak alkalmak, amikor illő imádkozni. Például mielőtt Jézus elfogyasztott egy ételt a követőivel, hálát adott Istennek imában (Lukács 22:17). És amikor a tanítványai összegyűltek az imádatra, együtt imádkoztak. Ezzel egy olyan szokást követtek, melynek már régóta hagyománya volt a zsinagógákban és a jeruzsálemi templomban. Isten szándéka ugyanis az volt, hogy a templom „imádság háza [legyen] minden nemzet számára” (Márk 11:17).

Amikor Isten szolgái összegyűlnek és közösen imádkoznak, kéréseik meghallgatásra találhatnak. Isten helyeslően tekint az imájukra, ha egységes szellemben, a szentírási alapelvekkel összhangban fordulnak hozzá. Még az is lehet, hogy az imájuk valami olyasminek a megtételére indítja Istent, ami egyébként talán nem állt szándékában (Héberek 13:18, 19). Jehova Tanúi is minden összejövetelükön imádkoznak. Szeretettel meghívunk, hogy látogass el a közeledben lévő Királyság-termükbe, és hallgasd meg, hogyan imádkoznak.

A Biblia azonban nem tanítja azt, hogy csak meghatározott helyeken és időben lehet imádkozni. A bibliai beszámolókból kiderül, hogy Isten szolgái különböző helyeken és időpontokban imádkoztak. Jézus ezt mondta: „amikor imádkozol, menj be a szobádba, és miután bezártad az ajtódat, imádkozz Atyádhoz, aki rejtve van; akkor a te Atyád, aki titokban néz, megfizet neked” (Máté 6:6).

Bárhol, bármikor imádkozhatunk

Milyen rendkívüli ez a lehetőség! Valójában azt jelenti, hogy a külvilágot teljesen kizárva bármikor a világegyetem szuverén urához fordulhatsz, és biztos lehetsz benne, hogy ő figyelni fog rád. Érthető hát, miért kereste Jézus oly gyakran az alkalmat, hogy egyedül lehessen, és imádkozhasson. Egyszer az egész éjszakát imádkozással töltötte, nyilvánvalóan útmutatást kért Istentől egy nagyon fontos döntés meghozatala előtt (Lukács 6:12, 13).

A bibliai feljegyzések szerint mások is imádkoztak komoly döntések előtt, vagy nyugtalanító nehézségek idején. Volt, hogy fennhangon, és volt, hogy magukban; volt, amikor másokkal, és volt, amikor egyedül. A lényeg az, hogy imádkoztak. Sőt, Isten kimondottan arra kéri a szolgáit, hogy ’szüntelenül imádkozzanak’ (1Tesszalonika 5:17). Mindig kész meghallgatni azokat, akik az akaratát cselekszik, bármilyen hosszan imádkoznak is hozzá. Milyen nagy szeretetre vall ez!

Természetesen a mai világban sokakban felmerül a kérdés, hogy van-e bármi haszna is az imának. Talán már te is elgondolkodtál azon, hogy valóban segít-e, ha imádkozol.