Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony  |  2010. augusztus

 Tanítsd a gyermekedet!

Miért nem sietett Jézus Lázár segítségére?

Miért nem sietett Jézus Lázár segítségére?

JÉZUS épp most tudta meg, hogy Lázár, az egyik jó barátja nagyon beteg. Lázár testvérei, Mária és Márta üzenték meg neki ezt. A hírvivő Betániából érkezett, ahol Lázár és a két testvére él. Mária és Márta hisznek benne, hogy Jézus meg tudja gyógyítani a testvérüket, még akkor is, ha messze van tőlük, ők ugyanis a Jordán folyó túloldalán laknak. Tudják, hogy Jézus úgy is meggyógyított már embereket, hogy nem volt a közelükben (Máté 8:5–13; János 11:1–3).

Amikor Jézus megtudja a szomorú hírt, semmit sem tesz. A Biblia azt mondja, hogy „azon a helyen maradt még két napig, ahol volt” (János 11:6). Tudod, miért nem siet Jézus azon nyomban Lázár segítségére? (. . .) * Nézzük meg!

Jézus tudja, hogy Lázár meghalt a betegsége miatt, ezért így szól az apostolaihoz: „Menjünk ismét Júdeába.” De az apostolok tiltakoznak. „Most akartak megkövezni a júdeaiak, és ismét oda mész?” – kérdezik. Jézus ezt mondja nekik: „Lázár, a barátunk nyugodni tért, de odamegyek, hogy felébresszem az álomból.”

Erre az apostolok így válaszolnak: „Uram, ha nyugodni tért, rendbe jön.” Jézus most megmondja nekik, hogy „Lázár meghalt”. Aztán olyasmit mond, ami biztosan meglepi őket: „örvendezek miattatok, hogy nem voltam ott”. Majd így szól: „menjünk el hozzá.”

Tamás bátran felszólal: „Menjünk el mi is, hogy [Jézussal] együtt haljunk meg.” Tudja, hogy Jézus ellenségei újra megpróbálják majd megölni Jézust, és azzal is tisztában van, hogy az ő életük is veszélybe kerülhet. Ennek ellenére mindannyian Jézussal tartanak. Úgy két nap múlva érnek Betániába, abba a faluba, ahol Lázár élt. Betánia körülbelül három kilométerre van Jeruzsálemtől (János 11:7–18).

Szerinted miért örül Jézus annak, hogy nem előbb érkezett Betániába? (. . .) Nos, volt már rá példa, hogy Jézus feltámasztott embereket, de ők csupán néhány órája voltak halottak, amikor Jézus életre keltette őket (Lukács 7:11–17, 22; 8:49–56). Lázár holtteste viszont már napok óta a sírban van. Senki sem vonhatja hát kétségbe, hogy Lázár valóban meghalt.

Amikor Lázár testvére, Márta megtudja, hogy Jézus már közel jár Betániához, eléje szalad. „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem” – kesereg. Jézus azonban így vigasztalja: „Feltámad a testvéred.” Márta ezután visszaszalad a házhoz, és titokban odasúgja testvérének, Máriának: „Itt a Tanító, és hív téged.”

 Mária azonnal elindul, hogy találkozzon Jézussal. Az a sok ember, aki ott van velük a háznál, azt gondolja, hogy a sírhoz megy, ezért követik őt. Amikor Jézus meglátja, hogy Mária és a vele levők sírnak, ő maga is ’könnyekre fakad’. Csakhamar odaérnek a sírhoz, melynek a bejáratát egy nagy kő zárja el. Jézus így szól: „Vegyétek el a követ.” Ám Márta ellenkezik: „Uram, most már biztosan szaga van, hiszen ez már a negyedik nap.

Az emberek engedelmeskednek Jézusnak, és elveszik a követ a sír bejárata elől. Jézus ezután imában hálát ad Istennek, mert tudja, hogy erőt fog adni neki ahhoz, hogy feltámassza Lázárt. Jézus hangosan így kiált: „Lázár, jöjj ki!” Lázár pedig kijön a sírból, „pólyákkal átkötve”. Jézus ezért ezt mondja: „Oldozzátok ki, és hagyjátok menni” (János 11:19–44).

Most már érted, miért nem indult el Jézus azonnal Lázárhoz? (. . .) Azért, mert tudta, hogy ha vár egy kicsit, sokkal jobb lehetősége nyílik arra, hogy tanúskodjon az Atyjáról, Jehováról. És mivel kivárta a megfelelő alkalmat, sokan hinni kezdtek abban, hogy őt Isten küldte (János 11:45). Szerinted mit tanulhatunk Jézus példájából? (. . .)

Te is kivárhatod a megfelelő alkalmat, hogy ügyesen tudj tanúskodni másoknak arról, milyen nagyszerű tetteket vitt véghez Isten a múltban, és mit fog még tenni a jövőben. Talán beszélhetnél ezekről az osztálytársaidnak vagy a tanáraidnak. Sőt, sok fiatal megragadja a lehetőséget, hogy valamelyik órán beszéljen azokról a csodálatos áldásokról, melyeket Isten Királysága hoz majd el az emberiségnek. Persze te nem tudsz senkit visszahozni az életbe, de segíthetsz másoknak, hogy megismerjék Istent, aki képes rá, hogy feltámassza a szeretteinket, és aki meg is fogja ezt tenni.

^ 4. bek. Ha egy gyermeknek olvasod ezt a cikket, a zárójelben lévő három pont arra figyelmeztet, hogy állj meg, és buzdítsd őt a válaszadásra.