Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony  |  2010. június

 Tanítsd a gyermekedet!

Akik Jézusról írtak

Akik Jézusról írtak

SZERETED, ha Jézusról olvasunk? (. . .) * Néhányan meglepődnek, amikor megtudják, hogy Jézus egyetlen sort sem írt a Bibliában. Ám nyolc bibliaíró sok mindent elárul nekünk róla. Ők mindannyian Jézus idejében éltek, és beszámoltak arról, amit tanított. Fel tudod sorolni ezt a nyolc férfit? (. . .) Először is ott van Máté, Márk, Lukács és János. A másik négy pedig Péter, Jakab, Júdás és Pál. Mit tudsz róluk? (. . .)

Először beszéljünk arról a három íróról, akik Jézus 12 apostola között voltak. Tudod, hogy kik ők? (. . .) Péter, János és Máté. Péter két levelet írt a hittársainak. Beszélt nekik arról, hogy Jézus miket mondott és tett. Lapozd fel a Bibliában a 2Péter 1:16–18-at, és olvasd el, hogyan írt Péter arról az eseményről, amikor hallotta Jehova Istent Jézushoz szólni az égből (Máté 17:5).

János apostol öt bibliai könyvet írt. Jézus mellett volt az utolsó vacsorán, amelyet a tanítványok az Urukkal fogyasztottak el. János akkor is Jézussal volt, amikor Jézus meghalt (János 13:23–26; 19:26). János jegyezte le a Jézus életéről szóló négy bibliai beszámoló, azaz evangélium egyikét. Ezenkívül ő írta le a Jelenések könyvét, vagyis a Jézustól kapott kinyilatkoztatásokat, és a nevét viselő három bibliai levelet is (Jelenések 1:1). A harmadik bibliaírót, aki szintén Jézus apostola lett, Máténak hívták. Ő adószedő volt.

Két másik bibliaíró különleges kapcsolatban állt Jézussal. Ők a fiatalabb féltestvérei voltak, József és Mária gyermekei (Máté 13:55). Eleinte ők nem tartoztak Jézus tanítványai közé. Sőt, még azt is gondolták, hogy Jézus kissé bolond, amiért olyan buzgón prédikál (Márk 3:21). Ki volt Jézusnak ez a két féltestvére? (. . .) Egyiküket Jakabnak hívták. Ő írta Jakab levelét. A másik féltestvér Júdás volt, és ő írta Júdás levelét (Júdás 1).

Márk és Lukács ugyancsak írt Jézus életéről. Márk édesanyjának, Máriának volt egy nagy háza Jeruzsálemben, ahol a korai keresztények összegyűltek, köztük Péter apostol is (Cselekedetek 12:11, 12). Évekkel korábban, azon az éjszakán, amikor Jézus megtartotta az utolsó pászkáját az apostolaival, valószínűleg Márk követte őket a Gecsemáné-kertbe. Jézus letartóztatásakor a katonák megragadták Márkot, de ő, hátrahagyva a ruháját, elmenekült (Márk 14:51, 52).

Lukács jól képzett orvos volt, és valószínűleg Jézus halála után lett tanítvány. Gondosan tanulmányozta Jézus életét, és egy jól érthető, pontos beszámolót készített róla. Ezenkívül Pál apostol útitársa volt, és megírta a Cselekedetek könyvét (Lukács 1:1–3; Cselekedetek 1:1).

 Pál a nyolcadik bibliaíró, aki Jézusról írt. Ő a híres jogtudóstól, Gamálieltől tanult. Pált, akit akkoriban Saulnak hívtak, a farizeusok nevelték és oktatták. Gyűlölte Jézus tanítványait, és a meggyilkolásukban is részt vett (Cselekedetek 7:58–8:3; 22:1–5; 26:4, 5). Tudod, hogy hogyan ismerte meg Pál a Jézusról szóló igazságot? (. . .)

Nos, éppen úton volt Damaszkuszba, hogy letartóztassa Jézus ottani tanítványait, amikor hirtelen ragyogó világosság támadt az égből, és megvakult. Egy hang ezt kérdezte tőle: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?” Képzeld, maga Jézus szólt hozzá! Azt mondta neki, hogy menjen el Damaszkuszba. Majd Jézus arra utasította az egyik tanítványát, Anániást, hogy beszéljen Pállal. Így lett Pál Jézus tanítványa (Cselekedetek 9:1–18). Pál 14 bibliai könyvet írt, a rómaiaknak írt levéltől kezdve egészen a hébereknek írt levélig.

Elkezdted már olvasni a Jézusról szóló bibliai könyveket, vagy megkértél valakit, hogy olvasson neked belőlük? (. . .) Az életed egyik legjobb döntése, ha a Biblia segítségével már most, fiatalon elkezdesz ismeretet szerezni Jézusról.

^ 3. bek. Ha egy gyermeknek olvasod ezt a cikket, a zárójelben lévő három pont arra figyelmeztet, hogy állj meg, és buzdítsd őt a válaszadásra.