A REBEKA sok országban gyakori név. Ismersz valakit, akit így hívnak? (. . .) * Az a Rebeka, akiről a világ leghíresebb könyvében, a Bibliában olvashatunk, fontos személy volt. Mit tudsz róla? (. . .) Jó, ha alaposabban megismerjük őt, mert a példája segíthet nekünk abban, hogy szolgáljuk az igaz Istent, Jehovát.

A Bibliában megnevezett nők közül Rebeka a második, aki Jehova igaz imádója volt. Tudod, hogy ki volt az első ilyen nő? (. . .) Ábrahám felesége, Sára. Sára idős korában szülte Izsákot, egyetlen gyermekét. Most figyeld meg Rebeka történetét, melyből kiderül, hogy kész volt azt tenni, ami kedvére van Jehovának, és az is, hogy hogyan ismerte meg Izsákot.

Több mint 60 év telt el azóta, hogy Isten azt mondta Ábrahámnak és Sárának, hogy menjenek Háránból Kánaán földjére. Ábrahám és Sára már nagyon idős, amikor Isten azt ígéri nekik, hogy gyermekük lesz, akit Izsáknak kell nevezniük. Képzeld csak el, mennyire szerették Izsákot a szülei! Amikor Sára 127 éves korában meghal, Izsák, a fia már felnőtt férfi, és nagyon szomorú, hogy elvesztette az édesanyját. Ábrahám nem szeretné, ha Izsák kánaánita nőt venne feleségül, mivel a kánaániták nem Jehovát imádják. Ezért Ábrahám szolgája, valószínűleg Eliézer, azt a feladatot kapja, hogy az ura rokonai közül válasszon Izsáknak feleséget. Ők Háránban laknak, tőlük több mint 800 kilométerre (1Mózes 12:4, 5; 15:2; 17:17, 19; 23:1).

 Eliézer és Ábrahám más szolgái tíz tevével indulnak útnak. A tevék viszik a szükséges dolgokat és a menyasszonynak szánt ajándékokat. Az utazók idővel megérkeznek Háránba. Megállnak egy kútnál, mert Eliézer tudja, hogy délután az emberek idejönnek, hogy vízről gondoskodjanak az állataik és a családjuk számára. Eliézer most imádkozik. Azt kéri, hogy az a nő, akit Izsák feleségéül kell választania, ezt válaszolja, amikor vizet kér tőle: „Igyál, és még a tevéidet is megitatom”.

Pontosan ez történik. Rebeka, egy „nagyon szép” fiatal lány jön a vízhez. Amikor Eliézer vizet kér tőle, ő ezt feleli: „A tevéidnek is merítek vizet”. Miközben a lány szalad „a kúthoz újra meg újra vizet meríteni”, Eliézer „csodálkozva” nézi. Képzeld csak el, hogy Rebekának vagy 1000 liter vizet kell hoznia, hogy megitassa a tíz szomjas tevét!

Eliézer gyönyörű ajándékokat ad Rebekának, és megtudja, hogy Rebeka Ábrahám rokonának, Betuelnek a lánya. Rebeka meghívja Eliézert és a társait a családja otthonába, hogy ’töltsék ott az éjszakát’. Ezután előreszalad, és beszél a családjának a férfiakról, akiket Ábrahám küldött a messzi Kánaánból, hogy látogassák meg őket.

Amikor Rebeka fivére, Lábán meglátja a drága ajándékokat, melyeket a húga kapott, és megtudja, hogy ki Eliézer, behívja őt a házba. Ám Eliézer ezt mondja: „Addig nem eszem, amíg el nem mondom, hogy mi járatban vagyok itt.” Így hát elmondja, hogy miért is küldte őt Ábrahám. Betuel, a felesége és Lábán örömmel beleegyeznek a házasságba.

Miután esznek, Eliézer és a társai ott töltik az éjszakát. Másnap reggel Eliézer ezt mondja: „Bocsássatok el az uramhoz.” De Rebeka édesanyja és fivére azt szeretné, ha velük maradnának „még vagy tíz napot”. Amikor megkérdezik Rebekát, hogy hajlandó lenne-e azonnal elmenni, ő ezt feleli: „Kész vagyok elmenni vele.” Rögtön útnak is indulnak Eliézerrel. Miután megérkeznek, Rebeka Izsák felesége lesz (1Mózes 24:1–58, 67).

Mit gondolsz, könnyű volt Rebekának elhagynia a családját és a barátait, és elmenni egy messzi földre, tudva, hogy talán soha nem látja őket újra? (. . .) Nem, ez nem volt könnyű. Ám Rebekát megáldotta Jehova, amiért kész volt azt tenni, ami örömet szerez Neki. Ő lett az egyik ősanyja a Megmentőnknek, Jézus Krisztusnak. Mi is áldásokat fogunk kapni, ha Rebekához hasonlóan, azt tesszük, ami Jehova kedvére van (Róma 9:7–10).

^ 3. bek. Ha egy gyermeknek olvasod ezt a cikket, a zárójelben lévő három pont arra figyelmeztet, hogy állj meg, és buzdítsd őt a válaszadásra.