Egy 2007-ben kiadott dán középiskolai tankönyv azt írja Jehova Tanúiról, hogy egy keresztény kisebbség, mely szorosan követi a Bibliát (Danske Verdensreligioner—Kristendom). Jehova Tanúi valójában a harmadik legnagyobb keresztény felekezet Dániában.

A Dán Népegyház egyik püspöke ennek ellenére keményen bírálta a szerzőt, amiért Jehova Tanúit is megemlítette a tankönyvben. Miért? „Még nem találkoztam olyan teológussal, aki [Jehova Tanúit] kereszténynek tartotta volna – mondta a püspök. – Ők tagadják a Háromságot, mely a keresztény vallás lényege.”

A könyv szerzője, Annika Hvithamar vallásszociológus azzal érvelt, hogy amikor az embereket megkérdezik, hogy miért tartják magukat kereszténynek, aligha válaszolják azt, hogy azért, mert hiszik, hogy Isten egy háromság. Sőt a tankönyv a „Keresztény vagy?” című részben megjegyzi: „A háromság tanítása a keresztény teológia egyik legnehezebb kérdése.” Hozzáteszi: „Mindig nehéz megmagyarázni a kevésbé képzett keresztényeknek, hogy a keresztények Istene mégiscsak egyetlen isten, és nem három.”

„A háromság tanítása a keresztény teológia egyik legnehezebb kérdése”

A Biblia tanítása Istenről és Jézusról világos és egyszerű. Nem nehéz megérteni. Sem a „Háromság” szó, sem maga az elképzelés nem található meg Isten Szavában. A Biblia félreérthetetlenül megállapítja, hogy Jézus Krisztus Isten elsőszülött Fia (Kolosszé 1:15). Azt is írja, hogy Jézus a „közvetítő Isten és emberek között” (1Timóteusz 2:5). Az Atyáról a Biblia kijelenti: „te, akinek neve Jehova, egymagad vagy a Legfelségesebb az egész föld felett” (Zsoltárok 83:18).

Jehova Tanúi hiszik, hogy a Jézusba vetett hit létfontosságú (János 3:16). Ezért komolyan veszik a parancsát: „meg van írva: »Jehovát, a te Istenedet imádd, és egyedül neki végezz szent szolgálatot«” (Máté 4:10). Nem kétséges, hogy aki követi Jézus parancsait, azt kereszténynek lehet nevezni.