Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

A brooklyni Bétel – 100 év távlatából

A brooklyni Bétel – 100 év távlatából

Bétel-otthon a Columbia Heights 122–124.-ben

Hicks Street 13–17. (1909–1918)

NEW YORK város történetében emlékezetes év volt 1909. Megnyitották a Queensboro hidat, mely összeköti Queens kerületét Manhattannel, valamint a Manhattan hidat is megnyitották, mely összekapcsolja Manhattant és Brooklynt.

Jehova Tanúi számára is emlékezetes volt ez az év. A jogi testületüknek, a Watch Tower Bible and Tract Societynek az elnöke, Charles Taze Russell már ez előtt az év előtt tudta, hogy Isten Királysága jó hírének a prédikálása nagyobb méreteket fog ölteni (Máté 24:14). Úgy vélte, hogy ehhez nagymértékben hozzájárulna, ha a Társulat főhivatalát Pittsburghből (Pennsylvania) áthelyeznék Brooklynba (New York). 1908-ban előkészületeket tettek a költözésre, mely a következő év elején meg is történt.

Miért éppen Brooklyn?

Akik abban az időben irányították a prédikálómunkát, tudták, hogy a bibliai igazság terjesztésének az az egyik hatásos módja, ha prédikációkat  jelentetnek meg újságokban. 1908-ra Russell testvér heti bibliai prédikációit 11 újság 402 000 példányszámban tette közzé.

Russell testvér azonban ezt írta: „Azok a testvérek, akik jól ismerik az újságírással kapcsolatos módszereket . . . , azt mondják, ha a heti prédikációk egy [nagyobb központból] származnának, az valószínűleg lehetővé tenné, hogy a prédikációk az Egyesült Államok egész területén megjelenjenek; és talán még egy év sem kell hozzá, hogy újságok százai közöljék rendszeresen a prédikációkat.” Így hát keresni kezdték a legmegfelelőbb helyet, ahonnan kiterjeszthetnék a prédikálómunkát.

Russell prédikációi újságokban

Miért éppen Brooklynra esett a választás? Russell testvér ezt mondta: „Mindent egybevetve úgy határoztunk, miután kértük Isten vezetését, hogy Brooklyn, N.Y., ahol . . . [nagyon sokan laknak], és amelyet »Az egyházak városaként« ismernek, lesz a legmegfelelőbb központ számunkra az előbb említett okok miatt az aratási munka elvégzésére”. Az eredmények magukért beszélnek. Rövid idő múltán már 2000 újság tette közzé Russell testvér prédikációit.

New York még egy másik okból is jó választásnak bizonyult. 1909-re fiókhivatal létesült Nagy-Britanniában, Németországban és Ausztráliában, nem sokkal ezután pedig még más helyeken is. Ésszerű volt hát olyan városba költöztetni a főhivatalt, ahol tengeri kikötők és fontos közúti és vasúti csomópontok vannak.

Miért hívják Bételnek?

Concord Street 18. (1922–1927)

Adams Street 117. (1927-től napjainkig)

A Watch Tower Bible and Tract Society első főhivatalát az 1880-as években alapították Alleghenyben (most Pittsburgh része Pennsylvania államban). Akkoriban Bibliaháznak hívták. 1896-ban tizenketten dolgoztak ebben a létesítményben.

Az 1909-es brooklyni költözés után azonban  az új lakóépületet Bételnek * hívták. Miért így nevezték el? A Watch Tower Society megvásárolta a Hicks Street 13–17. szám alatti ingatlant, mely egy közismert lelkipásztoré, Henry Ward Beecheré volt, és akkoriban Beecher Bethel volt az épület neve. Beecher egykori lakóhelyét, a Columbia Heights 124. szám alatti ingatlant is megvásárolták. Az Őrtorony 1909. március 1-jei angol számában ez olvasható: „Figyelemre méltó, hogy az öreg Beecher Bethelt vásároltuk meg, és az is, hogy később úgy alakult, hogy Beecher korábbi lakóhelyét is meg tudtuk venni . . . Az új házat »Bételnek« fogjuk nevezni, az új hivatalt és előadótermet pedig »Brooklyni Tabernacle-nek«. Ezek a nevek felváltják a »Bibliaház« elnevezést.”

Napjainkban a jelentősen kibővített brooklyni, valamint a New York államban lévő wallkilli és pattersoni létesítményeket hívják Bételnek, melyekhez nyomda, lakóépületek és irodák tartoznak. Az egész világon jelenleg 113 országban vannak Bétel-otthonok. Ezekben a létesítményekben több mint 19 000 egyházi szolga él, akik a munkájukkal hozzájárulnak a bibliai ismeret terjesztéséhez.

Myrtle Avenue 35. (1920–1922)

Szívélyes meghívás

A létesítményeket 1909. január 31-én adták át, és még ebben az évben szeptember 6-án, hétfőn nyílt napot tartottak a Bételben. Több száz Bibliakutató járta körbe a létesítményt. (Akkoriban Bibliakutatóknak nevezték Jehova Tanúit.) Közülük sokan egyenesen a New Yorktól 320 kilométerre északra lévő Saratoga Springsben megtartott keresztény kongresszusról érkeztek. Charles Taze Russell személyesen üdvözölte a látogatókat. *

A vendégeket ma is szívesen látják a Bételben. Minden évben több mint 40 000-en jönnek el a brooklyni létesítményekbe. A brooklyni Bétel továbbra is fontos szerepet játszik a Királyság-érdekek előmozdításában, ez pedig milliók áldására válik.

A wallkilli nyomda

A pattersoni oktatási központ

^ 11. bek. A héber „Bétel” név ezt jelenti: ’Isten háza’. A Biblia szerint Bétel egy kiemelkedő izraelita város volt, és a városok közül csak Jeruzsálemről történik többször említés a Bibliában.

^ 14. bek. További részleteket olvashatsz a Jehova Tanúi Isten Királyságának hirdetői című könyv 718–723. oldalán; Jehova Tanúi kiadványa.