Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony  |  2009. február

Egy szeretetteljes meghívás

Egy szeretetteljes meghívás

TALÁN már ön is elhaladt Jehova Tanúi egyik közeli Királyság-terme előtt, és eltűnődött azon, hogy mi történik odabenn. Tudta, hogy a heti összejöveteleikre bárki elmehet? Mindenkit szeretettel látnak.

De lehet, hogy felvetődik önben néhány kérdés. Például hogy miért jönnek össze Jehova Tanúi? Milyenek az összejöveteleik? És mit mondanak az összejövetelekről olyanok, akik nem Tanúk, de már voltak a Királyság-teremben?

„Gyűjtsd egybe a népet”

Az emberek már réges-régóta összegyűlnek, hogy imádják Istent, és tanuljanak róla. Egy közel 3500 évvel ezelőtti utasításnak megfelelően az izraelitáknak is ezt kellett tenniük. Az utasítás így szólt: „Gyűjtsd egybe a népet, a férfiakat és a nőket, a kicsinyeket és jövevényedet, aki kapuidon belül van, hogy figyeljenek és tanuljanak, ugyanis félniük kell Jehovát, a ti Isteneteket, és ügyelniük kell, hogy megtartsák e törvény minden szavát” (5Mózes 31:12). Tehát Izraelben a gyermekeket és a felnőtteket egyaránt arra tanították, hogy Jehova Istent imádják, és neki engedelmeskedjenek.

Évszázadokkal később, amikor a keresztény gyülekezet megalakult, az összejövetelek még mindig szerves részei voltak az igaz imádatnak. Pál apostol ezt írta: „Legyen gondunk rá, hogy szeretetre és jótettekre buzdítsuk egymást. Összejöveteleinkről ne maradjunk el, mint némelyek szoktak, hanem . . . bátorítsuk egymást” (Héberek 10:24, 25, Katolikus fordítás). Mint ahogy a családi kötelék erősödik, ha a családtagok időt töltenek egymással, úgy a szeretet köteléke is megerősödik azok között, akik vágynak Isten szolgálatára, ha imádat céljából összegyűlnek.

Az imént vázolt szentírási példák mintájára Jehova Tanúi hetente kétszer összejönnek a Királyság-termükben. Az összejövetelek segítenek a jelenlevőknek, hogy felismerjék a bibliai alapelvek értékét, valamint hogy megértsék és alkalmazzák azokat. A lehetőségekhez mérten az egész világon ugyanaz a program, és mindegyik összejövetel külön szellemi célt tölt be. Az összejövetelek előtt és után a jelenlevők építő beszélgetésekkel ’kölcsönösen bátorítják egymást’ (Róma 1:12). Mi történik ezeken az összejöveteleken?

Bibliai előadás

Bibliai előadás

Legtöbben először egy bibliai előadásra jönnek el, mely a nagyközönségnek szól, és rendszerint hétvégén hangzik el. Jézus Krisztus gyakran tartott előadásokat, ilyen volt például a híres hegyi beszéd is (Máté 5:1; 7:28, 29). Pál apostol az athéni férfiak előtt tartott beszédet (Cselekedetek 17:22–34). Ennek mintájára Jehova Tanúi összejövetelein olyan előadások hangzanak el, melyek kifejezetten a nagyközönségnek szólnak, akik közül néhányan talán először vannak jelen ilyen összejövetelen.

Az összejövetel elején a jelenlevők elénekelnek egy éneket az Énekeljetek dicséreteket Jehovának * című könyvből. Mindenki, aki szeretne, felállhat, és a többiekkel együtt énekelhet. Rövid ima után egy gyakorlott szónok tart egy 30 perces előadást. (Lásd a „ Gyakorlatias előadások a nyilvánosságnak” című kiemelt részt.) Az előadása szigorúan a Biblián alapul. Az előadó gyakran megkéri a hallgatóságot, hogy vele együtt keressen ki témához illő írásszövegeket, és kövesse a felolvasást. Ezért buzdítjuk, hogy hozzon magával Bibliát, vagy az összejövetel előtt kérjen egyet Jehova Tanúitól.

 Őrtorony-tanulmányozás

Őrtorony-tanulmányozás

Jehova Tanúi legtöbb gyülekezetében a nyilvános előadást az Őrtorony-tanulmányozás követi, egy bibliai téma egyórás, kérdés-feleletes megbeszélése. Ez az összejövetel arra buzdítja a jelenlevőket, hogy kövessék a Pál napjaiban élő bereaiak példáját, akik „a legnagyobb készséggel fogadták a szót . . . , gondosan vizsgálva az Írásokat” (Cselekedetek 17:11).

Az Őrtorony-tanulmányozás énekkel kezdődik. A vizsgálandó anyag és a tanulmányozás vezetője által feltett kérdések ennek a folyóiratnak a tanulmányozásra szánt kiadásában találhatók. Jehova Tanúitól kérhet ilyen kiadványt. Nemrégen például ezek a cikkek kerültek megvizsgálásra: „Szülők, szeretettel neveljétek a gyermekeiteket!”, „Senkinek se viszonozzátok rosszal a rosszat” és „Miért szűnik meg nemsokára minden szenvedés?”. Jóllehet az összejövetel kérdés-feleletes formában zajlik, a hozzászólások önkéntesek, és általában azok szólnak hozzá, akik már előre elolvasták a cikket és a témát alátámasztó bibliaverseket, és elgondolkodtak rajtuk. Az összejövetel énekkel és imával zárul (Máté 26:30; Efézus 5:19).

Gyülekezeti bibliatanulmányozás

Gyülekezeti bibliatanulmányozás

Jehova Tanúi hetente még egyszer összegyűlnek a Királyság-teremben egy háromrészes programra, mely összesen 1 óra 45 percig tart. Először a 25 perces gyülekezeti bibliatanulmányozásra kerül sor. Ez segít a jelenlevőknek, hogy jobban megismerjék a Bibliájukat, kiigazításokat tegyenek a gondolkodásukban és a viselkedésükben, valamint abban is, hogy Krisztus tanítványaiként fejlődjenek (2Timóteusz 3:16, 17). Úgy, mint az Őrtorony-tanulmányozáson, ezen az összejövetelen is kérdés-feleletes  módszerrel beszélnek meg egy bibliai témát. A hozzászólások önkéntesek. A bibliatanulmányozási segédeszköz általában egy könyv vagy egy füzet, melyet Jehova Tanúi adnak ki.

Miért használnak Biblián alapuló irodalmat az összejövetelen? A bibliai időkben nem volt elég csupán olvasni Isten Szavát. „Kifejtették azt, és értelmet vittek bele; segítettek megérteni az olvasottakat” (Nehémiás 8:8). Az utóbbi években az Ézsaiás, a Dániel és a Jelenések könyvét magyarázó kiadványok segítettek az ezen az összejövetelen részt vevőknek, hogy megértsék a Bibliának ezeket a részeit.

Teokratikus szolgálati iskola

Teokratikus szolgálati iskola

A gyülekezeti bibliatanulmányozás után tartják meg a teokratikus szolgálati iskolát. Ennek a 30 perces összejövetelnek az a célja, hogy segítsen a keresztényeknek elsajátítani a ’tanítás művészetét’ (2Timóteusz 4:2). Önnel is megesett már, hogy a gyermeke vagy egy barátja kérdezett valamit Istenről vagy a Bibliáról, és nem igazán tudott neki válaszolni? A teokratikus szolgálati iskola megtanítja, hogyan lehet buzdító, Biblián alapuló választ adni nehéz kérdésekre. Így Ézsaiás prófétához hasonlóan mi is kijelenthetjük: „A legfőbb Úr, Jehova a tanítottak nyelvét adta nekem, hogy tudjam, milyen beszéddel válaszoljak a megfáradtnak” (Ézsaiás 50:4).

A teokratikus szolgálati iskola egy bibliai részen alapuló előadással kezdődik. A jelenlevőket arra buzdítják, hogy előre olvassák el a kijelölt részt az összejövetelre. Az előadás után a szónok megkéri a hallgatóságot, hogy röviden mondja el, mit talált hasznosnak az olvasottakban. Ez után a megbeszélés után az iskolába beiratkozott tanulók előadják a számukra kijelölt feladatot.

A tanulóknak az a feladatuk, hogy olvassanak fel egy bibliai részt az emelvényen, vagy hogy mutassák be, hogyan lehet megtanítani valakinek egy szentírási gondolatot. Mindegyik előadás után egy tapasztalt tanácsadó megdicséri a tanulót azért, amit jól csinált.  Ezt a Fordítsuk javunkra a teokratikus szolgálati iskolát! című tankönyv felhasználásával teszi. Később, négyszemközt, javaslatokat adhat a tanulónak arra, hogy hogyan tudna fejlődni.

Ezt a lendületes összejövetelt úgy állítják össze, hogy ne csupán a tanulóknak nyújtson segítséget, hanem minden jelenlevőnek, aki szeretne fejlődni az olvasásban, a beszédben és a tanításban. A teokratikus szolgálati iskola után egy bibliai részen alapuló ének vezeti be a szolgálati összejövetelt.

Szolgálati összejövetel

Szolgálati összejövetel

Végül a szolgálati összejövetelre kerül sor. Előadások, bemutatók, interjúk és a hallgatóság közreműködésével megtartott programok segítségével a jelenlevők megtanulják, hogyan tudják hatásosan megtanítani másoknak a Biblia igazságát. Mielőtt Jézus elküldte a tanítványait prédikálni, összehívta őket, és részletes utasításokat adott nekik (Lukács 10:1–16). Így már teljesen készen álltak az evangelizálómunkára, és sok érdekes tapasztalatban volt részük. Később beszámoltak Jézusnak az élményeikről (Lukács 10:17). A tanítványok gyakran megosztották egymással a tapasztalataikat (Cselekedetek 4:23; 15:4).

A 35 perces szolgálati összejövetel programját a Királyság-szolgálatunk című, havonta megjelenő hírlevél ismerteti. A közelmúltban többek között ezek a témák kerültek megbeszélésre: „Imádjuk Jehovát mint család”, „Miért megyünk vissza újra és újra?” és „Kövesd Krisztus példáját a szolgálatban!”. A program énekkel és imával zárul. Az imát a gyülekezet egyik tagja mondja, akit erre előre megkértek.

Mit mondanak a látogatók?

A gyülekezetek figyelnek arra, hogy mindenkit szeretettel fogadjanak. Például András sok rosszat hallott Jehova Tanúiról, de amikor elment egy összejövetelre, meglepődött a szívélyes fogadtatáson. „Nagyon jó volt ott lenni – mondja. – Meglepett, hogy milyen barátságosak, és hogy mennyire érdeklődnek irántam.” Ashelnek, egy kanadai tizenévesnek is hasonló a véleménye: „Az összejövetel nagyon érdekes volt! Könnyű volt követni a programot.”

A Brazíliában élő Josénak rossz hírneve volt azon a környéken, ahol él, mert erőszakos volt. Ennek ellenére meghívták a közeli Királyság-teremben megtartott egyik összejövetelre. „A Királyság-teremben lévők szívesen fogadtak, jóllehet tudták, milyen vagyok” – mondja. A japán Acusi így emlékszik vissza: „Be kell vallanom, egy kicsit kényelmetlenül éreztem magam, amikor először vettem részt Jehova Tanúi összejövetelén. De rájöttem, hogy ezek az emberek teljesen normálisak. Igazán mindent megtettek azért, hogy jól érezzem magam.”

Önt is szívesen látjuk

Ahogyan azt a fenti kijelentések mutatják, valóban érdemes elmenni a Királyság-teremben megtartott összejövetelekre. Ismeretet fog szerezni Istenről, és Jehova Isten az ott kapott bibliai oktatással arra tanítja önt, ’ami a javára válik’ (Ézsaiás 48:17).

Jehova Tanúi összejövetelei ingyenesek, és nincs gyűjtés. Szeretne elmenni egy összejövetelre a környékén lévő Királyság-terembe? Sok szeretettel várjuk.

^ 10. bek. Az ebben a cikkben szereplő összes kiadvány Jehova Tanúinak a kiadványa.