SZERINTED nehéz azt tenni, ami helyes? (. . .) * Ha azt mondod, hogy igen, a legtöbb ember egyet fog veled érteni. Még a felnőtteknek is nehéz azt tenni, ami szerintük helyes. Nézzük meg, miért volt különösen nehéz Jósiásnak, hogy jó döntéseket hozzon. Tudod, ki volt ő? (. . .)

Jósiás Júda királyának, Ámonnak volt a fia. Ámon csak 16 éves volt, amikor Jósiás megszületett. Ámon nagyon rossz ember volt, csakúgy mint az apja, Manassé király. Manassé sok éven át nagyon gonosz uralkodó volt. De aztán az asszírok foglyul ejtették, és a távoli Babilonba vitték. A börtönben Jehova bocsánatáért könyörgött, és ő megbocsátott neki.

Miután Manassét szabadon engedték, visszatért Jeruzsálembe, és újra királyként uralkodott. Azonnal jóvátette, amit azelőtt rosszul csinált, és segített a népnek Jehovát szolgálni. Biztosan nagyon elszomorította, hogy a fia, Ámon nem követte a jó példáját. Körülbelül ekkor született Jósiás. A Biblia nem ír róla, hogy Manassé mennyi időt töltött az unokájával, Jósiással. Mit gondolsz, segített Manassé Jósiásnak, hogy Jehovát szolgálja? (. . .)

Jósiás még csak hatéves volt, amikor Manassé meghalt, és Jósiás apja, Ámon lett a király. Ámon csupán két éve uralkodott, amikor is a saját szolgái megölték. Így lett Jósiás nyolcévesen Júda királya (2Krónikák 33. fejezet). Mit gondolsz, mi történt ezután? Vajon Jósiás az apja, Ámon rossz példáját követte, vagy inkább a bűnbánó nagyapja, Manassé jó példáját? (. . .)

Bár Jósiás fiatal volt, elhatározta, hogy Jehovát akarja szolgálni. Ezért inkább azokra hallgatott, akik szerették Jehovát, és nem azokra, akik az apja barátai voltak. Jósiás mindössze nyolcéves volt, de tudta, hogy azokra  kell hallgatnia, akik szeretik Istent, mert ez a helyes (2Krónikák 34:1, 2). Szeretnéd megismerni azokat, akik tanácsot adtak Jósiásnak, és jó példát mutattak neki? (. . .)

Az egyikük minden bizonnyal Sofóniás próféta volt. Ő Jósiás rokona volt, mivel feltehetően Manassé apjának, a jó Ezékiás királynak volt az utódja. Jósiás uralkodásának az elején Sofóniás megírta a nevét viselő bibliai könyvet. Figyelmeztette a népet, hogy milyen rossz dolgok fognak történni azokkal, akik nem azt teszik, ami helyes. Jósiás kétségtelenül hallgatott ezekre a figyelmeztetésekre.

Jósiásra jó hatással lehetett még Jeremiás is, akiről talán már hallottál. Gyermekéveik alatt közel laktak egymáshoz. Jehova arra ihlette Jeremiást, hogy írja meg a nevét viselő bibliai könyvet. Amikor Jósiás egy csatában meghalt, Jeremiás írt egy különleges éneket, egy gyászdalt, melyben kifejezte mélységes bánatát (2Krónikák 35:25). Biztosak lehetünk benne, hogy sokat buzdították egymást arra, hogy hűségesek maradjanak Jehovához.

Hogyan segített Sofóniás és Jeremiás Jósiásnak azt tenni, ami helyes?

Szerinted mi az, amit Jósiástól tanulhatsz? (. . .) Ha a te apukád sem szolgálja Jehovát, van valaki, aki segíthetne neked Istenről tanulni? Segíthetne például az anyukád, az egyik nagyszülőd, vagy egy másik rokonod. Vagy esetleg valaki más, aki Jehovát szolgálja, és az anyukád megengedi, hogy tanulmányozd vele a Bibliát.

Bárki tanulmányoz is veled, megtanulhatod Jósiástól, hogy kisfiú létére elég érett volt ahhoz, hogy tudja, azokkal kell barátkoznia, akik Jehovát szolgálják. Bárcsak te is utánoznád őt, és azt tennéd, ami helyes.

^ 3. bek. Ha egy gyermeknek olvasod ezt a cikket, a zárójelben lévő három pont arra figyelmeztet, hogy állj meg, és buzdítsd őt a válaszadásra.