Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 Kulcs a boldog családi élethez

Maradj elkötelezett a házastársad iránt

Maradj elkötelezett a házastársad iránt

A feleség ezt mondja: „Észrevettem, hogy a férjem, Michael * egy ideje érzelmileg eltávolodott tőlem, és hűvösen bánik a gyerekekkel. A viselkedése röviddel azután változott meg, hogy bevezették hozzánk az internetet. Gyanítottam, hogy pornográf anyagokat nézeget a számítógépen. Egyik este, miután a gyerekek már lefeküdtek, kérdőre vontam, mire ő bevallotta, hogy tényleg pornográf weboldalakat szokott nézegetni. Nagyon le voltam sújtva. Képtelen voltam elhinni, hogy mindez velem történik. Teljesen megrendült benne a bizalmam. Mindennek a tetejébe az egyik munkatársam nem sokkal ezelőtt kifejezte, hogy vonzódik hozzám.”

A férj ezt mondja: „A feleségem, Maria egyszer megtalált egy képet a számítógépünkön, és kérdőre vont miatta. Amikor bevallottam, hogy rendszeresen pornográf weboldalakat nézegetek, szörnyen dühös lett. Iszonyúan zavarba jöttem, és nagyon bűnösnek éreztem magam. Azt hittem, hogy vége a házasságunknak.”

SZERINTED mi történt Michael és Maria kapcsolatával? Talán azt gondolod, hogy Michaellel az volt a fő gond, hogy pornográf anyagokat nézeget. De Michael felismerte, hogy ez a rossz szokás valójában egy komolyabb probléma tünete volt: meggyengült az egymás iránti elkötelezettségük. * A házasságkötésükkor úgy gondolták, hogy egész életükön át szeretni fogják egymást, és hogy sok kellemes élményük lesz. Ám számos házaspárhoz hasonlóan az egymás iránti elkötelezettségük idővel meggyengült, és úgy tűnt, hogy egyre távolabb kerülnek egymástól.

Úgy érzed, hogy az évek múlásával meggyengült közted és a párod között a hitvesi kötelék? Szeretnéd visszafordítani ezt a folyamatot? Ha igen, akkor gondolkodj el három kérdésen: Mit jelent elkötelezettnek lenni a házastársad iránt? Milyen nehézségek áshatják alá ezt az elkötelezettséget? És mit tehetsz, hogy megerősítsd a házastársad iránti elkötelezettségedet?

Mi az elkötelezettség?

Szerinted mit jelent elkötelezettnek lenni a házastársad iránt? Sokan azt mondanák, hogy  ez kötelességtudatból fakad. Például egy házaspár talán a gyermekek miatt vagy Isten, a házasság Létrehozója iránti engedelmességből ragaszkodik a házasságához (1Mózes 2:22–24). Ezek természetesen nagyon jó indítékok, és segítenek egy házaspárnak túljutni a nehéz időszakokon. De ha boldogok szeretnének lenni, akkor nem szabad, hogy csak a kötelességtudat tartsa őket össze.

Jehova Istennek az volt a szándéka a házassággal, hogy a házastársak mélységes örömet és megelégedettséget érezzenek. Azt szerette volna, ha a férj ’örvendezik a feleségével’, a feleség pedig szereti a férjét, és érzi, hogy a férje úgy szereti őt, mint a saját testét (Példabeszédek 5:18; Efézus 5:28). Ahhoz, hogy a házastársak között ilyen kötelék alakuljon ki, meg kell tanulniuk bízni egymásban. Ugyanilyen fontos az is, hogy életre szóló barátságot alakítsanak ki egymással. Ha egy férfi és egy nő elnyeri egymás bizalmát, és azon dolgozik, hogy nagyon szoros barátság legyen közöttük, az egymás iránti elkötelezettségük mélyülni fog. Olyan kötelék alakul ki közöttük, mely a Biblia szerint annyira szoros, mintha a két ember „egy test” lenne (Máté 19:5).

Az elkötelezettséget a habarcshoz lehetne hasonlítani, mely egymáshoz rögzíti egy masszív ház tégláit. A habarcs több anyagból tevődik össze, például homokból, cementből és vízből. Ehhez hasonlóan az elkötelezettséget is több minden jellemzi, például a kötelességtudat, a bizalom és a barátság. Mi gyengítheti meg ezt a köteléket?

Mi gyengítheti az elkötelezettséget?

Az elkötelezettség kemény munkát és önfeláldozást kíván meg. Arra van szükség, hogy kész legyél inkább a házastársadnak kedvezni, semmint magadnak. Ám sokaknak már maga a gondolat is népszerűtlen – némelyek számára pedig egyenesen sértő –, ha eleget kell tenniük valaki kívánságának, vagyis ha úgy adnak, hogy közben nem töprengenek azon, hogy milyen hasznuk lesz ebből. De kérdezd meg magadtól: „Hány önző embert ismerek, aki boldog házasságnak örvend?” A válasz minden bizonnyal az, hogy keveset, vagy talán egyet sem. Miért? Egy önző személy valószínűleg nem marad elkötelezett a házastársa iránt, ha valamilyen áldozatot kell hoznia, különösen akkor nem, ha nem térül meg azonnal, hogy valamilyen kis dologban engedett a társának. Elkötelezettség nélkül egy kapcsolat meg fog romlani, bármilyen édes érzéseket táplált is a házaspár egymás iránt, amikor egymásba szerettek.

A Biblia őszintén elismeri, hogy a házassághoz komoly erőfeszítések szükségesek. Kijelenti, hogy „a nős ember . . . a világ dolgaiért aggódik: hogyan nyerje el a felesége helyeslését”, és hogy „a férjes asszony . . . a világ dolgaiért aggódik: hogyan nyerje el a férje helyeslését” (1Korintusz 7:33, 34). Sajnos még az általában önzetlen házastársak sem veszik mindig komolyan egymás aggodalmait, vagy nem értékelik azokat az áldozatokat, amelyeket a párjuk hozott. Ha nem mutatják ki egymás iránt az értékelésüket, akkor a házasságukban több „nyomorúságuk lesz a testükben”, mint amennyi egyébként lenne (1Korintusz 7:28).

Ahhoz, hogy a házasságod átvészelje a nehéz időszakokat, és virágozzon a szép időszakokban, meg kell tanulnod úgy gondolni a házasságodra, hogy az egy hosszú távú kapcsolat. Hogyan fejlesztheted ki ezt a gondolkodásmódot, és hogyan segíthetsz a házastársadnak, hogy továbbra is elkötelezett maradjon irántad?

Hogyan lehet megerősíteni az elkötelezettséget?

Kulcsfontosságú, hogy alázatosan alkalmazd Isten Szavának, a Bibliának a tanácsait. Ha így teszel, az neked is, és a házastársadnak is a ’javára válik’ (Ézsaiás 48:17). Most csupán két gyakorlatias módszert figyelj meg.

Tölts időt a házastársaddal

1. Biztosíts elsőbbséget a házasságodnak.

’Bizonyosodjatok meg a fontosabb dolgokról’ – írta Pál apostol (Filippi 1:10). Isten szemében nagyon fontos, hogy hogyan bánik egymással a férj és a feleség. Tiszteli azt a férfit, aki tiszteletet  ad a feleségének. Annak az asszonynak pedig, aki megbecsüli a férjét, „nagy értéke van az Isten szemében” (1Péter 3:1–4, 7).

Mennyire fontos neked a házasságod? Általában minél fontosabb számodra valami, annál több időt fordítasz rá. Kérdezd meg magadtól: „Mennyi időt szántam az elmúlt hónapban a házastársamra? Milyen konkrét dolgokat tettem azért, hogy biztosítsam arról, hogy még mindig jó barátok vagyunk?” Ha kevés vagy semennyi időt sem töltöttél azzal, hogy törődj a házastársaddal, akkor a párod talán nehezen fogja elhinni, hogy még mindig elkötelezettséget érzel iránta.

Úgy gondolja a házastársad, hogy még mindig ragaszkodsz a házasságotokhoz? Hogyan tudhatod ezt meg?

PRÓBÁLJÁTOK KI: Írd le egy papírra a következő öt kategóriát: pénz, munka, házasság, kikapcsolódás és barátok. Most írj egy számot mindegyik mellé attól függően, hogy szerinted a házastársad minek biztosít elsőbbséget. Kérd meg a párodat, hogy ő is tegye ugyanezt. Amikor kész vagytok, cseréljétek ki a listákat. Ha a házastársad úgy érzi, hogy nem fektetsz elég időt és energiát a házasságba, beszéljétek meg, min változtathatnátok annak érdekében, hogy megerősítsétek az egymás iránti elkötelezettségeteket. Ezenkívül kérdezd meg magadtól: „Mit tehetnék, hogy jobban érdeklődjek a házastársam számára fontos dolgok iránt?”

A hűtlenség a szívben kezdődik

2. Kerüld a hűtlenség minden formáját.

Jézus Krisztus ezt mondta: „mindaz, aki kitartóan néz asszonyra, hogy szenvedélyre gyúljon iránta, már házasságtörést követett el vele szívében” (Máté 5:28). Amikor valaki házasságon kívül létesít nemi kapcsolatot, iszonyú kárt okoz a házasságának. Erről a tettről a Biblia azt írja, hogy alap a válásra (Máté 5:32). Azonban Jézusnak a fent idézett szavai rámutatnak, hogy egy rossz kívánság jóval azelőtt kialakulhat valakinek a szívében, hogy ténylegesen elkövetné a házasságtörést. Már önmagában véve az is a hűtlenség egyik formája, ha valaki táplálja magában ezt a rossz kívánságot.

Ahhoz, hogy továbbra is ragaszkodni tudj a házastársadhoz, fogadd meg, hogy nem fogsz pornográf anyagokat nézegetni. Függetlenül attól, mit mondanak sokan, a pornográfia megmérgezi a házasságot. Figyeld meg, milyen érzéseket keltett egy feleségben az, hogy a férje ilyen anyagokat nézeget: „A férjem azt mondja, hogy a pornográf anyagok nézegetése megfűszerezi a szerelmi életünket. Ám bennem az értéktelenség  érzését kelti, azt, hogy én nem vagyok elég neki. Sírva alszom el, amikor ezt csinálja.” Szerinted ez a férfi megerősíti a házastársa iránti elkötelezettségét, vagy aláássa azt? Mit gondolsz, megkönnyíti a feleségének, hogy ragaszkodni tudjon a házasságukhoz? A legjobb barátjaként bánik a feleségével?

A hűséges férfi, Jób úgy mutatta ki, hogy ragaszkodik a házastársához és az Istenéhez, hogy ’szövetséget kötött a szemeivel’. Elhatározta, hogy nem fogja a ’figyelmét szűzre fordítani’ (Jób 31:1). Hogyan utánozhatod Jóbot?

Amellett, hogy nem nézegetsz pornográf anyagokat, meg kell őrizned a szívedet attól, hogy helytelen vonzalom alakuljon ki közted és egy másik nembeli személy között. Igaz, sokan úgy érzik, hogy nem okoznak kárt a házasságnak, ha flörtölnek egy másik nembelivel. Ám Isten Szava erre int minket: „Csalárdabb a szív mindennél, és veszedelmes. Kicsoda ismerheti azt?” (Jeremiás 17:9). Megesett már, hogy a szíved becsapott téged? Tedd fel magadnak a kérdést: „Ki iránt vagyok a leginkább figyelmes? A házastársam iránt, vagy valaki más iránt? Kinek mondok el először egy jó hírt? A házastársamnak, vagy valaki másnak? Mit tennék, ha a házastársam arra kérne, hogy töltsek kevesebb időt egy másik nembeli ismerősömmel? Megsértődnék, vagy szívesen eleget tennék a kérésének?”

PRÓBÁLJÁTOK KI: Ha úgy érzed, hogy vonzódsz valakihez, aki nem a házastársad, csak annyi időt tölts vele, amennyi feltétlenül szükséges, és amikor találkoztok, legyél vele tartózkodó. Ne azon gondolkodj, hogy miben jobb a házastársadnál, hanem inkább arra összpontosíts, hogy milyen jó tulajdonságai vannak a párodnak (Példabeszédek 31:29). Idézd fel, miért szerettél bele a házastársadba. Kérdezd meg magadtól: „Csakugyan kivesztek ezek a tulajdonságok a társamból, vagy csak én nem veszem már észre őket?”

Legyél kezdeményező

Michael és Maria, akiket a bevezetőben idéztünk, úgy döntöttek, hogy tanácsot kérnek a nehézségeik megoldására. Persze a tanácskérés még csak az első lépés. De azzal, hogy készek voltak szembenézni a gondjaikkal és segítséget kérni, egyértelműen azt mutatták, hogy elkötelezettek egymás iránt, és hajlandók keményen dolgozni a házasságuk sikeréért.

Akár erős a házasságod, akár labilis, a házastársadnak tudnia kell, hogy törekszel rá, hogy sikeres legyen a házasságotok. Tegyél meg minden szükséges lépést, hogy meggyőzd erről a párodat. Hajlandó vagy erre?

^ 3. bek. A neveket megváltoztattuk.

^ 5. bek. Jóllehet ez a példa most egy férfiról szól, aki pornográf anyagokat nézegetett, ha egy nő teszi ugyanezt, akkor róla is elmondható, hogy nem elkötelezett a házastársa iránt.

KÉRDEZD MEG MAGADTÓL:

  • Milyen tevékenységekből vehetnék el időt, hogy több időt tudjak tölteni a házastársammal?

  • Hogyan biztosíthatnám a házastársamat arról, hogy elkötelezett vagyok iránta?