Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony (tanulmányozásra szánt kiadás)  |  2015. december

Egy élő fordítás Isten Szaváról

Egy élő fordítás Isten Szaváról

„Isten szava élő” (HÉB 4:12)

ÉNEKEK: 37., 116.

1. a) Mivel bízta meg Isten Ádámot? b) Mire használja Isten népe a nyelvi képességeit?

JEHOVA ISTEN a kommunikáció képességével ruházta fel a teremtményeit. Miután Ádámot egy kertbe helyezte, olyan feladatot adott neki, amelyhez a nyelvi képességeire is szüksége volt: nevet kellett adnia az állatoknak. Ádám a kreativitását bevetve mindegyik állatnak találó nevet adott (1Móz 2:19, 20). Isten népe azóta is arra használja a beszédképességét és a nyelveket, hogy dicsérje Jehovát, és megismertesse másokkal az akaratát. Az utóbbi időben a bibliafordítás volt az egyik kiemelkedő módja annak, hogy támogassák az igaz imádatot.

2. a) Milyen alapelveket követtek az angol nyelvű Új világ fordítás készítői? b) Miről lesz szó ebben a cikkben?

2 Több ezer bibliafordítás létezik, és nem mindegyik ugyanolyan hűen adja vissza az eredeti szöveg értelmét. Az angol nyelvű Új világ fordítás készítői az 1940-es években olyan fordítási alapelveket fektettek le, melyeket azóta több mint 130 nyelven követtek. Ezek a következők: 1. Meg kell szentelni Isten nevét azáltal, hogy visszaállítják az azt megillető helyre a Szentírásban. (Olvassátok fel: Máté 6:9.) 2. Az eredeti ihletett üzenetet szó szerint kell fordítani, ahol lehet,  de ha ez torzítaná a szöveg jelentését, akkor a megfelelő értelmet kell közvetíteni. 3. Könnyen érthető nyelvezetet kell használni, hogy a szöveg olvasmányos legyen. * (Olvassátok fel: Nehémiás 8:8, 12.) Nézzük meg, hogyan alkalmazták ezeket az elveket az Új világ fordításban, a 2013-as átdolgozott kiadásban és a nem angol nyelvű kiadásokban.

TISZTELETBEN TARTJÁK ISTEN NEVÉT

3–4. a) Mely ókori kéziratokban fordul elő a tetragram? b) Mi figyelhető meg számos bibliafordításban?

3 Akik az ókori héber bibliai kéziratokat, például a holt-tengeri tekercseket tanulmányozzák, döbbenten látják, hogy milyen sokszor előfordul ezekben a tetragram, vagyis az Isten nevét jelölő négy héber betű. Ez a név nemcsak a héber kéziratokban lelhető fel, hanem a görög Septuaginta egyes másolataiban is, melyek az i. e. másodiktól az i. sz. első századig tartó időszakból maradtak fenn.

4 Jóllehet nyilvánvaló bizonyítékaink vannak arra, hogy Isten nevének ott a helye a Bibliában, számos fordítás teljesen kihagyja ezt a szent nevet. Mindössze két évvel A Keresztény Görög Iratok új világ fordításának 1950-es megjelenése után kiadták az American Standard Version revideált változatát (Revised Standard Version). Ebből kihagyták Isten nevét, változtatva az eredeti, 1901-es kiadás szerkesztőinek az eljárásmódján. Az előszóban így indokolták a döntésüket: „Bármilyen tulajdonnév használata az egyetlen Istenre. . . teljesen összeférhetetlen a keresztény egyház egyetemes hitével.” Később sok angol és más nyelvű fordítás is követte ezt a példát.

5. Miért fontos megőrizni Isten nevét a Bibliában?

5 Mi a jelentősége annak, hogy egy fordításban szerepel-e Isten neve? Egy gyakorlott fordító tudja, milyen fontos megérteni a szerző szándékát, hiszen ez sokszor meghatározza, milyen megoldást választ a fordító. Számtalan bibliavers rávilágít, hogy mennyire fontos Isten neve és annak megszentelése (2Móz 3:15; Zsolt 83:18; 148:13; Ézs 42:8; 43:10; Ján 17:6, 26; Csel 15:14). Jehova Isten, a Biblia szerzője arra ihlette az íróit, hogy bátran használják a nevét. (Olvassátok fel: Ezékiel 38:23.) Tiszteletlenség a szerzővel szemben, hogy kihagyják a nevét, mely az ókori kéziratokban több ezerszer megtalálható.

6. Miért fordul elő hattal több helyen Isten neve az Új világ fordítás átdolgozott kiadásában?

6 Egyre több bizonyítékunk van arra, hogy meg kell őrizni Isten nevét a Bibliában. Az Új világ fordítás 2013-as átdolgozott kiadásában 7216-szor fordul elő a Jehova név, hattal több helyen, mint az 1984-es kiadásban. Ezek közül öt a következő verseket érinti: 1Sámuel 2:25; 6:3; 10:26; 23:14, 16. Elsősorban azért foglalták bele a nevet ezekbe a versekbe, mert a holt-tengeri tekercsek is tartalmazzák, melyek több mint 1000 évvel a héber maszoréta szöveg előtt keletkeztek. A Bírák 19:18-ba is azért került bele a Jehova név, mert alaposabban tanulmányozták az ősi kéziratokat.

7–8. Mit foglal magában Jehova nevének a jelentése?

7 Az igaz keresztények nagyon fontosnak  tartják Jehova nevét. Az Új világ fordítás 2013-as átdolgozott kiadásának függeléke egy kiigazítást közöl ebben a kérdésben. A fordítást készítő bizottság megállapította, hogy a Jehova név a héber há·wáʹ ige műveltető alakja, és azt jelenti, hogy ’előidézi, hogy legyen’. * A kiadványaink korábban a 2Mózes 3:14-gyel kapcsolták össze ezt a jelentést, ahol ezt olvassuk: „Azzá válok, amivé válni akarok.” Ez alapján az 1984-es kiadás úgy magyarázta a név jelentését, hogy „előidézi, hogy ígéreteinek a beteljesítője legyen”. Azonban a 2013-as átdolgozott kiadás A4 függeléke kijelenti: „A Jehova név jelentése többet foglal magában, mint azt, hogy ő maga mivé válik. Arra is utal, hogy a szándéka megvalósulása érdekében elő tudja idézni, hogy az alkotásai azzá váljanak, amivé szükséges.” (Lásd még a Segédeszköz a Biblia tanulmányozásához című füzet 5. oldalát.)

8 Nézzünk erre néhány példát. Jehova a neve jelentésével összhangban előidézte, hogy Noé bárkaépítő, Bécalel mesterember, Gedeon győztes harcos, Pál pedig a nemzetek apostola legyen. Isten népe tehát megértette, hogy a Jehova névnek gazdag jelentéstartalma van. Az angol nyelvű Új világ fordítás készítői soha nem csorbítanák ennek a névnek a jelentőségét azzal, hogy kihagyják a Bibliából.

9. Többek között miért fektetünk hangsúlyt a Biblia fordítására?

9 Az Új világ fordítás már több mint 130 nyelven jelent meg, és mindegyik kiadás megadja a tiszteletet Isten nevének, hiszen mindenhol visszaállítja a szent szövegben. (Olvassátok fel: Malakiás 3:16.) Ezzel szemben a modern bibliafordítások többsége kihagyja Isten nevét, és az „Úr” címmel vagy egy helyi istenség nevével helyettesíti. Ez az egyik legfőbb oka annak, hogy Jehova Tanúi vezetőtestülete mindent megtesz, hogy a lehető legtöbb emberhez eljuthasson egy olyan bibliafordítás, amely tiszteletet szerez Isten nevének.

ÉRTHETŐ ÉS PONTOS FORDÍTÁS

10–11. Milyen nehézségekkel találták szembe magukat azok, akik angolból más nyelvekre fordították az Új világ fordítást?

10 A szent szöveg fordítása közben számos szakmai probléma merült fel. Például korábban az angol Új világ fordítás – más angol Bibliákhoz hasonlóan – használta a héber „seol” kifejezést az olyan versekben, mint a Prédikátor 9:10. Ez így szólt: „sem cselekedet, sem tervezés, sem ismeret, sem bölcsesség nincs a seolban, ahová mégy.” Sok fordítónak nehézséget okozott, hogy a „seol” szó az olvasóik többségének ismeretlen, ráadásul a szótáraikban sem található meg, és úgy hangzik, mintha egy földrajzi helyről lenne szó. Ezért az a döntés született, hogy a „seol”, illetve a görög „hádesz” szó jelentését úgy teszik érthetővé, hogy a „sír” szóval adják vissza.

11 Néhány nyelven a héber neʹfes és a görög pszü·khéʹ szót a „lélek” szó megfelelőjével fordították, de ez némi zavart okozott, mert azt a benyomást keltette, mintha a lélek az ember anyagtalan része lenne. Azt a téves elképzelést tükrözhette, hogy a lélek valamiféle szellem, és nem maga az ember. Emiatt úgy döntöttek, hogy a „lélek” szót a  szövegkörnyezetnek megfelelően adják vissza, azokkal a jelentésekkel összhangban, amelyek A Szentírás új világ fordítása jegyzetekkel című angol nyelvű kiadás függelékeiben már szerepeltek. Tehát a fő szempont az volt, hogy a szöveg első olvasásra is érthető legyen, ezért gyakran lábjegyzetben szerepelnek más hasznos fordítási lehetőségek.

12. Egyebek közt min változtattak az Új világ fordítás 2013-as átdolgozott kiadásában? (Lásd még „Az Új világ fordítás 2013-as kiadása” című cikket.)

12 A fordítóktól érkező kérdésekből világossá vált, hogy más kifejezések is félreértésre adhatnak okot. Ezért 2007 szeptemberében a vezetőtestület engedélyt adott az angol szöveg átdolgozására. A revideálás során a bibliafordítóktól kapott kérdések ezreit vizsgálták meg. Az elavult angol kifejezések helyett más szavakat használtak, és nagyon odafigyeltek rá, hogy a pontosság feláldozása nélkül érthetően fogalmazzák meg a szöveget. A többi nyelvben alkalmazott megoldások az angol szöveg minőségén is javítottak (Péld 27:17).

LELKES FOGADTATÁS

13. Hogyan fogadták az olvasók az átdolgozott kiadást?

13 Hogyan fogadták az olvasók az angol átdolgozott kiadást? Jehova Tanúi brooklyni főhivatalába több ezer köszönőlevél érkezett. Egy testvérnő megjegyzései sokak érzéseit tükrözik: „A Biblia valóságos kincsesláda, mely tele van értékes drágakövekkel. Amikor Jehova szavait olvassuk a 2013-as kiadás érthető megfogalmazásában, az olyan, mintha minden egyes drágakövet közelről megvizsgálnánk, és megcsodálnánk a lapjait, a tisztaságát, a színét és a szépségét. Az egyszerű nyelvezetnek köszönhetően jobban megismertem Jehovát: ő olyan, mint egy apuka, aki a karjaiban tart, miközben felolvas a megnyugtató hangján.”

14–15. Hogyan fejezték ki a hálájukat sokan, akik nem az angol nyelvű Új világ fordítást használják?

14 Nem csak az angol átdolgozott kiadásnak örültek ennyire. Egy idős szófiai férfi ezt mondta a bolgár fordításról: „Már sok-sok éve olvasom a Bibliát, de  még nem akadt a kezembe ilyen közérthető fordítás, amely ennyire a szívemre hatna.” Egy albán testvérnő pedig így nyilatkozott, miután kézbe vette az Új világ fordítást: „Milyen szépen hangzik Isten Szava albánul! Óriási megtiszteltetés, hogy Jehova az anyanyelvünkön szól hozzánk.”

15 A Biblia sok országban drága, és nehéz hozzájutni, így már az is nagy dolog, ha valaki kap egyet. Egy ruandai beszámolóban ez állt: „Jó ideig az volt a helyzet, hogy sokan, akikkel a testvérek tanulmányoztak, nem haladtak előre, mert nem volt Bibliájuk. Nem telt nekik a helyi egyház által kiadott Bibliára. Ráadásul sokszor nem értettek teljesen bizonyos verseket, és emiatt sem tudtak fejlődni.” Ez azonban megváltozott, amikor az Új világ fordítás megjelent a helyi nyelven. Egy ruandai család, ahol négy tizenéves gyermek van, ezt mondta: „Nagyon hálásak vagyunk Jehovának és a hű és értelmes rabszolgának ezért a Bibliáért. Igen szegények vagyunk, így nem volt pénzünk rá, hogy mindnyájunknak külön vegyünk Bibliát. De most már mind a hatunknak van. Azzal mutatjuk ki a hálánkat Jehovának, hogy mindennap együtt olvassuk a Szavát.”

16–17. a) Mit szeretne Jehova? b) Mit határozzunk el?

16 Az Új világ fordítás átdolgozott kiadása idővel még több nyelven elérhető lesz. Sátán igyekszik ezt meggátolni, de bízunk benne, hogy Jehova azt szeretné, hogy az egész népe odafigyeljen rá, amint világosan és érthetően szól hozzájuk. (Olvassátok fel: Ézsaiás 30:21.) Eljön az az idő, amikor „telve lesz a föld Jehova ismeretével, miként a vizek beborítják a tengert” (Ézs 11:9).

17 Határozzuk el, hogy Jehova minden ajándékából hasznot merítünk, köztük ebből a fordításból is, mely tiszteletet szerez a nevének. Engedjük, hogy nap mint nap szóljon hozzánk a Szava által. Őt semmi sem akadályozza meg abban, hogy figyelmesen meghallgassa az imáinkat. Ez a kommunikáció hozzásegít, hogy még jobban megismerjük és megszeressük Jehovát (Ján 17:3).

„Óriási megtiszteltetés, hogy Jehova az anyanyelvünkön szól hozzánk”

^ 2. bek. Lásd a „Hogyan választhatsz jó bibliafordítást?” című cikket Az Őrtorony 2008. május 1-jei számában.

^ 7. bek. Bizonyos forrásművek ezt az értelmezést támogatják, de nem minden tudós ért egyet vele.