Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony (tanulmányozásra szánt kiadás)  |  2015. november

Úgy szereted a felebarátodat, mint önmagadat?

Úgy szereted a felebarátodat, mint önmagadat?

„Szeresd felebarátodat, mint önmagadat” (MÁTÉ 22:39)

ÉNEKEK: 73., 36.

1–2. Hogyan világít rá a Szentírás a szeretet fontosságára?

A SZERETET Jehova Isten fő tulajdonsága (1Ján 4:16). Az első teremtménye Jézus volt, aki korszakokat töltött vele az égben, és megismerte a szeretetét (Kol 1:15). Jézus az égi és a földi élete során mindig is tudta, hogy Jehova mennyire szerető Isten, és utánozta is őt ebben. Éppen ezért biztosak lehetünk benne, hogy Jehova és Jézus uralma mindig a szeretetre fog épülni.

2 Amikor megkérdezték Jézust, hogy melyik a törvény legnagyobb parancsolata, ő így felelt: „»Szeresd Jehovát, a te Istenedet egész szíveddel, egész lelkeddel és egész elméddel.« Ez a legnagyobb és első parancsolat. A második ehhez hasonló: »Szeresd felebarátodat, mint önmagadat«” (Máté 22:37–39).

3. Ki a felebarátunk?

3 Jézus szerint tehát a felebaráti szeretetnél csak a Jehova iránti szeretet fontosabb. Ez megmutatja, hogy mennyire lényeges, hogy mindenkivel szeretettel bánjunk. De ki a felebarátunk? Ha házasságban élünk, a hozzánk legközelebb álló  felebarátunk a házastársunk. A keresztény gyülekezet tagjai, akik velünk együtt imádják az igaz Istent, szintén közel állnak hozzánk. És ott vannak még azok is, akikkel a szolgálatban találkozunk. Hogyan mutatják ki a felebaráti szeretetet azok, akik Jehovát imádják, és követik a Fia tanításait?

SZERESSÜK A HÁZASTÁRSUNKAT

4. Hogyan lehet boldog egy házasság az emberi tökéletlenség ellenére?

4 Jehova hozta létre a házasságot, amikor megteremtette Ádámot és Évát, és összeadta őket. Azt akarta, hogy boldog, tartós kapcsolatban éljenek, és töltsék be a földet az utódaikkal (1Móz 1:27, 28). Ám a Jehova uralkodási jogát ért támadás kikezdte az első házasságot, és bűnt és halált hozott az emberiségre (Róma 5:12). A Szentírásból azonban megtudhatjuk, hogyan élhetünk boldog házasságban. A lehető legjobb tanácsokat találjuk benne, ugyanis azok Jehovától, a házasság létrehozójától származnak. (Olvassátok fel: 2Timóteusz 3:16, 17.)

5. Mennyire fontos a szeretet a házasságban?

5 Isten Szava rámutat, hogy a szeretet – egy mélyről fakadó ragaszkodás vagy vonzalom – elengedhetetlen a boldog emberi kapcsolatokhoz. Ez különösen igaz a házasságban. Pál apostol ezt írta a keresztényeknek: „A szeretet hosszútűrő és kedves. A szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik illetlenül, nem keresi a maga érdekeit, nem válik ingerültté. Nem tartja számon a sérelmet. Nem örvendezik az igazságtalanságnak, hanem együtt örvendezik az igazsággal. Mindent elvisel, mindent elhisz, mindent remél, mindent kitartással tűr. A szeretet soha nem vall kudarcot” (1Kor 13:4–8). Ha elmélkedünk ezeken az ihletett szavakon, és alkalmazzuk őket, még örömtelibbé tehetjük a házasságunkat.

Isten Szava feltárja, hogy mitől lesz boldog egy házasság (Lásd a 6. és 7. bekezdést.)

6–7. a) Mit ír a Biblia a főségről? b) Hogyan kell egy keresztény férjnek bánnia a feleségével?

6 A szeretet különösen fontos a főségi elrendezésben, melyet Isten határozott meg, és minden kapcsolatra kiterjed. Pál ezt írta: „akarom, hogy tudjátok, hogy minden férfinak feje a Krisztus, az asszony  feje pedig a férfi, a Krisztus feje pedig az Isten” (1Kor 11:3). A főséget azonban nem szabad zsarnoki módon gyakorolni. Például Jehova kedvesen, önzetlenül gyakorol hatalmat Krisztus felett, ami jó érzéssel tölti el Jézust. Értékeli, hogy Isten szeretettel uralkodik felette, és ezt szavakba is öntötte: „szeretem az Atyát” (Ján 14:31). Nem valószínű, hogy Jézus akkor is így érzett volna, ha Jehova ridegen, diktátorként bánt volna vele.

7 Noha a férj a feleség feje, a Biblia szerint tiszteletet kell adnia a feleségének (1Pét 3:7). Ezt többek között úgy teheti meg, ha figyelembe veszi a felesége szükségleteit, és bizonyos dolgokban engedi, hogy az ő akarata érvényesüljön. Isten Szava ezt írja: „Férjek, továbbra is szeressétek feleségeteket, mint ahogy a Krisztus is szerette a gyülekezetet, és odaadta magát érte” (Ef 5:25). Igen, Jézus még az életét is feláldozta a követőiért. Ha egy férj követi Jézus példáját, és szeretettel gyakorolja a főséget, sokkal könnyebb lesz a feleségének szeretnie és tisztelnie őt, és alárendelnie magát neki. (Olvassátok fel: Titusz 2:3–5.)

SZERESSÜK A TESTVÉREINKET

8. Hogyan bánjanak Jehova imádói a hívőtársaikkal?

8 Világszerte több millióan imádják Jehovát, és ismertetik meg másokkal a nevét és a szándékát. Hogyan bánjanak Jehova imádói a hívőtársaikkal? Isten Szava választ ad erre: „tegyünk jót mindenkivel, de kiváltképp azokkal, akik hozzánk tartoznak a hitben” (Gal 6:10; olvassátok fel: Róma 12:10). Péter apostol ezt írta: „Most, hogy megtisztítottátok lelketeket az igazság iránti engedelmességetek által, aminek képmutatás nélküli testvéri vonzalom az eredménye, buzgón szeressétek egymást, szívből.” Később még erre kérte őket: „Mindenekfölött buzgón szeressétek egymást” (1Pét 1:22; 4:8).

9–10. Minek köszönheti Isten népe az egységét?

9 Mivel szívből szeretjük a testvéreinket, egy egyedülálló nemzetközi szervezetet alkotunk. És mivel szeretjük Jehovát, és betartjuk a törvényeit, ő a világegyetem legnagyobb erejével támogat minket, a szent szellemével, vagyis a tevékeny erejével. Ennek köszönhetően egy igazi nemzetközi testvériségként csodálatos egységnek örvendhetünk. (Olvassátok fel: 1János 4:20, 21.)

10 Pál így emelte ki, hogy mennyire fontos a szeretet a keresztények között: „öltsétek magatokra a könyörület gyöngéd vonzalmát, a kedvességet, az alázatosságot, a szelídséget és a hosszútűrést. Továbbra is viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak készséggel, ha valakinek panaszra van oka a másik ellen. Mint ahogy Jehova is készséggel megbocsátott nektek, úgy ti is. Mindezek mellett pedig öltsétek magatokra a szeretetet, mert az az egység tökéletes köteléke” (Kol 3:12–14). Milyen jó, hogy a hátterünktől vagy a nemzetiségünktől függetlenül a szeretet, vagyis „az egység tökéletes köteléke” egyesít minket!

11. Mit bizonyít a Jehova szervezetében uralkodó szeretet és egység?

11 Az, hogy Jehova szolgái között szeretet és egység van, az igaz vallás tagjaiként azonosítja őket. Jézus ezt mondta: „Arról fogja tudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretet van köztetek” (Ján 13:34, 35). János apostol pedig így fogalmazott:  „Ebből a tényből ismerhetők fel az Isten gyermekei és az Ördög gyermekei: mindaz, aki nem gyakorol igazságosságot, nem az Istentől származik, és az sem, aki nem szereti a testvérét. Mert azt az üzenetet hallottátok kezdettől fogva, hogy szeressük egymást” (1Ján 3:10, 11). A Jehova Tanúi között uralkodó szeretet és egység bizonyítja, hogy ők Krisztus igaz követői. Isten felhasználja őket, hogy megvalósítsa a szándékát, azt, hogy a Királyság jó híréről az egész lakott földön halljanak az emberek (Máté 24:14).

EGY NAGY SOKASÁG BEGYŰJTÉSE

12–13. Mit csinál most a nagy sokaság, és mit fognak hamarosan átélni a tagjai?

12 Jehova szolgáinak a túlnyomó része egy nagy sokasághoz tartozik, melynek tagjai „minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből” származnak. Isten trónja előtt és a Bárány, vagyis Jézus Krisztus előtt állnak. Kik ők? „Ezek azok, akik kijönnek a nagy nyomorúságból, és megmosták köntösüket, és megfehérítették a Bárány vérében”, mert hitet gyakorolnak Jézus váltságáldozatában. Az egyre növekvő nagy sokaság tagjai szeretik Jehovát és a Fiát, és „éjjel-nappal szent szolgálatot végeznek” Istennek (Jel 7:9, 14, 15).

13 Jehova a „nagy nyomorúság” alatt hamarosan elpusztítja ezt a gonosz világot (Máté 24:21; olvassátok fel: Jeremiás 25:32, 33). De a szolgái iránt érzett szeretete arra fogja indítani, hogy megmentse őket mint csoportot, és bevezesse őket az új világba. Ahogyan közel 2000 évvel ezelőtt meg lett jövendölve, Isten „letöröl minden könnyet a szemükről, és nem lesz többé halál, sem kesergés, sem kiáltás, sem fájdalom”. Te is vágysz rá, hogy a paradicsomban élj, miután a „korábbi dolgok elmúltak”? (Jel 21:4).

14. Mekkora ma a nagy sokaság?

14 Amikor 1914-ben elkezdődtek az utolsó napok, Jehovának az egész földön csupán néhány ezer szolgája volt. A felkent keresztények maradéka a felebaráti szeretettől indíttatva, Isten szellemének a támogatásával állhatatosan hirdette a Királyságot. Ennek köszönhetően ma egy földi reménységű nagy sokaság is begyűjtésre kerül. Már világszerte több mint 8 millió Tanú van, 115 400-nál is több gyülekezetben, és ezek a számok folyamatosan növekszenek. Például a 2014-es szolgálati évben több mint 275 500 új Tanú keresztelkedett meg, minden héten átlagosan 5300.

15. Milyen méretekben zajlik a Királyság-hirdető munka?

15 A prédikálómunka rendkívüli méretekben zajlik. A Biblián alapuló kiadványaink már 700-nál is több nyelven jelennek meg. Az Őrtorony a világ legnagyobb példányszámú folyóirata. Minden hónapban több mint 52 millió példányban, 247 nyelven jelenik meg. A Mit tanít valójában a Biblia? című bibliatanulmányozási segédeszközünkből pedig már több mint 200 milliót nyomtattunk, 250-nél is több nyelven.

16. Mi bizonyítja, hogy Jehova szervezetének a földi része szellemi bőségnek örvend?

16 Azért tapasztalhatunk ilyen csodálatos növekedést, mert hiszünk Istenben, és teljes mértékben elfogadjuk a Bibliát, Jehova ihletett Szavát (1Tessz 2:13). Különösen figyelemreméltó, hogy milyen szellemi bőségnek örvend Jehova népe, noha „ennek a világrendszernek az istene”, Sátán gyűlöli és üldözi őket (2Kor 4:4).

 SZERESSÜNK MINDEN EMBERT

17–18. Hogyan kell Jehova szolgáinak viszonyulniuk a kívülállókhoz?

17 Hogyan kell Jehova szolgáinak viszonyulniuk azokhoz, akik nem imádják az egyedüli igaz Istent? A prédikálás során az emberek eltérően reagálnak: némelyek meghallgatnak minket, mások ellenségesek. Ám Isten Szava feltárja, hogy az emberek reakciójától függetlenül hogyan kell viselkednünk. Ezt írja: „Beszédetek mindig kellemes, sóval ízesített legyen, hogy tudjátok, miként kell kinek-kinek választ adnotok” (Kol 4:6). Amikor megvédjük a jó hírt olyanok előtt, akik a reménységünk okáról kérdeznek, „ezt szelíden és mélységes megbecsülést tanúsítva” tesszük, mert a felebaráti szeretet erre indít minket (1Pét 3:15).

18 A felebaráti szeretetet akkor is kimutatjuk, amikor egy dühös házigazda hallani sem akar az üzenetünkről, és sérteget minket. Jézus példáját követjük, akiről ezt olvashatjuk: „Amikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmat. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem továbbra is ráhagyta magát az igazságosan ítélőre [Jehovára]” (1Pét 2:23). Akár a hívőtársainkkal vagyunk, akár másokkal, alázatosan megfogadjuk a következő tanácsot: „nem fizetve vissza sérelemmel a sérelemért, vagy szidalmazással a szidalmazásért, hanem ellenkezőleg, áldást mondva” (1Pét 3:8, 9).

19. Milyen alapelv szerint bánunk az ellenségeinkkel?

19 Azzal, hogy szelídek vagyunk, egy fontos alapelvet veszünk figyelembe, melyet Jézus fogalmazott meg a hegyi beszédben: „Hallottátok, hogy megmondatott: »Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet.« Én azonban azt mondom nektek, hogy szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy égi Atyátok fiainak bizonyuljatok, mivel ő felhozza a napját gonoszokra is, jókra is, és esőt ad igazságosaknak is, és igazságtalanoknak is” (Máté 5:43–45). Igen, Isten szolgáiként szeretnünk kell az ellenségeinket, függetlenül attól, hogy ők hogyan bánnak velünk.

20. Miért mondhatjuk, hogy az új világban mindent áthat majd a szeretet? (Lásd a képet a cikk elején.)

20 Jehova szolgáinak az élet minden területén, a gondolkodásukkal és a tetteikkel egyaránt ki kell mutatniuk, hogy szeretik őt és a felebarátaikat. Például még olyanok iránt is felebaráti szeretetet tanúsítanak, akik nem fogadják el a Királyság üzenetét, de segítségre szorulnak. Pál apostol ezt írta: „Senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy szeretitek egymást; mert aki szereti az embertársát, a törvényt betöltötte. Mert a törvénygyűjtemény – »ne kövess el házasságtörést«, »ne gyilkolj«, »ne lopj«, »ne kívánj mohón«, és bármi más parancsolat legyen is – ebben a szóban van összefoglalva: »Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.« A szeretet nem cselekszik rosszat a felebaráttal; a törvény betöltése tehát a szeretet” (Róma 13:8–10). Minket, Jehova Tanúit valódi szeretet jellemez ebben a megosztott, erőszakos, gonosz, Sátán uralta világban (1Ján 5:19). Miután Sátán, a démonai és a lázadó emberek el lesznek törölve a föld színéről, az új világban minden tett mozgatórugója a szeretet lesz. Milyen jó lesz, amikor a föld minden lakója szeretni fogja Jehovát és az embertársait!