„Jehova keze ismertté lesz a szolgái előtt” (ÉZS 66:14)

ÉNEKEK: 65., 26.

1–2. Mit gondolnak sokan Istenről?

SOKAN úgy gondolják, hogy Isten nem foglalkozik vele, hogy hogyan élnek, vagy mi történik velük. Miután 2013 novemberében a Haiyan szupertájfun óriási pusztítást végzett a Fülöp-szigeteken, egy nagyváros polgármestere ezt mondta: „Isten biztosan valahol máshol volt.”

2 Mások úgy viselkednek, mintha Isten nem látná, hogy mit csinálnak (Ézs 26:10, 11; 3Ján 11). Ők olyanok, mint akikről Pál apostol a következőket írta: „nem találták helyesnek, hogy pontos ismeretük legyen az Istenről. . . telve is vannak minden igazságtalansággal, gonoszsággal, mohósággal, rosszasággal” (Róma 1:28, 29).

3. a) Milyen kérdéseket tegyünk fel magunknak Istennel kapcsolatban? b) Gyakran mire utal a Biblia, amikor Jehova kezéről ír?

3 Mi a helyzet velünk? Az előbb említett emberekkel ellentétben mi tudjuk, hogy Jehova minden tettünket látja. De vajon azt is észrevesszük, hogy törődik velünk, és támogat minket? Azok között vagyunk, akikről Jézus azt mondta, hogy „látni fogják az Istent”? (Máté 5:8). Ha szeretnénk tudni, hogy mit is jelent ez pontosan, nézzük meg néhány bibliai szereplő történetét,  akik látták Isten kezét az életükben, és olyanokét is, akik nem. Majd azt is megvizsgáljuk, hogy hogyan tudjuk felismerni, hogy Isten jelen van az életünkben. Miközben elgondolkodunk ezeken, ne feledjük, hogy a Biblia gyakran beszél Isten kezéről, amikor arra utal, hogy a hatalmát felhasználva segíti a szolgáit, és legyőzi az ellenségeit. (Olvassátok fel: 5Mózes 26:8.)

NEM LÁTTÁK ISTEN KEZÉT

4. Miért nem látták Isten kezét Izrael ellenségei?

4 Izrael történelmének korai szakaszában az emberek láthatták és hallhatták, hogy Isten a népe érdekében cselekszik. Jehova csodák által kiszabadította őket Egyiptomból, majd az egyik királyt a másik után győzték le (Józs 9:3, 9, 10). Bár a Jordántól nyugatra szinte minden király hallotta és látta, hogy mi történt, „együttes erővel háborút [indítottak] Józsué és Izrael ellen” (Józs 9:1, 2). Még azután is, hogy harcba szálltak velük, egyértelműen láthatták volna, hogy Isten támogatja Izraelt. Jehova szavára „a nap nem mozdult, és a hold is állt, míg a nemzet bosszút nem állt ellenségein” (Józs 10:13). Jehova „hagyta, hogy [az ellenségeik] megmakacsolják szívüket, és háborút indítottak Izrael ellen” (Józs 11:20). Izrael ellenségei nem voltak hajlandók elismerni, hogy Isten harcol a népéért, és ez a bukásukhoz vezetett.

5. Mit nem ismert el a gonosz Aháb király?

5 Később a gonosz Aháb király többször is felismerhette volna, hogy Isten irányítja az eseményeket. Illés ezt mondta: „nem lesz harmat, sem eső, csak az én szavam parancsára!” (1Kir 17:1). Nyilvánvaló volt, hogy Jehova áll ezek mögött a szavak mögött, de Aháb nem akarta elfogadni a tényeket. Később látta, hogy tűz jön le az égből, amikor Illés imában kérte Istent, hogy eméssze meg az áldozatát. Ezután Illés utalt rá Ahábnak, hogy Jehova véget fog vetni a szárazságnak: „menj le, nehogy feltartóztasson a záporeső!” (1Kir 18:22–45). Aháb mindezt a saját szemével látta, mégsem ismerte el, hogy a történtekben Isten ereje nyilvánult meg. Az eddig megvizsgált bibliai példákból egy fontos tanulságot vonhatunk le: vegyük észre, amikor Jehova cselekszik.

LÁTTÁK JEHOVA KEZÉT

6–7. Mit ismertek fel egyértelműen némelyek Józsué napjaiban?

6 Mások hasonló helyzetben voltak, mint az előbb említett gonosz királyok, de ők látták Isten kezét. Például Józsué idejében a legtöbb nemzet harcolt Izrael ellen, a gibeoniak viszont békét kötöttek velük. Vajon miért? Ezt mondták: „Jehovának, a te Istenednek neve miatt [jöttünk], mert hallottuk az ő hírét, és mindazt, amit. . . tett” (Józs 9:3, 9, 10). Bölcsen felismerték, hogy az igaz Isten támogatja az izraelitákat.

7 Ráháb is tudta, hogy az akkoriban zajló események mögött Isten áll. Miután hallott róla, hogyan mentette meg Jehova a népét, így szólt a két izraelita kémhez: „Tudom, hogy Jehova nektek fogja adni ezt a földet”. Bár ezzel veszélybe sodorta magát, kifejezte, hogy hisz abban, hogy Jehova meg tudja menteni őt és a családját (Józs 2:9–13; 4:23, 24).

8. Hogyan ismerte fel néhány izraelita Jehova kezét?

8 A gonosz Aháb királlyal ellentétben néhány izraelita tisztában volt vele, hogy amikor Illés tüzet kért imában, Jehova válaszolt. Amikor látták, hogy Jehova tüze megemésztette a felajánlást, felkiáltottak: „Jehova az igaz Isten!” (1Kir  18:39). Számukra ez volt az egyetlen logikus következtetés.

9. Hogyan láthatjuk Jehovát napjainkban?

9 A most megvizsgált jó és rossz példák egyaránt segítenek megértenünk, hogy mit jelent látni Istent, vagyis felismerni, ha ő áll az események mögött. Ha megismerjük Jehovát, mi is érzékelhetjük a tulajdonságait és a tetteit a szívünk szemével (Ef 1:18). Szeretnénk mi is azok közé tartozni, akik egyértelműen látják, amint Jehova támogatja a népét. De van valamilyen bizonyíték arra, hogy Isten ma tevékenyen jelen van az emberek életében?

MI BIZONYÍTJA, HOGY ISTEN JELEN VAN AZ ÉLETÜNKBEN?

10. Mi bizonyítja, hogy Jehova ma is segít az embereknek? (Lásd a képet a cikk elején.)

10 Jó okunk van hinni abban, hogy Jehova ma is segít az embereknek. Többször hallunk olyan történeteket, hogy valaki segítséget kért Istentől, és válasz érkezett az imájára (Zsolt 53:2). Miközben Allan a Fülöp-szigetek egyik kis szigetén házról házra prédikált, találkozott egy hölggyel, aki sírva fakadt. Így meséli el, mi történt: „Pont aznap reggel imádkozott Jehovához, hogy találjanak rá a Tanúi. Tizenévesen tanulmányozta velük a Bibliát, de később megszakadt a kapcsolatuk, amikor férjhez ment, és erre a szigetre költözött. Nagyon meghatódott, hogy Isten ilyen gyorsan válaszolt az imájára.” Egy éven belül átadta az életét Jehovának.

Szerinted mi bizonyítja, hogy Jehova támogatja a népét? (Lásd a 11–13. bekezdést.)

11–12. a) Hogyan segít Jehova a szolgáinak? b) Mondd el valakinek a történetét, aki segítséget kapott Jehovától.

11 Isten szolgái közül sokan tapasztalták, hogy Jehova segített nekik szakítani különböző függőségekkel, például a dohányzással, a kábítószerezéssel vagy a pornográfiával. Néhányan elmondták, hogy mielőtt megismerték Jehovát, többször is megpróbáltak felhagyni ezekkel a szokásokkal, de nem sikerült nekik. Amikor viszont segítséget kértek Jehovától, ő a szokásosnál nagyobb erőt adott nekik, és végül legyőzték a gyengeségüket (2Kor 4:7; Zsolt 37:23, 24).

12 Jehova már sok szolgájának segített megküzdeni a nehézségeivel. Például Amy nem volt könnyű helyzetben, amikor azzal bízták meg, hogy segítsen egy Királyság-terem és egy misszionáriusotthon felépítésében a Csendes-óceán egyik kis szigetén. Így mesél erről: „Egy kis hotelben szálltunk meg, és minden reggel vízben álló utcákon gyalogoltunk végig, hogy eljussunk az építkezésre.” Amynek a helyi szokásokhoz is alkalmazkodnia kellett, és gyakran előfordult, hogy nem volt áram vagy víz. Hozzáteszi: „És ha ez még nem lett volna elég, összekaptam egy testvérnővel az építkezésen. Amikor a nap végén hazamentem, úgy éreztem, hogy kudarcot vallottam. A sötét hotelszobában kiöntöttem a szívemet Jehovának, és a segítségét kértem.” Amikor visszajött az áram, Amy kézbe vette Az Őrtorony folyóirat egyik számát, amelyben volt egy cikk a Gileád Iskola diplomaosztójáról. A cikk minden olyan nehézséget érintett, amellyel neki is szembe kellett néznie: új kultúra, honvágy, kijönni új emberekkel. Ezt mondja: „Úgy éreztem, hogy azon az estén Jehova szólt hozzám. Erőt adott ahhoz, hogy folytatni tudjam a rám bízott munkát” (Zsolt 44:25, 26; Ézs 41:10, 13).

13. Mi bizonyítja, hogy Jehova támogatja a népét „a jó hír védelmezésében és törvényes megerősítésében”?

13 Az, hogy Jehova Tanúi sikeresek „a jó hír védelmezésében és törvényes megerősítésében”, szintén bizonyítja,  hogy Jehova hatalmas keze támogatja őket (Fil 1:7). Néhány kormány megpróbálta teljesen leállítani Isten népének a munkáját. De ha visszatekintünk, és látjuk, hogy a Tanúk legalább 268 esetben nyertek pert különböző bíróságokon, és csupán 2000 óta 24-szer döntöttek a javukra az Emberi Jogok Európai Bíróságán, egyértelmű, hogy Isten kezét senki sem foghatja le (Ézs 54:17; olvassátok fel: Ézsaiás 59:1).

14. Hogyan mutatkozik meg Isten keze a prédikálómunkában és az egységünkben?

14 A jó hírt csakis Isten segítségével lehet világszerte prédikálni (Máté 24:14; Csel 1:8). És akkor még nem is beszéltünk a nemzetközi, egységes testvériségünkről. A világban az emberek képtelenek egy ilyen közösséget létrehozni. Érthető, hogy még a kívülállók is elismerik: „Valóban köztetek van az Isten” (1Kor 14:25). Tehát bőséges bizonyítékunk van arra, hogy Isten cselekszik a népe érdekében. (Olvassátok fel: Ézsaiás 66:14.) De mi a helyzet veled, személy szerint? Látod Jehova kezét a saját életedben?

LÁTOD JEHOVA KEZÉT AZ ÉLETEDBEN?

15. Miért történhet meg velünk időnként, hogy nem látjuk tisztán Jehova kezét az életünkben?

15 Mi lehet az oka annak, ha nem látjuk tisztán Isten kezét a mindennapjainkban? Előfordulhat, hogy az életben adódó nehézségek elárasztanak minket. Ilyenkor talán megfeledkezünk arról, hogyan segített már nekünk Jehova. Amikor Jezabel királyné Illés életére tört, egy kis időre még Illés is elfelejtette, hogy korábban hogyan cselekedett Jehova az érdekében. A Biblia ezt írja Illésről: „Kérte, hogy hadd haljon meg” (1Kir 19:1–4). Mi volt a megoldás Illés esetében? Jehovára kellett tekintenie bátorításért (1Kir 19:14–18).

16. Mit kell tennünk, ha Jóbhoz hasonlóan mi is szeretnénk látni Istent?

16 Jób annyira el volt foglalva a saját aggodalmaival, hogy elmulasztotta Jehova  szemszögéből szemlélni a dolgokat (Jób 42:3–6). Hozzá hasonlóan talán nekünk is erőfeszítést kell tennünk, hogy lássuk Istent. De mi szükséges ehhez? A Szentírás fényében elmélkednünk kell azon, ami velünk történik. Ha felismerjük, hogyan támogat minket Jehova, még valóságosabbá válik számunkra. Így mi is kijelenthetjük, mint Jób: „Eddig csak hírből hallottam felőled, most azonban saját szememmel látlak.”

Téged is felhasznál Jehova, hogy segíts másoknak is látni őt? (Lásd a 17–18. bekezdést.)

17–18. a) Miben nyilvánulhat meg, hogy Jehova támogat minket? b) Mondj el egy megtörtént esetet, amely bizonyítja Isten törődését.

17 Hogyan nyilvánulhat meg Jehova keze az életünkben? Például lehet, hogy úgy érzed, hogy Jehova vezetésének köszönhető az, ahogyan megismerted az igazságot. Vagy előfordult már veled, hogy az egyik összejövetelen egy program után azt érezted, hogy pont neked szólt? Vagy biztosan érezted már, hogy választ kaptál egy imádra. Talán úgy döntöttél, hogy kiterjeszted a szolgálatodat, és meglepődtél, hogy Jehova hogyan egyengette előtted az utat. Vagy történt már veled olyan, hogy Jehova miatt otthagytad a munkahelyed, és aztán tapasztaltad annak az ígéretének a beteljesedését, hogy „el sem hagylak semmiképpen”? (Héb 13:5). Ha figyelmesek vagyunk, láthatjuk, milyen sokféle módon támogat minket Jehova.

18 A Kenyában élő Sarah ezt meséli: „Imádkoztam az egyik tanulmányozómért, akin azt éreztem, hogy nem értékeli a tanulmányozást. Kértem Jehovát, hogy segítsen eldöntenem, érdemes-e tanulnom vele. Alighogy kimondtam az áment, megcsörrent a telefon. A bibliatanulmányozóm hívott, és megkérdezte, hogy eljöhetne-e velem az összejövetelre. Alig jutottam szóhoz!” Ha éberen figyelsz, te is láthatod, amikor Isten tesz érted valamit. Rhonna, egy Ázsiában élő testvérnő ezt mondja: „Kell egy kis idő, mire tapasztalatot szerzünk abban, hogy észrevegyük Jehova vezetését. De utána fantasztikus érzés látni, hogy mennyiféleképpen törődik velünk!”

19. Mi szükséges még ahhoz, hogy lássuk Istent?

19 Jézus ezt mondta: „Boldogok a tiszta szívűek, mivel látni fogják az Istent” (Máté 5:8). Hogyan lehetünk „tiszta szívűek”? Úgy, ha megőrizzük tisztának a gondolatainkat, és felhagyunk minden helytelen tettel. (Olvassátok fel: 2Korintusz 4:2.) Ha erősítjük a Jehovával ápolt kapcsolatunkat, és mindig tiszta a viselkedésünk, mi is azok között lehetünk, akik látják Istent. A következő cikkben arról lesz szó, hogy a hitünk segíthet még egyértelműbben felismernünk Jehova kezét a mindennapi életünkben.