Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Hogyan mutatja ki Jehova, hogy szeret minket?

Hogyan mutatja ki Jehova, hogy szeret minket?

„Nézzétek, milyen szeretetet adott nekünk az Atya” (1JÁN 3:1)

ÉNEKEK: 91., 13.

1. Mire ösztönöz minket János apostol, és miért?

JÁNOS APOSTOL ezt írta a keresztény társainak: „Nézzétek, milyen szeretetet adott nekünk az Atya”. Ezekkel a szavakkal arra ösztönöz bennünket, hogy mélyen gondolkodjunk el azon, mennyire szeret minket Isten. Ha elmélkedünk az 1János 3:1 szavain, megerősödik a Jehova iránt érzett szeretetünk és a vele ápolt kapcsolatunk.

2. Miért nem tudják némelyek elhinni, hogy Isten szereti őket?

2 Némelyek nehezen tudják elhinni, hogy Isten szereti őket. Vannak, akik úgy gondolják, hogy Isten túl szigorú, és megbünteti azokat, akik nem engedelmeskednek neki. Mások bizonyos hamis tanítások miatt érzik úgy, hogy Isten szívtelen, és nem lehet őt szeretni. De olyanok is vannak, akik szerint mindegy, hogyan viselkedünk, mert Isten úgyis feltétel nélkül szeret mindenkit. A Biblia azonban feltárja az igazságot Istenről. Megtudhatjuk belőle, hogy Istennek a szeretet a legkiemelkedőbb tulajdonsága, és ez arra indította őt, hogy váltságul adja értünk a Fiát (Ján 3:16; 1Ján 4:8). Ám a hátterünk és a neveltetésünk miatt talán nehéz elfogadnunk, hogy Isten szeret minket.

3. Mi segít megértenünk, hogy hogyan szeret minket Isten?

 3 Hogyan mutatja ki Jehova, hogy szeret minket? Ahhoz, hogy választ kapjunk erre a kérdésre, mindenekelőtt tisztában kell lennünk azzal, hogy Jehovát milyen kötelék fűzi hozzánk. Ő a teremtőnk, ő adott életet nekünk. (Olvassátok fel: Zsoltárok 100:3–5.) Ezért nevezi a Biblia Ádámot Isten fiának, és ezért tanította azt Jézus a követőinek, hogy égi Atyjuknak szólítsák Istent (Luk 3:38; Máté 6:9). Igen, Jehova az Atyánk, tehát úgy szeret minket, mint egy szerető édesapa a gyermekeit.

4. a) Miben különbözik Jehova a többi apától? b) Miről lesz szó ebben és a következő cikkben?

4 Persze egyetlen édesapa sem tökéletes. Az emberek akármennyire is törekszenek jó apának bizonyulni, Jehova atyai szeretetét nem tudják teljes mértékben visszatükrözni. Sőt, néhányaknak mély érzelmi sebeket okozott az, ahogyan az édesapjuk bánt velük. Milyen szomorú! De Jehova sosem bánna így senkivel (Zsolt 27:10). Tudva azt, hogy mennyire szeret minket, és mennyire törődik velünk, biztosan közelebb érezzük magunkat hozzá (Jak 4:8). Ebben a cikkben arról lesz szó, hogy hogyan mutatja ki Jehova a szeretetét irántunk, a következőben pedig arról, hogy mi hogyan fejezhetjük ki az iránta érzett szeretetünket. Mindkét cikkben négy területet vizsgálunk meg.

GONDOSKODIK RÓLUNK

5. Mit mondott Pál apostol az athéniaknak Istenről?

5 Amikor Pál apostol Athénban járt, felfigyelt rá, hogy a város tele van bálványokkal. Az emberek abban hittek, hogy az istenek és istennők gondoskodnak róluk, és nekik köszönhetik az életüket. Ezért Pál ezt mondta az athéniaknak: „Az Isten, aki alkotta a világot, és mindent, ami abban van . . . ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent.” „Általa van életünk, általa mozgunk és létezünk” (Csel 17:24, 25, 28). Igen, Jehova a szeretetéből fakadóan gondoskodik számunkra mindenről, amire szükségünk van. Mit foglal ez magában?

6. Hogyan tükrözi a földünk Isten szeretetét? (Lásd a képet a cikk elején.)

6 Gondolj csak a földre, melyet az alkotója, Jehova „az emberek fiainak” adott (Zsolt 115:15, 16). A tudósok hatalmas összegeket költenek arra, hogy a földhöz hasonló bolygókat találjanak. Bár sok száz bolygót fedeztek fel, egyiken sincsenek olyan tökéletes egyensúlyban az élethez szükséges feltételek, mint a földön. Igen, a föld Isten egyedülálló alkotása. Gondolj csak bele, a megszámlálhatatlanul sok bolygó közül egyedül a földünk az, amely nemcsak hogy lakható, hanem kényelmes, gyönyörű és biztonságos az ember számára (Ézs 45:18). Mindez azt bizonyítja, hogy Jehova nagyon szeret minket. (Olvassátok fel: Jób 38:4, 7; Zsoltárok 8:3–5.)

7. Hogyan mutatja Jehova szeretetét az, ahogyan megteremtett minket?

7 Bár Jehova egy csodálatos otthont adott nekünk, jól tudja, hogy ahhoz, hogy boldogok és elégedettek legyünk, többre van szükségünk a fizikai dolgoknál. Egy gyermeknek biztonságérzetet nyújt, ha érzi, hogy a szülei szeretik őt, és odafigyelnek rá. Jehova a saját képmására teremtette az embert, képessé tette arra, hogy érezni és viszonozni tudja a szeretetét és a törődését (1Móz 1:27). Ezenkívül Jézus ezt mondta: „Boldogok, akik tudatában  vannak szellemi szükségletüknek” (Máté 5:3). Szerető Atyánk, Jehova valóban „gazdagon megad nekünk mindent az élvezetünkre”, mind fizikailag, mind szellemileg (1Tim 6:17; Zsolt 145:16).

FELTÁRJA AZ IGAZSÁGOT

8. Miért bízhatunk az igazság Istenének vezetésében?

8 Egy édesapa szereti a gyermekét, és megóvja őt attól, hogy becsapják vagy félrevezessék. De mivel sok szülő nem fogadja el az Isten Szavában található irányelveket, nem tud megbízható vezetést nyújtani a gyermekeinek. A következmények gyakran felkavaróak és kiábrándítóak (Péld 14:12). Jehova azonban a legjobb vezetést nyújtja, mert ő az „igazságnak Istene” (Zsolt 31:5). Mivel szereti a gyermekeit, örömmel ragyogtatja az igazság fényét, hogy utat mutasson nekik az élet minden területén, kiváltképp az imádat tekintetében. (Olvassátok fel: Zsoltárok 43:3.) Milyen igazságokat tár fel Jehova számunkra, és mit árul el ez az irántunk érzett szeretetéről?

Jehova példáját követve a keresztény apák megtanítják a gyermekeiknek az igazságot, és segítenek nekik jó kapcsolatot ápolni égi Atyjukkal (Lásd a 8–10. bekezdést.)

9–10. Hogyan mutatja Jehova szeretetét az, hogy feltárja az igazságot a) önmagáról; b) rólunk?

9 Először is, Jehova feltárja az igazságot önmagáról. Engedi, hogy megismerjük őt, ezáltal közeledik hozzánk (Jak 4:8). Tudatja velünk a nevét, mely minden más névnél többször fordul elő a Bibliában. Ezenkívül azt is feltárja, hogy milyen Isten ő, és milyen tulajdonságai vannak. Ha megfigyeljük a világegyetemet, láthatjuk a hatalmát és a bölcsességét. A Szentírás lapjain pedig betekintést nyerhetünk az igazságosságába és a határtalan szeretetébe (Róma 1:20). Ő nemcsak erős és bölcs, hanem igazságos és szeretetteljes is, ami vonzó a gyermekei számára.

10 Jehova a mi érdekünkben azt is feltárja, hogy milyen szerepet szánt nekünk az egyetemes családjában. Ha figyelembe vesszük ezt, azzal hozzájárulunk ennek a családnak a békéjéhez és az egységéhez. A Biblia leírja, hogy az ember nem úgy lett megteremtve, hogy eldönthesse, mi helyes, és mi helytelen, valamint arra is figyelmeztet, hogy ennek az alapvető igazságnak a figyelmen kívül hagyása rossz következményekkel jár (Jer 10:23). Ahhoz, hogy békés és boldog életet élhessünk, létfontosságú elismernünk Isten hatalmát. Milyen kedves Jehovától, hogy rámutat erre!

11. Jehova melyik ígérete mutatja, hogy szeret minket és törődik velünk?

11 Egy szerető apát komolyan foglalkoztatja a gyermekei jövője. Azt szeretné, hogy értelmes célja legyen az életüknek. Ám sajnálatos módon a legtöbb ember nem tudja, mit tartogat a jövő, vagy olyan dolgok eléréséért küzd, melyeknek nincs maradandó hasznuk (Zsolt 90:10). Isten gyermekeiként azonban valódi célja és értelme van az életünknek, mert Jehova azt ígéri, hogy csodálatos jövő vár ránk.

TANÁCSOT AD ÉS FEGYELMEZ

12. Hogyan mutat rá Jehova szeretetére és törődésére a Káinnak és a Báruknak adott tanácsa?

12 „Miért gerjedtél haragra, és miért lett lehangolt az ábrázatod? Ha jót cselekszel, abból vajon nem felmagasztalás származik? . . . És te vajon uralkodsz [a bűnön]?” (1Móz 4:6, 7). Jehova azért mondta ezt Káinnak, mert látta, hogy rossz irányba tart, és segíteni akart neki. Bár idejében figyelmeztette Káint,  ő sajnos nem hallgatott rá, aminek meg is lett a következménye (1Móz 4:11–13). Amikor Jeremiás titkára, Báruk lehangolt és kimerült volt, Jehova segített neki meglátni, hogy mi az oka az elkeseredettségének. Káinnal ellentétben Báruk megfogadta Jehova tanácsát, és életben maradt (Jer 45:2–5).

13. Miért engedi Jehova, hogy próbák érjék a hűséges szolgáit?

13 „Akit szeret Jehova, azt megfegyelmezi; bizony megostoroz mindenkit, akit fiaként befogad” (Héb 12:6). A nevelés nem csak a büntetést foglalja magában. A Bibliában sok példát találhatunk arra, hogy Jehova hűséges szolgái nehéz próbákat álltak ki. Jehova ezt valószínűleg nevelő szándékkal engedte meg, hogy formálja őket. Gondoljunk például Józsefre, Mózesre vagy Dávidra. A Biblia részletesen és élénken írja le az élettörténetüket, és azt, hogy Jehova mellettük volt a megpróbáltatásaikban. Próbáik által képzésben részesültek, és később Jehova még jobban fel tudta használni őket. Ezek a példák megerősítik bennünk azt, hogy Jehova szereti a szolgáit, és törődik velük. (Olvassátok fel: Példabeszédek 3:11, 12.)

14. Hogyan nyilvánul meg Jehova szeretete, amikor fegyelmez minket?

14 Jehova még akkor is szeretettel bánik velünk, ha helytelenséget követünk el. Ha elfogadjuk a fegyelmezését, és megbánjuk, amit tettünk, irgalmas lesz hozzánk, „mert ő bővelkedik a megbocsátásban” (Ézs 55:7). Mit jelent az, hogy Jehova „bővelkedik a megbocsátásban”? Dávid szívhez szólóan fogalmazta ezt meg: „[Jehova], aki  megbocsátja minden vétkedet, aki meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja a veremtől életed, aki szerető-kedvességgel és irgalommal koronáz meg téged”. „Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messzire veti el tőlünk törvényszegéseinket” (Zsolt 103:3, 4, 12). Bárcsak mindig hallgatnánk Jehova tanácsára, és elfogadnánk a fegyelmezését! Ne feledjük, hogy ez az irántunk érzett szeretetének a jele (Zsolt 30:5).

ÓV ÉS VÉDELMEZ

15. Mennyire tartja értékesnek Jehova a népét?

15 Ha egy szerető apa mindent megtesz azért, hogy megóvja a családját a bajtól, mennyivel inkább így tesz égi Atyánk, Jehova. A zsoltáríró ezt írta róla: „Megőrzi ő lojálisai lelkét, megszabadítja őket a gonoszok kezéből” (Zsolt 97:10). Jehova úgy óv minket, mint ahogy mi óvjuk a szemünk fényét. (Olvassátok fel: Zakariás 2:8.) Mennyire értékesek vagyunk neki!

16–17. Hogyan óvja és védelmezi a népét Jehova napjainkban?

16 Jehova többek közt az angyalai által védelmezi a népét (Zsolt 91:11). Amikor Jeruzsálemet veszély fenyegette, egyetlen angyal 185 000 asszír katonával végzett egy éjszaka alatt (2Kir 19:35). Pétert és Pált, valamint másokat is angyalok szabadítottak ki a börtönből (Csel 5:18–20; 12:6–11). Jehova napjainkban is meg tudja védeni a népét. A főhivatal egyik képviselője ellátogatott egy afrikai fiókhivatalba, és arról számolt be, hogy a politikai és vallási összetűzések miatt eluralkodott a káosz az országban. Mindenütt harc és öldöklés folyt, a nőket megerőszakolták, és fosztogattak. Bár sok testvérünknek mindene odalett, egyikük sem halt meg. Amikor megkérdezték tőlük, hogy hogyan viselik a helyzetet, ők mosolyogva így válaszoltak: „Hála Jehovának, jól vagyunk.” Érezték, hogy Jehova szereti őket, és mellettük van.

17 Jehova időnként megengedi, hogy az ellenségei megöljék a hűséges szolgáit. Ez történt például Istvánnal is az első században. De Jehova a népét mint egészet megvédi azáltal, hogy felhívja a szolgái figyelmét Sátán mesterkedéseire (Ef 6:10–12). Ezeket a figyelmeztetéseket a Bibliában és a szervezete által készített kiadványokban találjuk meg. Gyakran olvasunk például arról, hogy milyen veszélyeket rejt a pénz szeretete, az erkölcstelen és erőszakos kikapcsolódás, valamint az internet helytelen használata. Hát nem azt mutatja mindez, hogy Jehova egy szerető apához hasonlóan óv minket, és törődik velünk?

NAGY MEGTISZTELTETÉS

18. Milyen hatással van rád az, hogy Jehova szeret téged?

18 Most csak néhány példát vizsgáltunk meg arra, hogyan mutatja ki Jehova, hogy szeret minket. De biztosan mi is úgy érzünk, mint Mózes, aki ezt mondta, amikor elgondolkodott a Jehova szolgálatában töltött hosszú éveken: „Elégíts meg minket reggel a te szerető-kedvességeddel, hogy örömmel kiálthassunk, és örvendhessünk minden napunkon” (Zsolt 90:14). Nincs nagyszerűbb dolog annál, mint hogy tudjuk és érezzük, hogy mennyire szeret minket Jehova. János apostolhoz hasonlóan mi is elmondhatjuk: „Nézzétek, milyen szeretetet adott nekünk az Atya” (1Ján 3:1).