„Álljatok szilárdan a hitben. . . erősödjetek meg” (1KOR 16:13)

ÉNEKEK: 60., 64.

1. a) Mi történt Péterrel a Galileai-tengeren egy szélviharban? (Lásd a képet a cikk elején.) b) Miért kezdett Péter a vízbe merülni?

ÉJSZAKA van, és szélvihar tombol a Galileai-tengeren. Péter és a vele lévő tanítványok alig tudnak evezni a nagy hullámoktól. Hirtelen megpillantják Jézust. A vízen járva közeledik feléjük. Péter odakiált Jézusnak, hogy hadd menjen oda hozzá a vízen. „Jöjj!” – mondja neki Jézus. Péter kiszáll a csónakból, és a víz színén elindul Jézus felé. Ám a szélviharra nézve megijed, és hirtelen merülni kezd. Ekkor Jézushoz kiált segítségért, ő pedig azonnal megragadja Pétert, és ezt mondja neki: „Kicsinyhitű, miért adtál helyet a kételynek?” (Máté 14:24–32).

2. Mit fogunk megvizsgálni?

2 Milyen szerepet játszott a hit abban, ami Péterrel történt? Vizsgáljunk meg három kérdést: 1. Hogyan mutatta ki Péter, hogy bízik Istenben? 2. Miért rendült meg a hite? 3. Mi segített neki, hogy visszanyerje a hitét? A válaszok segítségünkre lesznek abban, hogy „szilárdan [álljunk] a hitben” (1Kor 16:13).

 ISTENBE VETETT BIZALOM

3. Miért szállt ki Péter a csónakból, és mivel állítható ez párhuzamba a mi életünkben?

3 Jézus felszólítására Péter azonnal kiszállt a csónakból. Hitt abban, hogy Isten nemcsak Jézust, hanem őt is képessé tudja tenni arra, hogy járjon a vízen. Péterhez hasonlóan minket is a hitünk indított arra, hogy átadjuk az életünket Jehovának, és megkeresztelkedjünk. Jézus arra kért minket, hogy legyünk a követői, és járjunk a nyomdokain, mi pedig bíztunk abban, hogy Jézus és Jehova támogatni fog bennünket (Ján 14:1; olvassátok fel: 1Péter 2:21).

4–5. Miért olyan értékes a hit?

4 A hit nagyon értékes kincs. Ahogy Pétert a hite képessé tette arra, hogy járjon a vízen, úgy a hit minket is képessé tehet arra, hogy lehetetlennek tűnő dolgokat valósítsunk meg (Máté 21:21, 22). Például az igazság hatására sokunknak annyira megváltozott a gondolkodása és a viselkedése, hogy a régi ismerőseink szinte ránk sem ismernek. A hitünk ösztönzött arra, hogy megváltozzunk, és Jehova megáldotta az erőfeszítéseinket. (Olvassátok fel: Kolosszé 3:5–10.) A hitünk indított arra is, hogy átadjuk az életünket Jehovának, és így a barátaivá váltunk. Jehova segítsége nélkül ez sohasem valósulhatott volna meg (Ef 2:8).

5 Ezenkívül a hit megerősít bennünket. Képessé tesz arra, hogy ellenálljunk azoknak a támadásoknak, melyeket hatalmas ellenfelünk, az Ördög mér ránk (Ef 6:16). A Jehovába vetett bizalom segít, hogy ne aggodalmaskodjunk túlzottan a nehézségeink miatt. Jehova azt ígéri, hogy gondoskodni fog a szükségleteinkről, ha bízunk benne, és első helyre tesszük a Királyságot az életünkben (Máté 6:30–34). Sőt, ha hiszünk Jehovában, megkaphatjuk az örök élet ajándékát, melyet soha nem érdemelhetnénk ki (Ján 3:16).

HOGYAN GYENGÜLHET MEG A HITÜNK?

6–7. a) Mihez hasonlíthatjuk a szélvihart és a Péter körül tornyosuló hullámokat? b) Miért nem szabad azt gondolnunk, hogy a hitünk nem gyengülhet meg?

6 A szélvihart és a Péter körül tornyosuló hullámokat azokhoz a próbákhoz és nehézségekhez hasonlíthatjuk, melyekkel a keresztényi életpályán nézünk szembe. De még ha súlyos próbákkal kell is megküzdenünk, Jehova segítségével szilárdak tudunk maradni. Gondoljunk csak arra, hogy Péter nem egy heves széllökés vagy egy nagy hullám miatt kezdett merülni, hanem azért, mert „a szélviharra nézve. . . megijedt” (Máté 14:30). Azért rendült meg a hite, mert a figyelme elterelődött Jézusról. Ha hozzá hasonlóan mi is arra figyelünk, hogy milyen hatalmas ereje van a körülöttünk tomboló „szélviharnak”, akkor megrendülhet a hitünk, és a Jehovába vetett bizalmunk.

7 Mivel a Biblia úgy beszél a hit gyengüléséről vagy elvesztéséről, mint „a minket könnyen behálózó” bűnről, nem szabad azt gondolnunk, hogy a hitünk nem gyengülhet meg (Héb 12:1). Péter esetéből azt tanulhatjuk, hogy ha nem arra összpontosítunk, amire kellene, a hitünk hamar meggyengülhet. Honnan tudjuk, hogy nálunk is fennáll-e ennek a veszélye? A következő önvizsgálati kérdések segítenek nekünk ezt megállapítani.

8. Hogyan fordulhat elő, hogy Isten ígéretei már nem olyan valóságosak számunkra, mint korábban?

8 Még ma is olyan valóságosak számomra Isten ígéretei, mint korábban? Például, Isten azt ígérte, hogy el fogja pusztítani a jelenlegi világrendszert. De lehet, hogy a világ által kínált sokféle kikapcsolódási lehetőség elterelte a figyelmünket, és már nem hiszünk annyira abban, hogy közel a vég (Hab 2:3). Vegyünk egy másik példát.  Isten megígérte, hogy a váltságáldozat alapján megbocsájtja a bűneinket. De ha folyton emésztjük magunkat a múltban elkövetett vétségeink miatt, kételkedni kezdhetünk abban, hogy Jehova valóban eltörölte-e minden bűnünket (Csel 3:19). Így elveszíthetjük az örömünket, és tétlenné válhatunk Isten szolgálatában.

9. Mi történhet, ha a személyes érdekeinket kezdjük előtérbe helyezni?

9 Még mindig olyan buzgón végzem Isten szolgálatát, mint korábban? Pál apostol rámutatott, hogy ha szorgalmasan végezzük Jehova munkáját, az segít „a reménységnek teljes bizonyosságával [élni] mindvégig”. De mi történhet, ha a személyes érdekeinket kezdjük előtérbe helyezni? Tegyük fel, hogy elfogadunk egy állást, amely jól fizet ugyan, ám háttérbe szorítja a Jehovának végzett imádatunkat. Ez odavezethet, hogy meggyengül a hitünk, és „restté” válunk, vagyis már nem teszünk annyit Jehova szolgálatában, mint amennyit a körülményeink engednének (Héb 6:10–12).

10. Hogyan bizonyítja a hitünket, ha megbocsátunk másoknak?

10 Nehezemre esik megbocsátani másoknak? Hogyan reagálunk, ha valaki megbánt? Vajon legszívesebben jól megmondanánk neki a magunkét, vagy szóba sem állnánk vele? Ha igen, akkor túl nagy fontosságot tulajdonítunk a saját érzéseinknek. Ha viszont megbocsátunk neki, az azt mutatja, hogy erős az Istenbe vetett hitünk. Miért mondhatjuk ezt? Ahogyan mi is Isten megbocsátására szorulunk, úgy mások is a miénkre (Luk 11:4). És amikor megbocsátunk másoknak, bízunk abban, hogy Jehova helyeslően tekint ránk ezért. Az ő elismerése pedig sokkal fontosabb annál, mint hogy az ellenünk vétőkkel szemben igaznak bizonyuljunk. Jézus tanítványai is felismerték, hogy hitre van szükségük ahhoz, hogy meg tudjanak  bocsátani másoknak. Amikor Jézus azt mondta nekik, hogy újra és újra meg kell bocsátaniuk másoknak, ők így kérlelték: „Növeld a hitünket!” (Luk 17:1–5).

11. Mi lehet az oka, hogy nem merítünk hasznot egy szentírási tanácsból?

11 Felingerel, ha szentírási tanácsot kapok? Ahelyett hogy a javunkra fordítanánk a tanácsot, lehet, hogy inkább hibát keresünk abban, akitől kapjuk, vagy abban, amit mond (Péld 19:20). Ha így teszünk, elszalasztunk egy lehetőséget arra, hogy összhangba hozzuk a gondolkodásunkat Istenével.

12. Mit mutat, ha valaki folyton panaszkodik azokra a testvérekre, akik felelősséget viselnek a gyülekezetben?

12 Hajlamos vagyok panaszkodni azokra a testvérekre, akik felelősséget viselnek a gyülekezetben? Amikor az izraeliták a tíz hitetlen kém által mondott rossz hírekre összpontosítottak, zúgolódni kezdtek, és kifakadtak Mózes és Áron ellen. Jehova ekkor ezt kérdezte Mózestől: „meddig nem hisznek még bennem. . .?” (4Móz 14:2–4, 11). Igen, az izraeliták lázongása tulajdonképpen az Istenbe vetett bizalmuk hiányát mutatta, hiszen ő nevezte ki Mózest és Áront. Ehhez hasonlóan, ha folyton elégedetlenek vagyunk azokkal, akiket Jehova felhasznál a népe vezetésére, az azt jelzi, hogy meggyengült a hitünk.

13. Miért ne keseredjünk el, ha felismerjük, hogy némelyik területen nem elég erős a hitünk?

13 Ha ezek után az önvizsgálati kérdések után felismered, hogy nem elég erős a hited, ne keseredj el. Gondolj arra, hogy még Péter is megijedt és kételkedni kezdett, pedig ő Jézus egyik apostola volt. Sőt előfordult, hogy Jézus az összes apostolát megrótta azért, hogy nem elég erős a hitük (Máté 16:8). Péter történetének tanulsága azonban abban rejlik, amit azután tett, hogy megrendült a hite, és merülni kezdett a tengerben.

JÉZUSRA TEKINTS, ÉS ERŐS LESZ A HITED

14–15. a) Mit tett Péter, amikor merülni kezdett a vízben? b) Hogyan tudjuk Jézusra szegezni a tekintetünket?

14 Amikor Péter a viharra figyelt, és merülni kezdett, megpróbálhatott volna a saját erejéből visszajutni a csónakba. Mivel jól tudott úszni, ez lett volna az ösztönös reakció (Ján 21:7). De ő nem magában bízott, hanem újra Jézusra összpontosította a figyelmét, és elfogadta a segítségét. Nekünk is Péter példáját kell követnünk, ha úgy érezzük, hogy meggyengült a hitünk. Hogyan tehetjük ezt meg?

15 Péterhez hasonlóan nekünk is „hitünk Főközvetítőjére és Tökéletessé tevőjére, Jézusra [kell szegeznünk] tekintetünket”. (Olvassátok fel: Héberek 12:2, 3.) Persze mi nem láthatjuk Jézust úgy, ahogy Péter. Azonban jelképesen szólva rá szegezhetjük a tekintetünket azáltal, hogy megvizsgáljuk a tanításait és a tetteit, és szorosan követjük a példáját. Nézzünk néhány javaslatot. Ha ezeket átültetjük a gyakorlatba, az segíteni fog, hogy megerősítsük a hitünket.

Ha Jézus példájára figyelünk, és szorosan követjük a nyomdokait, szilárdan fogunk állni a hitben (Lásd a 15. bekezdést.)

16. Hogyan tudjuk a Biblia tanulmányozása által megerősíteni a hitünket?

16 Mélyítsd el a Bibliába vetett bizalmadat. Jézus meg volt győződve arról, hogy a Biblia Isten Szava, és hogy a legjobb tanácsokat tartalmazza (Ján 17:17). Úgy tehetsz szert te is ilyen meggyőződésre, ha naponta olvasod és rendszeresen tanulmányozod a Bibliát, és elmélkedsz a tanultakon. Kutass azokban a témákban is, melyekkel kapcsolatban kérdések vetődnek fel benned. Például ha nagyító alá veszed a szentírási bizonyítékokat, melyek szerint az utolsó napokban élünk, még jobban meg leszel győződve arról, hogy valóban közel ennek a világrendszernek a vége. Ha megvizsgálod a már beteljesült próféciákat,  még szilárdabb lesz a hited Isten jövőre vonatkozó ígéreteiben. Ha olvasol arról, hogy hogyan változtatta meg a Biblia az emberek életét, még inkább fogsz bízni a gyakorlati értékében (1Tessz 2:13). *

17. Miért tudott Jézus a legnehezebb megpróbáltatásokban is hűséges maradni, és hogyan követheted a példáját?

17 Összpontosíts Jehova csodálatos ígéreteire. Jézus „az eléje helyezett” örömre tekintve még a legnehezebb megpróbáltatásokban is képes volt megőrizni a hűségét (Héb 12:2). Semmit nem kínálhatott fel a világ, ami elterelte volna a figyelmét (Máté 4:8–10). Úgy követheted Jézus példáját, ha elmélkedsz Jehova csodálatos ígéretein, melyekben részed lehet majd a jövőben. Írd le vagy rajzold le, hogy mit fogsz csinálni, miután Isten elpusztítja ezt a gonosz világot. Írd le azt is, hogy kikkel szeretnél találkozni a feltámadók közül, és hogy miről szeretnél beszélgetni velük. Tekintsd úgy Isten ígéreteit, mintha személyesen neked ígérte volna őket.

18. Hogyan segít az ima megerősíteni a hitünket?

18 Imádkozz erős hitért. Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy kérjenek Jehovától szent szellemet (Luk 11:9, 13). A hit a szent szellem gyümölcsének része. Amikor imádkozol szent szellemért, kérd azt is, hogy legyen erősebb a hited. Fogalmazz konkrétan az imáidban. Ha például észreveszel magadon valamit, ami arról árulkodik, hogy meggyengült a hited – például nehezen tudsz megbocsátani másoknak –, akkor kérd Jehovát, hogy segítsen felülkerekedned a gyengeségeden.

19. Mi alapján válasszunk barátokat?

19 Olyanokkal barátkozz, akiknek erős a hitük. Jézus meggondolta, hogy kiket választ barátainak. Az apostolai azzal bizonyították a hitüket és a hűségüket, hogy engedelmeskedtek Jézus parancsolatainak. (Olvassátok fel: János 15:14, 15.) Jó, ha te is olyan barátokat választasz, akiknek erős a hitük, és engedelmeskednek Jézusnak. Ezenkívül ne feledd, hogy egy igaz barát mindig őszinte, még akkor is, ha tanácsot kell adnia neked, vagy ha ő kap tanácsot tőled (Péld 27:9).

20. Miért válik a javunkra, ha segítünk másoknak megerősíteni a hitüket?

20 Segíts másoknak megerősíteni a hitüket. Jézus a szavaival és a tetteivel egyaránt erősítette a tanítványai hitét (Márk 11:20–24). Ha követjük a példáját, és segítünk másoknak a hitük megerősítésében, az a mi hitünkre is jó hatással lesz (Péld 11:25). Amikor prédikálsz és tanítasz, hangsúlyozd Isten létezésének bizonyítékait, mutass rá, hogy ő törődik velünk, és hogy a Biblia az ő ihletett Szava. Törekedj megszilárdítani a hívőtársaid hitét is. Ha valamelyiküknek kételyei vannak, ami talán abból látszik, hogy panaszkodik a kinevezett testvérekre, ne ítélkezz elhamarkodottan felette. Inkább tapintatosan próbálj segíteni neki abban, hogy meg tudja erősíteni a hitét (Júd 22, 23). Ha még iskolába jársz, és az evolúcióról tanultok, bátran állj ki a teremtésbe vetett hited mellett. Lehet, hogy magad is meglepődsz majd azon, hogy a szavaid milyen jó hatással lesznek másokra.

21. Mit ígér Jehova mindnyájunknak?

21 Jehova és Jézus segítségével Péternek sikerült leküzdenie a félelmeit és a kételyeit, és az erős hite jó példa lett az első századi keresztényeknek. Jehova ugyanígy nekünk is segít szilárdan állnunk a hitben. (Olvassátok fel: 1Péter 5:9, 10.) Igaz, nem könnyű erős hitet kifejleszteni, de minden erőfeszítést megér, hiszen Jehova gazdagon megáld érte.

^ 16. bek. Lásd „A Biblia képes megváltoztatni az életünket” című rovat cikkeit Az Őrtorony nyilvánosságnak szánt kiadásában.