Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Válasszuk meg a társaságunkat az utolsó napokban!

Válasszuk meg a társaságunkat az utolsó napokban!

„Rossz társaságok megrontanak hasznos szokásokat” (1KOR 15:33)

ÉNEKEK: 73., 119.

1. Milyen időszakban élünk?

NAGYON nehéz időkben élünk. A Biblia utolsó napoknak nevezi az 1914-től kezdődő időszakot. Ezeket a nehezen elviselhető, válságos időket olyan rossz állapotok jellemzik, amilyenek még soha nem voltak azelőtt (2Tim 3:1–5). Sőt, a Biblia jövendölése szerint még rosszabb lesz a világ, mivel „a gonosz emberek és a szélhámosok. . . egyre messzebbre mennek majd a rosszaságban” (2Tim 3:13).

2. Mi jellemzi napjainkban a szórakoztatóipart? (Lásd a képet a cikk elején.)

2 Az emberek szívesen választanak olyan szórakozási formákat, melyeket a Biblia erőszakosnak, erkölcstelennek, spiritisztának tart, vagy más miatt ítél el. Például az internet, tévéműsorok, filmek, regények és folyóiratok gyakran kedvező színben tüntetik fel az erőszakot és az erkölcstelenséget. A korábban elfogadhatatlannak tartott viselkedési formákat ma már néhány helyen törvényesen is elismerik. De ettől még nem  elfogadhatóak Isten előtt. (Olvassátok fel: Róma 1:28–32.)

3. Mit gondolnak gyakran azokról, akik Istennek tetszően akarnak élni?

3 Jézus első századi követői távol tartották magukat az erőszakos és erkölcstelen szórakozási formáktól. Ezért, és mert Istennek tetszően igyekeztek élni, gyakran gúnyolták és üldözték őket. Péter apostol ezt írta a keresztényeknek: „Mivel nem futtok már velük ezen a pályán a kicsapongás ugyanazon posványába, össze vannak zavarodva, és folyton becsmérlően beszélnek rólatok” (1Pét 4:4). Ma is gyakran furcsának tartják azokat, akik meg akarnak felelni Isten elvárásainak. Sőt, „mindazokat, akik Isten iránti odaadással kívánnak élni Krisztus Jézusban, üldözni is fogják” (2Tim 3:12).

„ROSSZ TÁRSASÁGOK MEGRONTANAK HASZNOS SZOKÁSOKAT”

4. Hogyan viszonyuljunk a világhoz?

4 A Szentírás azt tanácsolja, hogy ha Istennek tetszően akarunk élni, akkor ne szeressük a világot és a szokásait. (Olvassátok fel: 1János 2:15, 16.) A vallás, a politika, a kereskedelem és a média e világ istenének, Sátánnak a befolyása alatt áll (2Kor 4:4; 1Ján 5:19). Épp ezért a keresztényeknek meg kell válogatniuk a társaságukat. Isten ihletett Szava egyértelműen így figyelmeztet: „Ne vezessenek félre titeket. Rossz társaságok megrontanak hasznos szokásokat” (1Kor 15:33).

5–6. Kiknek és miért kerüljük a társaságát?

5 Ha szeretnénk jó kapcsolatban lenni Jehovával, akkor nem barátkozhatunk olyanokkal, akiknek rossz szokásaik vannak. Nemcsak azok tartoznak közéjük, akik nem hisznek Jehovában, hanem azok is, akik állítólag őt szolgálják, mégis szándékosan megszegik a törvényeit. Ha egy magát kereszténynek valló személy komoly helytelenségbe keveredik, és nem bánja meg, akkor megszakítjuk vele a kapcsolatot (Róma 16:17, 18).

6 Ha olyanokkal barátkozunk, akik nem engedelmeskednek Istennek, mi is olyanná válhatunk, mint ők, mert szeretnénk, hogy elfogadjanak minket. Ha például erkölcstelen emberekkel tartunk kapcsolatot, mi is könnyen erkölcstelenséget követhetünk el. Néhány önátadott kereszténnyel pontosan ez történt. Voltak, akiket ki kellett közösíteni, mert nem bánták meg a helytelen tettüket (1Kor 5:11–13). Ha nem mutatnak megbánást, igaz lesz rájuk Péter leírása. (Olvassátok fel: 2Péter 2:20–22.)

7. Kiket válasszunk barátainknak?

7 Igaz, hogy azokkal is szeretnénk kedvesen bánni, akik nem engedelmeskednek Istennek, de nem szabad szoros kapcsolatba kerülni velük. Ezért semmiképp nem lenne jó, ha egy egyedülálló Jehova Tanúja olyan más nembelivel ismerkedne, aki nem Jehova önátadott, hűséges szolgája, és nem tiszteli a magas erkölcsi irányadó mértékeit. Sokkal fontosabb, hogy hűségesek maradjunk Jehovához, mintsem hogy olyanok elismerését keressük, akik nem ragaszkodnak a bibliai alapelvekhez. Olyanok legyenek a barátaink, akik Jehovának tetszően élnek. Jézus ezt mondta: „Aki cselekszi az Isten akaratát, az az én fivérem, nővérem és anyám” (Márk 3:35).

8. Milyen hatással volt a rossz társaság az izraelitákra?

8 Az izraeliták megtapasztalták, milyen keserű következményekkel jár, ha valaki rossz társaságot választ. Mielőtt Jehova bevezette volna őket az ígéret földjére, a következőket mondta nekik az ott élőkkel kapcsolatban: „Ne hajolj meg isteneik  előtt, ne hagyd magad rávenni a szolgálatukra, és semmi olyat ne készíts, amit ők készítenek, hanem inkább rombold le azokat, és döntsd le szent oszlopaikat. Szolgáljátok Jehovát, a ti Isteneteket” (2Móz 23:24, 25). Ám a legtöbb izraelita nem engedelmeskedett Jehovának (Zsolt 106:35–39). Elhagyták őt, ezért Jézus később ezt mondta róluk: „Íme! Elhagyatottá lesz nektek a házatok” (Máté 23:38). Jehova elvetette Izrael nemzetét, és áldását többé nem rá, hanem az újonnan alakult keresztény gyülekezetre árasztja ki (Csel 2:1–4).

GONDOSAN VÁLOGASD MEG, MIT OLVASOL ÉS NÉZEL

9. Miért lehet veszélyes, amit nézünk vagy olvasunk?

9 Sok minden, amit a világ kínál, például tévéműsorok, internetes oldalak és könyvek formájában, kárt tehet a Jehovával ápolt barátságunkban. Ezek egyáltalán nem erősítik a Jehovába és az ígéreteibe vetett hitünket, hanem Sátán gonosz világának gondolkodását és céljait népszerűsítik. Ezért nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy mit nézünk, olvasunk vagy hallgatunk, nehogy világias kívánságok fejlődjenek ki bennünk (Tit 2:12).

10. Mi lesz minden káros írott vagy képi formátumban megjelenő anyaggal?

10 Hamarosan minden káros írott vagy képi formátumban megjelenő anyag megszűnik. Mind el lesz távolítva, amikor Sátán világa elpusztul. A Bibliában ez áll: „a világ elmúlóban van, s ugyanígy a kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké” (1Ján 2:17). Erről énekelt a zsoltáríró is: „a gonosztevők kivágatnak, de akik Jehovában reménykednek, öröklik a földet.” „A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek majd a béke bőségében.” És meddig fog ez tartani? „Az igazságosak öröklik a földet, és örökké rajta lakoznak” (Zsolt 37:9, 11, 29).

11. Mi mindenről gondoskodik számunkra Jehova?

11 A világgal ellentétben Jehova szervezete olyan anyagokról gondoskodik ezekben az utolsó napokban, melyek hozzásegítenek minket ahhoz, hogy örök életünk lehessen. Jézus így imádkozott Jehovához: „Az pedig az örök élet, hogy ismeretet szerezzenek rólad, az egyedüli igaz Istenről, és arról, akit elküldtél, Jézus Krisztusról” (Ján 17:3). Égi Atyánktól nagyon sok mindent kapunk a szervezetén keresztül, hogy jó kapcsolatban lehessünk vele. Például folyóiratokat, füzeteket, könyveket, videókat és internetes anyagokat. Rendszeresen részt vehetünk összejöveteleken világszerte mintegy 110 000 gyülekezetben. Az ilyen összejöveteleken és a kongresszusokon Biblián alapuló anyagokat vizsgálhatunk meg, melyek erősítik az Istenbe és az ő ígéreteibe vetett bizalmunkat (Héb 10:24, 25).

„CSAK AZ ÚRBAN” HÁZASODJ!

12. Mit jelent az a bibliai tanács, hogy „csak az Úrban” házasodj?

12 A házastársra vágyó egyedülálló keresztényeknek nagyon meg kell fontolniuk, kivel kerülnek szoros kapcsolatba. Isten Szava világos útmutatást ad: „Ne kerüljetek felemás igába nem hívőkkel. Mert mi közössége van az igazságosságnak és a törvénytelenségnek? Vagy mi részessége van a világosságnak a sötétséggel?” (2Kor 6:14). A Bibliának az a tanácsa, hogy a keresztények „csak az Úrban” kössenek házasságot, azt jelenti, hogy Jehova szolgái közül kell házastársat  választaniuk, olyat, aki Jehova egyik önátadott, megkeresztelt Tanúja, és összhangban él a Szentírásban leírtakkal (1Kor 7:39). Egy ilyen házastárs, aki Jehovának szentelte az életét, segíteni fog nekik, hogy feddhetetlenek maradjanak.

13. Mit parancsolt Isten az izraelitáknak a házasságkötésre vonatkozóan?

13 Jehova tudja, hogy mi az, ami leginkább a szolgái javára válik, és a házasságra vonatkozó tanácsa mindig ugyanaz volt. Gondolj csak arra az egyértelmű parancsra, amit Mózesen keresztül tárt az izraeliták elé. A környező nemzetek nem szolgálták Jehovát, ezért ezt tanácsolta az izraelitáknak: „Ne lépj velük házassági szövetségre. Lányodat ne add fiához, és lányát se vedd a fiadnak. Mert eltéríti fiadat attól, hogy kövessen engem, és más isteneket fognak szolgálni. Jehova pedig haragra gerjed ellenetek, és hamar megsemmisít téged” (5Móz 7:3, 4).

14–15. Milyen következményekkel járt, hogy Salamon figyelmen kívül hagyta Jehova útmutatását?

14 A fiatal Salamon az uralkodása elején bölcsességet kért Jehovától. Jehova pedig nagylelkűen teljesítette a kérését, így Salamon egy gazdag ország bölcs királyaként lett ismert. Amikor Sába királynője meglátogatta Salamont, így áradozott: „Nem hittem a szavaknak, míg el nem jöttem, hogy a saját szememmel lássam. És íme, a felét sem beszélték el nekem! Fölülmúltad bölcsességben és jólétben a hírt, amelyet hallottam” (1Kir 10:7). De Salamon szomorú példája annak, mi történik, ha valaki nem engedelmeskedik Jehovának, és nem az ő szolgái közül választ házastársat (Préd 4:13).

15 Bár Isten nagyon sok mindent tett Salamonért, ő figyelmen kívül hagyta Isten parancsát, és olyan feleségeket választott a környező nemzetekből, akik nem imádták Jehovát. „Sok idegenből való feleséget szeretett”, végül 700 felesége és 300 ágyasa lett. Mihez vezetett ez? Öregkorára pogány „feleségei elfordították Salamon szívét, hogy más isteneket kövessen”, és „azt kezdte tenni. . . ami rossz Jehova szemében” (1Kir 11:1–6). Mivel Salamon rossz társaságot választott, nem maradt bölcs, és felhagyott Jehova imádatával. Megfordult már a fejedben, hogy olyannal köss házasságot, aki nem szereti Jehovát? Gondolj arra, mihez vezetett ez Salamon esetében!

16. Milyen szentírási parancs vonatkozik azokra, akik már házasok voltak, amikor Isten szolgái lettek?

16 Mit mondhatunk azokról, akik már házasok voltak, amikor Isten szolgái lettek? A Biblia ezt mondja: „ti feleségek, rendeljétek alá magatokat a férjeteknek, hogy ha vannak olyanok, akik nem engedelmeskednek a szónak, ők a feleségük viselkedése által szó nélkül is megnyeressenek” (1Pét 3:1). Ezek a szavak a feleségeknek szólnak, de ugyanúgy érvényesek azokra a férjekre is, akiknek a házastársuk nem Jehova imádója. A Biblia útmutatása világos: Legyél jó házastárs, és ragaszkodj Isten házasságra vonatkozó, magas erkölcsi irányadó mértékeihez. Sokan fogadták már el az igazságot, mert látták, milyen jó hatással van a házastársukra, hogy alkalmazza a Biblia irányadó mértékeit.

OLYANOK TÁRSASÁGÁT KERESD, AKIK SZERETIK JEHOVÁT!

17–18. Mi segített Noénak, hogy túlélje az özönvizet, és az első századi keresztényeknek, hogy túléljék Jeruzsálem pusztulását?

17 Míg a rossz társaságok megrontják a hasznos szokásokat, addig a jó társaság  építő. Gondolj csak Noéra, aki nem akart szoros barátságot kialakítani a körülötte élő gonosz emberekkel. Noé idejében „Jehova. . . látta, hogy rendkívül nagy az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden hajlama szüntelen csak rossz” (1Móz 6:5). Ezért Isten elhatározta, hogy véget vet annak a gonosz világnak egy világméretű vízözön által. De „Noé igazságos férfi volt. Feddhetetlen a kortársai között. Noé az igaz Istennel járt” (1Móz 6:7–9).

18 Noé nem kereste olyanok társaságát, akik nem imádták Istent. Ő és hét családtagja szorgalmasan végezte a Jehovától kapott munkáját, többek között a bárkaépítést. Noét ez idő alatt úgy is ismerték, mint „az igazságosság prédikálóját” (2Pét 2:5). Olyasmivel foglalta le magát, ami tetszett Istennek: prédikált, építette a bárkát, és időt töltött a családjával. Így Noé és a közvetlen családtagjai túlélték a vízözönt. Igazán hálásak lehetünk nekik, hiszen mindannyian a hűséges Noénak, feleségének és fiainak, valamint azok feleségeinek vagyunk a leszármazottai. A hűséges és engedelmes első századi keresztények szintén nem tartottak szoros kapcsolatot olyanokkal, akik nem imádták Jehovát, és így i. sz. 70-ben túlélhették Jeruzsálem pusztulását (Luk 21:20–22).

Ha a hittársaink építő társaságát választjuk, ízelítőt kaphatunk az új világból (Lásd a 19. bekezdést.)

19. Hogyan nyerhetjük el Isten tetszését?

19 Létfontosságú, hogy kövessük Noé, a családja és az engedelmes első századi keresztények példáját. Mindenképp távol kell tartanunk magunkat ettől a gonosz világtól. A világon több millió hűséges hittársunk szolgálja Jehovát. Közülük válasszunk barátokat! Ha ragaszkodunk azokhoz, akiket az Istentől kapott bölcsesség vezet, akkor szilárdak lehetünk a hitben még ezekben a nehéz időkben is (1Kor 16:13; Péld 13:20). Nagyon szép jövő áll előttünk. Ha megfelelő társaságot választunk, túlélhetjük ennek a gonosz világnak a végét, és hamarosan beléphetünk Jehova igazságos új világába.