„Még ha késlekedne is, várj rá” (HAB 2:3)

ÉNEKEK: 128., 45.

1–2. Mi jellemzi Jehova imádóit már régóta?

JEHOVA imádói mindig is várták az ihletett próféciák beteljesedését. Jeremiás például megjövendölte, hogy Júda lakatlanná válik, és ez így is lett, amikor a babilóniaiak i. e. 607-ben feldúlták az országot (Jer 25:8–11). Ézsaiás, aki ihletés alatt közölte, hogy Jehova mindent helyreállít, kijelentette: „Boldogok mindazok, akik várnak reá” (Ézs 30:18). Mikeás, aki szintén jövendölt Isten ókori népéről, így nyilatkozott: „Jehovára figyelek szüntelen” (Mik 7:7). Isten szolgái évszázadokon át várták a Messiásról, vagyis a Krisztusról szóló próféciák beteljesedését is (Luk 3:15; 1Pét 1:10–12). *

2 Isten mai szolgái is várakoznak, hiszen bizonyos messiási próféciák most teljesednek. Jehova a messiási Királyság által hamarosan megszünteti a szenvedést, elpusztítja a gonoszokat, és megszabadítja a népét ebből a bizonytalan világból, mely fölött Sátán uralkodik (1Ján 5:19). Ezért maradjunk éberek, és soha ne tévesszük szem elől, hogy ez a rendszer rohamosan közeledik a vége felé.

3. Milyen kérdés merülhet fel bennünk, ha már évek óta várjuk a véget?

 3 Mi, Jehova szolgái sóvárogva várjuk, hogy meglegyen Isten akarata, „mint az égben, úgy a földön is” (Máté 6:10). Némelyikünknek úgy tűnhet, hogy már nagyon régóta várjuk ennek a rendszernek a végét. Felmerülhet bennünk, hogy még mindig nyomós okunk van-e rá, hogy várakozzunk. Vizsgáljuk meg ezt a kérdést.

MIÉRT VÁRJUNK KITARTÓAN?

4. Mi a legfőbb okunk rá, hogy kitartóan virrasszunk?

4 A Biblia egyértelművé teszi, hogy mi a teendőnk a világrendszer pusztulásának a közeledtével. Jézus azt mondta a követőinek, hogy kitartóan virrasszanak, és maradjanak ébren (Máté 24:42; Luk 21:34–36). Ez már önmagában is nyomós ok arra, hogy kitartóan várakozzunk. Jehova szervezete nagyon jó példát mutat ebben. A kiadványaink újra meg újra arra buzdítanak, hogy várjuk és élénken tartsuk elménkben „Jehova napjának jelenlétét”, és tekintsünk előre a megígért új világra. (Olvassátok fel: 2Péter 3:11–13.)

5. Miért különösen fontos most az éberség?

5 Azoknak a keresztényeknek is a javukra vált az éberség, akik évszázadokkal ezelőtt éltek, de nekünk különösen fontos, mert Krisztus jelenléte idején élünk. 1914 óta nyilvánvalóan megfigyelhető a jelenlétének a jele, melybe a világ romló állapota és a Királyság egész földön folyó hirdetése is beletartozik. Mindez azt jelzi, hogy „a világrendszer befejezésének” idején élünk (Máté 24:3, 7–14). Mivel Jézus nem mondta meg, hogy mennyi ideig tart ez az időszak, mielőtt eljön a vég, nagyon ébernek kell lennünk.

6. Miért számíthatunk rá, hogy a vég közeledtével tovább romlik a világ állapota?

6 Felmerülhet bennünk a kérdés: Nem lehet, hogy „a világrendszer befejezése” egy későbbi időszakra utal, amikor még rosszabb lesz a világ állapota? A Biblia csakugyan beszél arról, hogy „az utolsó napokban” nagyon megnövekszik a gonoszság (2Tim 3:1, 13; Máté 24:21; Jel 12:12). Így hát számíthatunk rá, hogy bármilyen rossz is a világ állapota, még mélyebbre fog süllyedni.

7. Mire enged következtetni a Máté 24:37–39?

7 De vajon mennyire lesz rossz a helyzet a nagy nyomorúság előtt? (Jel 7:14). Gondolod, hogy minden országban háború dúl majd, senkinek sem lesz mit ennie, és minden családban betegség üti fel a fejét? Ha így lenne, valószínűleg még a kételkedők is elismernék, hogy teljesednek a bibliai próféciák. Jézus azonban azt mondta, hogy a legtöbben semmit sem vesznek észre a jelenléte idején, és addig folytatják a mindennapi tevékenységeiket, amíg már túl késő lesz. (Olvassátok fel: Máté 24:37–39.) A Szentírás tehát arra enged következtetni, hogy az utolsó napokban nem lesznek olyan szélsőségesen rosszak az állapotok, hogy az emberek kénytelenek legyenek elfogadni, hogy közel a vég (Luk 17:20; 2Pét 3:3, 4).

8. Mit látnak egyértelműen azok, akik Jézus tanácsát megfogadva kitartóan virrasztanak?

8 Mindamellett az összetett jel csak akkor tölti be a célját, ha a beteljesedése elég egyértelmű ahhoz, hogy felfigyeljenek rá azok, akik Jézus tanácsát megfogadva kitartóan virrasztanak (Máté 24:27, 42). És ez 1914 óta  valóban elmondható. A jel különböző részletei azóta teljesednek. Nem vitás, hogy a világrendszer befejezésekor élünk, amely egy meghatározott időszak, és ennek a gonosz rendszernek a pusztulásával fog véget érni.

9. Miért várjuk kitartóan ennek a rendszernek a végét?

9 Akkor hát miért várjunk kitartóan? Egyrészt azért, mert engedelmeskedünk Jézus Krisztusnak, másrészt pedig azért, mert felismerjük a jelenléte jelét. Nem azért várakozunk, mert hiszékenyek vagyunk, hanem szilárd bibliai bizonyítékok késztetnek arra, hogy éberek maradjunk, és várjuk ennek a gonosz rendszernek a végét.

MEDDIG KELL VÁRNUNK?

10–11. a) Milyen lehetőségekre készítette fel Jézus a tanítványait? b) Mit mondott Jézus a követőinek, hogy mit tegyenek, ha a vég később jön el, mint gondolták? (Lásd a képet a cikk elején.)

10 Sokan közülünk már évtizedek óta megőrzik az éberségüket. De ne engedjük, hogy az idő múlásával ellankadjunk. Felkészülten kell várnunk, hogy Jézus megérkezik, és végrehajtja az ítéletet, véget vetve ennek a világrendszernek. Ne feledjük, mire intette a követőit: „Állandóan figyeljetek, maradjatok ébren, mert nem tudjátok, mikor van a meghatározott idő. Hasonló ez ahhoz, mint amikor egy ember, aki külföldre utazott, otthagyta házát, és rabszolgáinak adta a hatalmat, kinek-kinek a maga munkáját, az ajtóőrnek pedig megparancsolta, hogy kitartóan virrasszon. Kitartóan virrasszatok tehát, mert nem tudjátok, mikor jön el a ház ura: a késői órákban-e, vagy éjfélkor, vagy kakasszókor, vagy kora reggel; hogy ha hirtelen megérkezik, ne találjon alva titeket. Amit pedig nektek mondok, mindenkinek mondom: kitartóan virrasszatok!” (Márk 13:33–37).

11 Mivel Krisztus követői felismerték, hogy 1914-ben elkezdődött a jelenléte, arra készültek, hogy hamarosan eljön a vég, és ezt helyesen tették. Buzgóbban kezdték hirdetni a Királyságot. De Jézus arra utalt, hogy esetleg később jön el, „kakasszókor, vagy kora reggel”. Mit kell tenniük a követőinek ebben az esetben? Jézus ezt mondta: „Kitartóan virrasszatok!” A hosszú várakozás tehát nem indokolja, hogy magunkban későbbre halasszuk a véget, vagy felhagyjunk a várakozással.

12. Mit kérdezett Habakuk Jehovától, és milyen választ kapott?

12 Gondoljunk Habakuk prófétára, akinek Jeruzsálem pusztulásáról kellett jövendölnie. Amikor elkezdte ezt a munkát, már évek óta hangzottak el figyelmeztetések a város lerombolásáról. Odáig fajult a helyzet, hogy „a gonosz [körülvette] az igazságost, ezért a jog elferdítve [jutott] érvényre”. Nem meglepő hát, hogy Habakuk megkérdezte: „Meddig kiáltok még segítségért, ó, Jehova. . .?” Jehova nem válaszolt közvetlenül a hűséges prófétája kérdésére, de megnyugtatta, hogy a megjövendölt pusztulás „nem késik el”. Felszólította Habakukot, hogy várjon rá. (Olvassátok fel: Habakuk 1:1–4; 2:3.)

13. Hogyan gondolkodhatott volna Habakuk, de ez miért nem vallott volna bölcsességre?

13 Tegyük fel, hogy Habakuk elkeseredett, és így gondolkodott: „Már évek óta hallok Jeruzsálem pusztulásáról. Mi van, ha még mindig sokat kell várni rá? Nem tűnik ésszerűnek folyton erről beszélni, mintha a város hamarosan elpusztulna.  Majd mások beszélnek róla.” Ha ilyesmi járt volna a fejében, elvesztette volna Jehova barátságát, és valószínűleg az életét is, amikor a babilóniaiak elpusztították Jeruzsálemet.

14. Miért lehetünk benne biztosak, hogy nem fogunk csalódni, ha kitartóan várakozunk?

14 Az új világban majd átgondolhatjuk, hogyan teljesedett be minden esemény, amely meg lett jövendölve a világrendszer befejezésével kapcsolatban. Ez megerősíti majd a Jehovába vetett bizalmunkat, és azokban az ígéreteiben is jobban fogunk bízni, amelyek később fognak beteljesedni. (Olvassátok fel: Józsué 23:14.) Biztosan nagyon hálásak leszünk Istennek, aki a saját fennhatósága alá helyezte az időket és az időszakokat, mivel arra ösztönzött minket, hogy mindig tartsuk észben, hogy „mindennek a vége. . . elközeledett” (Csel 1:7; 1Pét 4:7).

TEVÉKENYEN VÁRAKOZZUNK!

Buzgón hirdeted a jó hírt? (Lásd a 15. bekezdést.)

15–16. Miért mondhatjuk, hogy az a legértelmesebb, amit tehetünk, hogy buzgón prédikálunk?

15 Jehova szervezete várhatóan ezután is emlékeztetni fog minket arra, hogy miközben végezzük Isten szolgálatát, ne felejtsük el, hogy sürgős a munkánk. Ezeknek az emlékeztetőknek nemcsak az a céljuk, hogy szorgalmasan szolgáljunk, hanem az is, hogy tudatosítsák bennünk, hogy Krisztus jelenlétének a jele most teljesedik. Mi a legértelmesebb, amit tehetünk? Az, hogy továbbra is a Királyságot és Isten igazságosságát keressük először, azáltal hogy buzgón prédikáljuk a jó hírt (Máté 6:33; Márk 13:10).

16 Egy testvérnő megjegyezte: „Ha prédikáljuk Isten Királyságának a jó hírét, megmenthetjük az embereket a biztos haláltól, amely a világra elkövetkező katasztrófában várna rájuk.” Ő tudja, mit jelent, ha megmentik az embert, hiszen 1945-ben túlélte a Wilhelm Gustloff luxushajó elsüllyedését, amely a történelem egyik legborzalmasabb hajókatasztrófája volt. Az emberek még egy ilyen életveszélyes helyzetben is rosszul ítélhetik meg, hogy mi az, ami igazán fontos. A testvérnő még emlékszik, hogy egy asszony ezt kiabálta: „A poggyászom! A poggyászom! Az ékszereim! Az összes a kabinban maradt! Mindenem odalett!” Vele ellentétben sok utas kész volt az életét is kockáztatva segíteni másokon, akik a jeges vízbe estek. Ezekhez az önzetlen utasokhoz hasonlóan mi is mindent megteszünk, hogy segítsünk az embereknek. Tudjuk,  milyen sürgős a prédikálómunkánk, és amíg még van idő, szeretnénk hozzásegíteni másokat, hogy túléljék a közelgő katasztrófát.

Bölcs döntéseket hozol, hogy semmi se terelje el a figyelmedet? (Lásd a 17. bekezdést.)

17. Miért feltételezhetjük, hogy a vég bármikor eljöhet?

17 A körülöttünk zajló események egyértelműen arra mutatnak, hogy teljesednek a bibliai próféciák, és a küszöbön áll ennek a gonosz világrendszernek a vége. Ezért ne gondoljuk, hogy még sok idő kell ahhoz, hogy a világ helyzete eljusson arra a pontra, amikor a Jelenések 17:16-ban említett „tíz szarv” és „a vadállat” Nagy Babilon, a hamis vallás világbirodalma ellen fordul. Ne felejtsük el, hogy Isten adja a szívükbe, hogy megtegyék ezt a lépést, és ez bármikor bekövetkezhet, egyik pillanatról a másikra! (Jel 17:17). Nincs messze már ennek az egész rendszernek a vége. Fogadjuk hát meg Jézus szavait: „Ügyeljetek pedig magatokra, hogy szívetek soha ne nehezedjen el túlzott evéstől, mértéktelen ivástól meg az élet aggodalmaitól, és nehogy hirtelen, egy szempillantás alatt érjen el benneteket az a nap, mint valami csapda” (Luk 21:34, 35; Jel 16:15). Határozzuk el, hogy a hátralévő idő rövidségét szem előtt tartva szolgáljuk Jehovát, bízva abban, hogy ő „a rá várakozó javára cselekszik” (Ézs 64:4).

18. Milyen kérdésre kapunk választ a következő cikkben?

18 Miközben várjuk a jelenlegi gonosz világrendszernek a végét, szívleljük meg Júdás tanítvány ihletett intését: „szeretteim, szentséges hiteteken építve magatokat, és szent szellemmel imádkozva, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, miközben várjátok Jézus Krisztus, a mi Urunk irgalmasságát az örök életre” (Júd 20, 21). De hogyan mutathatjuk ki, hogy már nagyon várjuk Isten megígért új világát? A következő cikkben erről lesz szó.

^ 1. bek. A Mit tanít valójában a Biblia? című könyv 200. oldalán fel van sorolva néhány messiási prófécia és azok beteljesedése.