„A jóban munkálkodjanak. . ., hogy szilárdan megragadják a valódi életet” (1TIM 6:18, 19)

ÉNEKEK: 125., 40.

1–2. a) A földi paradicsom mely fizikai áldásait várod a legjobban? (Lásd a képet a cikk elején.) b) Milyen szellemi áldások várnak ránk az új világban?

A „VALÓDI ÉLET” kifejezésről a legtöbbünknek az jut eszébe, hogy örökké élhetünk majd a paradicsomi földön. Pál apostol valóban az örök élettel kötötte össze a valódi életet. (Olvassátok fel: 1Timóteusz 6:12, 19.) Egy olyan életre készülünk, amely soha nem ér véget, és tartós megelégedettséget és örömet ad. Most még talán el sem tudjuk képzelni, milyen lesz minden reggel úgy ébredni, hogy fizikailag, mentálisan és érzelmileg is kifogástalan az egészségünk (Ézs 35:5, 6). Milyen jó lesz együtt lenni a szeretteinkkel és a barátainkkal, azokkal is, akik feltámadnak! (Ján 5:28, 29; Csel 24:15). Arra is lesz lehetőségünk, hogy képezzük magunkat a tudomány, a zene és az építészet területén, valamint sok minden másban is.

2 De bármennyire is várjuk ezeket a kellemes dolgokat, a legfontosabb áldások szellemi természetűek lesznek az új világban. Milyen megnyugtató lesz tudni, hogy meg lett szentelve Jehova neve, és igazolást nyert az uralkodási joga!  (Máté 6:9, 10). Izgalmas lesz látni, ahogyan megvalósul Isten eredeti szándéka az emberekkel és a földdel kapcsolatban. És gondoljunk csak bele, mennyivel könnyebb lesz Jehovához közelednünk, amint haladunk a tökéletesség felé, és végül el is érjük! (Zsolt 73:28; Jak 4:8).

3. Mire kell felkészülnünk?

3 Ezekben az áldásokban mind részünk lehet, mivel Jézus kijelentette, hogy „Istennél minden lehetséges” (Máté 19:25, 26). De ha szeretnénk az új világban élni – Krisztus ezeréves uralma után is –, szilárdan meg kell ragadnunk az örök életet. Várnunk kell ennek a gonosz világnak a végét, és fel kell készülnünk az új világra. Hogyan tehetjük ezt meg ebben a gonosz világrendszerben?

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK FEL?

4. Szemléltesd, hogyan készülhetünk fel az új világra!

4 Hogyan készülhetünk fel az Isten új világában való életre? Tegyük fel, hogy szeretnénk külföldre költözni. Hogyan készülünk fel erre a változásra? Talán elkezdjük tanulni a nyelvet. Az is hasznos, ha tájékozódunk az ottani szokásokról. Esetleg megkóstolunk egy-két helyi ételt. Bizonyos mértékig úgy kezdünk élni, mintha már ott laknánk, hiszen a költözés után mindenképpen változtatnunk kell a korábbi szokásainkon. Ugyanígy az új világra is felkészülhetünk, ha már most úgy élünk – amennyire csak lehetséges –, ahogyan ott fogunk. Nézzünk néhány példát arra, hogy hogyan tehetjük ezt meg.

5–6. Hogyan segít felkészülnünk az új világra, ha megtanuljuk alárendelni magunkat a teokratikus irányításnak?

5 Az új világban mindenki támogatni fogja Isten uralmát. Milyen felüdítő lesz ez ahhoz képest, hogy ebben a Sátán uralta világban az emberek magukat akarják kormányozni! Sokan talán nagy értéknek tartják a függetlenséget és a saját ízlésükhöz való ragaszkodást, de hová vezet ez? Az, hogy az emberek nem fogadják el Isten vezetését, szenvedést és tragikus eseményeket hoz magával (Jer 10:23). Milyen jó lesz, amikor az összes ember alárendeli magát Jehova szeretetteljes uralmának!

6 Öröm lesz Jehova vezetésével részt venni a föld paradicsommá alakításában, a feltámadók tanításában és Jehova akaratának a megvalósításában. De mi lesz, ha olyasmit bíznak ránk, amihez nincs nagy kedvünk? Alávetjük magunkat, és a legjobb képességeink szerint végrehajtjuk a feladatot, sőt örömet is találunk benne? A legtöbben igennel válaszolnánk erre a kérdésre. De vajon most alárendeljük magunkat a teokratikus irányításnak? Ha igen, azzal felkészülünk arra, hogy örökké éljünk Jehova uralma alatt.

7–8. a) Miért fontos megtanulni az együttműködést? b) Milyen változásokat él át néhány keresztény? c) Miben lehetünk biztosak?

7 Nemcsak úgy készülhetünk fel az új világra, hogy alárendeljük magunkat a teokratikus irányításnak, hanem úgy is, ha törekszünk az elégedettségre, és igyekszünk együttműködni másokkal. Ha most együttműködünk azokkal, akik vállalják a vezetést, például úgy, hogy örömet találunk az új teokratikus feladatokban, akkor valószínűleg az új világban is ezt fogjuk tenni. (Olvassátok fel: Héberek 13:17.) Az ígéret földjét sorsvetéssel osztották fel az izraeliták között (4Móz 26:52–56; Józs 14:1, 2). Azt még természetesen nem tudjuk, hogy kinek  hová jelölik ki a lakóhelyét az új világban, de ha együttműködőek vagyunk, elégedettek és boldogok leszünk, miközben Jehova akaratát tesszük, bárhol éljünk is a földön.

8 Az a lehetőség, hogy a Királyság uralma alatt élhetünk, minden erőfeszítést megér. Igyekezzünk hát együttműködni Jehova szervezetével, és ellátni a teokratikus feladatainkat. Idővel persze változhatnak a körülményeink. Például az Egyesült Államokban a Bétel-család néhány tagja új megbízatást kapott a Bételen kívül, és most a teljes idejű szolgálat más ágaiban tapasztal sok örömet. Mások, akik az utazómunkában voltak, a koruk vagy valami más miatt most különleges úttörőkként szolgálnak. Ha törekszünk az elégedettségre, imádkozunk Isten segítségéért, és mindent megteszünk a szolgálatában, még ezekben a válságos utolsó napokban is örömben és gazdag áldásokban lesz részünk. (Olvassátok fel: Példabeszédek 10:22.) És mire számíthatunk a jövőben? Mi talán már elképzeltük, hol szeretnénk lakni az új világban, de lehet, hogy megkérnek, hogy költözzünk máshova. De bárhol szolgálunk majd, és bármivel foglalkozunk is, biztosak lehetünk benne, hogy hálásak és elégedettek leszünk, tele örömmel (Neh 8:10).

9–10. a) Milyen helyzetekben kell majd türelmesnek lennünk az új világban? b) Miből derül ki, hogy türelmesek vagyunk-e?

9 Az új világban lehetnek majd olyan helyzetek, amikor türelmesnek kell lennünk. Például előfordulhat, hogy hallunk olyanokról, akik a rokonaik és barátaik nagy örömére feltámadtak. Nekünk viszont talán még várnunk kell a szeretteink feltámadására. Ha így lesz, tudunk örülni majd mások örömének, és türelmesen várni? (Róma 12:15). Ha már most megtanulunk várni Jehova ígéreteinek a beteljesedésére, az akkor is segíteni fog, hogy türelmesek legyünk (Préd 7:8).

10 Úgy is felkészülhetünk az új világra, ha türelmesek vagyunk, amikor feltárul az igazság egy újabb részlete. Szorgalmasan tanulmányozzuk ezeket a részleteket, és türelmesek vagyunk, ha nem értünk valamit? Ha igen, akkor valószínűleg az új világban sem esik majd nehezünkre türelmet gyakorolni, amikor Jehova megismerteti a követelményeit az emberekkel (Péld 4:18; Ján 16:12).

11. Mire tanít minket Jehova az emberi kapcsolatokat illetően, és hogyan válik ez majd a javunkra az új világban?

11 A megbocsátásra való készség is olyan tulajdonság, amely nagy hasznunkra lesz az új világban. Krisztus ezeréves uralma alatt biztosan időbe telik majd, amíg az igazságosak és az igazságtalanok megszabadulnak a hiányosságaiktól (Csel 24:15). Képesek leszünk szeretettel bánni egymással ez idő alatt? Ha már most megtanulunk készséggel megbocsátani, és békére törekszünk, könnyebb lesz akkor is ezt tennünk. (Olvassátok fel: Kolosszé 3:12–14.)

12. Mi az összefüggés a jelenlegi és a jövőbeli életünk között?

12 Az új világban nem feltétlenül kapunk meg mindent, amit szeretnénk, vagy talán várnunk kell rá. Ott is szükség lesz rá, hogy minden helyzetben hálásak és elégedettek legyünk, miközben alárendeljük magunkat Jehova szeretetteljes uralmának. Ugyanazokat a tulajdonságokat kell kimutatnunk, amelyekre Jehova most tanít minket. Ha most megtanulunk úgy élni, ahogy majd ott fogunk, olyan tulajdonságokat  fejleszthetünk ki, amelyekre egy örökkévalóságon át szükségünk lesz, és még valóságosabbnak fogjuk érezni az új világot (Héb 2:5; 11:1). Ezenkívül bebizonyíthatjuk, mennyire vágyunk már az igazságosságra, amely betölti majd a földet. Egyszóval felkészülünk arra, hogy örökké éljünk Isten új világában.

ÖSSZPONTOSÍTSUNK A KERESZTÉNYI TEVÉKENYSÉGEKRE!

Buzgón végezd a szolgálatot

13. Milyen tevékenységek lesznek a legfontosabbak az új világban?

13 Mit tehetünk még, hogy felkészüljünk a valódi életre? Jóllehet az új világban bőven lesz élelem és minden más, amire szükségünk lesz, abban találunk majd leginkább örömet, hogy szellemi értelemben semmiben sem fogunk hiányt szenvedni (Máté 5:3). A keresztényi tevékenységek lesznek a legfontosabbak, és gyönyörködni fogunk Jehovában (Zsolt 37:4). Ha már most elsőbbséget biztosítunk a keresztényi tevékenységeknek, felkészülünk a valódi életre. (Olvassátok fel: Máté 6:19–21.)

14. Milyen szellemi célok segítenek a fiataloknak, hogy szem előtt tartsák az örök életet?

14 Hogyan találhatunk nagyobb örömet a teokratikus elfoglaltságokban? Például úgy, ha szellemi célokat tűzünk ki. Ha fiatal vagy, és szeretnéd Jehova szolgálatának szentelni az életedet, olvashatnál a teljes idejű szolgálat különböző ágairól a kiadványainkban, és kitűzhetnéd célul az egyik ilyet. * Beszélgethetsz olyanokkal, akik már régóta a teljes idejű szolgálatban vannak. Ha a szolgálat van az életed középpontjában, felkészülsz rá, hogy az új világban is tovább szolgáld Istent, ahol nagy hasznát veszed majd a teokratikus képzésnek és a tapasztalataidnak.

Vegyél részt a teokratikus tevékenységekben

15. Milyen szellemi célokat tűzhetünk ki?

15 Milyen célokat tűzhetünk ki a Királyság hirdetőiként? Például azt, hogy fejlődünk a szolgálat egy bizonyos területén. Vagy igyekszünk jobban megérteni a bibliai alapelveket, és azt, hogy hogyan alkalmazhatjuk őket. Arra is törekedhetünk, hogy jobban tudjunk olvasni és beszélni mások előtt, illetve ügyesebben szóljunk hozzá az összejöveteleken. De biztosan más célok is eszünkbe jutnak. A lényeg az, hogy a szellemi célok segítenek, hogy lelkesebben végezzük a teokratikus tevékenységeket, így felkészülhetünk az új világra.

 MÁR MOST IS SOK ÁLDÁSBAN VAN RÉSZÜNK

Legyél hálás a szellemi táplálékért

16. Miért mondhatjuk, hogy Jehova szolgálatánál nincs jobb életpálya?

16 Vajon amiatt, hogy Isten új világára készülünk, le kell mondanunk egy jobb vagy tartalmasabb életről? Egyáltalán nem. Jehova szolgálatánál semmi sem nyújt nagyobb megelégedést. Nem kényszerből végezzük ezt a szolgálatot, vagyis nem csak azért, hogy túléljük a nagy nyomorúságot. Ilyen életre lettünk megalkotva, és így van a legtöbb örömünk. Sokkal jobb, ha Jehova vezet minket, és érezhetjük a lojális szeretetét, mint ha úgy élnénk, hogy nem vagyunk vele ilyen meghitt kapcsolatban. (Olvassátok fel: Zsoltárok 63:1–3.) Természetesen nem kell megvárnunk az új világot, hogy élvezhessük a Jehovának végzett teljes szívű szolgálatból fakadó áldásokat, hiszen azokban már most is részünk lehet. Vannak közöttünk olyanok, akik már évtizedek óta érzik ezt, és tapasztalatból tudják, hogy semmilyen más életpálya sem hoz nagyobb megelégedést (Zsolt 1:1–3; Ézs 58:13, 14).

Kérj Biblián alapuló tanácsot

17. Mennyire lesznek fontosak a paradicsomban a saját törekvéseink?

17 Isten új világában lesz lehetőségünk olyasmivel foglalkozni, ami érdekel minket, és amit élvezünk. Elvégre miért teremtett volna Jehova azzal a vággyal, hogy megvalósítsunk dolgokat, és egészséges módon élvezzük az életet, ha nem szeretné, hogy kielégítsük ezt a vágyunkat? (Préd 2:24). Jehova azt ígéri, hogy „minden élő kívánságát” ki fogja elégíteni (Zsolt 145:16). Szükségünk van pihenésre és kikapcsolódásra, de jobban tudjuk ezeket élvezni, ha a Jehovával ápolt kapcsolatunkat tartjuk a legfontosabbnak. A paradicsomban sem lesz ez másképp. Bölcsen tesszük hát, ha nem merülünk bele túlságosan a saját törekvéseinkbe, hanem a Királyságot keressük először, és azokra az áldásokra összpontosítunk, amelyekben Jehova népének ma része van (Máté 6:33).

18. Hogyan fejezhetjük ki, hogy készülünk az örök életre?

18 A paradicsomban olyan boldogság vár ránk, amilyet még soha nem élhettünk át. Azzal fejezhetjük ki, hogy mennyire vágyunk a valódi életre, hogy már most felkészülünk rá. Ápoljunk hát Istennek tetsző tulajdonságokat, és végezzük örömmel és buzgón a ránk bízott Királyság-prédikáló munkát. Találjunk megelégedést a keresztényi tevékenységekben, és a Jehova ígéreteibe vetett töretlen hittel készüljünk fel az új világra!

^ 14. bek. Lásd a Fiatalok kérdései – Gyakorlatias válaszok című könyv 2. kötetének a 311–318. oldalát.