„Elmélkedni fogok minden munkádon” (ZSOLT 77:12)

ÉNEKEK: 18., 61.

1–2. a) Miért vagy biztos benne, hogy Jehova szereti a népét? b) Mire van mindannyiunknak szüksége?

MIÉRT lehetünk biztosak benne, hogy Jehova szereti a népét? Mielőtt ezt megválaszolnánk, nézzük meg a következő példákat: Éveken át egy testvérnőt, Taylene-t a hittársai kedvesen arra figyelmeztettek, hogy legyen kiegyensúlyozottabb, és ne várjon el túl sokat magától. Taylene ezt mondja: „Ha Jehova nem szeretne, nem kapnék tőle újra és újra tanácsot.” Brigitte a férje halála után egyedül nevelte fel a két gyermeküket. „Sátán világában nagyon nehéz gyerekeket nevelni, főleg egyedül – mondja. – De tudom, hogy Jehova szeret, mert könnyek és szívfájdalmak közt is éreztem, hogy mellettem áll, és sosem hagyja, hogy olyasmi történjen velem, amit már nem tudok elviselni” (1Kor 10:13). Sandra gyógyíthatatlan beteg. Az egyik kongresszuson egy ismert testvér felesége szeretettel törődött vele. „Noha addig személyesen nem ismertük egymást – mondja Sandra férje –, a kedvessége nagyon meghatott minket. Amikor a testvéreink apró figyelmességekkel kifejezik, hogy szeretnek minket, megerősödik bennünk,  milyen szeretettel törődik velünk Jehova.”

2 Az emberek úgy lettek megteremtve, hogy szükségük van rá, hogy szeressenek, és hogy őket is szeressék. Ám ha csalódunk, megbetegszünk vagy anyagi veszteség ér minket, esetleg eredménytelenek vagyunk a szolgálatban, akkor könnyen arra a következtetésre juthatunk, hogy Jehova már nem szeret minket. Ilyenkor gondoljunk arra, hogy fontosak vagyunk neki, és kész megragadni a jobbunkat, hogy segítsen. Amíg hűségesek vagyunk hozzá, nem hagy el minket (Ézs 41:13; 49:15).

3. Mi segít még jobban bízni abban, hogy Jehova szeret minket?

3 Az előbb említett testvérek meggyőződtek arról, hogy Jehova támogatja őket a nehéz időszakokban. Mi is biztosak lehetünk benne, hogy mellettünk áll (Zsolt 118:6, 7). Ez a cikk négy területet vizsgál meg, melyből egyértelmű, hogy Isten szeret minket: 1. az alkotásai, 2. ihletett Szava, 3. az ima, 4. a váltság. Ha elgondolkodunk azon, hogy Jehova mennyi jót tett értünk, biztosan sokkal hálásabbak leszünk azért, hogy szeret minket. (Olvassátok fel: Zsoltárok 77:11, 12.)

ELMÉLKEDJÜNK JEHOVA ALKOTÁSAIN!

4. Mit tudunk meg, ha elmélkedünk Jehova alkotásain?

4 Látjuk Jehova alkotásaiból, hogy mennyire szeret minket? Körülöttünk minden erről tanúskodik (Róma 1:20). Úgy alkotta meg a földünket, hogy az élet fennmaradhat és virágozhat rajta. De ő nem pusztán a létünket biztosítja. Az életünk fenntartásához szükséges táplálékot a növények szinte végtelen fajtájából készíthetjük el. Ráadásul az étkezés egyben öröm is (Préd 9:7). Egy kanadai testvérnő, Catherine mindig nagy örömét leli a természetben, különösen tavasszal, amikor minden olyan üde. Ezt mondja: „Lenyűgöző, ahogy minden életre kel. A növények előbújnak a földből, a madarak visszatérnek vándorútjukról. A kis kolibri is újra megjelenik a konyhám ablakában az etetőnél. Kétségtelen, hogy Jehova szeret minket, ha ilyen sok jóval ajándékoz meg.” Kedves égi Atyánk örömét leli az alkotásaiban, és azt szeretné, ha mi is gyönyörködnénk bennük (Csel 14:16, 17).

5. Hogyan bizonyítja Jehova szeretetét az, ahogyan az embert megteremtette?

5 Jehova úgy teremtett meg minket, hogy képesek vagyunk hasznos és értelmes munkát végezni, és ez örömet is ad (Préd 2:24). Azt akarta, hogy töltsük be a földet, műveljük, és uralkodjunk a halak, madarak és más állatok felett (1Móz 1:26–28). Szeretetéből fakadóan olyan tulajdonságokkal ruházott fel minket, hogy utánozni tudjuk őt (Ef 5:1).

BECSÜLJÜK NAGYRA ISTEN IHLETETT SZAVÁT!

6. Miért értékeljük nagyra Isten Szavát?

6 Mivel Isten nagyon szeret minket, leíratta a Bibliát. Megtaláljuk benne mindazt, amit tudnunk kell róla és az emberiséghez fűződő kapcsolatáról. Ihletett Szavából például kiderül, hogyan bánt az izraelitákkal, akik számtalanszor engedetlenek voltak. A Zsoltárok 78:38 ezt írja: „irgalmas volt; elfedezte a vétket, és nem hozott pusztulást. Sokszor elfordította haragját, és  nem ébresztette föl teljes dühét.” Ha elgondolkodunk ezen a versen, az segít felismerni, hogy Jehova minket is szeret, és törődik velünk. Biztos lehetsz benne, hogy Jehova fontosnak tart téged. (Olvassátok fel: 1Péter 5:6, 7.)

7. Miért becsüljük nagyra a Bibliát?

7 Becsüljük nagyra a Bibliát, mert Isten elsősorban ezen keresztül szól hozzánk. Elengedhetetlen, hogy a szülők és a gyermekek közt őszinte és tartalmas beszélgetések legyenek, hogy kölcsönösen bízni tudjanak egymásban, és erősödjön az egymás iránti szeretetük. Jehova mindannyiunk égi Atyja. Bár nem láthatjuk és hallhatjuk őt, ihletett Szava által szól hozzánk, nekünk pedig oda kell rá figyelnünk (Ézs 30:20, 21). Jehova nagyon szeretne vezetni minket, és megvédeni a bajtól. Azt is szeretné, ha megismernénk őt, és bíznánk benne. (Olvassátok fel: Zsoltárok 19:7–11; Példabeszédek 1:33.)

Noha Jéhunak tanácsot kellett adnia Josafátnak, elmondta neki, hogy Jehova jót is talált a királyban (Lásd a 8. és 9. bekezdést.)

8–9. Mit szeretne velünk tudatni Jehova? Igazold ezt egy bibliai példával!

8 Jehova szeretné, ha tudnánk, hogy szeret minket, és hogy nem csak a hibáinkat látja. A jót keresi bennünk (2Krón 16:9). Ezt láthatjuk például abból, ahogyan Júda királyával, Josafáttal bánt. Egyszer Josafát ostobán úgy döntött, hogy Izrael királyával, Ahábbal tart, hogy visszaszerezzék Rámót-Gileádot a szírektől. Noha 400 hamis próféta arról biztosította a gonosz Ahábot, hogy  győzni fog, Mikája, Jehova igaz prófétája ennek az ellenkezőjét jövendölte. Aháb meghalt a csatában, Josafát pedig épphogy csak életben maradt. Miközben hazafelé tartott Jeruzsálembe, Jéhu, Hanáninak, a látnoknak a fia, megfeddte a királyt azért, mert Ahábbal szövetkezett. Ám ezt is mondta Josafátnak: „azért jó is találtatott nálad” (2Krón 18:4, 5, 18–22, 33, 34; 19:1–3).

9 Josafát az uralkodása kezdetén arra utasította a fejedelmeket, a lévitákat és a papokat, hogy menjenek el Júda minden városába, és tanítsák a népet Jehova törvényére. Mindez olyan eredményes volt, hogy az izraeliták körül élő nemzetek félni kezdték Jehovát (2Krón 17:3–10). Bár Josafát hibázott, Jehova nem hagyta figyelmen kívül, hogy korábban mennyi jót tett. A Bibliának ez a beszámolója rámutat, hogy noha nem vagyunk tökéletesek, Jehova ragaszkodik hozzánk, ha őszintén szeretnénk elnyerni a tetszését.

ÉRTÉKELJÜK AZ IMA AJÁNDÉKÁT!

10–11. a) Miért különleges ajándék az ima? b) Hogyan válaszolhat Jehova az imáinkra? (Lásd a képet a cikk elején.)

10 Egy szerető édesapa időt szakít arra, hogy meghallgassa a gyermekeit. Érdekli, hogy mi foglalkoztatja vagy aggasztja őket, mert törődik velük. Égi Atyánk, Jehova meghallgat minket, ha hozzá fordulunk. Az ima nagyon értékes ajándék.

11 Jehova nem szabja meg, hogy mikor beszélhetünk vele, bármikor imádkozhatunk hozzá. Olyan barát, aki mindig szívesen meghallgat minket. A korábban említett Taylene ezt mondja: „Mindent elmondhatsz neki.” Miután megosztottuk Jehovával a legbensőbb érzéseinket, talán egy bibliai résszel, egy folyóirat cikkével vagy egy hittársunk kedves szavaival válaszol nekünk. Odafigyel a kéréseinkre, és akkor is megért, amikor senki más nem. Az imáinkra adott válaszával kifejezi, hogy nagyon szeret minket.

12. Miért vizsgáljuk meg a Bibliában feljegyzett imákat? Mondj egy példát!

12 A Bibliában feljegyzett imákból sokat tanulhatunk. Nagyon hasznos lehet, ha a családi tanulmányozáson időnként megvizsgálunk néhány ilyen imát. Ha elmélkedünk azon, hogyan mondták el Istennek a legbensőbb érzéseiket az ókorban élt szolgái, a mi imáink is tartalmasabbá válhatnak. Nézzük meg például Jónás bűnbánó imáját, melyet a hatalmas hal gyomrában mondott (Jón 1:17–2:10). Érdemes elidőzni Salamon szívből jövő imáján is, mely a templom felavatásakor hangzott el (1Kir 8:22–53). Gondolkodjunk el Jézus mintaimáján is (Máté 6:9–13). Különösen fontos, hogy a kéréseinket rendszeresen tárjuk Isten elé. Így „az Isten békéje, amely felette áll minden gondolkodásnak, meg fogja őrizni [szívünket és gondolkodóképességünket]”, és egyre jobban fogjuk értékelni, hogy Jehova szeret minket (Fil 4:6, 7).

LEGYÜNK HÁLÁSAK A VÁLTSÁGÉRT!

13. Mire nyílik lehetőségük az embereknek a váltság által?

13 Ki nem érdemelt ajándék, hogy Jézus meghalt értünk, és így életet nyerhetünk (1Ján 4:9). Isten szeretetének erről a páratlan megnyilvánulásáról Pál apostol ezt írta: „Krisztus. . . meghalt a meghatározott időben olyanokért, akik  istentelenek. Hiszen egy igazságosért is alig hal meg valaki; igaz, a jóért még talán meg mer halni valaki. Az Isten pedig abban ajánlja nekünk szeretetét, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk” (Róma 5:6–8). A váltság a legszebb példája Jehova szeretetének. Az emberek csak így kerülhetnek közeli kapcsolatba vele.

14–15. Mire ad lehetőséget a váltság a) a felkenteknek, b) és a földi reménységűeknek?

14 Jehova a szeretetét néhányak iránt különleges módon fejezi ki (Ján 1:12, 13; 3:5–7). Felkente őket a szent szellemével, így „Isten gyermekei” lettek (Róma 8:15, 16). Miért írta róluk Pál, hogy feltámasztották őket, és égi helyeken ülnek Krisztus Jézussal egységben, holott még sokuk a földön élt? (Ef 2:6). Ezzel arra utalt, hogy el lettek pecsételve „a megígért szent szellemmel, amely előzetes záloga” az örökségüknek, vagyis annak, hogy majd az égben élhetnek örökké (Ef 1:13, 14; Kol 1:5).

15 A felkenteken kívül nagyon sokan vannak olyanok, akik szintén elfogadják a váltságáldozatot. Ők is közeli barátságba kerülhetnek Jehovával, és kilátásuk van arra, hogy Isten majd a gyermekeivé fogadja őket, és a földön élhetnek örökké, a megígért paradicsomban. A váltságból egyértelműen látszik, hogy Jehova nagyon szereti az emberiséget (Ján 3:16). Ha földi reménységünk van, és továbbra is hűségesen szolgáljuk Jehovát, akkor biztosak lehetünk benne, hogy csodálatos életünk lesz az új világban. Nem véletlen hát, hogy a váltság a legerőteljesebb bizonyítéka Jehova el nem múló szeretetének.

VISZONOZZUK JEHOVA SZERETETÉT!

16. Hogyan hat ránk, ha átgondoljuk, milyen sokféle módon jut kifejezésre Jehova szeretete?

16 Képtelenség lenne számba venni, hányféle módon jut kifejezésre Jehova szeretete. Dávid az egyik zsoltárában így énekelt: „Mily drágák nekem a te gondolataid! Ó, Isten, mily hatalmas a számuk! Ha meg akarnám számlálni őket . . . a homokszemeknél is többek” (Zsolt 139:17, 18). Ha elgondolkodunk a vers szavain, bizonyára arra érzünk késztetést, hogy viszonozzuk Jehova szeretetét, és a tőlünk telhető legtöbbet adjuk neki.

17–18. Hogyan viszonozhatjuk Jehova szeretetét?

17 Sokféle módon kifejezhetjük, hogy szeretjük Jehovát. Ha például buzgón prédikálunk a Királyságról, megmutatjuk, hogy szeretjük Istent és az embereket (Máté 24:14; 28:19, 20). Az őszinte szeretetünk jele az is, ha feddhetetlenek maradunk, amikor a hitünket próba éri. (Olvassátok fel: Zsoltárok 84:11; Jakab 1:2–5.) Ha súlyos megpróbáltatásokkal kell szembenéznünk, biztosak lehetünk benne, hogy Isten látja, min megyünk keresztül, és a segítségünkre siet, mert értékesnek tart minket (Zsolt 56:8).

18 Mire érzünk indíttatást, ha szeretjük Jehovát? Arra, hogy elgondolkodjunk az alkotásain és nagyszerű tettein, valamint hogy szorgalmasan tanulmányozzuk a Bibliát, mivel nagyra becsüljük azt. Arra is ösztönzést érzünk, hogy kapcsolatot ápoljunk vele imában. És ha elgondolkodunk a bűneinket elfedező váltságáldozaton, még jobban fogjuk őt szeretni (1Ján 2:1, 2). Mindez csupán néhány módja annak, ahogyan viszonozhatjuk Jehova szeretetét.