„Tisztítsátok meg kezeteket. . ., és tegyétek tisztává szíveteket” (JAK 4:8)

1. Hogyan vélekedik a legtöbb ember a nemi erkölcsről?

A NEMI ERKÖLCS tekintetében a világ nagyon mélyre süllyedt. Sok országban elfogadottnak tartják a homoszexualitást és a házasságon kívüli nemi kapcsolatot, sőt a reklám- és a szórakoztatóipar még népszerűsíti is az erkölcstelen életmódot (Zsolt 12:8). Az erkölcstelenség annyira elterjedt, hogy joggal merülhet fel a kérdés, lehetséges-e egyáltalán, hogy az igaz keresztények megőrizzék az erkölcsi tisztaságukat. Határozottan állíthatjuk, hogy Jehova segítségével lehetséges. (Olvassátok fel: 1Tesszalonika 4:3–5.)

2–3. a) Miért kell harcolnunk a helytelen vágyak ellen? b) Miről lesz szó ebben a cikkben?

2 Ahhoz, hogy meg tudjuk őrizni az erkölcsi tisztaságunkat, fontos, hogy ne engedjünk teret a helytelen vágyaknak. De mivel hajlunk a bűnre, vonzónak találhatjuk a nemi erkölcstelenséget. Az erkölcstelen gondolatok és az érzéki vágyak olyanok, mint a csali a halnak, csapdába ejthetnek minket. Ha nem hessegetjük el azonnal a helytelen kívánságot, idővel annyira erőteljessé válhat, hogy megfogan, és már csak az alkalom hiányzik ahhoz, hogy el is kövessük a bűnt. Ahogy a Biblia írja,  a „kívánság. . ., bűnt szül”. (Olvassátok fel: Jakab 1:14, 15.)

3 Kijózanító belegondolni, hogy még egy pillanatig tartó kívánság is súlyos bűnhöz vezethet. Azt viszont bátorító tudni, hogy ha nem engedjük, hogy a helytelen vágyak gyökeret verjenek a szívünkben, akkor elkerülhetjük a nemi erkölcstelenséget és annak keserű következményeit (Gal 5:16). Ebben a cikkben arról lesz szó, hogy hogyan segíthet a helytelen vágyak elleni harcban, ha szoros barátságot ápolunk Jehovával, megfogadjuk a Szavában található tanácsokat, és segítséget kérünk érett keresztényektől.

„KÖZELEDJETEK AZ ISTENHEZ”

4. Miért fontos, hogy közel kerüljünk Jehovához?

4 A Biblia leírja, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy közel kerülhessünk Istenhez: „Tisztítsátok meg kezeteket. . ., és tegyétek tisztává szíveteket” (Jak 4:8). Mivel kincsnek tartjuk a Jehovával ápolt barátságunkat, törekszünk arra, hogy ne csak a viselkedésünkkel szerezzünk neki örömet, hanem azzal is, hogy tiszták a gondolataink. Ha olyasmikkel töltjük meg az elménket, amik tiszták, erényesek és dicséretre méltók, a szívünk is tiszta lesz (Zsolt 24:3, 4; 51:6; Fil 4:8). Persze Jehova figyelembe veszi, hogy gyarlók vagyunk, és hajlunk a rosszra, és emiatt előfordul, hogy helytelen gondolataink támadnak. De azt is tudjuk, hogy szomorúságot okozunk Jehovának, ha nem űzzük el azonnal ezeket a gondolatokat, hanem tovább dédelgetjük őket magunkban (1Móz 6:5, 6). Ezért megteszünk mindent, hogy tiszták maradjanak a gondolataink.

5–6. Hogyan segíthet az ima a helytelen vágyak elleni harcban?

5 Jehova segíteni fog az erkölcstelen gondolatok elleni harcban, ha újra és újra kérjük a támogatását. Ha kiöntjük a szívünket imában Jehovának, ő is közelebb fog húzódni hozzánk. Nagylelkűen ad a szent szelleméből, és megadja az erőt ahhoz, hogy el tudjuk hessegetni a bűnös gondolatokat, és meg tudjuk őrizni az erkölcsi tisztaságunkat. Ezért mondjuk el Jehovának, mennyire szeretnénk, ha a szívünk elmélkedése örömet szerezne neki (Zsolt 19:14). Alázatosan könyörögjünk hozzá, hogy vizsgálja meg, van-e bennünk „valamilyen fájdalmas út”, vagyis helytelen vágy vagy hajlam, mely bűnbe vihet minket (Zsolt 139:23, 24). Kérjük rendszeresen, hogy segítsen megőrizni a feddhetetlenségünket a kísértést jelentő helyzetekben (Máté 6:13).

6 A neveltetésünk és a múltunk miatt talán mélyen belénk ivódtak olyan szokások, melyeket Jehova helytelenít. Ám ő tud nekünk segíteni, hogy megváltozzunk, és neki tetszően éljünk. Ezt Dávid király is tudta. Miután házasságtörést követett el Betsabéval, így könyörgött Jehovához: „Tiszta szívet teremts bennem. . ., és adj bensőmbe új szellemet, rendíthetetlent” (Zsolt 51:10, 12). A tökéletlenségünk miatt nagy lehet a kísértés, hogy engedjünk a bűnös vágyaknak. Jehova azonban készséges szellemet tud adni a szívünkbe. Még ha a helytelen vágyak mélyen gyökereznek is bennünk, Jehova segíteni tud, hogy felülkerekedjünk rajtuk, és az a vágyunk legyen erősebb, hogy engedelmeskedni akarunk neki (Zsolt 119:133).

Ha helytelen vágy ver gyökeret a szívünkben, határozottan kell cselekednünk! (Lásd a 6. bekezdést.)

„LEGYETEK. . . CSELEKVŐI A SZÓNAK”

7. Hogyan segít Isten Szava abban, hogy tiszták legyenek a gondolataink?

7 Jehova egyebek közt a Biblián keresztül válaszol az imáinkra. A Szavában rejlő bölcsesség „mindenekelőtt tiszta” (Jak  3:17). Ha naponta olvassuk a Bibliát, és elmélkedünk az olvasottakon, akkor tiszta gondolatokkal töltjük meg az elménket (Zsolt 19:7, 11; 119:9, 11). Ezenkívül a Bibliában feljegyzett példák és tanácsok segítenek ellenállni az erkölcstelen vágyaknak és gondolatoknak.

8–9. a) Mi vezetett oda, hogy egy ifjú erkölcstelenséget követett el? b) Milyen modern kori helyzetekre alkalmazhatjuk a Példabeszédek 7. fejezetében található figyelmeztetést?

8 A Példabeszédek 5:8-ban ezt olvassuk: „Tartsd távol [az erkölcstelen nőtől] utadat, és ne közelíts házának bejáratához”. A Példabeszédek könyvének 7. fejezete jól érzékelteti, milyen veszélyes, ha figyelmen kívül hagyjuk ezt a tanácsot. A történetben egy ifjúról olvashatunk, aki az éjszaka közeledtével sétálni indul, és közel megy egy erkölcstelen nő házához. A sarkon elé jön az asszony – valószínűleg kirívó öltözetben –, megragadja és megcsókolja őt, és olyasmiket mond neki, ami helytelen vágyat ébreszt benne. Az ifjú nem tud ellenállni a csábításnak, és paráznaságot követnek el. A tapasztalatlan ifjú nem ismerte fel a veszélyt. Nyilvánvalóan nem állt szándékában erkölcstelenséget elkövetni, ennek ellenére együtt kell élnie a tette keserű következményeivel. Bárcsak távol tartotta volna magát az asszonytól! (Péld 7:6–27).

9 Időnként talán velünk is előfordul, hogy nem ismerjük fel, milyen veszélyt  rejt egy-egy helyzet. Például vannak olyan tévécsatornák, melyeken éjszaka erkölcstelen műsorokat adnak, ezért ilyenkor veszélyes lehet kapcsolgatni a csatornákat. Az is kockázatos, ha ismeretlen linkekre kattintgatunk az interneten, vagy olyan csetelőket és honlapokat látogatunk, melyeken erkölcstelen reklámok vagy pornográf anyagokhoz vezető linkek találhatóak. Ha valaki nem veszi komolyan a veszélyt, olyan képek bukkanhatnak fel a szeme előtt, melyek helytelen vágyakat kelthetnek benne, ennek pedig az lehet a következménye, hogy elveszíti az erkölcsi tisztaságát.

10. Miért veszélyes a flörtölés? (Lásd a képet a cikk elején.)

10 A Biblia arra is tanácsot ad, hogy hogyan kell viselkednünk a másik nem tagjaival. (Olvassátok fel: 1Timóteusz 5:2.) Ebből a tanácsból világosan látszik, hogy a keresztények között nincs helye a flörtölésnek. Néhányan úgy gondolják, hogy nincs semmi rossz abban, ha a testbeszédükkel, a mozdulataikkal vagy a tekintetükkel megpróbálják felkelteni egy másik nembeli vonzalmát, mondván, hogy ez még nem testi kapcsolat. De ha egy férfi és egy nő flörtöl egymással, erkölcstelen gondolatok ébredhetnek bennük, ami szexuális erkölcstelenséghez vezethet. Sajnos volt már erre példa, és újból megtörténhet.

11. Miben jó példa számunkra József?

11 József nagyon jó példa számunkra. Bár az urának, Potifárnak a felesége megpróbálta elcsábítani, ő elutasította az asszony közeledését. Csakhogy Potifár felesége nem adta fel, nap mint nap unszolta, hogy maradjon egy kicsit vele (1Móz 39:7, 8, 10). Egy bibliatudós szerint Potifár felesége tulajdonképpen abban reménykedett, hogy ha kettesben maradnak, József majd megkívánja őt. József azonban szilárdan elhatározta, hogy nem fogja bátorítani az asszonyt, és nem is tűri el a közeledését. Ellenállt a csábításnak, és nem volt kapható a flörtölésre. Ezzel elejét vette annak, hogy helytelen kívánság verjen gyökeret a szívében. Amikor az asszony megpróbálta arra kényszeríteni Józsefet, hogy feküdjön le vele, ő határozottan cselekedett: „otthagyta ruháját a kezében, elmenekült és kiment” (1Móz 39:12).

12. Honnan tudjuk, hogy amit nézünk, az hatással van a szívünkre?

12 Jézus figyelmeztetett arra, hogy amit nézünk, az hatással van a szívünkre, és helytelen nemi vágyakat kelthet bennünk. Ezt mondta: „mindaz, aki kitartóan néz asszonyra, hogy szenvedélyre gyúljon iránta, már házasságtörést követett el vele szívében” (Máté 5:28). Gondoljunk ismét arra, mi történt Dávid királlyal. „A tetőről meglátott egy fürdőző asszonyt” (2Sám 11:2). Ám nem fordította el a tekintetét, és nem terelte el a gondolatait. Ez odavezetett, hogy megkívánta az asszonyt, aki egy másik férfi felesége volt, és házasságtörést követett el vele.

13. Miért kell szövetséget kötnünk a szemünkkel, és mit jelent ez?

13 Hogy el tudjuk űzni az erkölcstelen gondolatokat, szövetséget kell kötnünk a szemünkkel, ahogy azt a hűséges Jób is tette (Jób 31:1, 7, 9). Komolyan el kell határoznunk, hogy nem fogunk mohó vágyakozással nézni egy másik személyre, és hogy azonnal elfordítjuk a tekintetünket, ha a számítógépünkön, egy plakáton, egy folyóirat címlapján vagy bárhol máshol szexuális tartalmú képet pillantunk meg.

14. Mit kell tennünk, hogy megőrizzük az erkölcsi tisztaságunkat?

14 Ha az eddigieket megvizsgálva úgy látod, hogy komolyabban kellene harcolnod  a helytelen vágyak ellen, ne habozz változtatásokat tenni! Fogadd meg alázatosan Isten Szavának a tanácsait, így elkerülheted, hogy helytelenséget kövess el, és meg tudod őrizni az erkölcsi tisztaságodat. (Olvassátok fel: Jakab 1:21–25.)

„HÍVJA MAGÁHOZ A GYÜLEKEZET VÉNEIT”

15. Miért fontos segítséget kérnie annak, aki erkölcstelen vágyakkal küzd?

15 Ha úgy érzed, hogy felülkerekednek rajtad az erkölcstelen vágyak, beszélj egy hittársaddal, aki bölcs tanácsokat tud adni neked Isten Szavából. Persze nem könnyű egy ilyen kényes dolgot feltárni valakinek, de ha megteszed, elejét veheted annak, hogy mentségeket keress a helytelen gondolataidra (Péld 18:1; Héb 3:12, 13). Egy érett keresztény kedvesen felszínre tudja hozni, hogy min kell változtatnod annak érdekében, hogy megmaradhass Jehova szeretetében.

16–17. a) Hogyan segíthetnek a vének azoknak, akik erkölcstelen vágyakkal küzdenek? Mondj egy példát! b) Miért fontos, hogy késedelem nélkül segítséget kérjenek azok, akiknek szokásuk pornográf anyagokat nézni?

16 A vének különösképpen alkalmasak arra, hogy segítsenek nekünk. (Olvassátok fel: Jakab 5:13–15.) Egy Brazíliában élő fiú hosszú éveken át küzdött a helytelen vágyaival. Ezt mondja: „Tudtam, hogy a gondolataim elszomorítják Jehovát, de szégyelltem beszélni az érzéseimről másoknak.” Később az egyik vén felismerte, hogy a fiúnak szüksége van segítségre, és arra buzdította, hogy fogadja el a vének segítségét. A fiú így emlékszik vissza: „Meglepődtem, hogy a vének milyen kedvesen bántak velem. Sokkal kedvesebbek és megértőbbek voltak, mint amit szerintem megérdemeltem volna. Figyelmesen meghallgatták, hogy milyen gonddal küzdök. A Bibliából rámutattak, hogy Jehova szeret engem, és imádkoztak velem. Így könnyebb volt elfogadni a Szentíráson alapuló tanácsaikat.” Azóta már évek teltek el, és a testvérnek sikerült megerősítenie Jehovával a kapcsolatát. Ezt mondja: „Most már tudom, mennyire fontos, hogy segítséget kérjünk, és ne egyedül cipeljük a terheinket.”

17 Ha valakinek azért vannak erkölcstelen vágyai, mert szokása pornográf anyagokat nézni, életbe vágóan fontos, hogy kérjen segítséget. Minél később teszi ezt meg, annál nagyobb a veszélye annak, hogy a tisztátalan kívánság megfogan benne, és „bűnt szül”. És ha ez bekövetkezik, sokaknak fájdalmat fog okozni, és Jehova nevére is szégyent hoz. Sokan azért kértek segítséget a vénektől, és fogadták meg a tanácsaikat, mert szerettek volna Jehovának tetszően élni, és a gyülekezet része maradni (Jak 1:15; Zsolt 141:5; Héb 12:5, 6).

HATÁROZD EL, HOGY MEGŐRZÖD AZ ERKÖLCSI TISZTASÁGODAT!

18. Mit határoztál el?

18 Sátán világa egyre mélyebbre süllyed erkölcsileg. Ám Jehova szolgái mindent megtesznek azért, hogy semmi ne szennyezze be a gondolataikat, és hogy megőrizzék az erkölcsi tisztaságukat! Milyen büszke lehet rájuk Jehova! Maradjunk hát közel hozzá, és fogadjuk meg a tanácsait, melyeket a Szaván és a gyülekezeten keresztül nyújt! Ha megőrizzük az erkölcsi tisztaságunkat, boldogok leszünk, és tiszta lelkiismeretünk lehet (Zsolt 119:5, 6). A jövőben pedig, miután Sátán el lesz távolítva, örökké élhetünk egy olyan világban, melyet nem szennyez be többé az ártalmas befolyása.