Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony (tanulmányozásra szánt kiadás)  |  2015. június

Szerette az embereket

Szerette az embereket

„Amiben gyönyörűségemet leltem, az az emberek fiaihoz fűződik” (PÉLD 8:31)

1–2. Mi bizonyítja, hogy Jézus szívből szereti az embereket?

JEHOVA mérhetetlen bölcsessége legteljesebb mértékben az első teremtményében, az elsőszülött fiában tükröződik vissza. Jézus, a megszemélyesített bölcsesség az Atyja mellett volt mint „mestermunkás”. Gondoljunk csak bele, milyen örömmel és megelégedéssel szemlélte, amint Atyja elkészítette az egeket, és meghatározta a föld alapjait. Ám amiben különösképp gyönyörűségét lelte, „az az emberek fiaihoz fűződik” (Péld 8:22–31). Igen, Jézus már a földre jövetele előtt is szerette az embereket.

2 Mivel mélységesen szereti az Atyját és az emberiséget, „megüresítette magát. . ., és emberekhez lett hasonlóvá”, hogy „lelkét váltságul adja cserébe sokakért” (Fil 2:5–8; Máté 20:28). Amikor a földön volt, Isten erőt adott neki ahhoz, hogy csodákat tegyen. A csodái feltárják az emberek iránti szeretetét, és azt is megmutatják, hogy hamarosan milyen nagyszerű dolgokat tesz majd világszerte.

3. Mit fogunk megvizsgálni ebben a cikkben?

 3 Jézus a földön létekor buzgón hirdette „Isten királyságának jó hírét” (Luk 4:43). Tudta, hogy a Királyság fogja megszentelni az Atyja nevét, és oldja majd meg végérvényesen az emberiség problémáit. Szolgálata során újra és újra bizonyítékát adta annak, hogy őszintén törődik az emberi családdal. Ha megvizsgáljuk, milyen csodákat tett az emberek érdekében, még nagyobb várakozással és bizalommal tekintünk majd a jövőbe. Elevenítsünk fel most négyet a csodái közül.

„JEHOVA EREJE VOLT VELE, HOGY GYÓGYÍTSON”

4. Mi történt, amikor Jézus találkozott egy leprás férfival?

4 Jézus legnagyobb részt Galileában végezte a prédikálómunkát. Az egyik galileai városban odament hozzá egy férfi, aki egy szörnyű betegségben, leprában szenvedett (Márk 1:39, 40). A betegsége már annyira előrehaladott stádiumban volt, hogy Lukács, az orvos azt írta róla, hogy elborította a lepra (Luk 5:12). „Amikor [a leprás férfi] meglátta Jézust, arcra borult, és kérve kérte őt: »Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani.«” Afelől semmi kétsége nem volt, hogy Jézus meg tudja gyógyítani, abban viszont nem volt biztos, hogy akar-e segíteni rajta. Hogyan reagált Jézus ebben a szívszorító helyzetben? Milyen érzéseket keltett benne ennek a férfinak a látványa, akit már minden bizonnyal eltorzított a betegsége? Vajon ő is úgy tekintett rá, mint a farizeusok, akik megvetették a leprás embereket? Te hogyan reagáltál volna?

5. Miért akarta Jézus meggyógyítani a leprás férfit?

5 Úgy tűnik, hogy ez a férfi elmulasztott eleget tenni a mózesi törvény előírásának, mely szerint azt kellett volna kiáltania, hogy „tisztátalan, tisztátalan!”. Jézus azonban nem rótta ezt fel neki. Inkább az foglalkoztatta, hogyan segíthetne a férfinak (3Móz 13:43–46). Azt nem tudjuk pontosan, hogy Jézus mit gondolt, azt viszont igen, hogy mit érzett. Annyira megindította ennek a beteg embernek a helyzete, hogy csodát tett. Kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és határozott, ám kedves hangon így szólt hozzá: „Akarom. Tisztulj meg!” Ekkor „azonnal eltűnt róla a lepra” (Luk 5:13). Jehova ereje valóban Jézussal volt, képessé tette őt arra, hogy véghezvigye ezt a csodát, és megmutassa, mennyire szereti az embereket (Luk 5:17).

6. Miért különlegesek azok a csodák, melyeket Jézus hajtott végre, és mire mutatnak rá?

6 Isten erejével Jézus Krisztus sok más, ámulatba ejtő csodát is végrehajtott. Nemcsak a leprát tudta gyógyítani, hanem mindenféle betegséget és fogyatékosságot is. Az ihletett feljegyzés ezt írja: „a sokaság csak ámult, amint látta, hogy a némák beszélnek, a sánták járnak, és a vakok látnak” (Máté 15:31). Jézusnak nem kellett szervátültetést végeznie, ő meg tudta gyógyítani a beteg szerveket és testrészeket. Ráadásul azonnali gyógyulást idézett elő, és arra is képes volt, hogy távolról gyógyítson (Ján 4:46–54). Mire mutatnak rá ezek a bámulatos példák? Arra, hogy Jézus, aki most már királyként uralkodik az égben, nemcsak képes megszűntetni minden betegséget, hanem vágyik  is rá, hogy megtegye. Ha elgondolkodunk azon, mit tett az emberekért, megerősödik a hitünk abban, hogy az új világban teljesedni fog a következő prófécia: „Megszánja az alacsony sorút és a szegényt” (Zsolt 72:13). Igen, Jézusnak szíve vágya, hogy segítsen a szenvedőkön.

„KELJ FEL, VEDD FEL A HORDÁGYADAT, ÉS JÁRJ!”

7–8. Mit tett Jézus, miközben Galileából Júdeába ment?

7 Néhány hónappal a leprás férfi meggyógyítása után Jézus Júdeába ment, hogy ott is hirdesse Isten Királyságának jó hírét. Az üzenete és a kedvessége ezrek szívét érintette meg. Őszintén vágyott rá, hogy megossza a jó hírt a szegényekkel, hogy szabadulást hirdessen a foglyoknak, és bekötözze a megtört szívűeket (Ézs 61:1, 2; Luk 4:18–21).

8 Niszán hónapban Jézus Jeruzsálembe utazott, hogy megünnepelje a pászkát. A város csak úgy nyüzsgött az ünnepre érkező emberek sokaságától. A templomtól északra fekvő Betzata nevű tónál Jézus találkozott egy lebénult férfival.

9–10. a) Miért mentek az emberek a Betzata tóhoz? b) Mit tett Jézus a tónál, és mit tanulhatunk ebből? (Lásd a képet a cikk elején.)

9 A Betzata tóhoz tömegével érkeztek a beteg emberek. Miért mentek oda? Valamilyen oknál fogva abban hittek, hogy ha valaki belép a tóba, amikor a víz felkavarodik, akkor meg fog gyógyulni. Képzeld csak el azt a sok reményvesztett és elkeseredett embert! De hát mi késztette Jézust arra, hogy odamenjen, hiszen ő tökéletes és teljesen egészséges volt! Az emberek iránti szeretete. A tónál odament egy férfihoz, aki hosszabb ideje volt beteg, mint amennyi ideje ő a földön élt. (Olvassátok fel: János 5:5–9.)

10 Megkérdezte tőle, hogy szeretne-e meggyógyulni. A férfi azt válaszolta, hogy igen, de nem lát rá semmi esélyt, mert nincs senki, aki betenné őt a tóba. El tudod képzelni, milyen elkeseredettség tükröződött a szemében? Ekkor Jézus olyasmit kért tőle, ami lehetetlennek tűnt. Ezt mondta neki: „vedd fel a hordágyadat, és járj!” A férfi így is tett, felvette a hordágyát, és járni kezdett. Ez a csoda ízelítő volt abból, hogy mi mindent fog tenni Jézus az új világban. Azt is megmutatja, hogy átérzi az emberek helyzetét. Jézus megkereste azokat, akik segítségre szorultak. A példáját követve továbbra is kutassunk a területünkön azok után, akiket lesújtanak a világban történő események.

„KI ÉRINTETTE MEG A FELSŐRUHÁIMAT?”

11. Hogyan mutat rá a Márk 5:25–34 arra, hogy Jézus együtt érez azokkal, akik betegségben szenvednek?

11 (Olvassátok fel: Márk 5:25–34.) Az asszony már 12 éve szenvedett egy kellemetlen betegségtől, mely az egész életére kihatott, és még a templomba sem mehetett be imádatot bemutatni. Bár „sok orvostól sokat szenvedett, [és] minden vagyonát rájuk költötte”, az állapota csak rosszabb lett. Egy nap elhatározta, hogy Jézus közelébe férkőzik. Átvágott a tömegen, és megérintette a felsőruháját (3Móz 15:19, 25). Jézus érezte, hogy erő áradt ki belőle, és megkérdezte, hogy ki érintette meg. Az asszony  „rémülten és remegve. . . leborult eléje, és elmondta neki a teljes igazságot”. Jézus felismerte, hogy az Atyja, Jehova gyógyította meg az asszonyt, ezért kedvesen így szólt hozzá: „Leányom, a hited gyógyulást szerzett neked. Menj békével, és kínzó betegségedtől megszabadulva légy jó egészségben!”

Jézus csodái azt bizonyítják, hogy ő megérti a gondjainkat, és őszintén törődik velünk (Lásd a 11. és 12. bekezdést.)

12. a) Mit gondolsz Jézusról az eddig megbeszéltek alapján? b) Miben mutatott nekünk példát Jézus?

12 Szívmelengető belegondolni, hogy milyen kedvesen bánt Jézus azokkal, akik betegek voltak. Sátán azt akarja elhitetni velünk, hogy értéktelenek vagyunk, és nem lehet bennünket szeretni. Jézus csodái azonban egyértelműen bizonyítják, hogy ő törődik velünk, és megérti a gondjainkat. Milyen együtt érző királyunk és főpapunk van! (Héb 4:15). Lehet, hogy nem könnyű átéreznünk azoknak a helyzetét, akik valamilyen krónikus betegségben szenvednek, főleg, ha mi még nem voltunk súlyos betegek. De gondoljunk arra, hogy Jézus együtt érzett a betegekkel, noha ő sosem volt beteg. Tegyünk meg mi is minden tőlünk telhetőt, hogy kövessük a példáját! (1Pét 3:8).

„JÉZUS KÖNNYEKRE FAKADT”

13. Mit tár fel Jézus személyiségéről az, hogy feltámasztotta Lázárt?

13 Jézus átérezte az emberek fájdalmát. Amikor látta, hogy mennyire lesújtott másokat Lázár halála, „felsóhajtott, és nyugtalanná vált”, pedig tudta, hogy hamarosan fel fogja támasztani Lázárt. (Olvassátok fel: János 11:33–36.) Jézus nem szégyellte kimutatni az érzéseit. Mindenki láthatta,  hogy mennyire kötődik Lázárhoz és a családjához. Mélységes együttérzése arra indította, hogy az Istentől kapott erejét felhasználva, feltámassza elhunyt barátját (Ján 11:43, 44).

14–15. a) Honnan tudjuk, hogy Jehova szívből vágyik arra, hogy megszűntesse a szenvedést? b) Miért találó az emléksír kifejezés?

14 A Biblia azt írja Jézusról, hogy ő a Teremtő „lényének pontos mása” (Héb 1:3). Tehát Jézus csodái azt bizonyítják, hogy ő is, és az Atyja is vágynak rá, hogy megszűntessék a betegségeket, a fájdalmat és a halált. Nemsokára emberek millióit fogják feltámasztani, hiszen Jézus kijelentette: „eljön az óra, amelyben mindazok, akik az emléksírokban vannak. . . kijönnek” (Ján 5:28, 29).

15 Nagyon találó, hogy Jézus az emléksír kifejezést használta, hiszen a mindenható Isten, aki megteremtette a hatalmas világegyetemet, minden egyes elhunyt személyre emlékszik, és pontosan tudja, milyen jellemvonásaik voltak (Ézs 40:26). És nemcsak tud, hanem akar is emlékezni rájuk. Lázár feltámasztása és a többi feltámadás, melyről a Bibliában olvashatunk, betekintést enged abba, hogy milyen nagyszerű csodáknak lehetünk majd szemtanúi az új világban.

HOGYAN ÉRINTENEK MINKET JÉZUS CSODÁI?

16. Miben lehet részünk, ha hűségesek maradunk?

16 Ha hűségesek maradunk, túlélhetjük a nagy nyomorúságot. Ez lesz minden idők egyik legnagyobb csodája. Nem sokkal Armageddon után még több csodát láthatunk majd. Az emberek meggyógyulnak, és ismét teljesen egészségesek lesznek (Ézs 33:24; 35:5, 6; Jel 21:4). Képzeld csak el, senkinek nem lesz szüksége szemüvegre, botra, mankóra, kerekes székre és hallókészülékre. Jehova tudja, hogy Armageddon túlélőire nagy munka vár, ezért erősnek és egészségesnek kell lenniük. Az lesz a feladatuk, hogy a földet gyönyörű paradicsommá alakítsák (Zsolt 115:16).

17–18. a) Miért hajtott végre Jézus csodákat? b) Miért ér meg minden erőfeszítést, hogy bejussunk Isten új világába?

17 A „nagy sokaság” tagjainak nagyon lelkesítő arról olvasni, hogy Jézus meggyógyította a betegeket (Jel 7:9). Ezek a csodák megerősítik őket abban, hogy a jövőben visszanyerhetik majd az egészségüket. Azt is megmutatják, hogy Isten elsőszülött fia szívből szereti az embereket, és hogy Jehova is mélységesen törődik minden egyes szolgájával (Ján 5:19; 10:11; 15:12, 13).

18 A fájdalom, a szenvedés és a halál ma még mindennapos dolog a világban (Róma 8:22). Ezért is van olyan nagy szükségünk az új világra, ahol Isten ígérete szerint tökéletes egészségnek örvendhetünk majd. A Malakiás 4:2 arról biztosít minket, hogy ugrándozni fogunk örömünkben, amikor megszabadulunk a tökéletlenség fogságából. Bárcsak arra indítana az Isten iránti hálánk és az ígéreteibe vetett hitünk, hogy mindent megtegyünk azért, hogy ott lehessünk az új világban. Mennyire lelkesítő tudni, hogy Jézus csodái megmutatják, milyen nagyszerű áldások várnak az emberiségre a Messiás uralma alatt!