Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Emlékszel rá?

Emlékszel rá?

Figyelmesen olvastad Az Őrtorony legutóbbi számait? Lássuk, tudsz-e válaszolni a kérdésekre.

Vajon a keresztényeknek Jézus Krisztushoz kell imádkozniuk?

Nem. Jézus azt tanította, hogy Jehovához kell imádkoznunk, és ő maga is így tett (Máté 6:6–9; Ján 11:41; 16:23). Ezért Jézus első századi követői szintén Istenhez imádkoztak, és nem Jézushoz (Csel 4:24, 30; Kol 1:3). (1/1, 14. oldal.)

Hogyan készülhetünk fel a Jézus haláláról való évenkénti megemlékezésre?

Egyebek közt úgy, hogy az emlékünnepi időszakban lépést tartunk a bibliaolvasási tervvel, több időt töltünk a szolgálatban, és imával kísérve elgondolkodunk a reménységünkön. (1/15, 14–16. oldal.)

Mi történt azzal a két egyiptomi rabbal, akik elmondták Józsefnek a rejtélyes álmukat?

A pohárnoknak József azt mondta, hogy a fáraó vissza fogja helyezni az állásába. A sütőmester álma pedig azt jelentette, hogy a fáraó ki fogja végeztetni, és oszlopra akasztatja. Mindkettőjükkel az történt, amit József mondott (1Móz 40:1–22). (2/1, 12–14. oldal.)

Milyen meglepetésben volt részük a japán testvéreknek?

Közreadtak egy új, japán nyelvű kiadványt, mely a Máté evangéliumát tartalmazza az Új világ fordítás alapján. Az új kiadványnak nagy sikere van a szolgálatban, sok olyan személy elfogadja, aki nem ismeri a Bibliát. (2/15, 3. oldal.)

Mi segítette elő az első században a jó hír terjedését?

A pax romana viszonylagos békét teremtett. Az első századi tanítványok a jó minőségű utakon mindenhová eljuthattak a birodalomban. A görög nyelv széles körben elterjedt volt, ami hozzájárult ahhoz, hogy a jó hír még azokhoz a zsidókhoz is eljusson, akik szétszóródva éltek a birodalomban. Ezenkívül a római jogrendszer lehetővé tette a jó hír védelmezését. (2/15, 20–23. oldal.)

Miért nem ünneplik meg az igaz keresztények a húsvétot?

Mert Jézus utasítása szerint a követőinek nem a feltámadásáról, hanem a haláláról kell megemlékezniük (Luk 22:19, 20). (3/1, 8. oldal.)

Az utóbbi időben miért esik szó ritkábban bibliai előképekről és ellenképekről a kiadványainkban?

Az Írások utalnak arra, hogy néhány bibliai személy előkép volt. A Galácia 4:21–31-ben találunk erre egy példát. Ám ha a Biblia nem erősíti meg, hogy egy személy, esemény vagy dolog előkép, akkor az a legbölcsebb, ha nem is társítunk hozzá ellenképi megfelelőt. Ehelyett a bibliai beszámolók tanulságaira összpontosítunk (Róma 15:4). (3/15, 17–18. oldal.)

Miért fontos számunkra az a papirusztöredék, melyet egy szemétdombon fedeztek fel, Egyiptomban?

A múlt században rátaláltak egy papirusztöredékre, mely János evangéliumának részleteit tartalmazza. Valószínűleg néhány évtizeddel azután készült, hogy János megírta az evangéliumát, és a tartalma szinte teljesen megegyezik a mai Bibliák szövegével. Ez megerősíti a Biblia hitelességét. (4/1, 10–11. oldal.)

Miért szeretetteljes eljárás a kiközösítés?

Ez a Bibliában körvonalazott eljárás jó eredményhez vezethet (1Kor 5:11–13). Tiszteletet szerez Isten nevének, tisztán tartja a gyülekezetet, és észhez térítheti a helytelenül cselekvőt. (4/15, 29–30. oldal.)