Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Élj összhangban a mintaimával! – 1. rész

Élj összhangban a mintaimával! – 1. rész

„Szenteltessék meg a neved” (MÁTÉ 6:9)

1. Általában hogyan használjuk fel a szolgálatban a Máté 6:9–13-ban olvasható imát?

A MINTAIMÁT nagyon sokan kívülről tudják. A házról házra végzett szolgálatunk közben gyakran utalunk erre az imára, hogy rámutassunk, Isten Királysága egy valódi kormányzat, mely csodálatos változtatásokat fog végrehajtani a földön. Vagy talán megemlítjük a mintaimában szereplő első kérést, hogy rávilágítsunk, Istennek van neve, melyet meg kell szentelni (Máté 6:9).

2. Honnan tudjuk, hogy Jézus nem azt akarta, hogy szóról szóra ismételjük el a mintaima szavait?

2 Vajon azért mondta el Jézus a mintaimát, hogy valahányszor imádkozunk, szóról szóra ismételjük el a szavait, ahogy azt sok keresztény egyházban teszik? Nem. Közvetlenül azelőtt, hogy Jézus elmondta a mintaimát, erre hívta fel a hallgatói figyelmét: „Mikor pedig imádkoztok, ne mondjátok újra meg újra ugyanazt” (Máté 6:7). Amikor egy másik alkalommal megismételte ezt az imát, más szavakat használt  (Luk 11:1–4). Tehát a mintaimával valójában azt tanította meg, hogy mit foglaljunk bele az imáinkba, és milyen sorrendben.

3. Milyen kérdéseket tegyünk fel magunknak, miközben elemezzük a mintaimát?

3 Ebben és a következő cikkben elemezni fogjuk a mintaimát. Közben tedd fel magadnak a következő kérdéseket: Hogyan javíthatok az imáim minőségén? Összhangban élek a mintaima szavaival?

„ÉGI ATYÁNK”

4. Mire emlékeztet minket az „égi Atyánk” megszólítás, és milyen értelemben atyja Jehova azoknak, akiknek földi reménységük van?

4 Jézus nem úgy szólította meg Istent, hogy „égi Atyám”, hanem hogy „égi Atyánk”. Ez arra emlékeztet minket, hogy egy közösséget alkotunk, és mindnyájan testvérek vagyunk (1Pét 2:17). Milyen szívmelengető! A felkent keresztényeket Isten a gyermekeiként fogadja örökbe, és kilátásba helyezi számukra az égi életet. Ezért ők teljes joggal szólíthatják Jehovát az atyjuknak (Róma 8:15–17). De a földi reménységű keresztények is atyjuknak szólítják Jehovát. Tőle kapták az életüket, és Jehova velük is szeretettel törődik. Ők azután lesznek Isten gyermekei, miután tökéletessé válnak, és bizonyítják a Jehova iránti hűségüket a végső próbában (Róma 8:21; Jel 20:7, 8).

5–6. Mi a legszebb ajándék, amit a szülők a gyermekeiknek adhatnak, és hogyan tekintsék ezt az ajándékot a gyermekek? (Lásd a képet a cikk elején.)

5 A legértékesebb, amit a szülők a gyermekeiknek adhatnak az, hogy megtanítják őket imádkozni, és segítenek nekik úgy tekinteni Jehovára, mint szerető égi Atyjukra. Egy testvér, aki körzetfelvigyázóként szolgál a Dél-afrikai Köztársaságban, ezt mondja: „Attól a naptól kezdve, hogy megszülettek a lányaink, minden este imádkoztam velük, kivéve persze, ha el kellett utaznom. Gyakran elmondják, hogy arra ugyan nem emlékeznek, mit mondtam az esti imákban, de arra igen, hogy az égi Atyánkkal való meghitt beszélgetések nyugalommal és biztonságérzettel töltötték el őket. Amint megtanultak beszélni, kértem őket, hogy hangosan imádkozzanak, hogy hallhassam, ahogy elmondják a gondolataikat és az érzéseiket Jehovának. Így megtudhattam mi van a szívükben, és megtaníthattam nekik, hogy azokért a fontos dolgokért is imádkozni kell, melyeket a mintaima tartalmaz.”

6 Ahogy a testvér lányai felcseperedtek, egyre szorosabb lett a kapcsolatuk Jehovával. Most mindketten boldog házasságban élnek, és a férjükkel együtt a teljes idejű szolgálatban vannak. A legszebb ajándék tehát, amit a szülők a gyermekeiknek adhatnak az, hogy segítenek nekik Jehova barátaivá válni. Azután persze már a gyermekeken múlik, hogy jó kapcsolatban maradnak-e Istennel. Ehhez meg kell tanulniuk szeretni Isten nevét, és a legmélyebb tisztelettel gondolni rá (Zsolt 5:11, 12; 91:14).

„SZENTELTESSÉK MEG A NEVED”

7. Milyen megtiszteltetésben van része Isten népének, de mire kötelezi ez őket?

7 Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ismerhetjük és viselhetjük Isten nevét (Csel 15:14; Ézs 43:10). Amikor imádkozunk, ezt kérjük égi Atyánktól: „szenteltessék meg a neved.” Ezzel összhangban azért is imádkozhatunk, hogy  Jehova segítsen nekünk, nehogy olyasmit mondjunk vagy tegyünk, ami szégyent hozna szent nevére. Ne legyünk olyanok, mint némelyek az első században, akik nem aszerint éltek, amit tanítottak másoknak. Pál ezt írta róluk: „az Isten nevét miattatok káromolják a nemzetek között” (Róma 2:21–24).

8–9. Mondj egy példát arra, hogy Jehova megáldja azokat, akiknek elhatározásuk, hogy tiszteletet szereznek a nevének.

8 Mindent meg kell tennünk azért, hogy tiszteletet szerezzünk Isten nevének. Egy Norvégiában élő testvérnő, aki a férje halála után magára maradt a kétéves kisfiával, így emlékszik vissza: „Ez nagyon nehéz időszak volt az életemben. Mindennap, szinte minden órában azért imádkoztam Jehovához, hogy meg tudjam őrizni az érzelmi egyensúlyomat, nehogy olyasmit tegyek vagy olyan döntést hozzak, amivel okot adnék Sátánnak arra, hogy gúnyolhassa Jehovát. Szerettem volna mindent megtenni azért, hogy tiszteletet szerezzek Jehova nevének, és hogy a fiam találkozhasson az apukájával a paradicsomban” (Péld 27:11).

9 Vajon meghallgatta Jehova a testvérnő önzetlen szavait? Igen. A testvérnő sok erőt merített abból, hogy rendszeresen kapcsolatot ápolt a hittársaival, akik törődtek vele, és segítették őt. Öt évvel később hozzáment egy felvigyázóhoz. A fia, aki ma már húszéves, megkeresztelt testvér. A testvérnő ezt mondja: „Annyira hálás vagyok a férjemnek, hogy segített felnevelni a fiamat!”

10. Hogyan lesz Isten neve végérvényesen megszentelve?

10 Hogyan lesz Isten neve végérvényesen megszentelve és megtisztítva minden gyalázattól? Ennek érdekében Jehovának el kell távolítania mindenkit, aki szándékosan elutasítja az uralmát. (Olvassátok fel: Ezékiel 38:22, 23.) Ezt követően az emberek fokozatosan tökéletessé válnak majd. Mennyire várjuk azt az időt, amikor minden értelmes teremtmény szentnek fogja tartani Jehova nevét! Akkor végre „Isten [lesz] minden mindenkinek” (1Kor 15:28).

„JÖJJÖN EL A KIRÁLYSÁGOD”

11–12. Mit ismertek fel az igaz keresztények a XIX. század vége felé?

11 Mielőtt Jézus felment az égbe, az apostolok ezt kérdezték tőle: „Uram, ebben az időben állítod helyre Izraelnek a királyságot?” Jézus válaszából kiderül, hogy akkor még nem jött el az ideje annak, hogy megtudják, mikor kezd majd uralkodni Isten Királysága. Azt mondta nekik, hogy összpontosítsanak inkább a prédikálómunkára. (Olvassátok fel: Cselekedetek 1:6–8.) Mindamellett Jézus arra buzdította a követőit, hogy várakozással tekintsenek előre a Királyság eljövetelére. Ezért imádkoznak a keresztények az apostolok ideje óta a Királyság eljöveteléért.

12 Amikor elközeledett az ideje annak, hogy Jézus Krisztus mint király uralkodni kezdjen az égben, Jehova segített a népének felismerni, hogy pontosan mikor fog erre sor kerülni. 1876-ban Charles Taze Russell megjelentetett egy cikket a The Bible Examiner című folyóiratban, „A pogányok ideje – mikor ér véget?” címmel. Ebben a cikkben rámutatott, hogy a Dániel próféciájában található „hét idő” nem más, mint a Jézus által említett „nemzetek meghatározott  ideje”, és 1914-ben fog véget érni (Dán 4:16; Luk 21:24). *

13. Mi történt 1914-ben, és mit bizonyítanak azóta a világesemények?

13 1914-ben háború tört ki Európában, ami aztán az egész világra kiterjedt. Az 1918-ig tartó háború következtében súlyos éhínségek pusztítottak, és egy influenzajárvány is kitört, amely több ember életét oltotta ki, mint maga a háború. Ezzel elkezdett beteljesedni a jel, amely Jézusnak, a föld új királyának a láthatatlan jelenlétét jelzi (Máté 24:3–8; Luk 21:10, 11). Cáfolhatatlan bizonyítékok szólnak amellett, hogy 1914-ben az Úr Jézus Krisztus „koronát [kapott], és kivonult győztesen. . . hogy teljessé tegye győzelmét” (Jel 6:2). Hogy megtisztítsa az eget Sátántól és a démonaitól, háborút indított ellenük, és a föld közelébe vetette őket. Azóta az emberiség tapasztalja azt, amit a Biblia ír: „Jaj a földnek és a tengernek, mert lejött hozzátok az Ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy rövid ideje van” (Jel 12:7–12).

14. a) Miért fontos továbbra is imádkoznunk Isten Királyságának az eljöveteléért? b) Milyen munkában vehetünk részt?

14 A Jelenések 12:7–12-ben leírt prófécia rámutat, hogy miért sújtják szörnyű csapások az emberiséget azóta, hogy Isten Királysága létrejött. Bár Jézus már  uralkodik az égben, a föld még mindig Sátán uralma alatt áll. Egészen addig, amíg Jézus teljessé nem teszi a győzelmét, és el nem távolítja a földről a gonoszokat, imádkozni fogunk Isten Királyságának az eljöveteléért, és az imáinkkal összhangban buzgón hirdetjük a Királyságot. Ezzel beteljesítjük Jézus próféciáját: „a királyságnak ezt a jó hírét prédikálni fogják az egész lakott földön tanúságul minden nemzetnek, és akkor jön el a vég” (Máté 24:14).

„LEGYEN MEG AZ AKARATOD. . . A FÖLDÖN”

15–16. Hogyan élhetünk összhangban azzal a kéréssel, hogy legyen meg Isten akarata a földön?

15 Mintegy 6000 évvel ezelőtt Isten megvalósította a földre vonatkozó akaratát, ezért mondhatta azt, amikor letekintett az égből, hogy minden „nagyon jó” (1Móz 1:31). De Sátán lázadását követően csak viszonylag kevesen cselekedték Isten akaratát a földön. Napjainkban viszont már nyolcmillióan szolgálják Jehovát. Ők nem csupán imádkoznak azért, hogy legyen meg Isten akarata a földön, hanem összhangban is élnek az imáikkal. Ezt azzal mutatják ki, hogy Istennek tetszően élnek, és szorgalmasan végzik a tanítványképző munkát.

Segítesz a gyermekeidnek összhangban élni azzal a kéréssel, hogy legyen meg Isten akarata a földön? (Lásd a 16. bekezdést.)

16 Például egy testvérnő, aki 1948-ban keresztelkedett meg, és misszionáriusként szolgált Afrikában, ezt mondja: „Gyakran imádkozok azért, hogy minden juhszerű ember megismerhesse Jehovát, még mielőtt túl késő lenne. Ezenkívül bölcsességet kérek Jehovától, hogy tanúskodás közben az emberek szívére tudjak hatni. Azért is imádkozok, hogy Jehova áldja meg minden erőfeszítésünket, amit azokért a juhocskákért teszünk, akiket már megtaláltunk.” Nem is csoda, hogy ez a 80 éves testvérnő már sokaknak tudott segíteni, hogy Jehova barátaivá váljanak. Biztosan te is ismersz olyan idős személyeket, akik buzgón cselekszik Isten akaratát. (Olvassátok fel: Filippi 2:17.)

17. Hogyan érzel azzal kapcsolatban, amit Jehova a jövőben az emberekért és a földért fog tenni?

17 Mindaddig, amíg Jehova el nem távolítja az ellenségeit a földről, imádkozni fogunk, hogy legyen meg az akarata. A föld paradicsommá lesz alakítva, és milliárdok fognak feltámadni. Jézus ezt mondta: „Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik az emléksírokban vannak, hallani fogják [az én hangomat], és kijönnek” (Ján 5:28, 29). Milyen csodálatos lesz viszontlátni az elhunyt szeretteinket! Isten „letöröl [majd] minden könnyet” a szemünkről (Jel 21:4). A feltámadók többsége olyan személy lesz, aki úgy halt meg, hogy soha nem hallott Jehováról és Jézusról, ezért nevezik őket „igazságtalanoknak”. Nagy megtiszteltetés lesz tanítani őket Isten akaratáról, hogy így esélyt kaphassanak az örök életre (Csel 24:15; Ján 17:3).

18. Mire van leginkább szüksége az emberiségnek?

18 A béke és a harmónia csak úgy állhat helyre a világegyetemben, ha Jehova a Királysága által megszenteli a nevét. Ezért az emberiségnek leginkább arra van szüksége, hogy Jehova teljesítse a mintaimában megfogalmazott első három kérést. A mintaimában szereplő másik négy fontos kérésről a következő cikkben lesz szó.

^ 12. bek. A Mit tanít valójában a Biblia? című könyv 215–218. oldalán olvashatsz arról, hogy honnan tudjuk, hogy a messiási Királyság 1914-ben jött létre.