Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony (tanulmányozásra szánt kiadás)  |  2015. május

Vigyázz, Sátán fel akar falni!

Vigyázz, Sátán fel akar falni!

„Legyetek éberek. Ellenségetek, az Ördög, fel-alá jár, mint egy ordító oroszlán, és azon igyekszik, hogy felfaljon valakit” (1PÉT 5:8)

1. Hogyan vált Isten egyik szellemfia Sátánná?

EGYKOR jó kapcsolatban volt Jehovával. De aztán helytelen kívánság született meg benne. Sóvárogni kezdett az után, hogy az emberek őt imádják. Ahelyett, hogy elhessegette volna ezt a kívánságot, addig dédelgette magában, míg végül bűnt követett el (Jak 1:14, 15). Ez a szellemteremtmény Sátánként vált ismertté. „Nem állt erősen az igazságban”, fellázadt Jehova ellen, és „a hazugság atyja” lett (Ján 8:44).

2–3. Mit tár fel Jehova legfőbb ellenségéről a „Sátán”, „Ördög”, „kígyó” és „sárkány” kifejezés?

2 Sátán a lázadása óta Jehova legfőbb ellensége, és az emberiséget is gyűlöli. Hogy mennyire elvetemült, azt jól mutatják azok a kifejezések, amelyekkel a Biblia utal rá. A „Sátán” szó például azt jelenti, hogy ’ellenálló’. Igen, ez a gonosz szellemteremtmény megveti Isten uralmát, és agresszívan harcol ellene. Semmit sem szeretne jobban, mint hogy Isten uralma véget érjen.

3 A Jelenések 12:9 „Ördögnek” is nevezi őt. Ez a szó pedig azt jelenti, hogy ’rágalmazó’. Erről eszünkbe juthat, hogy Sátán bemocskolta Jehova nevét, hazugnak nevezve őt. „Az őskígyó” kifejezésről az a tragikus nap juthat eszünkbe, melyen  Sátán a kígyót felhasználva, félrevezette Évát. „A nagy sárkány” kifejezés pedig egy félelmetes szörny képét idézheti fel bennünk. Ez a szókép nagyon is találó, mert Sátán dühödten próbálja meghiúsítani Jehova szándékát, és elpusztítani a népét.

4. Mit fogunk megvizsgálni ebben a cikkben?

4 Jól látszik tehát, hogy Sátán óriási veszélyt jelent ránk nézve. Nem véletlenül figyelmeztet bennünket a Biblia a következőkre: „Maradjatok meggondoltak, legyetek éberek. Ellenségetek, az Ördög, fel-alá jár, mint egy ordító oroszlán, és azon igyekszik, hogy felfaljon valakit” (1Pét 5:8). Ennek fényében vizsgáljunk most meg hármat Sátán jellemvonásai közül. Látni fogjuk, hogy mennyire fontos résen lennünk, hiszen Sátán kegyetlen ellensége Jehovának és a népének.

HATALMAS EREJE VAN

5–6. a) Milyen példák mutatják, hogy a szellemteremtmények „hatalmas erejűek”? b) Mit jelent az, hogy Sátánnak „megvannak az eszközei, hogy halált okozzon”?

5 Az angyalok „hatalmas erejűek” (Zsolt 103:20). Ezek a szellemteremtmények magasabb rendűek, mint mi, ezért intelligensebbek és erősebbek nálunk. A hűséges angyalok természetesen jó cél érdekében használják fel az erejüket. Például Jehova egyik angyala egyszer lesújtott 185 000 ellenséges asszír katonára. Egyetlen embernek ez lehetetlen lett volna, és még egy egész hadseregnek is feladta volna a leckét (2Kir 19:35). Egy másik alkalommal egy angyal az emberfeletti erejét és képességeit felhasználva, kiszabadította Jézus apostolait a börtönből. Kinyitotta az ajtókat, kiengedte az apostolokat, majd visszazárta az ajtókat, úgy, hogy a közelben álló őrök semmit sem vettek észre (Csel 5:18–23).

6 A hűséges angyalokkal ellentétben Sátán arra használja fel emberfeletti erejét, hogy ártson másoknak. És milyen nagy ereje és hatalma van! A Szentírás e világ uralkodójának és istenének nevezi (Ján 12:31; 2Kor 4:4). Sőt, azt is feltárja, hogy Sátánnak, az Ördögnek „megvannak az eszközei, hogy halált okozzon” (Héb 2:14). Ez nem jelenti azt, hogy közvetlenül Sátán okozza minden ember halálát. A gyilkos szemléletmódja azonban áthatja az egész világot. Továbbá a bűn és a halál azért terjedt át minden emberre, mert Éva elhitte Sátán hazugságát, és Ádám szembeszegült Isten parancsával (Róma 5:12). Ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy az Ördögnek „megvannak az eszközei, hogy halált okozzon”. Sátán valóban az, aminek Jézus nevezte őt: „emberölő” (Ján 8:44). Nyilvánvaló hát, hogy hatalmas erejű ellenséggel nézünk szembe!

7. Mi mutatja, hogy a démonok is hatalmas erejűek?

7 Azzal, hogy ellenállunk Sátánnak, tulajdonképpen azokkal is szembekerülünk, akik mellé álltak, és szintén fellázadtak Jehova uralma ellen. Sátánhoz sok angyal csatlakozott a lázadásban, akiket a Biblia démonoknak nevez (Jel 12:3, 4). Nekik is emberfeletti erejük van, ami abból is látszik, hogy sokakat gyötörtek és kínoztak (Máté 8:28–32; Márk 5:1–5). Sose becsüljük alá a gonosz angyalok és a démonok uralkodójának erejét (Máté 9:34). Jehova segítsége nélkül esélyünk sem lenne Sátánnal szemben.

KÖNYÖRTELEN

8. a) Mi Sátán célja? (Lásd a képet a cikk elején.) b) Szerinted hogyan tükrözi vissza ez a világ Sátán könyörtelenségét?

8 Péter apostol egy ordító oroszlánhoz hasonlította Sátánt. Egy forrásmű szerint  az a görög szó, melyet úgy adnak vissza, hogy „ordít”, egy kiéhezett vadállat üvöltésére utal. Milyen találóan fejezi ez ki Sátán könyörtelenségét. Noha az egész világ a hatalmában van, ez nem elég neki. Újabb áldozatokra fáj a foga (1Ján 5:19). Számára a világ csak „előétel”, a „főfogás” pedig a felkentek maradéka és társaik, a más juhok (Ján 10:16; Jel 12:17). Eltökélt szándéka, hogy felfalja Jehova népét. Mi sem bizonyítja jobban a könyörtelenségét, mintsem az, hogy az első századtól fogva egészen napjainkig kegyetlen üldözést szít Krisztus követői ellen.

9–10. a) Hogyan próbálta Sátán meghiúsítani Isten Izraellel kapcsolatos szándékát? (Mondj példákat!) b) Miért vette célba Sátán az ókori Izrael nemzetét? c) Szerinted mit érez az Ördög, amikor Jehova egyik szolgája súlyos bűnt követ el?

9 Sátán könyörtelensége abban is megmutatkozik, hogy nem érez szánalmat azok iránt, akiket fel akar falni. Egy kiéhezett oroszlánnak sem esik meg a szíve a kiszemelt áldozatán, és nem érez bűntudatot, miután megölte. Mit gondolsz, mit érzett Sátán, amikor az izraeliták bűnbe estek? Például amikor arról olvasol, hogy milyen tragikus következménye lett Zimri szexuális erkölcstelenségének vagy Géházi kapzsiságának, látod magad előtt, milyen elégedetten ujjong az Ördög a diadala felett? (4Móz 25:6–8, 14, 15; 2Kir 5:20–27).

Sátán csak úgy repes örömében, amikor Jehova egyik szolgája súlyos bűnt követ el (Lásd a 10. bekezdést.)

10 Sátán nem véletlenül vette célba az ókori izraelitákat. Gondolj csak arra, hogy Izrael nemzetéből kellett származnia a Messiásnak, aki majd szétzúzza Sátán fejét, és igazolja, hogy Jehovának joga van uralkodni (1Móz 3:15). Sátán mindent megtett, hogy az izraeliták bűnbe essenek, és elveszítsék Jehova kegyét. Ne gondold, hogy Sátán egy pillanatra is megsajnálta Dávidot, aki házasságtörést követett el, vagy együtt érzett Mózessel, aki a vétke miatt nem mehetett be az ígéret földjére. Az Ördög kifejezetten örül, amikor Isten szolgái súlyos bűnt követnek el, mert ilyenkor győztesnek érzi magát, és gúnyolhatja Jehovát (Péld 27:11).

11. Mi lehetett az oka annak, hogy Sára Sátán célpontjává vált?

 11 Sátán különösen nagy gyűlölettel volt azok iránt, akik azt az ígéretet kapták, hogy a Messiás az ő leszármazottjuk lesz. Figyeld meg például, mi történt nem sokkal azután, hogy Isten ezt ígérte Ábrahámnak: „nagy nemzetté teszlek” (1Móz 12:1–3). Mialatt Ábrahám és Sára Egyiptomban voltak, a fáraó a házába vitette Sárát, nyilvánvalóan azért, hogy feleségül vegye. Jehova azonban közbelépett, és megszabadította Sárát ebből a nehéz helyzetből. (Olvassátok fel: 1Mózes 12:14–20.) Nem sokkal Izsák születése előtt hasonló helyzet állt elő Gérárban (1Móz 20:1–7). Vajon Sátán irányította az eseményeket a háttérből? Talán abban bízott, hogy Sára, aki hátrahagyta a gazdag Ur városát, és sátorban lakott, kísértésbe esik majd a fáraó vagy Abimélek fényűző palotáinak láttán? Vagy azt remélte, hogy Sára házasságtörő házasságra lép, elárulva ezzel a férjét és Jehovát? A Biblia nem beszél erről, abban viszont biztosak lehetünk, hogy az Ördög nagyon örült volna, ha Sára méltatlanná válik arra, hogy a megígért mag ősanyja legyen. Egy csöppnyi bűntudata sem lett volna, ha ennek az istenfélő asszonynak tönkremegy a házassága, odalesz a hírneve, és megromlik az Istennel ápolt kapcsolata. Mennyire könyörtelen Sátán!

12–13. a) Hogyan nyilvánult meg Sátán könyörtelensége Jézus születése után? b) Szerinted hogyan tekint ma Sátán azokra a fiatalokra, akik szeretik Jehovát?

12 Évszázadokkal Ábrahám napjai után megszületett Jézus. De Sátán nem egy elragadó, bájos kisbabát látott benne. Nagyon is jól tudta, hogy ha felnő, ő lesz a megígért Messiás. Igen, Jézus volt Ábrahám magvának az elsődleges része, aki lerontja majd „az Ördög munkáit” (1Ján 3:8). Vajon Sátán szerint egy kisbaba megölése túlmegy minden határon? Nem, neki nincsenek elvei. Ezért nem is várt sokáig azzal, hogy Jézus életére törjön.

13 Amikor Heródes király megtudta az asztrológusoktól, hogy megszületett „a zsidók királya”, éktelen haragra gerjedt, és elhatározta, hogy megöli a gyermeket (Máté 2:1–3, 13). Ennek érdekében parancsba adta, hogy Betlehemben és a környékén öljenek meg minden kétéves vagy annál fiatalabb kisfiút. (Olvassátok fel: Máté 2:13–18.) Ám Jézus megmenekült. Mit árul el ez a borzalmas mészárlás az ellenségünkről, Sátánról? Nyilvánvaló, hogy egyáltalán nem számít neki az emberek élete, még a pici gyermekeken sem esik meg a szíve. Ő valóban olyan, mint „egy ordító oroszlán”. Sose feledjük hát, hogy mennyire könyörtelen!

A MEGTÉVESZTÉS MESTERE

14–15. Hogyan vakítja meg Sátán „a nem hívők elméjét”?

14 Sátán csak úgy tudja elérni, hogy az emberek elforduljanak a szeretet Istenétől, Jehovától, ha félrevezeti őket (1Ján 4:8). Megakadályozza, hogy tudatára ébredjenek a „szellemi szükségletüknek”, vagyis hogy felismerjék, hogy szükségük van Istenre (Máté 5:3). Megvakítja „a nem hívők elméjét, hogy ne ragyogjon át a Krisztusról, az Isten képmásáról szóló dicsőséges jó hír megvilágosító fénye” (2Kor 4:4).

15 Sátán egyik leghatékonyabb eszköze a hamis vallás. Milyen elégedett lehet, amikor azt látja, hogy az emberek az őseiket, a természetet vagy az állatokat  imádják. Neki mindegy, hogy kit vagy mit istenítenek, csak ne Jehovát imádják, „aki kizárólagos odaadást vár el” (2Móz 20:5). Sokan, akik abban a hiszemben vannak, hogy helyénvalóan imádják Istent, hamis tanításokban hisznek, és hiábavaló szertartásokat gyakorolnak. Ők is olyan sajnálatra méltó helyzetben vannak, mint azok, akiket Jehova így kérlelt: „Miért költitek a pénzt arra, ami nem kenyér, és miért fáradoztok azért, ami nem elégít meg? Figyelmesen hallgassatok engem, és egyétek, ami jó, találjon lelketek gyönyörűséget a kövér eledelekben” (Ézs 55:2).

16–17. a) Miért mondta ezt Jézus Péternek: „Távozz tőlem, Sátán!” b) Hogyan érheti el Sátán, hogy elveszítsük az éberségünket?

16 Sátán olykor még Jehova buzgó szolgáit is be tudja csapni. Például figyeld meg, mi történt, amikor Jézus elmondta a tanítványainak, hogy az ellenségei meg fogják ölni. Péter apostol félrevonta Jézust, és nyilvánvalóan jó szándékkal, ezt mondta neki: „Kedvezz magadnak, Uram; semmiképpen sem lesz ez a sorsod.” Jézus határozottan így válaszolt: „Távozz tőlem, Sátán!” (Máté 16:22, 23). Miért nevezte Pétert Sátánnak? Jézus nagyon is tisztában volt azzal, mi vár rá. Már csak egy kis idő választotta el attól, hogy váltságul adja az életét, és hazugnak bizonyítsa az Ördögöt. Ebben a kritikus helyzetben nem kedvezhetett magának, nem veszíthette el az éberségét. Pedig Sátán épp ennek örült volna a legjobban.

17 Mi is egy kritikus időszakban élünk, hiszen már nagyon közel van ennek a világrendszernek a vége. Sátánnak az a célja, hogy elfeledkezzünk erről, és elveszítsük az éberségünket. Azt szeretné, hogy kedvezzünk magunknak, és önmegvalósításra törekedjünk. De ne hagyjuk magunkat félrevezetni, hanem hallgassunk Jézusra, aki ezt mondta: „Kitartóan virrasszatok”! (Máté 24:42). Ne higgyük el Sátánnak azt a hazugságát, hogy a vég még nagyon messze van, vagy hogy soha nem is jön el!

18–19. a) Mit akar elhitetni velünk Sátán? b) Hogyan segít nekünk Jehova, hogy meggondoltak és éberek maradjunk?

18 Sátán egy másik módon is meg akar téveszteni minket. El akarja hitetni velünk, hogy nem vagyunk méltók Isten szeretetére, és megbocsáthatatlanok a bűneink. De ez hazugság! Elvégre ki az, aki tényleg méltatlan Isten szeretetére? Sátán. És ki az, akinek tényleg nem lehet megbocsátani? Sátán. Minket azonban erről biztosít a Biblia: „nem igazságtalan az Isten, hogy elfelejtkezzen a munkátokról és a szeretetről, amelyet neve iránt tanúsítottatok” (Héb 6:10). Igen, Jehova értékeli, hogy igyekszünk neki tetszően élni, és nem hiábavaló a neki végzett szolgálatunk. (Olvassátok fel: 1Korintusz 15:58.) Ne hagyjuk, hogy Sátán rászedjen minket a hazugságaival!

19 Ahogy láttuk, Sátán hatalmas erejű, könyörtelen és a megtévesztés mestere. Hogyan győzhetünk le egy ilyen félelmetes ellenséget? Csakis Jehova segítségével. Isten Szava feltárja Sátán módszereit, ezért „nem vagyunk tudatlanságban a fondorkodásai felől” (2Kor 2:11). Ha ismerjük a taktikáit, könnyebb lesz meggondoltnak és ébernek maradnunk. De nem elég csupán tudnunk, milyen taktikái vannak. A Biblia erre int minket: „álljatok ellen az Ördögnek, és elmenekül tőletek” (Jak 4:7). A következő cikk három területet vizsgál meg, és rámutat, hogy hogyan nyerhetjük meg a Sátán elleni harcot.