Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Olvasók kérdései

Olvasók kérdései

Ki az Ezékiel könyvében említett magógi Góg?

A kiadványaink sok éven át úgy magyarázták, hogy Sátán, az Ördög a magógi Góg, és azután kapta ezt a nevet, miután kivetették az égből. Mire alapoztuk ezt? Arra, hogy a Jelenések könyve szerint az Isten népe elleni globális támadást Sátán, az Ördög fogja vezetni (Jel 12:1–17). Vagyis úgy gondoltuk, hogy a „Góg” kifejezés egy másik prófétai neve Sátánnak.

Ám ez a magyarázat több kérdést is felvet. Gondoljunk például arra, hogy Jehova ezt mondja Gógnak, amikor a pusztulásáról beszél: „Ragadozó madaraknak. . . és a mező vadjainak adlak eledelül” (Ez 39:4). Azután még ezt is hozzáteszi: „ez történik majd azon a napon: helyet adok ott Gógnak, sírhelyet Izraelben. . . Ott fogják eltemetni Gógot és egész sokaságát” (Ez 39:11). De hogyan ehetnek meg ragadozó madarak és vadak egy szellemteremtményt? Hogy temethetik el Sátánt a földön? A Biblia egyértelműen rámutat, hogy Sátánt nem fogják felfalni, és nem is fogják eltemetni, hanem a mélységbe vetik 1000 évre (Jel 20:1, 2).

A Szentírásból azt is megtudjuk, hogy amikor letelik az 1000 év, Sátánt elengedik a mélységből, és „kimegy [majd], hogy félrevezesse a föld négy sarkán levő nemzeteket, Gógot és Magógot, hogy egybegyűjtse őket a háborúra” (Jel 20:8). De hogy vezetheti félre Sátán Gógot, ha ő maga Góg? Tehát a „Góg” kifejezés sem Ezékiel próféciájában, sem a Jelenések könyvében nem Sátánra utal.

Akkor hát ki a magógi Góg? Hogy megtudjuk a választ, meg kell vizsgálnunk, hogy a Szentírás szerint ki fogja megtámadni Isten népét. A Biblia nemcsak a magógi Góg támadásáról beszél, hanem az északi királynak, valamint a föld királyainak a támadásáról is (Ez 38:2, 10–13; Dán 11:40, 44, 45; Jel 17:14; 19:19). Vajon ezek különböző támadásokra utalnak? Nem valószínű. Úgy tűnik, hogy a Biblia ugyanarra a támadásra utal, csak más elnevezéssel. Miből következtethetünk erre? Abból, hogy a Szentírás szerint a föld összes nemzete részt vesz majd abban a végső támadásban, amely kirobbantja Armageddon háborúját (Jel 16:14, 16).

 Ha összevetjük azokat a bibliaverseket, melyek az Isten népe elleni végső támadásról szólnak, nyilvánvalóvá válik, hogy a „magógi Góg” kifejezés nem Sátánra utal, hanem egy nemzetekből álló szövetségre. Vajon „az északi király” áll majd ennek a szövetségnek az élén? Bár ezt nem jelenthetjük ki teljes bizonyossággal, úgy tűnik, hogy ez az elképzelés összhangban van azzal, amit Jehova Gógról mond: „Bizony eljössz majd helyedről, észak legtávolabbi részeiről sok nép kíséretében; mindnyájan lovon nyargalnak, nagy gyülekezet, népes hadsereg” (Ez 38:6, 15).

Hasonlóképpen Dániel próféta, aki egy időben élt Ezékiellel, ezt írta az északi királyról: „hírek jönnek napkeletről és északról, amelyek megzavarják, és nagy haraggal előretör, hogy sokakat megsemmisítsen, és pusztulásra adjon. Felállítja palotaszerű sátrait a nagy tenger és a Dicsőség szent hegye között; őt magát pedig utoléri a vég, és nem lesz, aki segítsen rajta” (Dán 11:44, 45). Látható, hogy Dániel leírása nagyon hasonlít ahhoz, amit Ezékiel könyve mond Gógról (Ez 38:8–12, 16).

Mi fog történni az Isten népe elleni utolsó támadást követően? Dániel ezt is leírja: „abban az időben [Armageddonkor] feláll Mihály [Jézus Krisztus], a nagy fejedelem, aki [1914 óta] a te néped fiaiért áll. És olyan nyomorúságos idő lesz [a nagy nyomorúság], amilyen egészen addig még nem volt, mióta nemzet létezik. Abban az időben a te néped megmenekül, mindenki, aki be van írva a könyvbe” (Dán 12:1). A Jelenések 19:11–21 szintén beszámol arról, hogy mit fog tenni Jézus abban az időben.

De vajon kire utal a Jelenések 20:8-ban olvasható „Góg és Magóg” kifejezés? Mindazokra, akik az 1000 év végén, a végső próba során fellázadnak majd Jehova ellen, és megtámadják a népét. Bennük is ugyanolyan gyűlölet lesz, mint a magógi Gógban, aki azokat a nemzeteket jelképezi, amelyek a nagy nyomorúság végső szakaszában fogják megtámadni Isten népét. Mindkét csoportra ugyanaz az ítélet vár: örök pusztulás (Jel 19:20, 21; 20:9). Találóan utal hát a Biblia a „Góg és Magóg” kifejezéssel azokra, akik az 1000 év végén fel fognak lázadni.

Isten Szavának szorgalmas tanulmányozóiként izgatottan várjuk, hogy ki fogja a közeljövőben betölteni „az északi király” szerepét. De bárki is áll majd a nemzetekből álló szövetségnek az élén, két dologban biztosak vagyunk: 1. A magógi Góg és a seregei vereséget fognak szenvedni, és el lesznek pusztítva. 2. A királyunk, Jézus Krisztus meg fogja menteni Isten népét, és bevezeti az új világba, ahol béke és valódi biztonság lesz (Jel 7:14–17).