Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony (tanulmányozásra szánt kiadás)  |  2015. március

Kitartóan fogsz virrasztani?

Kitartóan fogsz virrasztani?

„Kitartóan virrasszatok hát, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát” (MÁTÉ 25:13)

1–2. a) Mit tárt fel Jézus az utolsó napokról? b) Milyen kérdéseket fogunk megvizsgálni?

AZ OLAJFÁK HEGYÉN, ahonnan jó kilátás nyílik a jeruzsálemi templomra, Péter, András, Jakab és János feszült figyelemmel hallgatják Jézust, amint elmondja az egyik legizgalmasabb próféciáját. Jézus, látva maga előtt a távoli jövőt, részletesen feltárja nekik, hogy mi fog történni ennek a gonosz világnak az utolsó napjaiban, amikor már uralkodni fog Isten Királyságának a királyaként. Elmondja nekik, hogy ebben a jelentőségteljes időben „a hű és értelmes rabszolga” fogja őt képviselni a földön, és ez a szolga időszerű szellemi táplálékról fog gondoskodni a követői számára (Máté 24:45–47).

2 Majd ugyanennek a próféciának a részeként Jézus elmondja a tíz szűzről szóló példázatot. (Olvassátok fel: Máté 25:1–13.) Vizsgáljuk most meg a következő kérdéseket: 1. Mi a példázat mondanivalója? 2. Hogyan alkalmazzák a hűséges felkentek a példázatban rejlő tanácsot, és mi ennek az eredménye? 3. Hogyan meríthetünk hasznot egyénenként Jézus példázatából?

 MI A PÉLDÁZAT MONDANIVALÓJA?

3. Milyen megközelítéssel magyarázták korábban a kiadványaink a tíz szűzről szóló példázatot, és valószínűleg mihez vezetett ez?

3 Ahogyan az előző cikk kifejtette, a hű rabszolga ma már más megközelítéssel vizsgálja a bibliai beszámolókat. Most sokkal inkább a bibliai történetek gyakorlati értéke, semmint a jelképes vagy a prófétai értelme kap hangsúlyt. Vegyük például a tíz szűzről szóló példázatot. Korábban a kiadványaink a lámpáknak, az olajnak, a tartóedényeknek és más apróbb részleteknek is jelképes értelmet tulajdonítottak. Lehetséges, hogy túl nagy hangsúly került a részletekre, és emiatt elterelődött a figyelem a példázat egyszerű, ám létfontosságú mondanivalójáról? A válasz mindannyiunk számára fontos.

4. a) Honnan tudjuk, hogy ki a példázatban szereplő vőlegény? b) Kiket jelképeznek a szüzek, és honnan tudjuk ezt?

4 Vizsgáljuk meg, hogy alapvetően miről szól Jézus példázata. Először is azonosítsuk a szereplőket. Kit jelképez a vőlegény? Jézus nyilvánvalóan saját magáról beszél, hiszen egy másik alkalommal is úgy utalt magára, mint vőlegényre (Luk 5:34, 35). És kiket jelképeznek a szüzek? A példázat szerint a szüzeknek az a feladata, hogy álljanak készen a vőlegény fogadására, és ne hagyják kialudni a lámpáikat. Figyeljük meg, hogy Jézus hasonló utasításokat adott a felkent követőiből álló kicsiny nyájnak. Ezt mondta nekik: „Legyen felövezve derekatok, és égjen a lámpátok, ti magatok pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják urukat, amikor az visszatér a menyegzőről” (Luk 12:32, 35, 36). Emellett ihletés alatt Pál és János apostol is tiszta szüzekhez hasonlította Krisztus felkent követőit (2Kor 11:2; Jel 14:4). Világosan látszik tehát, hogy Jézus a Máté 25:1–13-ban feljegyzett példázatot a felkent követőinek szánta tanácsként és figyelmeztetésként.

5. Hogyan mutatott rá Jézus, hogy melyik időszakra vonatkozik a példázat?

5 Most nézzük, melyik időszakra vonatkozik Jézus tanácsa. Ezt megtudhatjuk abból, amit Jézus a példázat vége felé mond: „a vőlegény megérkezett” (Máté 25:10). Az Őrtorony 2013. július 15-ei száma kifejtette, hogy a Máté evangélium 24. és 25. fejezetében feljegyzett prófécia nyolcszor utal Jézus eljövetelére, és mindegyik esetben ugyanannak a görög igének az egyes alakjait fordították az „eljön”, illetve a „megérkezik” szavakkal. Jézus mindegyik esetben arra az időre utal, amikor a nagy nyomorúság idején eljön, hogy ítéletet tartson, és elpusztítsa ezt a világrendszert. Egyértelmű tehát, hogy ez a példázat az utolsó napokra vonatkozik, és a csúcspontja a nagy nyomorúság idején lesz.

6. A szövegkörnyezetet figyelembe véve mi a példázat mondanivalója?

6 Ahhoz, hogy megértsük, mi a példázat mondanivalója, figyelembe kell vennünk a szövegkörnyezetet. Közvetlenül azelőtt, hogy Jézus elmondta a tíz szűzről szóló példázatot, a hű és értelmes rabszolgáról beszélt. Mint tudjuk, ez a rabszolga egy felkent férfiakból álló kicsiny csoportot szemléltet, akik az utolsó napok idején vezetést nyújtanak Krisztus követőinek. Jézus arra figyelmeztette őket, hogy maradjanak hűségesek. Ezt követően a tíz szűzről szóló példázattal az utolsó napokban élő összes felkent követőjéhez szól, és figyelmezteti őket, hogy kitartóan virrasszanak,  máskülönben nem kaphatják meg az értékes jutalmukat (Máté 25:13). Nézzük most részletesebben a példázatot, és lássuk, hogyan fogadták meg a felkentek a benne lévő tanácsot.

HOGYAN ALKALMAZZÁK A FELKENTEK A PÉLDÁZATBAN REJLŐ TANÁCSOT?

7–8. a) Mely két tulajdonság jellemzi az értelmes szüzeket? b) Hogyan bizonyulnak felkészültnek a felkentek?

7 Jézus példázata kiemeli, hogy a bolond szüzekkel ellentétben az értelmes szüzek készen álltak arra, hogy fogadják a vőlegényt, mivel ők felkészültek és éberek voltak. A szüzektől azt várták, hogy egész éjszaka virrasszanak, és miközben hosszú órákon át várnak a vőlegény megérkezésére, ne engedjék kialudni a lámpájukat. De csak az öt értelmes szűz volt igazán felkészült, mert ők vittek magukkal olajat a tartóedényeikben a lámpáikhoz. Vajon a hűséges felkentek is felkészültnek bizonyulnak?

8 Kétségkívül! Az értelmes szüzekhez hasonlóan az utolsó napokban a felkent keresztények is készen állnak arra, hogy mindvégig hűségesen ellássák a megbízatásukat. Tudják, hogy az Istennek végzett szolgálat áldozattal jár, de készek lemondani a Sátán világa által kínált anyagi előnyökről, hogy teljesítsék a megbízatásukat. Teljes mértékben Jehova szolgálatának szentelik az életüket, de nem azért, mert közel van a vég, hanem mert szeretik Jehovát és Jézust, és eltökélték, hogy lojálisak maradnak hozzájuk. Megőrzik a feddhetetlenségüket, és nem engedik, hogy hatással legyen rájuk a világ anyagias, erkölcstelen és önző szemléletmódja. Így, még ha úgy tűnik is, hogy késik a Vőlegény, készen állnak a fogadására, és ragyogóan „[fénylenek] mint világítótestek” (Fil 2:15).

9. a) Hogyan figyelmeztetett Jézus arra, hogy bárki könnyen elbóbiskolhat szellemi értelemben? b) Hogyan reagáltak a felkentek arra, hogy „itt a vőlegény”? (Lásd a lábjegyzetet is.)

9 Másrészt, az értelmes szüzek az éberségük miatt álltak készen a vőlegény fogadására. Vajon előfordulhat, hogy egyes felkent keresztények jelképes értelemben elálmosodnak a hosszú éjszakai virrasztás alatt? Igen. Figyeljük meg, hogy a példázatban – mialatt a vőlegény látszólag késik – a szüzek mindnyájan elbóbiskolnak. Jézus jól tudta, hogy a test gyengesége még a készséges, buzgó követőin is erőt vehet. A hűséges felkentek megszívlelik Jézusnak ezt a burkolt figyelmeztetését, és ezért még jobban igyekeznek virrasztani és ébernek maradni. A példázatban elhangzik egy kiáltás az éjszaka közepén: „Itt a vőlegény!” Bár mind a tíz szűz meghallotta a kiáltást, és felkelt, de végül csak az értelmesek álltak készen a vőlegény fogadására (Máté 25:5, 6; 26:41). Mit mondhatunk a napjainkban élő hűséges felkentekről? Az utolsó napok során a hűséges felkentek is meghallották a kiáltást, hogy „itt a vőlegény!”, vagyis felismerik és elfogadják annak egyértelmű bizonyítékait, hogy Jézus hamarosan megérezik, és éberen várják ezt az eseményt. * Nézzük most meg Jézus példázatának a végét, mely egy meghatározott időszakra vonatkozik.

 AZ ÉRTELMESEK JUTALMA ÉS A BOLONDOK BÜNTETÉSE

10. Milyen kérdést vet fel az értelmes és bolond szüzek közötti párbeszéd?

10 A legtöbb fejtörést talán a példázat végén olvasható párbeszéd okozza, mely a bolond és értelmes szüzek között zajlik. (Olvassátok fel: Máté 25:8, 9.) Ennek kapcsán ugyanis felmerül a kérdés: „Mikor fordulhat elő olyan, hogy a hűséges felkentek nem segítenek azokon, akik segítséget kérnek tőlük?” Megkapjuk rá a választ, ha ismét megvizsgáljuk, hogy melyik időszakra vonatkozik a példázat. Ne feledjük, hogy Jézus, a Vőlegény a nagy nyomorúság végső szakaszában érkezik meg, hogy ítéletet tartson. Ésszerű tehát arra következtetnünk, hogy a példázatnak ebben a részében Jézus olyasmire utal, ami közvetlenül az ítélethozatal előtt fog megtörténni. Annál is inkább, mert addigra a felkentek már megkapják a végső elpecsételésüket.

11. a) Mi fog történni közvetlenül a nagy nyomorúság kitörése előtt? b) Mire utal az, hogy az értelmes szüzek azt mondták a bolond szüzeknek, hogy vegyenek olajat az árusoktól?

11 Tehát mielőtt kitör a nagy nyomorúság, a földön lévő összes hűséges felkent megkapja a végső elpecsételését (Jel 7:1–4). Ettől kezdve biztos az égi elhívásuk. De mi fog történni azokkal a felkentekkel, akik a nagy nyomorúság kitörése előtt elveszítik az éberségüket és a feddhetetlenségüket? Ők nem kapják meg az égi jutalmukat és a végső elpecsételésüket. Jehova másokat választ helyettük még a nagy nyomorúság kitörése előtt. Amikor elkezdődik a nagy nyomorúság, talán megdöbbenten állnak majd Nagy Babilon pusztulása láttán. Lehet, hogy csak ekkor ismerik fel, hogy nem állnak készen a Vőlegény érkezésére. De mi fog történni, ha ebben a késői pillanatban próbálnak kétségbeesésükben segítséget kérni? Jézus példázata megadja a választ. Az értelmes szüzek nem adtak az olajukból a bolond szüzeknek, hanem azt mondták nekik, hogy menjenek, és vegyenek az árusoktól. De kitől is vehettek volna olajat „az éjszaka kellős közepén”? Senkitől. Ekkor már túl késő volt ahhoz, hogy segítséget kapjanak!

12. a) Mivel kell szembesülniük a nagy nyomorúság alatt azoknak, akik egykor felkentek voltak, de nem őrizték meg a feddhetetlenségüket? b) Mi vár majd azokra, akik a bolond szüzekhez válnak hasonlóvá?

12 Ehhez hasonlóan a nagy nyomorúság alatt a hűséges felkentek nem tudnak majd segíteni azoknak, akik hűtlenné váltak. Ekkor már túl késő lesz, és a hűtlenek nem számíthatnak segítségre. Mi vár majd rájuk? Megtudjuk Jézus példázatából. Miközben a bolond szüzek próbáltak olajat venni, „a vőlegény megérkezett, és a szüzek, akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre; az ajtó pedig bezárult”. Amikor a nagy nyomorúság végső szakaszában Krisztus megérkezik dicsőségben, egybegyűjti hűséges felkentjeit az égbe (Máté 24:31; 25:10; Ján 14:1–3; 1Tessz 4:17). Az ajtó ekkor bezárul azok előtt, akik a bolond szüzekhez hasonlóan hűtlenné váltak. Lehet, hogy majd ők is így kiáltanak: „Uram, uram, nyisd ki nekünk!” De Jézus nekik is ugyanazt fogja mondani, mint azoknak, akiket kecskének ítél: „Az igazságot mondom nektek: nem ismerlek titeket.” Milyen szomorú! (Máté 7:21–23; 25:11, 12).

13. a) Miért nem kell arra következtetnünk, hogy Krisztus felkent követői közül sokan hűtlenné fognak válni? b) Miért mondhatjuk, hogy Jézus figyelmeztetése azt mutatja, hogy bízik a felkent követőiben? (Lásd a képet a cikk elején.)

13 Az előbbieket tekintve vajon Jézus  arra gondolt, hogy sok felkent hűtlenné válik majd, és másokat kell választani helyettük? Nem. Gondoljunk arra, hogy Jézus éppen e példázat előtt figyelmeztette a hű és értelmes rabszolgát, hogy ne váljon gonosszá. De ez nem jelenti azt, hogy számított arra, hogy ez be is következik. Hasonlóképpen a tíz szűzről szóló példázatot is erőteljes figyelmeztetésnek szánta. Minthogy öt szűz volt bolond, és öt értelmes, minden felkentnek van választási lehetősége: rajtuk áll, hogy felkészültek és éberek lesznek-e, vagy hűtlenné válnak, mint a bolond szüzek. Ihletés alatt Pál apostol is hasonló gondolatot fogalmazott meg felkent keresztény társainak (olvassátok fel: Héberek 6:4–9; vesd össze: 5Mózes 30:19). Bár Pál figyelmeztetése nagyon határozott volt, bízott abban, hogy a keresztény testvéreire és testvérnőire „jobb” dolgok várnak. Ehhez hasonlóan Jézus figyelmeztetése is azt mutatja, hogy bízik a felkent követőiben, és tudja, hogy bármelyikük képes hűséges maradni, és elnyerni nagyszerű jutalmát.

HOGYAN MERÍTHETNEK HASZNOT A MÁS JUHOK A PÉLDÁZATBÓL?

14. Miért mondhatjuk, hogy a más juhok is hasznot meríthetnek a tíz szűzről szóló példázatból?

14 Mivel ez a példázat alapvetően a felkenteknek szól, vajon Krisztus más juhai nem is meríthetnek hasznot belőle? (Ján 10:16). De igen! A példázat mondanivalója egyszerű: Kitartóan kell virrasztani. Ez csupán a felkenteknek szólna? Jézus egyszer ezt mondta: „Amit pedig nektek mondok, mindenkinek mondom: kitartóan virrasszatok!” (Márk 13:37). Jézus minden követőjétől azt várja, hogy legyen felkészült és éber. Tehát minden kereszténynek követnie kell a felkentek példáját, akiknek a szolgálat van az első helyen az életükben. A bolond szüzek hiába kértek olajat az értelmesektől. Erről eszünkbe juthat, hogy senki sem lehet hűséges helyettünk, senki sem ragaszkodhat az igazsághoz helyettünk, és senki sem maradhat éber helyettünk. Mindenki maga fog számot adni a Jehova által kinevezett igazságos bírónak, aki hamarosan megérkezik. Álljunk hát készen!

Senki sem lehet hűséges helyettünk, és senki sem maradhat éber helyettünk

15. Miért várja izgatottan minden igaz keresztény Krisztus menyegzőjét?

15 Jézus példázatának kiemelkedő eseménye, vagyis maga a menyegző szintén minden kereszténynek a javára válik majd. Kétségkívül mindannyian izgatottan várjuk ezt az eseményt! Armageddon háborúja után a felkentek Krisztus menyasszonya lesznek az égben (Jel 19:7–9). Krisztusnak és a menyasszonyának az egybekelése egy tökéletes kormányzatot eredményez majd. Ez a kormányzat mindenkinek a javát fogja szolgálni, aki a földön él. Akár földi reménységünk van, akár égi, határozzuk el, hogy megfogadjuk a tíz szűzről szóló példázat létfontosságú tanulságát. Legyünk mi is felkészültek, maradjunk állhatatosak és éberek, hogy készen álljunk, amikor megérkezik a Vőlegény. Így részünk lehet majd abban a csodálatos jövőben, melyet Jehova tartogat a számunkra!

^ 9. bek. A példázatban eltelik valamennyi idő aközött, hogy elhangzik a kiáltás, „itt a vőlegény!” (6. vers), és aközött, hogy ténylegesen megérkezik (10. vers). Az utolsó napok során az éber felkentek felismerik Jézus jelenlétének a jelét, tehát tudják, hogy már mint uralkodó király „itt” van. Ennek ellenére egészen a megérkezéséig ébernek kell maradniuk.