Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony (tanulmányozásra szánt kiadás)  |  2015. március

„Úgy láttad végül is helyesnek, hogy így tegyél”

„Úgy láttad végül is helyesnek, hogy így tegyél”

„Gondosan elrejtetted ezeket a bölcsek és a műveltek elől, és a kisgyermekeknek kinyilatkoztattad őket” (LUK 10:21)

1. Mi idézte elő, hogy Jézust „felettébb nagy öröm töltötte el. . . a szent szellem által”? (Lásd a képet a cikk elején.)

EL TUDOD KÉPZELNI Jézus Krisztust, amint „felettébb nagy öröm [tölti el] a szent szellem által”? Az arca és a szeme csak úgy ragyog az örömtől. Miért ilyen boldog? Azzal bízta meg 70 tanítványát, hogy menjenek, és prédikáljanak Isten Királyságának a jó híréről, és kíváncsian várta, hogy milyen eredménnyel járnak. A jó hírnek ugyanis sok befolyásos ellensége van, mint például a művelt és tanult írástudók és farizeusok. Ők azt hangoztatják, hogy Jézus csak egy ács, a tanítványai pedig „iskolázatlan és egyszerű emberek” (Csel 4:13; Márk 6:3). Mindezek ellenére a tanítványok fellelkesülten térnek vissza. Még a démonok ellenállása sem tántorította el őket attól, hogy teljesítsék a megbízatásukat. Minek köszönhető az örömük és a bátorságuk? (Olvassátok fel: Lukács 10:1, 17–21.)

2. a) Milyen értelemben voltak olyanok Jézus tanítványai, mint a gyermekek? b) Minek köszönhetően tudtak Krisztus követői mély igazságokat is megérteni?

2 Figyeld meg, hogy Jézus ezt mondta Jehovának: „Nyilvánosan dicsérlek, Atyám, égnek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és a műveltek elől, és a kisgyermekeknek  kinyilatkoztattad őket. Igen, ó, Atyám, mert úgy láttad végül is helyesnek, hogy így tegyél” (Máté 11:25, 26). Jézus természetesen nem szó szerint értette azt, hogy a tanítványai kisgyermekek. Hanem arra gondolt, hogy ellentétben a művelt és büszke írástudókkal és farizeusokkal ők taníthatóak, mint a kisgyermekek. Elvégre ő maga tanította a tanítványainak, hogy legyenek alázatosak (Máté 18:1–4). Hogyan vált a javukra ez a tulajdonság? Jehova a szent szelleme által segített nekik, hogy mély igazságokat is megértsenek. Ezzel szemben a bölcs és művelt vallási vezetőket megvakította Sátán, illetve a saját büszkeségük.

3. Mire keresünk választ ebben a cikkben?

3 Nem csoda, hogy Jézus annyira boldog volt. Öröm volt látnia, hogy hogyan tárt fel Jehova mély igazságokat azoknak, akik függetlenül az iskolázottságuktól vagy a képességeiktől, alázatosak. Jó érzéssel töltötte el, hogy Jehova helyesli az egyszerű és világos tanítást. Jehova nem változott. Mi mutatja, hogy még ma is ezt a tanítási módot tartja jónak? Miközben választ keresünk erre a kérdésre, alighanem minket is olyan öröm tölt majd el, mint Jézust.

MINDENKI SZÁMÁRA ÉRTHETŐVÉ VÁLNAK A MÉLY IGAZSÁGOK

4. Hogyan bizonyult szeretetteljes ajándéknak Az Őrtorony egyszerűsített kiadása?

4 Az elmúlt években Jehova szervezete egyre nagyobb hangsúlyt helyezett arra, hogy a tanítás egyszerűbb és világosabb legyen. Nézzünk három példát. Az első Az Őrtorony egyszerűsített kiadása. * Ez a kiadás szeretetteljes ajándéknak bizonyult azok számára, akik nem beszélnek jól egy adott nyelvet, vagy nem tudnak jól olvasni. Sok családfő azt tapasztalta, hogy az egyszerűsített kiadásnak köszönhetően a gyermekei jobban megértik Az Őrtorony folyóiratot, a szellemi táplálék fő forrását. Sokan megható szavakkal fejezték ki a hálájukat az egyszerűsített kiadásért. Egy testvérnő például leírta, hogy korábban nem mert hozzászólni az Őrtorony-tanulmányozáson. De miután elkezdte használni az egyszerűsített kiadást, le tudta küzdeni a félénkségét. Ezt írta: „Most már többször is hozzászólok a tanulmányozáson, és elmúlt a félelmem. Nagyon hálás vagyok Jehovának és nektek!”

5. Milyen előnyei vannak Az új világ fordítás átdolgozott kiadásának?

5 Másodszor, 2013. október 5-én az évi közgyűlésen közreadták A Szentírás új világ fordításának átdolgozott, angol nyelvű kiadását. * Az átdolgozott Bibliában sok írásszöveg kevesebb szóból áll, a gondolatok mégis hiánytalanul, sőt világosabban vannak kifejezve benne. Például a Jób 10:1 korábban 27 szóból állt, most 19-ből. A Példabeszédek 8:6 pedig 20 szóról 13-ra csökkent. Mindkét vers jobban érthető az új kiadásban. Egy felkent testvér, aki már több évtizede hűségesen szolgálja Jehovát, ezt írta: „Épp most olvastam el Jób könyvét az új kiadásban, és úgy érzem, hogy igazán csak most értettem meg!” Sokan mások is hasonló gondolatokat fogalmaztak meg.

6. Milyen érzéssel gondolsz arra, hogy világosabban értjük a Máté 24:45–47-et?

6 Harmadszor pedig, az utóbbi időben jobban megértettünk bizonyos bibliaverseket. Például Az Őrtorony 2013. július 15-ei  számában megjelent egy világosabb magyarázat a hű és értelmes rabszolgáról (Máté 24:45–47). A folyóirat kifejtette, hogy a hű rabszolga nem más, mint a vezetőtestület, a háziszolgák pedig azok, akik részesülnek a szellemi táplálékból, függetlenül attól, hogy felkentek-e, vagy a más juhokhoz tartoznak (Ján 10:16). Milyen felvillanyozó megérteni és megismertetni másokkal ezeket az igazságokat! De mi mutatja még, hogy Jehova helyesli az egyszerű, világos tanítást?

A BIBLIAI TÖRTÉNETEK EGYSZERŰBB, VILÁGOSABB MAGYARÁZATA

7–8. Egyebek közt milyen prófétai előképekről olvashatunk a Bibliában?

7 Ha már évtizedek óta szolgálod Jehovát, talán észrevetted, hogy a kiadványaink ma már máshogy közelítik meg a bibliai történeteket, mint régebben. Korábban a kiadványok általában abból a szemszögből vizsgálták a bibliai beszámolókat, hogy milyen előképek és ellenképek lehetnek bennük. A bibliai történetet tekintettük előképnek, a történethez kapcsolt, prófétai beteljesedést pedig ellenképnek. Van szentírási alapja ennek a megközelítésnek? Igen, van. Például Jézus is beszélt Jónás próféta jeléről. (Olvassátok fel: Máté 12:39, 40.) Elmagyarázta, hogy az az idő, melyet Jónás a hal gyomrában töltött – mely kétségkívül a sírja lett volna, ha Jehova nem tartja őt életben –, előremutatott arra, hogy mennyi ideig lesz Jézus a sírban.

8 Más prófétai előképeket is találunk a Bibliában. Pál apostol számos ilyen előképről írt. Például Ábrahám kapcsolata Hágárral, illetve Sárával Jehova kapcsolatát jelképezte Izrael nemzetével, illetve a szervezetének égi részével (Gal 4:22–26). Hasonlóképpen a hajlék, a templom, az engesztelés napja, a főpap, valamint a mózesi törvény más jellegzetességei is „az eljövendő jó dolgok árnyéka” voltak (Héb 9:23–25; 10:1). Izgalmas és hiterősítő megvizsgálni ezeket a prófétai előképeket. De vajon arra következtethetünk ebből, hogy minden egyes személynek, eseménynek vagy tárgynak, melyről szó esik a Bibliában, van egy jelentőségteljesebb, jövőbeli megfelelője?

9. Hogyan magyaráztuk korábban Nábót történetét?

9 Nábót történetének egy korábbi magyarázata jó példa arra, hogy a kiadványaink hogyan közelítették meg régebben a bibliai történeteket. Nábótot a gonosz Jezabel királyné parancsára igazságtalanul megvádolták és kivégezték. Jezabel azért ölette meg Nábótot, hogy Aháb, a férje rátehesse a kezét Nábót szőlőjére (1Kir 21:1–16). 1932-ben úgy gondoltuk, hogy ez a bibliai történet egy prófétai dráma. Az Őrtorony azt fejtegette, hogy Aháb és Jezabel Sátánt és a szervezetét jelképezik, míg Nábót Jézust, Nábót halála pedig Jézus kivégzését. Ám évtizedekkel később az 1961-ben megjelent „Szenteltessék meg a te neved” („Let Your Name Be Sanctified”) című könyv azt írta, hogy Nábót a felkenteket jelképezi, Jezabel pedig a kereszténységet. Ebből adódóan Nábót üldöztetése arra az üldözésre mutatott előre, melyet a felkenteknek az utolsó napokban kell elszenvedniük. Az évek során Isten népe hiterősítőnek találta a bibliai történetek ilyen jellegű magyarázatait. De akkor miért közelítjük meg most másképp a bibliai történeteket?

10. a) Miben jár el körültekintőbben a hű szolga? b) Ma főként mire helyezik a hangsúlyt a kiadványaink?

10 Jehova segítségével „a hű és értelmes rabszolga” az évek során egyre  nagyobb tisztánlátásra tett szert. Ennek eredményeként a hű szolga ma már körültekintőbben jár el, és csak akkor jelenti ki egy bibliai történetről, hogy prófétai jelentése van, ha azt a Szentírás egyértelműen alátámasztja. Emellett az előképek és ellenképek néhány régebbi magyarázatát sokan nehéznek találták. Úgy érezték, hogy ezeket a részletekbe menő magyarázatokat – például, hogy ki kinek az előképe, és miért – nehéz követni, megjegyezni és alkalmazni. Ráadásul a lehetséges prófétai előképek fejtegetése közben a bibliai történetek erkölcsi tanulsága és gyakorlati értéke a háttérbe szorult. Ezért a kiadványaink ma inkább arra helyezik a hangsúlyt, hogy egyszerű, gyakorlatias tanulságokat vonjanak le a bibliai történetekből, például kiemelik, hogy mit tanulhatunk belőlük a hitről, a kitartásról, az Istenhez való ragaszkodásról és más fontos tulajdonságokról. *

Nábót történetéből értékes tanulságot vonhatunk le (Lásd a 11. bekezdést.)

11. a) Hogyan értjük most Nábót történetét, és miért mondhatjuk, hogy mindannyiunknak szól? b) Miért esik most már ritkábban szó a kiadványainkban előképekről és ellenképekről? (Lásd az „Olvasók kérdései” rovatot ugyanebben a számban.)

11 Most már sokkal világosabban és letisztultabban értjük Nábót történetét. Ez az igazságos férfi nem azért halt meg, mert prófétai előképe lett volna Jézusnak vagy a felkenteknek, hanem azért mert feddhetetlen maradt. Szilárdan ragaszkodott Jehova törvényéhez, még annak ellenére is, hogy Aháb és Jezabel gonosz módon visszaéltek a hatalmukkal (4Móz 36:7; 1Kir 21:3). A példájából mindannyian tanulhatunk, hiszen bármelyikünk szembekerülhet hasonló üldözéssel. (Olvassátok fel: 2Timóteusz 3:12.) A tanulságot, melyet Nábót hiterősítő példájából levonhatunk, mindenki könnyen megértheti, megjegyezheti és alkalmazhatja.

12. a) Mire ne következtessünk a bibliai történetekkel kapcsolatban? b) Miért vagyunk képesek megérteni „még az Isten mélységes dolgait is”? (Lásd a lábjegyzetet.)

12 Persze ez nem jelenti azt, hogy a bibliai történetekben kizárólag gyakorlati  tanulságok rejlenek. A kiadványaink ma főként arra helyezik a hangsúlyt, hogy a bibliai beszámolókat felhasználva rámutassanak hasonlóságokra, nem pedig arra, hogy előképeket és ellenképeket magyarázzanak. Például Nábót feddhetetlenségéről és haláláról joggal eszünkbe juthat Krisztusnak és a felkenteknek a feddhetetlensége. Ugyanakkor Nábót a más juhokhoz tartozó hűséges testvéreket is eszünkbe juttathatja. A Jehovától jövő tanítást az ilyen világos, egyszerű párhuzamok jellemzik. *

JÉZUS SZEMLÉLTETÉSEINEK EGYSZERŰBB MAGYARÁZATA

13. Milyen példák mutatják, hogy Jézus szemléltetéseinek a magyarázata is egyszerűbb és világosabb lett a kiadványainkban?

13 Jézus Krisztus, a valaha élt legkiválóbb tanító nagyon szeretett szemléltetésekkel tanítani (Máté 13:34). A szemléltetések élénk képeket juttatnak az eszünkbe, gondolkodásra késztetnek, és megérintik a szívünket. Vajon Jézus szemléltetéseinek a magyarázata is egyszerűbb és világosabb lett a kiadványainkban az évek során? Kétségkívül! Bizonyára mindannyian lelkesen fogadtuk a kovászról, a mustármagról és a vonóhálóról szóló szemléltetések világosabb magyarázatát Az Őrtorony 2008. július 15-ei számában. Most már tisztán látjuk, hogy ezek a szemléltetések Isten Királyságára vonatkoznak, mely már nagyon sok embernek segített elhagyni ezt a gonosz világot, és Krisztus követőjévé válni.

14. a) Hogyan magyaráztuk régen az irgalmas szamaritánusról szóló példázatot? b) Hogyan értjük ma Jézusnak ezt a példázatát?

14 Mit mondhatunk Jézus részletesebb történeteiről, vagyis példázatairól? Némelyik természetesen jelképes értelmű, és prófétai jelentése van. Más példázatok ellenben valamilyen hasznos tanulságot tartalmaznak. De melyik prófétai értelmű, és melyik nem? Az évek során ez is fokozatosan világosabbá vált. Nézzük például, hogyan értettük egykor Jézusnak az irgalmas szamaritánusról szóló példázatát (Luk 10:30–37). 1924-ben Az Őrtorony azt írta, hogy a szamáriai férfi Jézust jelképezi; a Jeruzsálemből Jerikóba vivő, lefelé menő út pedig azt szemlélteti, hogy az édeni lázadás óta az emberiség egyre mélyebbre süllyed. A tolvajok óriásvállalatokat és nyerészkedő embereket jelképeznek, a pap és a lévita pedig vallásszervezeteket. A kiadványaink ma azt emelik ki ebből a példázatból, hogy a keresztényeknek részrehajlás nélkül kell segíteniük az embertársaiknak, különösképpen abban, hogy megismerhessék az igazságot. Boldogok vagyunk, hogy a Jehovától jövő tanítás ilyen tiszta és világos!

15. Miről lesz szó a következő cikkben?

15 A következő cikkben Jézusnak a tíz szűzről szóló példázatát fogjuk megvizsgálni (Máté 25:1–13). Vajon mit akart tanítani ezzel a példázattal az utolsó napokban élő követőinek? Talán egy jelképes értelmű történetnek szánta, melyben minden egyes szereplőnek, mozzanatnak és tárgynak prófétai jelentősége van? Vagy inkább egy fontos tanulságot akart megtanítani vele, hogy segítsen az utolsó napokban élő követőinek? Kíváncsian várjuk a választ!

^ 4. bek. Az egyszerűsített kiadás először angolul jelent meg, 2011 júliusában. Azóta már néhány más nyelven is elérhető.

^ 5. bek. Az átdolgozott kiadás idővel más nyelveken is meg fog jelenni.

^ 10. bek. Például A hit példaképei című könyv 14 bibliai szereplő történetét vizsgálja részletesen. Nem a történetek szimbolikus vagy prófétai jelentését boncolgatja, hanem azt, hogy milyen tanulságokat vonhatunk le belőlük.

^ 12. bek. Isten Szavában kétségkívül vannak „nehezen érthető” gondolatok is, például Pál írásaiban. Ám a Biblia minden írója a szent szellem ihletése alatt írt. Ugyanez az erő segít a ma élő keresztényeknek is, hogy megértsék az Istentől származó igazságokat, „még az Isten mélységes dolgait is” (2Pét 3:16, 17; 1Kor 2:10).