„Én, Jehova, vagyok a te Istened, aki arra tanítalak, ami javadra válik, aki azon az úton vezetem lépteidet, amelyen járnod kell” (ÉZS 48:17)

1. Mi nehezítette a prédikálómunkát a modern korban?

A BIBLIAKUTATÓK * sok nehézséggel néztek szembe a XIX. század végén és a XX. század elején. Az első századi keresztényekhez hasonlóan olyan üzenetet hirdettek, ami sokaknak nem tetszett. Kevesen voltak, és az emberek nem tartották őket kellően iskolázottnak. Ezenkívül Sátán, az Ördög idővel „nagy haraggal” kezdte üldözni őket (Jel 12:12). Azóta Jehova szolgái a prédikálómunkát „nehezen elviselhető, válságos” időkben, „az utolsó napokban” végzik (2Tim 3:1).

2. Hogyan segíti Jehova napjainkban a prédikálómunkát?

2 Jehovának az a szándéka, hogy a szolgái napjainkban olyan mértékben terjesszék a jó hírt, amilyenre még soha nem volt példa. Senki sem tudja megakadályozni őt abban, hogy véghezvigye a szándékát. Ahogy az ókori Izraelt kiszabadította Babilonból, úgy a modern kori népét  is kiszabadította Nagy Babilonnak, a hamis vallás világbirodalmának a fogságából (Jel 18:1–4). Arra tanít minket, ami a javunkra válik, segít nekünk békében élni egymással, és képez minket, hogy tanítani tudjunk másokat az igazságról. (Olvassátok fel: Ézsaiás 48:16–18.) Bár a munkánkat Jehova irányítja, ez nem jelenti azt, hogy minden világeseményt olyan módon befolyásol, hogy az kedvezően hasson a prédikálómunkára. Igaz, hogy némely esemény megkönnyíti a tanítványképző munkánkat, de Sátán világában továbbra is számolnunk kell az üldözéssel, és más nehézségekkel is. Egyedül Jehova segítségével tudjuk elvégezni a megbízatásunkat (Ézs 41:13; 1Ján 5:19).

3. Hogyan vált bőségessé „az igaz ismeret”?

3 Dániel próféta által Isten megjövendölte, hogy a vég idején „bőséges lesz az igaz ismeret”. (Olvassátok fel: Dániel 12:4.) Jehova segítségével a Bibliakutatók olyan szentírási alapigazságokat értettek meg, melyeket addig elhomályosítottak a kereszténység dogmái. Ma Dániel próféciájának a beteljesedéseként az igaz ismeretet az egész világon hirdetjük. Közel 8 millió ember ismeri és hirdeti világszerte a Biblia igazságát. Egyebek között minek köszönhető, hogy a jó hír már az egész földön elterjedt?

A BIBLIA FORDÍTÁSA

4. Mennyire haladt előre a Biblia fordítása a XIX. században?

4 Napjainkban a legtöbb embernek van Bibliája, ami előmozdítja a jó hír hirdetését. Ám évszázadokon át a kereszténység papsága ellenezte és tiltotta a Biblia olvasását, sőt néhány bibliafordítót ki is végeztetett. Azonban a XIX. században a bibliatársulatok munkásságának köszönhetően részben vagy egészben 400 nyelven vált elérhetővé a Szentírás. Bár a XIX. század végére a legtöbb embernek már volt Bibliája, a szentírási tanításokat mégsem értették.

5. Mit értek el Jehova Tanúi a bibliafordítói munkában?

5 A Bibliakutatók jól tudták, hogy prédikálniuk kell. Miközben fáradhatatlanul végezték ezt a munkát, különböző kiadású Bibliákat használtak és terjesztettek. Jehova Tanúi 1950 óta A Szentírás új világ fordítását több mint 120 nyelven adták ki részben vagy egészben. 2013-ban pedig kiadták az angol nyelvű Új világ fordítás átdolgozott változatát. Ezt a Bibliát egyszerűbb lefordítani más nyelvekre. Ezenkívül, ha egy érthetőbb, olvasmányosabb bibliafordítást használunk a szolgálatban, az megkönnyíti a prédikálómunkát is.

A BÉKÉS IDŐSZAKOK

6–7. a) Milyen háborúk voltak az elmúlt 100 évben? b) Hogyan hat a prédikálómunkára az, hogy egyes országokban viszonylagos béke uralkodik?

6 Az elmúlt 100 évben sok háború dúlt, beleértve az I. és II. világháborút is, ami emberek millióinak okozta a halálát. De akkor hogyan mondhatjuk azt, hogy a békés időszakok elősegítették a prédikálómunkát? 1942-ben, miközben tombolt a II. világháború, Nathan Knorr, aki akkor Jehova Tanúi tevékenységét irányította, egy kongresszuson előadást tartott „Béke – Vajon tartós lehet?” címmel. Ebben az előadásban a Jelenések könyvének 17. fejezete alapján elmagyarázta, hogy az akkor még dühöngő háború nem Armageddonba fog torkollani, hanem a háború után egy békés időszak következik majd (Jel 17:3, 11).

 7 Persze a II. világháború után nem volt mindenhol béke. Egy beszámoló szerint 1946 és 2013 között 331 fegyveres összecsapásra került sor, melyek során milliók veszítették életüket. De sok országban még ezek alatt az évek alatt is viszonylagos béke uralkodott. Ezt kihasználva Jehova népe hirdette a jó hírt. Mi lett ennek az eredménye? Míg 1944-ben kevesebb mint 110 000 Királyság-hírnök volt világszerte, mára a számuk megközelíti a 8 milliót. (Olvassátok fel: Ézsaiás 60:22.) Minden bizonnyal hálásak vagyunk azért, hogy békés körülmények között hirdethetjük a jó hírt.

A KÖZLEKEDÉS FEJLŐDÉSE

8–9. Milyen fejlődés ment végbe a közlekedésben, és hogyan szolgálja ez a jó hír terjedését?

8 A prédikálómunka terjedését a közlekedés fejlődése is elősegítette. 1900-ban – 21 évvel azután, hogy megjelent Az Őrtorony első száma – az Egyesült Államok egész területén csak 8000 gépkocsi volt nyilvántartásban, és alig pár száz kilométernyi úton lehetett autózni. Ma már több mint másfél milliárd gépjármű és több millió kilométernyi út van világszerte, ami lehetővé teszi, hogy távol eső helyekre is el tudjuk vinni a jó hírt. De a tanítványképzés érdekében akkor is mindent megteszünk, ha olyan helyen élünk, ahol nincs megfelelő közlekedés, és sokat kell gyalogolni (Máté 28:19, 20).

9 A jó hír terjesztéséhez másfajta közlekedési eszközöket is igénybe veszünk. Kamionnal, hajóval és vonattal néhány héten belül a legtávolabbi helyekre is el tudjuk szállítani a bibliai kiadványokat. A körzetfelvigyázók, fiókbizottsági tagok, misszionáriusok és mások repülővel gyorsan eljutnak a kongresszusokra vagy más megbízatási helyekre. Ugyanígy a vezetőtestület tagjai és más testvérek, akik a főhivatalban dolgoznak, szintén a légi közlekedés segítségével jutnak el sok országba, hogy buzdítsák a hívőtársaikat, és útmutatással lássák el őket. A közlekedésben elért fejlődés tehát jelentősen hozzájárul az egységhez Jehova népe körében (Zsolt 133:1–3).

AZ ANGOL NYELV

10. Miért mondhatjuk, hogy az angol nemzetközi nyelv?

10 Az első században a Római Birodalomban a koinét, a görög köznyelvet  beszélték széles körben. Sokak szerint napjainkban az angol nyelv ilyen elterjedt. Egy könyv ezt írja: „A világ népességének körülbelül az egynegyede érti vagy folyékonyan beszéli az angol nyelvet” (English as a Global Language). Ma a legszélesebb körben tanult idegen nyelv az angol, mivel a kereskedelemben, a politikában, a tudomány és a technika terén világszerte ez a hivatalos nyelv.

11. Hogyan mozdította elő az angol nyelv a tiszta imádatot?

11 Az angol mint nemzetközi nyelv hozzájárult a bibliai igazságok terjedéséhez. Az Őrtorony és más bibliai kiadványok éveken át először angolul jelentek meg. Jehova Tanúi világközpontjában ez a hivatalos nyelv, és a New York állambeli Pattersonban, az Őrtorony Oktatási Központban is általában angolul folyik az oktatás.

12. Hány nyelvre fordítunk bibliai kiadványokat, és hogyan segít ebben a technika?

12 Mivel az a feladatunk, hogy minden nemzetből való embernek hirdessük a Királyság jó hírét, a kiadványainkat mintegy 700 nyelvre fordítjuk le. A számítástechnika előrehaladása, beleértve a MEPS (soknyelvű elektronikus kiadványszerkesztő rendszer) fejlesztését is, segítségünkre volt ebben a hatalmas munkában. Az erőfeszítéseink hozzájárulnak a Királyság-üzenet terjedéséhez és az egységünkhöz. Ám az egységünket az teszi különlegessé, hogy a legfontosabb nyelvet, az igazság tiszta nyelvét beszéljük. (Olvassátok fel: Sofóniás 3:9.)

A TÖRVÉNYEK

13–14. Hogyan támogatják a törvények, illetve a bíróságokon hozott döntések a modern kori keresztények munkáját?

13 Ahogy az előző cikk kifejtette, a római jogrendszer, mely az egész birodalomban érvényben volt, támogatta a keresztények munkáját. Ehhez hasonlóan a mai törvények is biztosítanak jogokat a keresztények számára. Például az Egyesült Államokban, ahol a világközpontunk van, az alkotmány biztosítja a vallás-, szólás- és gyülekezési szabadságot. Ennek köszönhetően az Egyesült Államokban levő testvérek szabadon összegyülekezhetnek, hogy tanulmányozzák a Bibliát, és megoszthatják másokkal a jó hírt. De voltak olyan esetek, amikor bírósághoz kellett fordulniuk, hogy gyakorolhassanak bizonyos jogokat (Fil  1:7). Amikor az Egyesült Államokban számukra kedvezőtlen ítéletet hoztak, felsőbb fokú bíróságokhoz fellebbeztek, melyek többször is megerősítették a prédikáláshoz való jogukat.

14 Más országok bíróságai szintén elismerték, hogy jogunk van szabadon gyakorolni a vallásunkat, és nyilvánosan tanúskodni. Néhány országban ugyan pert veszítettünk, de ilyen esetekben nemzetközi bíróságokhoz fordultunk. Például az Emberi Jogok Európai Bírósága 2014 júniusáig 57 esetben hozott számunkra kedvező ítéletet, melyek az Európa Tanács minden tagállamában kötelező érvényűek. Bár „gyűlölet célpontjai [vagyunk] minden nemzet előtt”, sok országban a bíróságok elismerik, hogy jogunk van gyakorolni az imádatunkat (Máté 24:9).

A TECHNIKAI VÍVMÁNYOK

A bibliai kiadványainkat mindenki számára elérhetővé tesszük

15. Hogyan vált a prédikálómunka javára a nyomdaipar fejlődése?

15 A jó hír világméretű terjedéséhez a nyomdaipar fejlődése is hozzájárult. 1450 táján Johannes Gutenberg feltalálta a mozgatható betűs nyomtatást. Az általa kidolgozott módszer több száz évig alig változott valamit. Az elmúlt két évszázadban azonban a nyomdaipar jelentős átalakuláson ment keresztül. A nyomdagépek nagyobbak, gyorsabbak és összetettebbek lettek. Olcsóbb lett a papírgyártás és a könyvkötés. A magasnyomást felváltotta az ofszetnyomás, ami felgyorsította a nyomtatást, és jobb minőségű grafikát tett lehetővé. Milyen hatással volt ez a kiadványainkra? Az Őrtorony első száma (1879. július) csak angol nyelven jelent meg, 6000 példányban, képek nélkül. Ma, 136 évvel később több mint 50 millió példányban nyomtatjuk és terjesztjük ezt a folyóiratot. Gyönyörű, színes illusztrációkkal jelenik meg, több mint 200 nyelven.

16. Milyen technikai vívmányoknak vettük hasznát a prédikálómunkában? (Lásd a képet a cikk elején.)

16 Ejtsünk szót az elmúlt 200 év technikai vívmányairól, melyeket Jehova népe felhasznált a jó hír hirdetése érdekében. A vonatokról, autókról és repülőgépekről már volt szó, de megemlíthetjük még a kerékpárt, az írógépet, a Braille-kiadványok előállításához használt eszközöket, a távírót, a telefont, a fényképezőgépet, a hang- és filmfelvevő készülékeket, a rádiót, a televíziót, a filmeket, a számítógépeket és az internetet. Ezek az eszközök hozzájárultak ahhoz, hogy eleget tegyünk a tanítványképzésre vonatkozó megbízatásunknak. A jövendölésnek megfelelően Jehova népe a nemzetek tejét issza, vagyis a nemzetek találmányait bölcsen felhasználva, sok nyelven állít elő Bibliát és bibliai kiadványokat. (Olvassátok fel: Ézsaiás 60:16.)

17. a) Mire következtethetünk a bizonyítékok láttán? b) Miért ad lehetőséget Jehova nekünk arra, hogy a „munkatársai” legyünk?

17 Ahogy láttuk, Jehova valóban megáldja a prédikálómunkánkat. Persze neki nincs szüksége a segítségünkre, hogy véghezvigye a szándékát. Ám szerető égi Atyánk lehetőséget ad arra, hogy a „munkatársai” legyünk, és kimutassuk a szeretetünket iránta és az embertársaink iránt (1Kor 3:9; Márk 12:28–31). Használjunk hát ki minden lehetőséget a Királyság-üzenet hirdetésére, kimutatva a hálánkat azért, hogy Jehova irányítja és megáldja a világméretű tanítványképző munkát, ami a legfontosabb munka a földön!

^ 1. bek. A Bibliakutatók 1931-ben vették fel a Jehova Tanúi nevet (Ézs 43:10).